بهترین بازی های انگلیسی برای کودکان

بهتری بازی انگلیسی برای کودکان

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/15 1220
بازی انگلیسی برای کودکان

آشنایی با بازی انگلیسی برای کودکان کمک زیادی به دبیران عزیز می کند. اصولا زبان آموزان کودک یا از روی خجالت و یا استرس واکنش هایی در کلاس دارند‌؛ به عنوان مثال در جواب به سوالات دبیر، تنها نگاه می کنند و تعجب خود را نشان می دهند. این جا است که دبیران محترم باید هنر خود را نشان دهند و با اجرای بازی های متنوع جو کلاس را تغییر دهند. آموزشگاه زبان ملل برای شما چند بازی را در این دانشنامه ارائه می دهد‌. 

بازی اول: بازی با کلمات رایج تربن بازی انگلیسی برای کودکان

برای این بازی می توانید خلاقیت داشته باشید. به عنوان مثال می توانید یکی از زبان آموزان را به بالای کلاس بیاورید و از او بخواهید رو‌ به کلاس بایستد. هنگامی که پشت او‌ به تخته بود، کلمه ای را روی تخته بنویسید و از بچه های دیکر بخواهید که با توضیحات خود دوستشان را راهنمایی کنند. او‌ باید کلمه را حدس بزند. همچنین می توانید زبان آموزان را گروه بندی کنید. روی چند کارت اسم هایی را بنویسید و در اختیار گروه ها قرار دهید. سپس از هر گروه یک نفر را انتخاب نمایید. او باید برای هم گروهی های خود کلمه‌ را توضیح دهد و آن ها باید کلمه را حدس بزنند. 

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

بازی دوم: بازی کلمه سری

برای این بازی موضوعات مختلف را در نظر می گیرید و کلماتی را که اصلا به هم ربطی ندارند را می نویسید. بچه ها کلمه های خود را پنهان می کنند و آن‌ را توضیح دهند. بقیه نیز باید آن را حدس بزنند.

بازی دوم: بازی کلمه سری

بازی سوم: بازی حقیقت

برای این بازی دانش آموزان باید بدون اطلاع دیگران یک حقیقت را درباره خودش بنویسد. بالای صفحه هم نام زبان آموز نوشته شود. سپس سه نفر را به بالای کلاس آورده و یکی از حقیقت ها را بخوانید. بچه ها باید سوالات خود را از این سه نفر بپرسند و تشخیص دهند که حقیقت مربوط به کدام یک از این سه نفر است. بازی انگلیسی برای کودکان آموزش و درک را برای آن‌ها بسیار راحت تر و لذت بخش تر می کند. 

بازی چهارم: بازی انگلیسی برای کودکان با نقاشی

برای این بازی دانش آموزان را به گروه های دو نفره تقسیم کنید، به یک نفر از این گروه تصویری بدهید. او باید راجع به تصویر توضیحات لازم را بدهد و نفر دوم آن را نقاشی نماید‌.

مقاله پیشنهادی: آموزش حروف الفبای انگلیسی برای کودکان

بازی پنجم: طرح موضوع و مناظره بین زبان آموزان

برای اجرای این بازی انگلیسی برای کودکان، به تعداد زبان آموزان کاغذی طرح کنید که یک طرف آن کلمه موافقم و طرف دیکر کلمه مخالفم نوشته شده است. سپس موضوعات را بخوانید و دانش آموزان باید نظر خود را با کاغذها نشان دهند. سپس زبان آموزان که باید روبروی هم نشسته باشند راجع به نظر خود مناظره می کنند و دلیل انتخاب خود را می گویند. 

بهترین بازی های کودکانه برای یادگیری انگلیسی

بازی ششم: بازی نجات از جزیره دور افتاده

این بازی انگلیسی برای کودکان جذابیت زیادی دارد. برای شروع به زبان آموزان کاغذ بدهید. هر کدام‌ از آن ها باید چیزی بکشند. نقاشی ها را جمع می کنید و به صورتی که هیچ کدام نقاشی خود را نداشته باشند دوباره آن ها را بین زیان آموزان پخش کنید. سپس از آن ها بخواهید که تصور کنند در یک جزیره گیر افتاده اند. حال باید بتوانند با آن چیزی که در نقاشی می بینند خود را نجات دهند. برای این کار انگلیسی صحبت کنند.

بازی هفتم: انتخاب موضوع طنز

برای این بازی انگلیسی برای کودکان شما به هر کدام از دانش آموزان یک سر نخ از موضوع طنز را می گویید اما تصویری را به آن‌ها نشان ندهید. دانش آموزان باید موضوع را حدس بزنند. در واقع به آن‌ها ده دقیقه وقت می دهید. 

بازی هشتم: صحبت فی البداهه درباره موضوعات داده شده

شما برای این بازی موضوعات مختلف را انتخاب و لیستی تهیه می کنید. زیان آموزان را به دو گروه تقسیم نموده و موضوعات را به آن‌ها می دهید. دانش آموزی بدون این که درباره موضوع اطلاعات قبلی داشته باشد به توضیحات بقیه گوش‌ می دهد. به هر شخص ۴۵ ثانیه وقت می دهید که صحبت کند. زبان آموزان نیز باید اشتباهات او‌ را بگویند. گروهی که بتواند اشتباه را درست کند برنده می شود. 

مقاله پیشنهادی: طعم ها به انگلیسی

بازی نهم: بازی جذاب حقیقت و دروغ

این بازی انگلیسی برای کودکان نیز جذابیت خود را دارد. هر دانش آموز درباره خود دو‌ حقیقت و یک دروغ را روی برگه بنویسد. دانش آموزان باید دروغ را تشخیص دهند. 

بازی دهم: طراحی داستان

احتمالا این بازی انگلیسی برای کودکان بسیار جذاب می باشد. برای این بازی چهار زبان آموز را به جلو بیاورید. سه نفر می نشینند و نفر چهارم پشت به آن ها می ایستد. کارتی به او بدهید که روی آن کلماتی نوشته شده است. او این کارت را به بکی از سه نفر می دهد. شخص اول باید با توجه به کلمات نوشته شده داستانی را طراحی و شروع کند. نفر بعد باید داستان را با توجه به ذهنیت خود ادامه دهد. به همین ترتیب داستان را ادامه و تمام می کنند. 

بازی یازدهم: بازی من هرگز ...

برای این بازی از دانش آموزان بخواهید که مثلا سه انگشت خود را بالا بگیرند‌. یک نفر می گوید که من فلان کار را تا به حال انجام نداده ام. در این موقع دانش آموزانی که آن‌ کار را انجام داده اند یکی از انگشتان خود را می‌بندند. این دانش آموز باید در مورد آن کار توضیحاتی به کلاس بدهد. در این بازی شخصی که زودتر از همه انگشتانش بسته شده باشد از بازی بیرون می رود. 

بازی دوازدهم: بازی انگلیسی برای کودکان با داستان گویی درست و غلط

برای این بازی کاغذ هایی را آماده می کنید که یک طرف آن  کلمه صحیح و طرف دیگر کلمه غلط نوشته شده باشد. سپس زیان آموزان به جلوی کلاس آمده و داستانی را مطرح می نمایند. بقیه زبان آموزان باید تشخیص دهند که شخصیت داستان درست یا غلط می گوید. 

مقاله پیشنهادی: رنگ ها به انگلیسی

بازی سیزدهم: بازی توپ و کلمه

برای این بازی از بچه ها بخواهید یک حلقه تشکیل دهند و بنشینند. یکی از زیان آموزان توپ را به دست می گیرد و کلمه ای را می گوید. به عنوان مثال یک میوه، رنگ، حیوان یا هر کلمه دیگری را می تواند بیان کند. در این موقع باید توپ را به نفر بعد بدهد. این زبان آموز باید یک هم خانواده برای کلمه قبل بگوید. اگر نتواند کلمه ای را بگوید باید توپ را به زمین بگذارد و از بازی بیرون برود. و به همین ترتیب این بازی انگلیسی برای کودکان را تا آخر و مشخص شدن شخص برنده ادامه می دهید. 

بازی چهاردهم: بازی انگلیسی برای کودکان با ماهیگیری

برای این بازی بسیار جذاب، ابتدا ابزار مورد نیاز را درست کنید. شما بابد تعدادی ماهی رنگی را با مقوا درست کنید و روی هر کدام کلمه های مترادف و متضاد را بنویسید. به ماهی ها یک گیره فلزی وصل کنید. برای درست کردن ابزار ماهیگیری و ادامه این بازی انگلیسی برای کودکان باید از یک قاشق چوبی استفاده نمایید. به آن نخ وصل کرده و سمت دیگر نخ را یک آهن ربا وصل کنید. این قلاب را به زبان آموزان داده و کلمه ای را بگویید. سپس از او‌ بخواهید ماهی که مثلا مترادف یا متضاد این کلمه روی آن‌ نوشته شده را شکار کنند‌. این بازی برای بچه ها بسیار جذاب می باشد.  

بازی پانزدهم: بازی کلمه سازی

این بازی انگلیسی برای کودکان دامنه لغات آن ها را نشان می دهد. بازی کلمه سازی بسیار سرگرم کننده و رقابتی می باشد‌. برای شروع کلاس را گروه بندی کنید. تعداد گروه ها به خودتان بستگی دارد. سپس تخته را به دو قسمت تقسیم کرده و از دو گروه نماینده انتخاب کنید.

مطالعه بیشتر: کلمات انگلیسی زمین بازی برای کودکان

برای جذلب تر شدن بازی می توانید چند حرف را انتخاب کرده و از زبان‌ آموزان بخواهید که با این حروف کلمه های با معنی بنویسند. یا این که موضوعی را انتخاب کنید و از آن ها بخواهید کلمه بنویسند. مثلا در مورد رنگ یا غذا یا هر موضوع دیگر باید کلمه بنویسند. گروهی که بیشترین کلمه را بنویسند. البته باید همه اعضای گروه بروند و کلمات ذهن خود را بنویسند.

بازی شانزدهم: بازی های فیزیکی

به زبان اگلیسی از کودک خود بخواهید اعضای بدن خود را لمس کند. این بازی کلاسیک راهی عالی برای آموزش دستورات اولیه انگلیسی و اعضای بدن به کودکان است.

بازی کودکان برای یادگیری زبان انگلیسی

می‌توانید با دستورات ساده‌ای مانند «سایمون می‌گوید سرت را لمس کن» و «سایمون می‌گوید بپر» شروع کنید و سپس به تدریج آنها را پیچیده‌تر کنید.

بازی هفدهم: من جاسوسی میکنم

I Spy: این یک بازی سرگرم کننده است که می توان آن را در هر جایی بازی کرد. یک نفر با گفتن "I spy with my little eye something... (من با چشم کوچکم چیزی را جاسوسی می کنم)" شروع می کند و سپس سرنخی در مورد شیئی که به آن فکر می کند می دهد. سپس سایر بازیکنان باید حدس بزنند که چیست. این بازی می تواند به کودکان کمک کند تا لغات جدید را یاد بگیرند و مهارت های شنیداری خود را تمرین کنند.

 بازی هجدهم: بازی Bingo

این بازی نیز یک نوع بازی کلاسیک است که می تواند به یادگیری زبان انگلیسی به کودکان کمک کند. می توانید کارت های Bingo با تصاویر یا کلمات به زبان انگلیسی ایجاد کنید و سپس کلمات را یکی یکی صدا بزنید. اولین کودکی که کارت Bingo خود را پر می کند برنده می شود.

بازی نوزدهم: Go Fish

Go Fish یک بازی کارتی ساده است که می تواند به کودکان کمک کند تا نام اشیاء مختلف را یاد بگیرند. هدف این بازی جمع آوری چهار نوع کارت است.

بازیکنان به نوبت از سایر بازیکنان می پرسند که آیا کارت خاصی دارند یا خیر. اگر بازیکن دیگر این کار را انجام دهد، باید آن را رها کند. اولین بازیکنی که چهار عدد از یک نوع جمع کند برنده می شود.

بازی های آنلاین برای یادگیری انگلیسی کودکان

British Council LearnEnglish Kids

این وب سایت دارای انواع بازی های سرگرم کننده و تعاملی است که می تواند به کودکان در یادگیری زبان انگلیسی کمک کند. این بازی ها برای گروه های سنی و سطوح مختلف طراحی شده اند، بنابراین شما می توانید چیزی را پیدا کنید که برای فرزندتان مناسب باشد. همچنین آهنگ‌ها، داستان‌ها و منابع دیگر در وب‌سایت موجود است.

 

لینک

PBS Kids

PBS Kids تعدادی بازی آموزشی دارد که می تواند به کودکان در یادگیری زبان انگلیسی کمک کند. این بازی ها بر اساس برنامه های محبوب PBS Kids هستند، بنابراین مطمئنا برای کودکان جذاب خواهند بود.

لینک

 

Starfall

Starfall یک وب‌سایت مبتنی بر اشتراک است که فعالیت‌ها و بازی‌های مختلفی را ارائه می‌کند که برای کمک به کودکان در یادگیری خواندن و نوشتن طراحی شده‌اند. این بازی‌ها سرگرم‌کننده و تعاملی هستند و می‌توانند به کودکان در یادگیری آواز، املا و واژگان کمک کنند.

لینک

سخن پایانی

به یاد داشته باشید، مهم ترین چیز این است که بازی ها برای فرزندتان سرگرم کننده و جذاب باشد. اگر آنها سرگرم هستند، احتمال یادگیری آنها بیشتر است.

آموزشگاه زبان ملل همیشه مبنای کار خود را بر پایه آموزش صحیح و همراه با بازی و سرگرمی می گذارد. از این رو با آموزش چند بازی انگلیسی برای کودکان در این مقاله، راهکارهای خوبی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد. همیشه سعی کنید که کلاس را برای زبان آموزان مخصوصا کودکان بسیار سرگرم کننده و جذاب کنید.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (6 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران