اعداد به زبان چینی (تلفظ + کارکتر)

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/08 1426 زمان مطالعه: 4 دقیقه
اعداد به زبان چینی

در این دانشنامه، شمارش اعداد به زبان چینی را مورد بررسی قرار داده و شما را با این اعداد آشنا خواهیم ساخت. زبان چینی یکی از جالب ترین ساختارهای زبانی را دارد که البته آموزش آن چالش های زیادی را برای زبان آموزان ایجاد خواهد کرد.

اما این نکته را به یاد داشته باشید که با تمرین و تکرار می توان سخت ترین زبان ها را نیز فرا گرفت. از آن جایی که آموزش اعداد در یادگیری هر کدام از زبان ها اهمیت بسیار زیادی دارد، آموزشگاه زبان ملل به آن ها پرداخته است‌.

نحوه شمارش اعداد به زبان چینی

شما شاید در نگاه اول به اعداد در زبان چینی، تصور کنید که در حال مشاهده یک تصویر نقاشی کودکانه هستید، اما جالب است که بدانید همین ویژگی در مورد زبان چینی آن‌ را بسیار جالب ساخته است‌.

در ادامه شمارش اعداد به زبان چینی را به شما تشان خواهیم داد. این شکل ها و کاراکترها در واقع اعداد را در زبان چینی نشان می دهند. نکته بسیار مهم در مورد این کاراکترها این است که به میزان زیادی به تقویت حافظه شما کمک خواهد کرد. در واقع شما با مشاهده این کاراکترها می تواند به صورت عادت آن‌ ها را به خاطر بسپارید و با تمرین های ذهنی آن ها را به خوبی یاد بگیرید.

مطالعه بیشتر: فرق زبان چینی و ماندارین

یادگیری اعداد اهمیت زیادی دارد چرا که امروزه مراودات و ارتباطات با این کشور بسیار زیاد شده است. کشور چین به یک قدرت جهانی تبدیل شده است و یادگیری زبان چینی پلی جهت موفقیت برای شما دایر می سازد. در ادامه این اعداد را مشاهده خواهید کرد. 
 

عدد به انگلیسی تلفظ عدد به چینی

نوشتار عدد به چینی

عدد به چینی
1  one (Yee)
2  two (Arr) Èr
3  three (Sun) Sān
4  four (Srr)
5  five (Woo)
6  six (Lyoh) Liù
7  seven (Chee)   Qī
8  eight (Ba)
9  nine (Jyoh) Jiǔ
10  ten (Shrr) Shí
11  eleven (Shrr yee) Shíyī 十一
12  twelve (Shrr arr) Shí’èr 十二
20  twenty (Arr shrr) Èrshí 二十
21  Twenty-one (Arr shrr yee) Èrshíyī 二十一
30  thirty (Sun shrr) Sānshí  三十
100  Hundred (Yee bye) Yībǎi 一百
200  two hundred (Arr bye/Lyung bye) Èrbǎi/Liǎngbǎi 二百/两百
500  five hundred (Woo bye) Wǔbǎi 五百
605  six hundred and five (Lyoh bye leeng woo) Liùbǎilíngwǔ 六百零五
750  seven hundred and fifty (Chee bye woo shrr) Qībǎiwǔ(shí) 七百五(十)
815  eight hundred and fifteen (Ba bye yee shrr wu) Bābǎiyīshíwǔ 八百一十五
987  Nine hundred eighty seven (Ju-bai ba-shi-ti) Jiǔbǎibāshíqī 九百八十七
1000  Thousand (Yee chyen) Yīqiān 一千


همان گونه که مشاهده می نمایید، ظاهر و شمارش اعداد به زبان چینی، چیزی شبیه به بازی و نقاشی می باشد که این موضوع باعث جذابیت زیاد این زبان شده است. 

اعداد چینی از یک تا ده به زبان فارسی 

گفتنی است که یادگیری و شمارش اعداد به زبان چینی، می تواند بخشی از زندگی افرادی باشد که بر این زبان تسلط دارند. یادگیری این اعداد تسلط شما بر این زبان را به دنبال دارد. در تمام کارهای تجاری، تحصیلی، سفر، خرید و سایر کارها باید این اعداد را بلد باشید.

مطالعه بیشتر: اصطلاحات چینی

در ابتدا باید شمارش اعداد را از یک تا ده یاد بگیرید. یادگار این اعداد کار سختی نیست و فقط کافی است کاراکترها را یاد بگیرید و با شیوه تلفظ آن ها آشنا شوید. 

  1. یک  Yī 一
  2. دو  Èr 二
  3. سه  Sān 三
  4. چهار  Sì 四
  5. پنج  Wǔ 五
  6. شش  Liù 六
  7. هفت  Qī 七
  8. هشت  Bā 八
  9. نه Jiǔ 九
  10. ده  Shí 十


اعداد به زبان چینی
 

این اعداد کمک زیادی به شما خواهد کرد. در ادامه اعداد را با نحوه تلفظ برای شما می آوریم که بدون تردید شما را چند گام‌ به جلو خواهد برد. 
 

عدد عدد چینی تلفظ عدد به چینی عدد عدد چینی نوشتار عدد به چینی
1 2 Èr
3 Sān 4
5 6 Liù
7 8
9 Jiǔ 10 Shí
11 十一  Shí yī 12 十二 Shí èr
13 十三 Shí sān 14 十四 Shí sì
15 十五 Shí wǔ 16 十六 Shí liù
17 十七 Shí qī 18 十八 Shí bā
19 十九 Shí jiǔ 20 二十 Èr shí
21 二十一 Èr shí yī 22 二十二 Èr shí èr
23 二十三 Èr shí sān 24 二十四 Èr shí sì
25 二十五 Èr shí wǔ 26 二十六 Èr shí liù
27 二十七 Èr shí qī 28 二十八 Èr shí bā
29 二十九 Èr shí jiǔ 30 三十 Sān shí
31 三十一 Sān shí yī 32 三十二 Sān shí èr
33 三十三 Sān shí sān 34 三十四 Sān shí sì
35 三十五 Sān shí wǔ 36 三十六 Sān shí liù
37 三十七 Sān shí qī 38 三十八 Sān shí bā
39 三十九 Sān shí jiǔ 40 四十 Sì shí
41 四十一  Sì shí yī 42 四十二 Sì shí èr
43 四十三 Sì shí sān 44 四十四 Sì shí sì
45 四十五 Sì shí wǔ 46 四十六 Sì shí liù
47 四十七 Sì shí qī 48 四十八 Sì shí bā
49 四十九 Sì shí jiǔ 50 五十 Wǔ shí
51 五十一 Wǔ shí yī 52 五十二 Wǔ shí èr
53 五十三 Wǔ shí sān 54 五十四 Wǔ shí sì
55 五十五 Wǔ shí wǔ 56 五十六 Wǔ shí liù
57 五十七 Wǔ shí qī 58 五十八 Wǔ shí bā
59 五十九 Wǔ shí jiǔ 60 六十 Liù shí
61 六十一 Liù shí yī 62 六十二 Liù shí èr
63 六十三 Liù shí sān 64 六十四 Liù shí sì
65 六十五 Liù shí wǔ 66 六十六 Liù shí liù
67 六十七 Liù shí qī 68 六十八 Liù shí bā
69 六十九 Liù shí jiǔ 70 七十 Qī shí
71 七十一 Qī shí yī 72 七十二 Qī shí èr
73 七十三 Qī shí sān 74 七十四 Qī shí sì
75 七十五 Qī shí wǔ 76 七十六 Qī shí liù
77 七十七  Qī shí qī 78 七十八 Qī shí bā
79 七十九 Qī shí jiǔ 80 八十 Bā shí
81 八十一 Bā shí yī 82 八十二 Bā shí èr
83 八十三 Bā shí sān 84 八十四 Bā shí sì
85 八十五 Bā shí wǔ 86 八十六 Bā shí liù
87 八十七 Bā shí qī 88 八十八 Bā shí bā
89 八十九 Bā shí jiǔ 90 九十 Jiǔ shí
91 九十一 Jiǔ shí yī 92 九十二 Jiǔ shí èr
93 九十三 Jiǔ shí sān 94 九十四 Jiǔ shí sì
95 九十五 Jiǔ shí wǔ 96 九十六 Jiǔ shí liù
97 九十七 Jiǔ shí qī 98 九十八 Jiǔ shí bā
99 九十九 Jiǔ shí jiǔ 100 一百 Yì bǎi


همچنین خوب است بدانید عدد صفر به چینی 零 Líng می شود. این لیست را همیشه به همراه داشته باشید و با تمرین و تکرار آن ها را به خوبی یاد بگیرید.

از آن جایی که ارتباط کشور ما و کشور چین این روزها بسیار زیاد شده و البته که کشور چین به قدرتی جهانی تبدیل شده است، پس با یادگیری این زبان می توانید، موقعیت های شغلی مناسبی برای خودتان پیدا کنید. حتما آموزش و یادگیری زبان چینی را در برنامه های خود قرار دهید و دریچه های جدیدی را برای خودتان باز کنید. 

معنی اعداد در زبان چینی

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که در کنار یادگیری و شمارش اعداد به زبان چینی، در مورد معنای این اعداد نیز تحقیق نمایید؟ در فرهنگ کشور چین برخی از اعداد معنی و مفهوم خاصی دارند. به عنوان مثال در فرهنگ این کشور اعداد «۴» و «۱۴» شوم و نحس هستند. چرا که تلفظ آن در زبان چینی شبیه به تلفظ کلمه «مرگ» است.

در نقطه مقابل اعداد «۶»، «۸» و «۹» در فرهنگ این کشور نماد خوش یمنی و خوش شانس است. به همین دلیل این افراد تمایل زیادی دارند که در شماره تلفن آن ها این اعداد باشد. نکته جالب دیگر در مورد اعداد در این زبان این است که هنگام خداحافظی گاهی اوقات از عدد «۸۸» استفاده می نمایند چرا که تلفظ آن شبیه به کلمه خداحافظی است.

معنی ۵۳۰ به چینی یعنی دلم برات تنگ شده به این دلیل که تلفظ 530  Wǔsānlíng  五三零 شبیه به تلفظ جمله ی دلم برات تنگ شده 我想你 Wǒ xiǎng nǐ است. همچنین برای تعریف کردن از کسی از عدد «۶۶۶» استفاده می نمایند. مفهوم جالب دیگر در مورد اعداد در زبان چینی به کار بردن عدد «۵۲۰» به معنای دوستت دارم است.

پس اگر فردی در این کشور، این عدد را به شما گفت یا در چت کردن از آن استفاده نمود، قصد دارد علاقه خود را به شما ابراز نماید. عدد «۴۸۴» برای پرسیدن نظر طرف مقابل به کار می رود و معنای بله یا نه را نشان می دهد. عدد «۵۳۰» ابراز دلتنگی را بیان می کند. آشنایی با نمادها و معانی اعداد در فرهنگ چین می تواند به شما در درک بهتر آداب و رسوم و باورهای این کشور پهناور کمک کند.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
4.2/5 (5 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران