طعم ها به انگلیسی

طعم ها به انگلیسی | آموزش طعم ها به کودکان + فیلم

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/14 1590 زمان مطالعه: 4 دقیقه
طعم ها به انگلیسی

شناخت طعم ها و مزه ها در زبان انگلیسی اهمیت دارد، چراکه همواره در طول شبانه روز با آن ها سر و کار داریم و در وعده های مختلف غذایی مورد استفاده قرار می دهیم.

آموزش زبان انگلیسی

انواع طعم ها به انگلیسی مثال
Sweet ==> swiːt – شیرین  Taste that is sugary and pleasant.
Sour ==> saʊr – ترش  Taste that is acidic or tart, like the taste of citrus fruits.
Salty ==> ˈsɔːlti  - شور Taste that is full of salt, often associated with savory foods.
Bitter ==> ˈbɪtər – تلخ  Taste that is sharp and not sweet, like coffee or dark chocolate.
Spicy ==> ˈspaɪsi - تند و تند Taste that produces a burning or tingling sensation due to spices or hot ingredients.
Savory ==> ˈseɪvəri  - خوشمزه Pleasant, full-bodied taste, often associated with cooked meats and hearty dishes.
Umami ==> uˈmɑːmi – اومامی  A Japanese term for a savory taste, often described as "meaty" or "brothy."
Tangy ==> ˈtæŋi  - تند و تیز Taste that is sharp, often with a slight acidic or citrusy note.
Mild ==> maɪld – ملایم Taste that is not strong or intense, often used to describe flavors that are subtle.
Rich ==> rɪtʃ  - غنی و پرمزه Taste that is abundant and flavorful, often associated with foods that are high in fat or seasonings.
Robust ==> roʊˈbʌst - قوی و پرمزه Taste that is strong, hearty, and full-bodied.
Astringent ==> əˈstrɪndʒənt  - تند و برازنده Taste that is sharp and puckering, often associated with unripe fruits or tannins in beverages like wine or tea.
Fruity ==> ˈfruːti - میوه ای  Taste that resembles the flavor of fruits, often used to describe wines or desserts.
Herbal ==> ˈhɜːrbəl – گیاهی  Taste that has the characteristics of herbs or plants, often used in cooking and beverages.
Peppery ==> ˈpɛpəri – فلفلی  Taste that has a spicy, sharp quality similar to black pepper or other spicy flavors.

چه مزه ایه به انگلیسی؟

"چه مزه ایه؟" به انگلیسی به صورت "What flavor is it?" یا "What taste is it?" ترجمه می شود.
مثال:
- Person A: "این کیک چه مزه ایه؟"
- Person B: "این کیک شکلاتیه."
- Person A: "What flavor is this cake?"
- Person B: "This cake is chocolate."


انواع طعم ها در زبان انگلیسی

پیشنهاد ملل: آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

نحوه پرسیدن در مورد طعم و مزه ها

What does it taste like?
It's sweet and tangy, with a hint of citrus.
- این شیرین و تند است، با رایحه ای از مرکبات.
How does it taste?
It tastes really rich and savory, like a hearty stew.
- طعم آن واقعاً غنی و خوشمزه است، مثل یک خوراک سنتی.
Can you describe the flavor?
Sure, it has a mild, earthy flavor with a touch of herbs.
- البته، طعم آن ملایم و خاکی است با لمسی از گیاهان.
What is the flavor of this dish?
The flavor is a mix of sweet and spicy, creating a balanced taste.
- طعم غذا ترکیبی از شیرین و تند است که طعم تعادلی ایجاد می کند.
Is it sweet/sour/spicy/etc.?
It's a bit tangy with a hint of spiciness.
- کمی تند و با لمسی از تندی است.
Does it have a strong flavor?
Yes, it has a strong and bold flavor that lingers on the palate.
- بله، طعمی قوی و جسور دارد که روی زبان باقی می ماند.
Is the taste mild or intense?
The taste is quite intense, with a burst of flavors in every bite.
- طعم کاملاً شدید است، با انفجاری از طعم ها در هر قاشق زدن.
What are the dominant flavors in this dish?
The dominant flavors are a mix of herbs and spices, creating a unique profile.
- طعم های غالب ترکیبی از گیاهان و ادویه ها هستند که پروفایل منحصربه فردی ایجاد می کنند.
Could you tell me more about the taste?
 Of course, it has a complex flavor with layers of sweetness and a subtle hint of bitterness.
- البته، طعمی پیچیده با لایه هایی از شیرینی و رایحه ی ظریفی از تلخی دارد.
What kind of taste am I experiencing?
You're experiencing a combination of fruity and peppery notes.
 - شما دارید ترکیبی از طعم های میوه ای و فلفلی را تجربه می کنید.


تلفظ مزه ها به انگلیسی
 

چطور مزه ها را به کودکان بیاموزیم؟

1. تجربه‌های تازه و متنوع:
- برای کودکان محیط غذاخوری را به یک مکان جذاب و متنوع تبدیل کنید. از مواد غذایی مختلف، میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای جدید استفاده کنید تا آن‌ها با مزه‌های مختلف آشنا شوند.
2. فعالیت‌های آشپزی با کودکان:
- کودکان را در آشپزی دخیل کنید. با هم مواد غذایی را تهیه کنید و غذاها را طبخ کنید. این تجربه می‌تواند کنجکاوی کودکان را به ارتقاء مزه‌ها ترغیب کند.
3. معرفی مزه‌ها به تدریج:
- ابتدا مزه‌های ملایم و آشنا را به کودکان معرفی کنید و به تدریج به مزه‌های تند و ترش می‌پردازید. این کمک می‌کند تا کودکان به تدریج عادت کنند.
4. قراردادن مزه‌ها در دسترس:
- مواد غذایی با مزه‌های مختلف را در دسترس کودکان قرار دهید. به این ترتیب آن‌ها می‌توانند به تدریج با مزه‌ها آشنا شوند.
5. تبدیل غذا به بازی:
- از خلاقیت خود استفاده کنید و غذاها را به بازی‌های جذاب تبدیل کنید. مثلاً می‌توانید غذاها را به شکل‌های مختلفی ترتیب دهید یا آن‌ها را در قالب داستان‌های کوتاه تعریف کنید.
6. نمونه‌گیری مثبت:
- شما نقش مدل‌سازی را دارید. زمانی که شما خود انواع مزه‌ها را تجربه کنید و به آن‌ها علاقه نشان دهید، احتمالاً کودکان نیز ترجیح دهند امتحان کنند.
7. درک نیازهای طعمی:
- بررسی کنید که کدام مزه‌ها را کودک دوست دارد و بر اساس آن غذاهای متنوعی انتخاب کنید.
8. مزه‌های مختلف در یک وعده غذایی:
- در یک وعده غذایی، از مزه‌های مختلف استفاده کنید. مثلاً در یک پیتزا می‌توانید سبزیجات، گوشت و گیاهان را با یکدیگر ترکیب کنید.

مقاله پیشنهادی: آموزش انواع خوراکی به انگلیسی
 

 

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (3 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران