آموزش گرامر زمان آینده کامل در انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/21 309 زمان مطالعه: 3 دقیقه
گرامر زمان آینده کامل در انگلیسی

زمان آینده کامل در انگلیسی یا future perfect اشاره به کاری دارد که هنوز انجام نشده و زمانی در آینده انجام می‌شود. در زبان انگلیسی آینده کامل جهت ذکر رخدادی به کار می‌رود که در آینده قبل از یک زمان یا کار دیگری به پایان رسیده است. بنابراین در اصل زمانی که از جایی در آینده به گذشته می‌نگریم از فعل آینده کامل استفاده می‌کنیم. عموما در این خصوص از یک واژه زمانی مانند by tomorrow, for three years استفاده خواهد شد که در ادامه این مقاله از آموزشگاه زبان انگلیسی ملل به شرح آن می پردازیم.

ساختار زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

برای اینکه زمان آینده کامل را بسازیم باید فعل کمکی آینده ساز will را بعد از فاعل بکار ببریم که این فعل برای همه فاعل‌ها و ضمیرها ثابت است. بعد از will به شکل ساده فعل have نیاز داریم که برای همه ضمیرها این فعل ثابت است. سپس باید از بخش سوم فعل اصلی یا past participle بهره ببریم. جهت ساخت زمان آینده کامل به فرمول زیر نیاز است. 

باقی جمله + شکل سوم فعل اصلی یا همان pp + فعل کمکی have + فعل آینده‌ساز will + فاعل

در آموزش زبان انگلیسی می‌توان از shall به جای will استفاده کرد. در بعضی اوقات برای ضمیرهای اول شخص مفرد و جمع می‌توان shall را به جای I و یا we به کار برد. همچنین می‌توان در جمله‌ها از مخفف این دو استفاده کرد و مخفف آن‌ها ’ll خواهد شد. 

منفی کردن زمان آینده کامل در انگلیسی

برای اینکه زمان آینده کامل را منفی کنید باید not که کلمه‌ای منفی ساز است را پس از فعل کمکی will قرار دهید. در نتیجه می‌توانید در ساختار این جملات will not یا شکل مخفف آن را به کار ببرید. فرمول زیر بدین منظور استفاده می‌شود.

باقی جمله  + قسمت سوم فعل یا همان pp + فعل کمکی have + به کار بردن واژه منفی‌ساز not + فعل آینده‌ساز will + فاعل

مطالعه بیشتر: ماضی نقلی در انگلیسی

سوالی کردن زمان آینده کامل انگلیسی

برای اینکه بتوانید زمان آینده کامل را سوالی کنید باید جای فاعل و will را عوض کنید. به این صورت که در ابتدای جمله will را قرار دهید. لذا طبق فرمول زیر عمل کنید:

? باقی جمله + شکل سوم فعل اصلی یا همان pp + فعل کمکی have + فاعل + فعل کمکی آینده ساز will

اگر قصد منفی کردن ساختار جمله را دارید، باید در ابتدای جمله از won’t به جای will استفاده کنید. 


زمان آینده کامل در انگلیسی
 

سوالی کردن زمان آینده کامل با wh-questionها

جهت سوالی کردن زمان آینده کامل از where، when، what، who استفاده می‌شود و بدین منظور باید طبق فرمول قبلی جمله خبری را سوالی کنید. سپس قسمتی که باید مورد سوال قرار گرفته را پاک کنید و کلمه پرسشی را جایگزین آن کنید. فرمول زیر بدین جهت به کار می‌رود. 

باقی جمله + قسمت سوم فعل اصلی یا همان pp + فعل کمکی have + فاعل + فعل آینده ساز will + کلمه پرسشی

نکات مهم در مورد سوالی کردن زمان آینده کامل با wh-questionها

  1. اگر می‌خواهید با who از فاعل جمله سوال کنید، باید بعد از حذف فاعل، who را به جای آن قرار دهید. 
  2. اگر می‌خواهید با who در خصوص مفعول پرسش کنید، باید با فرمول wh-questionها این کار را انجام دهید. به این صورت که جمله خبری را به سوالی تبدیل کنید و مفعول را از آن پاک کرده و کلمه سوالی who را در اول جمله بگذارید. 
  3. اگر می‌خواهید با what در خصوص فعل اصلی یا عملی سوال کنید، باید بعد از حذف فعل اصلی در ساختار سوالی، done را به جای آن قرار دهید. 
  4. تنها با قرار دادن what در ابتدای جمله نیز می‌توانید جمله را سوالی کنید. 

مقاله پیشنهادی: تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری

مجهول کردن زمان آینده کامل

در زبان انگلیسی این امکان وجود دارد که به جای جمله معلوم از جمله مجهول استفاده کنید. در جمله مجهول فاعل حذف می‌شود و وقتی که فاعل اهمیتی کمتر از کار انجام شده داشته باشد، فاعل ذکر نمی‌شود. حتی وقتی بخواهیم روی فاعل تاکید بیشتری داشته باشیم می‌توانیم آن را ذکر نکنیم. جهت مجهول کردن فاعل از مفعول استفاده می‌شود؛ سپس فعل will به کار می‌رود و بعد have استفاده خواهد شد. در قسمت بعدی been قرار می‌گیرد و در پایان شکل سوم فعل اصلی درج می‌شود. اگر قصد اضافه کردن فاعل را نیز داشته باشیم بعد از حرف اضافه و در پایان جمله حرف by قرار می‌گیرد. بدین منظور باید از فرمول زیر استفاده کرد. 

باقی جمله + قسمت سوم فعل یا همان pp + استفاده از been + به کار بردن have + فعل آینده ساز will  + فاعل که همان مفعول جمله اصلی است

اگر بخواهید جمله مجهول را به صورت منفی استفاده کنید، باید will not یا مخفف آن را به جای will قرار دهید. 

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان انگلیسی


مجهول کردن زمان آینده کامل
 

زمان آینده کامل و to be going to

زمانی که قصد صحبت در مورد انجام کاری را داشته باشیم که تصمیم ما برای انجام آن قطعی است، می‌توانیم از to be going to بهره ببریم. برای ذکر تصمیم پیش بینی نشده از will استفاده می‌کنیم. to be going to شکلی محاوره‌ای و غیره رسمی دارد که ساختار جملات با استفاده از آن به این صورت است:

جملات مثبت: در جملات مثبت از to be با going to به جای will استفاده خواهد شد. به این شکل: فاعل + به کار بردن فعل to be بر حسب نوع فاعل جمله که یکی از افعال am، is و are است + به کار بردن going to + آوردن have + شکل سوم فعل اصلی یا همان pp + باقی جمله. 
جملات منفی: در جملات منفی بعد از to be و پیش از going to از not استفاده می‌شود. به این شکل: فاعل + استفاده از فعل to be بر حسب نوع فاعل جمله که یکی از افعال am، is و are است + کلمه منفی‌ساز not + به کار بردن going to + آوردن have + شکل سوم فعل اصلی یا همان pp + باقی جمله. 
جملات سوالی: جهت سوالی کردن زمان آینده کامل با to be going to فاعل به جای فعل be یا am، is یا are قرار می‌گیرد. به این شکل: فعل to be بر حسب نوع فاعل جمله که یکی از افعال am، is و are است + فاعل + بکار بردن going to + آوردن have + شکل سوم فعل اصلی یا همان pp + باقی جمله؟ 

مقاله پیشنهادی: آموزش گرامر زمان آینده ساده در انگلیسی (Simple Future)

کاربرد زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

کاربرد زمان آینده کامل شامل موارد زیر است: 

  • وقتی بخواهیم در خصوص رویدادی که تا زمان معینی در آینده پایان یافته حرف بزنیم آینده کامل را به کار می‌بریم. یعنی کاری قبل از یک کار و یا زمان معینی در آینده انجام شده است. پس قصد داریم از زمانی در آینده به نقطه‌ای در گذشته صحبت کنیم. 
  • در خصوص کاری بحث می‌شود که از زمانی پیش‌تر شروع شده و در آینده تا زمانی بعدتر ادامه دارد. به این صورت که طول مدت انجام کاری را ذکر می‌کند و با حرف for به کار می‌رود. 
  • وقتی قصد داشته باشیم در مورد کاری صحبت کنیم که در زمانی در آینده صورت گرفته، ولی نمی‌دانیم چه موقع و چه وقتی امکان استفاده از آینده کامل را داریم. 
  • زمان آینده کامل را می‌توان با عباراتی با حرف‌های زیر استفاده کرد. حرف اضافه by در مواردی مانند by this time، by the time، by ۸.۰۰ o’clock، by the next year و غیره. 

نکته: برخی مواقع این امکان وجود دارد تا زمان آینده کامل و آینده ساده را بدون اینکه در ساختار و معنی جمله تاثیری ایجاد شود، به جای هم استفاده کرد. در زمانی که با به کار بردن قید before و یا by the time ترتیب روی دادن کارها را معین می‌کنیم می‌توانیم این دو زمان را با هم جابجا کنیم. در غیر این صورت جهت بیان کردن ترتیب روی دادن کارها باید از زمان آینده بهره برد.

مطالعه بیشتر: زمان گذشته کامل در انگلیسی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران