یادگیری گرامر زبان سوئدی

0 تا 100 آموزش گرامر زبان سوئدی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/14 3213
آموزش گرامر زبان سوئدی

زبان سوئدی نسبت به دیگر زبان ها گرامر نسبتا آسانی دارد. اگر زبان آموزان از قبل با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند، می توانند به راحتی و در کم ترین زمان ممکن به زبان سوئدی تسلط پیدا کنند، چرا که این زبان شباهت های بسیاری با زبان انگلیسی دارد. با خواندن این مقاله آموزشگاه زبان ملل شما می توانید با گرامر زبان سوئدی آشنایی پیدا کنید.

یادگیری گرامر زبان سوئدی

یادگیری دروس گرامر در هر زبانی کمی مشکل به نظر می رسد. اما خوشبختانه برای زبان سوئدی لازم نیست زمان زیادی را صرف یادگیری مفاهیم جدید کنید؛ چرا که دستور زبان بسیار مشابهی با انگلیسی دارد. در صورتی که به زبان انگلیسی آشنایی دارید، تنها تمرکز خود را بر روی افزایش دایره لغات خود بگذارید.
در زبان سوئدی ترتیب جملات پایه مشابه با زبان انگلیسی است. به طوری که در ابتدای جمله فاعل،‌ سپس فعل و در آخر مفعول استفاده می شود. اما شما باید دقت بیشتری در زمینه استفاده از صفات داشته باشید. صفت های سوئدی باید با مقدار و جنسیت اسم تطابق داشته باشند. برای این کار باید از پسوند مناسب در آخر صفات استفاده کرد. 

** آموزش زبان سوئدی **

افعال در زبان سوئدی

در زبان سوئدی برخلاف بسیاری از زبان های دیگر، افعال بر اساس شخص و تعداد صرف نمی شوند و در بیشتر مواقع بدون ایجاد هرگونه تغییر می توانند استفاده شوند. به همین علت یادگیری افعال در این زبان بسیار آسان تر از دیگر زبان ها است. شما می توانید به جای استفاده از افعال (am, is, are) tobe در انگلیسی، برای ساخت جملات سوئدی تنها از فعل بی قاعده är استفاده کنید. برای افعال با قاعده نیز، تنها لازم است که حرف r را به انتهای آن اضافه کنید. در زبان سوئدی ضمیر تغییر نمی کند، با این حال لازم است زمانی که آن را در زمان گذشته و یا آینده قرار می دهید، ساختار فعل را کمی تغییر دهید.

افعال کمکی در زبان سوئدی

افعال کمکی، کلمات کوچکی هستند که برای انتقال لحن و یا زبان به کمک فعل اصلی می روند. این افعال کمک شایانی به ساخت جملات منفی و همچنین جملات سوالی می کند. برای درک بیشتر این موضوع از فعل talar به معنای صحبت کردن، استفاده کرده ایم. دقت کنید که فعل tala به صورت مصدر آمده است. بدین ترتیب زمانی که از فعل اصلی استفاده می کنیم، باید فعل اصلی را به صورت مصدر آن قرار دهیم. به جدول زیر دقت کنید:

 • من می توانم صحبت کنم: Jag kan tala
 • او صحبت خواهد کرد: Hon ska tala
 • او نمی خواهد صحبت کند: Hen vill inte tala
 • ما باید صحبت کنیم: Vi behöver tala

زمان حال، گذشته و آینده

در زبان سوئدی، زمان حال برای صحبت در مورد رویدادهایی در زمان حال رخ می دهد. هنگام صرف افعال، برای همه ضمایر فاعل، اعم از مفرد یا جمع، از یک شکل استفاده می گردد. اما برای تشکیل زمان حال، r را به مصدر اضافه کرده و یا a حذف شده و er اضافه می شود.

برای ساخت زمان گذشته در زبان سوئدی، برخلاف زبان انگلیسی، افعال دارای دو نوع گذشته ساده و گذشته کامل است. برای ساخت گذشته ساده، به آخر کلمه ها te, de و... اضافه می شود. 

مقاله پیشنهادی: آموزش زبان سوئدی در 30 روز

در این زبان برای ساخت زمان آینده، از افعال کمکی رایجی مانند ska, kommer att  و ... استفاده می شود. در جدول زیر فعل صحبت کردن tala در زمان های حال و گذشته و آینده بررسی شده است:

معنا زمان گذشته معنا زمان حال
من صحبت کردم Jag talade من صحبت می کنم Jag tala
تو صحبت کردی Du talade تو صحبت می کنید Du tala
او صحبت کرد Han talade او صحبت می کنید Han tala
او صحبت کرد Hon talade  او صحبت می کند Hon tala
ما صحبت کرد Vi talade ما صحبت می کند Vi tala
شما صحبت کردیم Ni talade شما صحبت می کنیم Ni tala
آن ها صحبت کردید De talade آن ها صحبت می کنید De tala

 

معنای فارسی جمله زمان آینده سوئدی
من صحبت خواهم کرد  Jag skall tala
شما صحبت خواهید کرد   Du skall tala
او صحبت خواهد کرد   Han skall tala
صحبت خواهیم کرد Vi skall tala
شما صحبت خواهید کرد Ni skall tala
آن ها صحبت خواهند کرد  De skall tala

 

حروف ربط در زبان سوئدی

حروف ربط جزوی از کلمات پیوندی به شمار می روند. به طوری که قادر هستند دو کلمه از یک نوع مانند اسم،‌ و یا دو عبارت و جمله را به یکدیگر متصل کنند. حروف ربط در زبان سوئدی، همانند فارسی حروف بسیار کوچکی هستند که می توانند در ساختن جملات طولانی تر بسیار کمک کننده باشند. در جدول زیر لیستی از مهم ترین حروف ربط در زبان سوئدی شرح داده شده است:

 • اگر    om
 • یا    eller
 • ولی    men
 • اما    utan
 • در حالی که    medan
 • قبل از، به موقع    innan
 • چه زمانی    När
 • هر زمان، در هر زمان    När som helst
 • مثل    som
 • زیرا، از آنجایی که     eftersom
 • بنابراین، در نتیجه    därför
 • زیرا،‌ از آنجایی که    därför
 • که، به ( نشانگر مصدر)    att
 • به منظور، برای اینکه    För att
 • اگرچه    Även om
 • از زمان    Då

یادگیری گرامر سوئدی

مقاله پیشنهادی: شرایط مهاجرت تحصیلی به کشور سوئد

کلمات دستوری

کلمات دستوری و یا امری کلماتی هستند که به بیان درخواست، دستور و یا سفارش می پردازد. با آموختن این عبارات شما می توانید از کسی بخواهید که کاری را انجام دهد، همچنین می توانید روشن کنید که چه کاری می خواهید انجام شود. در زبان سوئدی،‌ افعالی که در زمان حال  به er ختم می شوند، r آن ها حذف می گردد. بدین ترتیب جمله ای امری ساخته می شود. افعال در زمان حال که به er ختم می شوند، برای ساختن جمله ای امری er این جملات حذف می شود. به جدول زیر دقت کنید:

فارسی انگلیسی  امری زمان حال
باز کن öppnar Öppna  Open!
صبر کن Väntar Vänta Wait!
بنویس Skriver Skriv Write!
بخوان Läser Las Read!

قیدها در زبان سوئدی

قید کلمه ای است که از طریق آن می توان به جمله توضیحی اضافه کرد. در واقع این کلمه، چگونگی انجام فعل را توضیح می دهد. به همین علت به فعل وابسته است. در زبان سوئدی، قید ها هر بخش از زبان را به غیر از اسم تغییر می دهند. بدین ترتیب قیدها در زبان سوئدی می توانند افعال، صفت ها، اعداد و ... را تغییر دهند. در جدول های زیر مثال هایی از قید های زمان، مکان، حالت و فراوانی شرح داده شده اند:

فارسی قید زمان در زبان سوئدی
دیروز  i går
امروز I dag
فردا I morgon
اکنون Nu
سپس Sedan
بعد Senare
امشب I kväll

 

فارسی قید مکان در زبان سوئدی
اینجا Här
انجا där
بیرون Ut
دور Bort
خانه Hem
هیچ کجا Ingenstans
هرجا Var som helst

 

فارسی قید حالت در زبان سوئدی
بسیار  Söt
کاملا  ganska
سریع Snabb
خوب Väl
سخت Hård
به آرامی Långsamt
به سختی Knappt

صفات در زبان سوئدی

صفت کلمه ای است که برای توصیف یا ارائه اطلاعاتی اضافه درباره یک اسم و یا ضمیر استفاده می شود. در زبان سوئدی، زمانی که می خواهید یک صفت را به جمله اضافه کنید، این صفت باید با اسم مطابقت داشته باشد. برای این کار، تعداد و جنسیت اسم باید نمایش داده شود.

زن سریع ==>  Snabb kvinna
بچه سریع  ==>   Snabbt barn
زنان سریع  ==>   Snabba kvinnor
بچه های سریع  ==>   Snabba barn

اگر می خواهید دو صفت را در زبان سوئدی مقایسه کنید، باید شکل صفت را کمی تغییر دهید. در زبان انگلیسی به دو روش می توانید یک صفت مقایسه ای بسازید: با افزودن پسوند er به آخر کلمات و یا افزودن کلمه more به بیشتر کلمات. در زبان سوئدی نیز می توان با همین روند جلو رفت. دقت کنید:

- سریع    Snabb
- سریع تر    Snabbare
- سریع ترین    Snabbast
- سریع ترین    snabbaste

مقاله پیشنهادی: مهاجرت از طریق کار و حرفه به کشور سوئد

اسم ها و ضمایر در زبان سوئدی

برخلاف زبان انگلیسی، اسامی در سوئدی دارای جنسیت هستند. در این زبان دو جنسیت مشترک و خنثی وجود دارد. پیش از این، جنسیت مشترک، مذکر و یا مؤنث بود. اما با گذشت زمان آن ها با یکدیگر ادغام شدند. امروزه برخی از لهجه های سوئدی وجود دارند که از جنسیت های جداگانه استفاده می کنند، اما سوئدی مدرن چنین نیست. به همین علت شما باید تنها بر روی جنسیت مشترک و خنثی تمرکز کنید. لازم به ذکر است، جنسیت اسم در زبان سوئدی، در شکل صفت های مربوط به آن و نیز حرف معین و مجهول تاثیر می گذارد.
یادگیری ضمایر برای تسلط به زبان سوئدی امری حیاتی است. این کلمات برای جایگزینی اسم، بسیار مناسب هستند. ضمایر سوئدی شامل ضمایر شخصی، نامعین، نسبی و بازتابی می شود. در جدول های زیر این ضمایر شرح داده شده اند:

فارسی ضمایر انگلیسی  ضمایر سوئدی
من jag
تو Du You
او مذکر Han He
او مونث Hon She
ما Vi We
آن ها De/dom They
شما Du you
او مذکر Honom Him
او مؤنث Hennes Her
ما Oss Us
آن ها Dem/dom Them
من مالکیت Min My
شما  Din Your
او مذکر Hans His
او مونث Hennes Her
ما Vår  Our
آن ها Deras  Their
برای من Min Mine
برای شما Din Yours
برای او مذکر Hans His
برای او مؤنث Hennes Hers
برای ما Vår    Ours
برای آن ها Deras theirs

   سخن پایانی
موسسه آموزشی ملل با هدف آموزش با کیفیت توسط بهترین و مجرب ترین اساتید آماده خدمت رسانی به زبان آموزان عزیز است. این موسسه در مقایسه با سایر موسسات آموزشی از امتیازات بسیار ویژه ای برخوردار است. به طوری که آزمون های بین المللی سایر زبان ها در این موسسه برگزار می شود. این موسسه با استفاده از اساتید خبره و با تجربه توانسته است رضایت زبان آموزان را به خود جلب کند.
اموزشگاه ملل

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران