صرف افعال ایتالیایی (بسیار کاربردی + مثال)

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/05 1651
صرف افعال ایتالیایی

زبان ایتالیایی به عنوان یکی از زبان های رومیک، دارای ساختاری غنی و واژگانی فراوان است. در این زبان، افعال نقش مهمی را در تشکیل جملات و انتقال مفهوم ایفا می کنند. افعال ایتالیایی با ویژگی های مختلفی همچون زمان، شخص، عدد و حالت برخورد دارند که هر یک از این ویژگی ها تأثیر قابل توجهی بر معنا و ساختار جمله دارد.

به عنوان مثال، افعال می توانند در زمان های گوناگونی نظیر حال، گذشته و آینده به کار روند و با تغییراتی در پیشوندها و پسوندها، مفهوم زمانی مشخص را منتقل کنند. همچنین، شخص افعال نیز به معنای فاعل جمله و تغییراتی که بر اساس شخص فاعل اعمال می شود، تعیین می شود. 

افعال در زبان ایتالیایی

یادگیری افعال در زبان ایتالیایی یکی از مهم ترین عناصر در تسلط به این زبان است. افعال به عنوان پایه ای از ساختار زبان، نقش کلیدی در ترکیب و ارتباط کلمات در جملات ایفا می کنند. از این رو، اهمیت یادگیری افعال در زبان ایتالیایی بسیار بزرگ و قابل توجه است. افعال نه تنها به ما کمک می کنند تا عملیات روزمره و اتفاقات را در زبان توصیف کنیم، بلکه به ما امکان می دهند تا عواطف، نظرات و تجربیات خود را به زبان آورده و با دیگران به اشتراک بگذاریم.
یادگیری افعال به شما اجازه می دهد تا زمان های مختلف (حال، گذشته، آینده) و معانی مختلف را به درستی به نمایش بگذارید. با تسلط به انواع زمان ها و شخص ها در افعال، می توانید داستان ها را به زبان آورده و به توصیفات دقیق تری درباره وقایع و واقعیات بپردازید. علاوه بر این، افعال در زبان ایتالیایی به شما اجازه می دهند تا مهارت های گفتاری و نوشتاری خود را تقویت کنید. با استفاده درست از افعال، می توانید جملات را به شکل منسجم و جذاب ساخته و افکار و ایده های خود را به صورت واضح و جذاب به اشتراک بگذارید.


فعل های مختلف در زبان ایتالیایی
 

زمان حال ساده در ایتالیایی

زمان حال ساده یکی از اصولی ترین و مهم ترین اشکال زمانی در زبان ایتالیایی است که برای بیان وقایع و اتفاقاتی که در حال حاضر یا به طور مکرر اتفاق می افتد، به کار می رود. در این زمان، افعال به شکل مختلفی بر اساس شخص فاعل و تعداد فرد یا جمع نمایانگر عمل حال یا عادت های روزمره ای هستند. به عبارت دیگر، زمان حال ساده برای بیان عملی که در زمان گذرا نیست و در زمان حال انجام می شود، استفاده می شود.
برای تشکیل زمان حال ساده، باید پسوند های خاصی به افعال اضافه کرد. در ایتالیایی، افعال به سه گروه تقسیم می شوند: افعال در گروه اول -are، افعال در گروه دوم -ere و افعال در گروه سوم -ire. الگوهای تشکیل افعال در زمان حال ساده به شکل زیر است:

  • گروه اول -are

- Io io mangio = من می خورم
- Tu tu mangi = تو می خوری
- Lui/lei lui/lei mangia = او می خورد
- Noi noi mangiamo = ما می خوریم
- Voi voi mangiate = شما می خورید
- Loro loro mangiano = آن ها می خورند

  • گروه دوم -ere

- Io io leggo = من می خوانم
- Tu tu leggi = تو می خوانی
- Lui/lei lui/lei legge = او می خواند
- Noi noi leggiamo = ما می خوانیم
- Voi voi leggete = شما می خوانید
- Loro loro leggono = آن ها می خوانند

  • گروه سوم -ire

- Io io dormo = من می خوابم
- Tu tu dormi = تو می خوابی
- Lui/lei lui/lei dorme = او می خوابد
- Noi noi dormiamo = ما می خوابیم
- Voi voi dormite = شما می خوابید
- Loro loro dormono = آن ها می خوابند

مقاله پیشنهادی: آموزش الفبای زبان ایتالیایی با تلفظ فارسی

توجه داشته باشید که برخی افعال نامنظم نیز در زمان حال ساده قواعد خاص خود را دارند. بهتر است با لیستی از افعال نامنظم آشنا شده تا بتوانید به درستی از آنها استفاده کنید.
در مجموع، یادگیری افعال در زبان ایتالیایی به شما کلیدی برای ارتباط مؤثر با این زبان و فهم بهتر فرهنگ و مفاهیم ایتالیایی می دهد. با تمرکز بر افعال و تمرین در کاربرد آنها، می توانید تجربه ی غنی تری از یادگیری و استفاده از زبان ایتالیایی را تجربه کنید.

زمان حال کامل در زبان ایتالیایی

زمان حال کامل یکی دیگر از اشکال زمانی در زبان ایتالیایی است که برای بیان اتفاقات گذشته ای که با تأثیراتی بر حال ادامه دارند یا اهمیتی در زمان حال دارند، به کار می رود. این زمان با استفاده از یک فعل اصلی (به شکل گذشته فعل همکار با "avere" یا "essere") و یک فعل کمکی (avere یا essere) تشکیل می شود. افعال کمکی به شکل فاعل، شخص و تعداد تغییر می کنند.


زمان حال کامل ایتالیایی

برای تشکیل زمان حال کامل، فعل اصلی به شکل گذشته فعل کمکی (avere یا essere) تبدیل می شود و به این شکل افعال تکمیلی گذشته ای را نمایان می کنند. اینجا نمونه ای از تشکیل زمان حال کامل با استفاده از فعل کمکی "avere" را مشاهده می کنید و آن ها را در آموزشگاه زبان ملل به درستی بیاموزید:

   1. افعال در گروه اول (-are)

- Io ho mangiato = من خورده ام
- Tu hai mangiato = تو خورده ای
- Lui/lei ha mangiato = او خورده است
- Noi abbiamo mangiato = ما خورده ایم
- Voi avete mangiato = شما خورده اید
- Loro hanno mangiato = آن ها خورده اند
   2. افعال در گروه دوم (-ere)
- Io ho bevuto = من نوشیده ام
- Tu hai bevuto = تو نوشیده ای
- Lui/lei ha bevuto = او نوشیده است
- Noi abbiamo bevuto = ما نوشیده ایم
- Voi avete bevuto = شما نوشیده اید
- Loro hanno bevuto = آن ها نوشیده اند
   3. افعال در گروه سوم (-ire)
- Io ho dormito = من خوابیده ام
- Tu hai dormito = تو خوابیده ای
- Lui/lei ha dormito = او خوابیده است
- Noi abbiamo dormito = ما خوابیده ایم
- Voi avete dormito = شما خوابیده اید
- Loro hanno dormito = آن ها خوابیده اند
همچنین، برخی افعال در زمان حال کامل با فعل کمکی "essere" تشکیل می شوند، مثلاً افعالی که حرکت یا تغییر وضعیت را نمایان می کنند. به علاوه، افعال کمکی "essere" بر اساس جنسیت و تعداد فاعل تغییر می کنند. افعالی که با "essere" تشکیل می شوند، برای مواقعی مثل حالت های معاکس و تغییر وضعیت به کار می روند.

مقاله پیشنهادی: 6 اپلیکیشن برای یادگیری زبان ایتالیایی

فعل آینده ساده در ایتالیایی

زمان آینده ساده (Futuro Semplice) در زبان ایتالیایی برای بیان اتفاقات و عمل هایی که در آینده خواهند افتاد، به کار می رود. این زمان با استفاده از فعل کمکی "avere" یا "essere" به شکل آینده فعل اصلی تشکیل می شود. توجه داشته باشید که افعال کمکی نیز به شکل فاعل، شخص و تعداد تغییر می کنند.
در ایتالیایی، برای تشکیل زمان آینده ساده، از پسوندهای مشخصی برای افعال اضافه می شود:

  • گروه اول (-are)

- Io mangerò = من خواهم خورد
- Tu mangerai = تو خواهی خورد
- Lui/lei mangerà = او خواهد خورد
- Noi mangeremo = ما خواهیم خورد
- Voi mangerete = شما خواهید خورد
- Loro mangeranno = آن ها خواهند خورد

  • گروه دوم (-ere)

- Io leggerò = من خواهم خواند
- Tu leggerai = تو خواهی خواند
- Lui/lei leggerà = او خواهد خواند
- Noi leggeremo = ما خواهیم خواند
- Voi leggerete = شما خواهید خواند
- Loro leggeranno = آن ها خواهند خواند

  • گروه سوم (-ire)

- Io dormirò = من خواهم خوابید
- Tu dormirai = تو خواهی خوابید
- Lui/lei dormirà = او خواهد خوابید
- Noi dormiremo = ما خواهیم خوابید
- Voi dormirete = شما خواهید خوابید
- Loro dormiranno = آن ها خواهند خوابید
اگر افعالی با فعل کمکی "essere" تشکیل شوند (معمولاً برای افعالی که حرکت یا تغییر وضعیت را نمایان می کنند)، فرم های فعل کمکی "essere" بر اساس جنسیت و تعداد فاعل تغییر می کنند.

مقاله پیشنهادی: چه کشورهایی به زبان ایتالیایی صحبت می‌کنند؟

افعال پرکاربرد ایتالیایی

در زبان ایتالیایی، افعال پرکاربردی وجود دارند که در مکالمات روزمره و نوشتارها به طور مکرر استفاده می شوند:

Avere (داشتن) Venire (آمدن) Volere (خواستن) Scrivere (نوشتن)
Essere (بودن) Mangiare (خوردن) Potere (توانستن) Leggere (خواندن)
Fare (انجام دادن، کردن) Bere (نوشیدن) Dovere (باید کردن) Dormire (خوابیدن)
Dire (گفتن) Vedere (دیدن) Parlare (صحبت کردن) Prendere (گرفتن، دست یافتن)
Andare (رفتن) Sapere (دانستن) Capire (فهمیدن) Sentire (حس کردن، شنیدن)

این افعال در ایتالیایی بسیار پرکاربرد هستند و در انواع موقعیت ها از جمله مکالمات روزمره، مکاتبات، خرید و فروش و... به کار می روند. با یادگیری و تمرین در استفاده از این افعال، مهارت های زبانی تان را بهبود خواهید داد و به راحتی قادر به ارتباط بیشتر با زبان ایتالیایی خواهید بود.


افعال رایج ایتالیایی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران