فحش های انگلیسی | رایج ترین فحش ها به زبان انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/13 10590 زمان مطالعه: 4 دقیقه
فحش های انگلیسی

استفاده از فحش های انگلیسی نیز بخشی از زبان را تشکیل می دهد. اما مطمئنا یادگیری و‌ به کار بردن آن ها باید هوشمندانه صورت گیرد. این گونه که فحش ها باید به گونه ای استفاده شوند که رنگ‌ و بوی طنز داشته باشند و زیاد به طرف مقابل بر نخورد. در هر صورت شما به عنوان یک زبان آموز یا علاقمند به زبان انگلیسی باید این بخش از زبان را نیز یاد بگیرید. این مهم ترین دلیل برای آموزشگاه زبان ملل است که این مقاله را به شما تقدیم می نماید. 

فحش های انگلیسی بسیار عامیانه

در زبان انگلیسی بسیاری از ناسزاها و فحش ها کاملا عامیانه هستند و توسط افراد زیادی استفاده می شود. آشنایی با این فحش های زبان انگلیسی از ملزومات یادگیری این زبان می باشد. شاید در برخی موارد تشخیص این فحش ها برای شما کارساز باشد! در ادامه تعدادی از این فحش ها را به شما عزیزان ارائه خواهیم داد. 
 

Asshole / arsehole: فرد نفرت انگیز، خودخواه و نچسب Ass - kisser: شخص چاپلوس ( مخصوصا در شرایطی که برای گرفتن چیزی از کسی این رفتار را داشته باشد)  Airhead: شخص نادان / سر به هوا 
Bugger: آدم رذل و پست فطرت  Dag: کنایه از فردی که روابط اجتماعی بدی را نشان می دهد و لباس قدیمی و خارج از مد پوشیده است.  Deadbeat: شخص بی کار و بی عار / بی عرضه 
Bastard: فرزند نا مشروع یا حرام زاده  Chicken: جوجه / ترسو و بزدل Bimbo : این واژه بیشتر در مورد زنان به کار برده می شود. آدم لوس و احمق، یارو
Dickhead : ابله و احمق Dork : شخص بد لباس و شوت / عقب مانده Freak : عجیب و غریب/ شخص دمدمی مزاج 
Donkey: شخص نادان / خر Dago : این واژه در واقع کلمه ای تحقیر آمیز برای افرادی است که اهل ایتالیا، اسپانیا، پرتغال یا آمریکای جنوبی هستند. Dope: خنگ 
Flake: شخص بد قول / غیر قابل اعتماد Dweeb: کنایه از شخصی که از نظر اجتماعی در سطح پایین است، ادم کودن Floozy / floozie / floosie: زن سبک سر / زن بوالهوس
Fruitcake : دیوانه و کم عقل  Geezer: شخص غیر معاشرتی/ آدم عجیب و غریب Gasbag: پر حرف و وراج 
Goose: شخص کودن و ابله Geek: شخصی که ذر تکنولوژی و کامپیوتر خبره اما آدم غیر اجتماعی است. گرگوری و دهاتی: Klutz
شخص غیر عادی و خل: Kike Honky: معنی این واژه عبارت « سرخ گوش » است. این اصطلاح توسط سیاهان آمریکا استفاده می شود و آن را در مورد سفید پوستان به کار می برند: Hick آدم خنگ و دست و پا چلفتی: Kook
این اصطلاح را برای تحقیر افراد یهودی به کار می برند.: Lardass Limey: انگلیسی خرفت / در واقع این اصطلاح تحقیر آمیز را برای خطاب کردن انگلیسی ها به کار می برند.  شخص چاق و هیکل دار که باسن و نشیمن گاه بزرگی دارد.
Loudmouth: فرد وراج و پر حرف Louse: شخص پست و رذل Meathead: فرد کله خر/ احمق و پخمه
Nut / nutter: فرد احمق و دیوانه Nerd: بچه درس خوان اما غیر اجتماعی / آدم بی عرضه  Old bat: پیرزن خرفت
Poof / poofter: مرد هم جنس باز  Pig: آدم نچسب و خوک صفت، بدجنس Prat: احمق
Rat: شخص موش صفت و بد جنس Psycho: فرد روان پریش و دیوانه Redneck: فرد بی کلاس، دهاتی و خز
Scum / scumbag: آدم به درد نخور، آدم پست Sicko: بیمار و روانی  Tool: احمق
Tight - ass: شخص نجوش / خشک و مقرراتی و خسیس Smart - arse: این واژه به شخصی اطلاق می شود که فکر می کند همه چیز را می داند و در واقع علامه دهر است. Twerp / twirp: آدم نادان و نابالغ / چلغوز 
Toff: شخص پول دار و با کلاس Smart - ass: عقل کل / این واژه هم دقیقا به شخصی اطلاق می شود که فکر می کند علامه دهر است.  Wanker : فرد متکبر و پر مدعا
Wimp: آدم ضعیف النفس / بی عرضه  Tight - arse: این اصطلاح برای کسی به کار برده می شود خسیس است و مخصوصا این صفت را نسبت به دیگران دارد. / ناخن خشک  Weirdo: کنایه از آدم عجیب و غریب
Yahoo: شخص حیوان صفت / آدم بی ادب و پرخاشگر Wog : این اصطلاح تخقیر آمیز را در مورد سیاه پوستان به کار می برند و به معنای کاکا سیاه می باشد. Yid : اصطلاحی تحقیر آمیز خطاب به یهودیان
Yob / yobbo: شخص بی سر و پا / لات Wop : این اصطلاح تحقیر آمیز است و از آن در مورد ایتالیایی ها استفاده می شود.  Yokel: فرد بی سواد و دهاتی
Zero: آدم بی ارزش / شخصی که در زندگی خوذ هیچ کار با ارزشی انجام نداده است.  

آشنایی با برخی از اصطلاحات و فحش های انگلیسی

در این بخش از مقاله برخی از اصطلاحات و فحش های انگلیسی را برای شما عزیزان به نگارش در می آوریم. آشنایی با این اصطلاحات جزئی از آموزش زبان می باشد. این را در نظر داشته باشید که اگر قصد دارید همانند یک فرد انگلیسی زبان باشید و دانش زبانی شما در سطح بالایی باشد باید در تمام زمینه های زبانی تسلط داشته باشید. این بخش از دانش زبانی نیز در زندگی نقش مهمی دارد. در ادامه شما را با برخی از این اصطلاحات آشنا می کنیم. 

Cut the crap : چرت و پرت نگو Get the hell out of here : از این جا گم شو بیرون 
Get the hell out of my face: از جلوی چشمام گم شو بیرون Shut the hell up! : خفه خون بگیر!
Shut up! : خفه شو! Don't give a damn: پشیزی برام اهمیت نداره
Where the hell have you been? : کدوم‌ گوری بودی؟ What the hell did you say? : چه زری زدی؟ 
Son of a gun : پدر سوخته / مرتیکه  Holy shit : وای خدای من! 
پشمام یا برگام : Sit the hell down بتمرگ: Stop bullshitting 
این قدر چرت و پرت نگو: The hell with it به درک / به جهنم : Whi the hell are you? 
تو دیگه کدوم خری هستی؟: Don't get on my nerves رو مخم نرو : Mind your own business
سرت توی کار خودت باشه : It is none of your business. به تو ربطی نداره : Watch your big mouth
حرف دهنتو بفهم : Don't get my monkey up  لعنتی / گندش بزنن : Piss off 
گم شو: Bitch  روی سگ منو بالا نیار: Shit
فاحشه: Jerk  آدم دلقک و لوده : Mofo 
عوضی / احمق / لاشی : Bozo مادر به خطا : Daft
گوزو : Cut the crap  شر و‌ ور نگو / چرت و پرت نگو: Do not say evil
اسکل : Farter

فحش های انگلیسی رکیک

این بخش از مقاله را به فحش های انگلیسی رکیک اختصاص می دهیم. درست است که این فحش ها را نمی توان در هر شرایطی مورد استفاده قرار داد، اما با این وجود بهتر است با آن ها آشنا شوید‌.

 • Damn: این واژه را می توان در شرایطی به کار برد که کاری را خراب کرده باشید و فرصت خوبی را از دست داده باشید. این واژه معنای « لعنتی » می دهد. 
 • Son of a bitch: این عبارت در فارسی معادل حرام زاده می باشد. 
 • Piss off: این اصطلاح به معنی « برو گم شو » است و در شرایطی به کار می رود که نمی خواهید کسی را ببینید و بسیار عصبانی هستید‌. هنگامی که نیاز دارید تنها باشید‌. 
 • Bugger off: این واژه نیز به معنای  « گم شو » است. در واقع این اصطلاح بریتیش است. 
 • Wombat: این واژه به شخصی اطلاق می شود که بسیار تنبل می باشد 
 • Root: این واژه به معنای "sex" است و در شرایط غیر رسمی استفاده می شود. 
 • Derro: این کلمه به صورت مخفف است و معنی بی صاحب یا بی سرپرست می دهد. 
 • Twit: در شرایطی که شخص مقابل رفتار نامناسبی را انجام داده است می توانید این واژه را به عنوان بک توهین ملایم و آرام به کار ببرید. 
 • Muppet: این واژه به معنی از سر راهم کنار برو می باشد و در زبان انگلیسی بسیار رایج است. 
 • Chav: به شخصی اطلاق می شود که در شرایط فقر پوششی دارد که به درخشندگی جواهرات است. 
 • Blighter: دست و پا چلفتی 

مقاله پیشنهادی: بهترین مترجم آنلاین متن 2023 - لیست 13 تا از برترین مترجم های آنلاین متن

آشنایی با اصطلاحات لاتی در انگلیسی

در این بخش شما را با برخی از اصطلاحات آشنا می کنیم که حالت لاتی دارند. شاید شنیدن این اصطلاحات برای شما جالب باشد. 
Calm up! : خفه خون بگیر
Count me out: دور من رو هط بکش
Are you into smoke?: اهل دود یا سیگار هستی؟
Excuse myself to say why: لطفا اجازه بدید بگم چرا.
Give me a five : بزن قدش 
Good for you / lucky you: خوش به حالت
He is junkie: اون هروئینیه / شیره ایه
I can't place you: شما رو به جا نمیارم. نمی دونم تو‌ رو کحا دیدم.
I don't know what comes  over me. : من نمی دونم چم میشه. چه اتفاقی برام میفته. 
I have several irons in the fire. : یک سر دارم و هزار سودا
I'm entranced with joy: از خوشی غش کردم.
I'm up to my ears in entanglement. : تا خرخره توی گرفتاری ام. 
I'm your fan : من عاشق سینه چاکتم. طرفدارتم
I please to exasperate you : دلم میخواد اون قدر اذیتت کنم تا خسته بشی. دلم میخواد تو رو ذله کنم. 
I think it is beating the air only : این فقط آب در هاون کوبیدنه. 
It appeals to me, you keep your temper : برام جالبه که این قدر خونسرد هستی! برام جالبه که آرامش خودتو حفظ می کنی
It's none of your business/ concern: به تو ربطی نداره.
It's a disaster: یک فاجعه هس. مایه خجالت و شرمندگیه. 
Keep your mouth shut : زیپ دهنت رو ببند. خفه شو. 
Not exactly!: نه آن قدرها
One in the eye for you! : به کوری چشم تو!
What? I get stuffed my mate: در صورتی که در مورد موضوعی مخالفت دارید و عصبانی شده اید می توانید این عبارت را به کار ببرید. به این معنی: چی؟ کور خوندی عزیزم. : That crowns it all. 

Big deal! : هنر کردی

Like it or lump it: همینه که هست

Come on! Shake a leg! : زود باش! یالا! یه تکونی به خودت بده. 
There is measure in all things : هر چیزی حدی داره. 
Button your lip!: زیپ دهنت رو بکش
Let it go : ولش کن. بی خیالش شو. 
You're a complete idiot : تو یه احمق به تمام معنا هستی. 
Dream on!: مگه خوابشو ببینی
Get this straight to your head! : اینو خوب تو گوشت فرو کن. اینو خوب تو مخت فرو کن. 
Get off my back : ولم کن! دست از سرم بردار
You're crowding me : داری رو اعصابم راه میری!

مقاله پیشنهادی: مدفوع به انگلیسی

به کار بردن جملات و فحش های انگلیسی در کوچه و خیابان 

Oh leave me fucking alone. : ولمون کن بابا! بی خیال ما شو
Discreet fun: پنهانی عشق و حال کردن
Give me a hi5 man!: بزن قدش پسر!
Zip it: خفه شو / صداتو ببر
He will cut you smoothy : سرتو با پنبه می بره
Fuck face / fucker face: هنگامی این عبارت را می توانید به کار ببرید که از قیافه کسی بدتان بیاید و تحمل دیدنش را ندارید. 
Oh! it's enough for fuck sakes!: بس کن دیگه لا مذهب
Don't use "f" words: فحش نده / حرف رکیک نزن

تنوع فحش های انگلیسی در فرهنگ های مختلف

گفتنی است که در کشورهای انگلیسی زبان فحش های انگلیسی نیز با هم متفاوت هستند. در واقع تفاوت در فرهنگ ها باعث می شود که اصطلاحات و کلا معنای واژه ها تغییر کنند. در فرهنگ آمریکایی، استرالیایی و بریتانیایی این فرهنگ متفاوت است و ما شما را با هر سه نوع فرهنگ آشنا می کنیم. 

فحش های انگلیسی در فرهنگ آمریکایی

این قسمت را به فحش های انگلیسی در فرهنگ آمریکایی اختصاص خواهیم داد. عبارت ها را همراه با توضیح و معنی برای شما عزیزان ارائه می دهیم. 

 •  Damn: این واژه به معنای لعنتی است و هنگامی آن را به کار می برید که کاری را خراب کرده اید. همچنین زمانی که در انجام کاری دستپاچه شده‌ اید هم می توانید این واژه را مورد استفاده قرار دهید. 
 • Shit: تاثیر این واژه بسیار بیشتر از واژه damn است. این واژه برای درگیری های بزرگ تر مورد استفاده است. 
 • Son of a bitch: این واژه را می توان در موقعیتی که دچار خراب کاری شده اید استفاده نمایید. حتی در برخی موارد به عنوان شوخی هم مورد استفاده قرار می گیرد. 
 • Piss iff: این کلمه در واقع معادل خوبی برای « برو گم شو» است. هنگامی که دوست ندارید کسی را ببینید و ترجیح می دهید تنها باشید، این واژه به کمک شما می آید. 
 • Bastard: معنی این واژه در واقع « حرام زاده» است. زمانی که کسی حرص شخصی را در می آورد، می تواند از آن استفاده نماید. 

مقاله پیشنهادی: 10 بهترین کانال آموزش زبان انگلیسی در یوتیوب

واژه های توهین آمیز و فحش های انگلیسی استرالیایی

در این قسمت با فرهنگ استرالیایی کار داریم و فحش های انگلیسی استرالیایی را بررسی می کنیم. 

 • Bugger off: این واژه نیز به معنای « برو گم شو» است. در زبان بریتیش نیز این واژه را به کار می برند. 
 • Strewth: این کلمه در واقع تایید را نشان می دهد. مثلا اگر قصد دارید بگویید « درسته» می توانید این واژه را به کار ببرید. 
 • Wombat: برای توصیف شخص تنبل این واژه مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال قصد دارید بگویید که فلان شخص مثل سیب زمینی بی خاصیت است. 
 • Root: برای بیلن غیر رسمی "sex" این واژه کاربرد دارد‌ 
 • Derro: اگر شخصی موقعیت بدی داشته باشد و همچنین در مورد افراد بی خانمان این کلمه کاربرد دارد. در واقع این عبارت به معنای بی صاحب یا بی سرپرست است. 
 • Bloody Oath: این واژه برای شرایطی کاربرد دارد که شما از دیدن چیزی هیجان زده شده اید. همچنین این عبارت تایید چیزی را نشان می دهد.

فحش های انگلیسی بریتانیایی

برای آشنایی شما با فحش های انگلیسی بریتانیایی، در این قسمت از مقاله تعدادی را همراه با معنی ارائه می دهیم. 

 • Chuffer: این عبارت را می توان برای فردی که یک لاف زن است به کار ببرید. به عنوان مثال کسی بدهکار است اما به قولش وفادار نبوده است. 
 • Twit: این کلمه‌ را در شرایطی می توانید به کار ببرید که شخصغرفتار نادرست و نا مناسبی را انجام داده باشد. این واژه در واقع یک توهین ملایم محسوب می شود. 
 • Muppet: برای شخصی که دست و پا چلفتی است و یا فردی که بسیار ساده لوح است و نمی تواند کارهای خود را به درستی انجام دهد و تصمیم صحیح بگیرد، به کار می رود.
 • Chav: این واژه در واقع از فحش های انگلیسی است که‌ باید با دقت و احتیاط بیشتری استفاده شود. برای شخصی که فقیر است اما در پوشش خود گونه ای است که همانند درخشندگی جواهرات براق است به کار خواهد رفت. 
 • Tosser: این واژه در فرهنگ بریتانیایی قدری توهین آمیز است و باید با دقت استفاده شود. 
 • Blighter: این واژه به شخصی اطلاق می شود که همیشه همه چیز را خراب می کند و موقعیت های خود را از دست می دهد. اگر این شهص آسیبی به شما زده باید می توانید این واژه را به کار ببرید. 

سخن پایانی
این مقاله را که به معرفی و توضیح در مورد فحش های انگلیسی پرداخته است، تلاش کارشناسان و همکاران ما در آموزشگاه زبان ملل می باشد. ما سعی داریم به شما کمک کنیم که زبان انگلیسی را از جنبه های مختلف یاد بگیرید. این را به خاطر داشته باشید که زمانی شما در زبان انگلیسی مسلط خواهید شد که در تمام موارد بتوانید صحبت کنید. حتی اگر در شرایطی قرار بگیرید که باید با این فحش ها و عبارت های دیگر نیز سر و کار داشته باشید. پس امیدواریم که مطالب این مقاله مورد توجه و پسند شما قرار بگیرد.

مقاله پیشنهادی: خیانت به انگلیسی | خیانت به همسر به انگلیسی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (9 امتیاز)
نظرات
قادر (جمعه 03 آذر 1402 13:50:29)

سلام. اینها واقعا رکیک حساب میشن؟!!


خانم مشهدی (شنبه 09 دی 1402 14:50:08)

سلام دوست عزیز
بله

نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران