جملات انگيزشي انگليسي

جملات انگیزشی انگلیسی + ترجمه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/13 2305
جملات انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی انگلیسی یکی از پرکاربردترین جملاتی هستند که در حال حاضر میزان ترویج آن ها بسیار زیاد شده است به طوری که از این جملات زیبا برای افزایش انگیزه در زبان انگلیسی استفاده می کنند. به همین علت است که ما قصد داریم در این مقاله از آموزشگاه زبان ملل به بررسی تعداد زیادی از جمله انگیزشی انگلیسی بپردازیم. پس شما را دعوت می کنیم که تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید:

جملات انگيزشي انگليسي

1.    Every person faces failures in life and these failures are the most important success factors in that person's life. If you are one of these people, never be sad about the failures in your life, because these failures can create a successful path in your life.
هر فردی در زندگی با شکست هایی مواجه می شود و این شکست ها مهم ترین عوامل موفقیت در زندگی آن فرد هستند. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، هرگز از شکست های زندگی خود ناراحت نباشید؛ زیرا این شکست ها می تواند مسیر موفقیت آمیزی را در زندگی شما ایجاد کند.

******

2.    Like you, I have suffered many failures in my life, but my high hope and spirit did not allow me to turn away from success, so be like me.
من هم مثل شما شکست های زیادی را در زندگی ام متحمل شده ام، اما امید و روحیه زیادم اجازه نداد از موفقیت دور شوم، پس مثل من باشید.

******

3.    Success with failure is sweeter than success without failure.
موفقیت با شکست شیرین تر از موفقیت بدون شکست است.

******

4.    Hello dear friend… I am with you, this is life, you fail many times and to celebrate your successes you have to get up after you fail. So don't doubt that you will definitely succeed, life is only for successes after your failures.
سلام دوست عزیز... من با تو هستم، زندگی این گونه است، تو بارها شکست می خوری و برای جشن گرفتن موفقیت هایت باید بعد از شکست بالا بایستی. پس شک نکن که حتما موفق خواهی شد. زندگی فقط برای موفقیت های بعد از شکست های توست.

******   

آموزش زبان انگلیسی

5.    Learn to invest when others are sleeping, save when others are having fun, spend when others are spending, build your dreams while others dream in their imaginations.
یاد بگیرید وقتی دیگران خوابند سرمایه گذاری کنید، وقتی دیگران در حال تفریح هستند پس انداز کنید، وقتی دیگران در حال خرج کردن هستند، رویاهای خود را بسازید در حالی که دیگران در تخیلات خود رویا می بینند.

******

6.    Be who you want to be, not what others say. Look for what you can do, not what you are forced to do.
همانی باش که می خواهی باشی نه آن چه که دیگران می گویند. به دنبال کاری باشید که می توانید انجام دهید، نه آنچه را که مجبور به انجام آن هستید.

******

7.    Success happens when your dreams are bigger than your excuses.
موفقیت زمانی اتفاق می افتد که رویاهای شما بزرگتر از بهانه های شما باشد.

******

8.    After every failure, you have to get up to succeed.
بعد از هر شکست باید بلند شد تا موفق شد.

******

9.    If you want to succeed, you must have a strong will
اگر می خواهید موفق شوید باید اراده قوی داشته باشید.

******

10.    High motivation leads to successive successes
انگیزه بالا منجر به موفقیت های پی در پی می شود.

******

11.    The more hardships you endure today, the more successful you will be tomorrow.
هر چه امروز سختی های بیشتری را تحمل کنی فردا موفق تر خواهی بود.

جملات انگیزشی انگلیسی همراه با ترجمه

******

12.    Where you were stronger than your excuses, where you were not believed and continued. The place where you tried and no one saw you, the place where you heard the words behind your back and remained silent. You were growing up exactly in the same days. Thank you for these days.

جایی که قوی تر از بهانه هایت بودی، جایی که باورت نشد و ادامه دادی. همان جایی که تلاش کردی و کسی تو را ندید، همان جایی که پشت سرت حرف ها را شنیدی و سکوت کردی. دقیقا در همان روزها بزرگ می شدی. بابت این روزها ممنونم.

******

13.    Today is the day that your tomorrow's success is guaranteed.. So continue your efforts today with strong perseverance...
امروز روزی است که موفقیت فردای شما تضمین شده است.. پس امروز با پشتکار قوی به تلاش خود ادامه دهید.

******

14.    The first way to succeed in life is effort and hope
اولین راه برای موفقیت در زندگی، تلاش و امید است.

******

15.    Trust in God makes the impossible possible.
توکل به خدا غیرممکن ها را ممکن می کند.

******

16.    There is hope in despair, like a night that ends in whiteness.
در ناامیدی امیدی هست مثل شبی که به سفیدی ختم می شود.

******

17.    God, what did you see? Maybe one day there will be hope in a place where there is no hope.
خدا را چه دیدی شاید روزی امیدی در جایی باشد که امیدی نباشد.

******

18.    Hope means: a star still twinkles for you in the darkness of the night.
امید یعنی: هنوز ستاره ای در تاریکی شب برایت چشمک می زند.

******

19.    Life without hope and love is worthless.
زندگی بدون امید و عشق بی ارزش است.

******

20.    Be deaf when everyone talks about the impossibility of your dreams
ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت صحبت می کنند.

******

21.   I promised myself to achieve my dreams
به خودم قول دادم به آرزوهایم برسم.

******

22.    I will be successful.! Not immediately, but definitely
من موفق خواهم شد. بلافاصله نه، اما قطعا.

******

23.    You have to live as long as there is hope.
تا امید هست باید زندگی کرد.

******

24.    If you tried and failed, congratulations because a lot of people don't even try...
اگر تلاش کردید و شکست خوردید، به شما تبریک می‌گویم؛ زیرا بسیاری از افراد حتی تلاش نمی‌کنند.

******

25.    Success is a green light in everyone's path, you just have to work hard to achieve it.
موفقیت چراغ سبزی است که در مسیر همه قرار دارد، فقط برای به دست آوردن آن باید سخت تلاش کنید.

******

26.    A strong spirit is needed to achieve success.
برای رسیدن به موفقیت به روحیه قوی نیاز است. 

******

27.    Build your dreams before others use you to get theirs.
قبل از اینکه دیگران از شما برای بدست آوردن رویاهای خود استفاده کنند، رویاهای خود را بسازید.

******

28.    Never neglect what you want from the bottom of your heart. Because waiting is hard, but regret is harder than waiting. So fight for your goal so you don't regret it later.
هرگز از آنچه از ته دل می خواهید غافل نشوید؛ چون انتظار سخت است اما پشیمانی از انتظار سخت تر است. پس برای هدفتان بجنگید تا بعداً پشیمان نشوید.

******

29.    Use your time to work, because work is the price of success. Use your time to think, because thinking is a source of power. Use your time to study, because study is the source of wisdom and knowledge. Use your time for friendship, because friendship is the way to happiness. Use your time for love, because love is the joy of life.
از زمان خود برای کار استفاده کنید؛ زیرا کار بهای موفقیت است. از زمان خود برای فکر کردن استفاده کنید، زیرا تفکر منبع قدرت است. از وقت خود برای مطالعه استفاده کنید؛ زیرا مطالعه سرچشمه خرد و دانش است. از زمان خود برای دوستی استفاده کنید؛ زیرا دوستی راه خوشبختی است. از زمان خود برای عشق استفاده کنید؛ زیرا عشق لذت زندگی است.

******

سخن پایانی
مطلب ارائه داده شده شامل تعدادی جمله انگيزشي انگليسي پر کاربرد است که با استفاده از آن ها می توان بیش از نیمی از راه موفقیت آمیز را طی نمود. این جملات می توانند شخص شکست خورده را به یک شخص موفق تبدیل نمایند، به همین علت توصیه می کنیم از این مطالب نهایت استفاده را ببرید.

 

مطالب مرتبط: 

آزمون آیلتس

دوره TTC

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (7 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران