گرامر نحوه جمع بستن اسامی در زبان روسی + استثنائات

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/05 933
نحوه جمع بستن اسامی در زبان روسی

مانند هر زبان دیگری، جمع بستن اسامی در زبان روسی یکی از مباحث مهم در گرامر این زبان است که به تفاوت هایی در مقایسه با زبان های دیگر منجر می شود. در زبان روسی، جمع بستن اسامی به نحوه ای متفاوت از زبان انگلیسی یا دیگر زبان ها انجام می شود و بر اساس قواعد خاصی صورت می گیرد. در این زبان، تغییراتی که در اسامی به منظور نشان دادن تعداد بیشتر از یک شیء ایجاد می شود، بر اساس جنسیت اسم و نوع پسوند استفاده شده تعیین می شود. در این مقاله از آموزشگاه زبان ملل به بررسی گرامر این موضوع پرداختیم.

اسامی در زبان روسی به سه دسته جنسیتی تقسیم می شوند: مذکر، مونث و مذکر و مونث (نیترال). به منظور جمع بستن اسامی، پسوندهای مخصوصی بر اساس جنسیت ها و نیز نوع اسامی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال، در جمع بستن اسامی مذکر، اغلب از پسوند "" یا "" استفاده می شود، در حالی که برای اسامی مونث از پسوندهای "" یا "" یا "" استفاده می شود.

نحوه جمع بستن اسامی در زبان روسی

این قواعد جمع بستن اسامی در گرامر زبان روسی، توجه و تمرین دقیق به جنسیت ها و پسوندهای مختلف را ایجاب می کند. توانایی در جمع بستن اسامی در این زبان، تأثیر مهمی بر دقت و درستی ارتباطات و مکالمات روزمره دارد. به همین دلیل، آشنایی با قواعد جمع بستن اسامی و تمرین در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

روش جمع بستن اسامی در زبان روسی

در آموزش زبان روسی، جمع بستن اسامی در زبان روسی بر اساس جنسیت اسم و نوع پسوند ها انجام می شود. به طور کلی، اسامی در زبان روسی به دو دسته جنسیتی تقسیم می شوند: مذکر (مردانه) و مونث (زنانه):

1. جمع بستن اسامی مذکر (مردانه):

- اگر اسم مذکر به "ь" ختم می شود، پسوند "и" اضافه می شود.

 • مثال: дом (خانه) - доми (خانه ها)

جمع بستن اسامی در زبان روسی

- اگر اسم مذکر به "й" ختم می شود، پسوند "и" اضافه می شود.

 • مثال: май (ماه) - маи (ماه ها)

- اگر اسم مذکر به همگانی "н" یا "к" ختم می شود، پسوند "и" اضافه می شود.

 • مثال: год (سال) - годи (سال ها)
 • مثال: стол (میز) - столи (میزها)

جمع بستن اسامی مونث

2. جمع بستن اسامی مونث (زنانه):

- اگر اسم مونث به "а" ختم می شود، پسوند "ы" اضافه می شود.

 • مثال: книга (کتاب) - книги (کتاب ها)

- اگر اسم مونث به "я" ختم می شود، پسوند "и" اضافه می شود.

 • مثال: дверь (در) - двери (درها)

- اگر اسم مونث به "ь" ختم می شود، پسوند "и" اضافه می شود.

 • مثال: ночь (شب) - ночи (شب ها)

توجه داشته باشید که این فهرست تنها نمونه هایی از پسوندهای جمع بستن اسامی در زبان روسی است و ممکن است موارد خاص دیگری نیز وجود داشته باشد. برای مهارت بهتر در جمع بستن اسامی، تمرین کافی و مطالعه دقیق قواعد مربوطه توصیه می شود.

قواعد جمع بستن اسامی در زبان روسی

در زبان روسی، جمع بستن اسامی بر اساس جنسیت اسم و نوع پسوندها انجام می شود. به طور کلی، اسامی به دو دسته جنسیتی تقسیم می شوند:

اسامی مذکر (مردانه):

1. اسامی با پایان "й" یا "ь": به جای پایان "й" یا "ь"، پسوند "и" اضافه می شود.

 • مثال: год (سال) - годи (سال ها)
 • مثال: май (ماه) - маи (ماه ها)

2. اسامی با پایان "ок": به جای پایان "ок"، پسوند "ки" اضافه می شود.

 • مثال: стол (میز) - столи (میزها)

اسامی مونث (زنانه):

1. اسامی با پایان "а": به جای پایان "ا"، پسوند "ы" اضافه می شود.

 • مثال: книга (کتاب) - книги (کتاب ها)
 • مثال: мама (مادر) - мами (مادرها)

2. اسامی با پایان "я": به جای پایان "ا"، پسوند "и" اضافه می شود.

 • مثال: дверь (در) - двери (درها)
 • مثال: ночь (شب) - ночи (شب ها)

3. اسامی با پایان "ь": به جای پایان "ь"، پسوند "и" اضافه می شود.

 • مثال: ночь (شب) - ночи (شب ها)

توجه داشته باشید که این فهرست تنها نمونه هایی از پسوندهای جمع بستن اسامی در زبان روسی است. همچنین، برخی اسامی خاص ممکن است به قواعد عمومی مرتبط با جنسیت ها تطابق نداشته باشند. برای دقیق ترین اطلاعات، به منابع گرامری و دیگر منابع جامع آموزش زبان روسی مراجعه کنید و تمرینات متعددی برای فهم بهتر قواعد جمع بستن اسامی انجام دهید.

حالت فاعلی اسامی در زبان روسی

در زبان روسی، حالت های فاعلی برای اسامی یا ضمایر وجود دارند که نقش آنها در جمله معین می شود. حالت های فاعلی در زبان روسی شامل سه حالت زیر هستند:

1. نشانه حالت فاعلی نامناسب (именительный падеж / Nominative Case):

حالت فاعلی نامناسب برای اسامی و ضمایری استفاده می شود که در جمله به عنوان فاعل یا ناظر عمل قرار می گیرند. معمولاً اسم ها در حالت فاعلی نامناسب با شکل اصلی خود بکار می روند. مثال:

 • Мама идет. (مادر می آید.)
 • Джон читает книгу. (جان کتاب می خواند.)

نشانه حالت فاعلی نامناسب

2. نشانه حالت فاعلی نشانه گذاری شده (косвенный падеж / Accusative Case):

حالت فاعلی نشانه گذاری شده برای اسامی و ضمایری استفاده می شود که در جمله به عنوان مفعول عمل قرار می گیرند. اسم ها در حالت فاعلی نشانه گذاری شده معمولاً تغییر می کنند و شکل آنها با افزودن حرف "ы" یا "и" به پایان اسم تغییر می یابد. مثال:

 • Я вижу кота. (من گربه را می بینم.)
 • Она покупает яблоки. (او سیب ها را می خرد.)

3. نشانه حالت فاعلی ملکی (притяжательный падеж / Genitive Case):

حالت فاعلی ملکی برای نشان دادن مالکیت یا وصف اسم ها مورد استفاده قرار می گیرد. اسم ها در حالت فاعلی ملکی معمولاً تغییر می کنند و شکل آنها با افزودن حرف "а" یا "я" به پایان اسم تغییر می یابد. مثال:

 • Книга брата. (کتاب برادر)
 • Дом моей сестры. (خانه خواهر من)

یادگیری حالت های فاعلی در زبان روسی بسیار مهم است، زیرا تأثیر زبان آموز بر دانش و تسلط به زبان روسی را بسیار بهبود می بخشد و به ایجاد جملات صحیح و روان کمک می کند.

استثنائات در قواعد اسامی روسی

در زبان روسی، همانند زبان های دیگر، برخی اسامی به قواعد عمومی جمع بستن اسامی تطابق ندارند و به استثنائات خاصی خواهند داشت؛ به طبع لازم است که آن ها را با دقت زیادی بیاموزید و سعی کنید خیلی سریع تغییرات مبتنی بر این تبصره ها را در دستور زبان تشخیص دهید:

مقاله پیشنهادی آموزشگاه ملل: فیلم برای یادگیری زبان روسی

1. اسامی مونث با پایان "ь":

برخی اسامی مونث با پایان "ь" پسوند "и" در جمع نمی گیرند، بلکه پسوند "и" حذف می شود. مثال: мать (مادر) - матери (مادرها)

2. اسامی مذکر با پایان "а":

برخی اسامی مذکر با پایان "а" در جمع پسوند "и" می گیرند. مثال: папа (پدر) - папы (پدرها)

3. اسامی مونث با پایان "я":

برخی اسامی مونث با پایان "я" در جمع پسوند "и" می گیرند. مثال: дочь (دختر) - дочери (دخترها)

4. اسامی با پایان "ец" و "ок":

برخی اسامی با پایان "ец" و "ок" در جمع پسوند "и" می گیرند. مثال: лисец (روباه) - лисицы (روباه ها) مثلا: стол (میز) - столы (میزها)

5. اسامی با پایان "ец" و "ок" و "йец" و "гой" و "лец" و "нец":

برخی اسامی با پایان های مشابه در جمع پسوند "и" می گیرند.

مثال: океан (اقیانوس) - океаны (اقیانوس ها) مثال: горец (قهرمان) - горцы (قهرمان ها)

6. اسامی مذکر و مونث با پایان "ище" و "ше":

تعدادی از اسامی با پایان های "ище" و "ше" در جمع پسوند "а" می گیرند. مثال: крестьянин (کشاورز) - крестьяне (کشاورزان) مثال: молодец (خوب کار) - молодцы (خوب کارها)

7. اسامی با پایان "мя":

اسامی با پایان "мя" در جمع پسوند "мена" می گیرند. مثال: имя (نام) - имена (نام ها)

8. اسامی مذکر و مونث با پایان "го" و "ка":

برخی اسامی مذکر و مونث با پایان های "го" و "ка" در جمع پسوند "ок" می گیرند. مثال: пианино (پیانو) - пианино (پیانوها) مثال: пальто (کت) - пальто (کت ها)

9. اسامی با پایان "ий" و "ая":

برخی اسامی با پایان های "ий" و "ая" در جمع پسوند "ие" می گیرند. مثال: путь (راه) - пути (راه ها) مثال: страна (کشور) - страны (کشورها)

10. اسامی با پایان "ья":

برخی اسامی با پایان "ья" در جمع پسوند "ьи" می گیرند. مثال: госпожа (بانو) - госпожи (بانوان) مثال: княгиня (شاهزاده زن) - княгини (شاهزاده زنان)

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران