خدمات آموزشی

آموزش زبان فنلاندی

آموزش زبان فنلاندی

فنلاندی از خانواده زبانهای فین و اوگری می باشد. از جمله زبانهای هم خانواده آن می توان زبانهای استونیایی و مجاری را نام برد. در زبان فنلاندی شکلهای فراوانی برای صرف کلمات وجود دارد. بعنوان مثال، شکلهای مختلف صرف اسم و صیغه های مختلف صرف افعال، از جمله این موارد می باشند. در زبان فنلاندی تعداد حروف اضافه نسبت به زبانهای هندی و اروپایی، کمتر است. همچنین زبان فنلاندی دارای تعدادی پسوند نیز می باشد. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله، نسبت به بسیاری از زبانهای دیگر آزادانه تر است. همچنین زبان در فنلاندی واژه های زیادی وجود دارد که برگرفته از زبانهای دیگری همچون سوئدی، آلمانی، روسی و انگلیسی می باشند.

 


 

الفبای زبان فنلاندی

 

Glyphs Name Name pronunciation Notes on usage (for more, see Finnish phonology)
A, a aa /ɑː/  
B, b bee /beː/ Occurs in relatively new loanwords, such as banaani 'banana' and bussi 'bus'. Typically pronounced as [b̥] or [p].
C, c see /seː/ Occurs in unestablished loanwords, such as curry and cesium. Typically pronounced as [k] or [s].
D, d dee /deː/ In present standard language, d stands for [d], but it may be pronounced as [d̥] or [t̪], and the pronunciation in dialects varies greatly. Natively used in Western dialects as [ɾ] and not at all in Eastern dialects.
E, e ee /eː/ The precise pronunciation tends to be between [e] and [ɛ].
F, f äf, äffä /æf/, /ˈæf.fæ/, occasionally /ef/ Occurs in relatively new loanwords, such as asfaltti 'asphalt' or uniformu 'uniform'. Historically and in dialectal pronunciation (apart from some Western dialects), /f/ is typically replaced with /ʋ/ or medially /hʋ/ (e.g. kahvi /ˈkah.ʋi/ ← Swedish kaffe 'coffee'). Even newer loanwords may have an alternative spelling where v has replaced f (asvalttiunivormu).
G, g gee /ɡeː/ Occurs natively in the digraph ng, which marks the long velar nasal [ŋː] (with no [ɡ] sound). Otherwise g only occurs in relatively new loanwords, such as gaala 'gala' and geeni 'gene'. Typically pronounced [ɡ̊] or [k].
H, h hoo /hoː/ Normally a voiceless fricative, but the precise pronunciation depends on the preceding vowel; between two vowels may be pronounced as breathy-voiced [ɦ].
I, i ii /iː/ [i]
J, j jii /jiː/ Without exception [j] (English consonant y), as in German and Swedish, never fricative or affricate as in French or English.
K, k koo /koː/  
L, l äl, ällä /æl/, /ˈæl.læ/, occasionally /el/  
M, m äm, ämmä /æm/, /ˈæm.mæ/, occasionally /em/  
N, n än, ännä /æn/, /ˈæn.næ/, occasionally /en/  
O, o oo /oː/ The precise pronunciation tends to be between [o] and [ɔ].
P, p pee /peː/  
Q, q kuu /kuː/ Mainly occurs in foreign proper names (in loanwords digraph qu has often been replaced with kv). Typically pronounced as [k], though some speakers mispronounce it as [ɡ].
R, r är, ärrä /ær/, /ˈær.ræ/, occasionally /er/  
S, s äs, ässä /æs/, /ˈæs.sæ/, occasionally /es/  
T, t tee /teː/ The precise pronunciation tends to be dental [t̪] rather than alveolar [t].
U, u uu /uː/ The precise pronunciation tends to be between [u] and [o].
V, v vee /ʋeː/ Typically pronounced as approximant [ʋ] rather than fricative [v].
W, w kaksois-vee,
tupla-vee
/ʋeː/,
/ˈkɑk.soisˌʋeː/,
/ˈtup.lɑˌʋeː/
The "double-v" may occur natively as an archaic variant of v, but otherwise in unestablished loanwords and foreign proper names only. It occurs in some rare surnames such as Waltari (e.g. Mika Waltari, a world-famous author) or in some rare first names such as Werner (e.g. Werner Söderström, a well-known publisher). In collation the letter w is treated mostly like v. Typically pronounced [ʋ].
X, x äks, äksä /æks/, /ˈæk.sæ/, occasionally /eks/ Occurs in unestablished loanwords, such as taxi or fax, but there is often a preferred alternative where x has been replaced with digraph ks (taksifaksi). Typically pronounced as [ks].
Y, y yy /yː/ The precise pronunciation tends to be between [y] and [ø].
Z, z tset, tseta /tset/, /ˈtse.tɑ/, /zet/, /ˈze.tɑ/ Occurs in unestablished loanwords, such as zeniitti /tse.niːt.ti/ 'zenith' or pizza, but there may be an alternative spelling with ts (e.g. pitsa). Typically pronounced [ts] (like in German), but sometimes as [dz] or [z].
Å, å ruotsalainen oo /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/ The "Swedish o", carried over from the Swedish alphabet and redundant in Finnish; retained especially for writing Finland-Swedish proper names (such as Ståhlberg). All Finnish words containing å are names; there it is pronounced [oː] (identically to oo).
Ä, ä ää /æː/  
Ö, ö öö /øː/ The precise pronunciation tends to be between [ø] and [œ].

 

 


 

دوره های زبان فنلاندی

کلیه دوره های آموزشی زبان فنلاندی، برای کلیه سطوح و سنین، به صورت خصوصی نیز برگزار می گردد؛ و تعداد جلسات در هفته و نحوه برگزاری آنها بر اساس توافق با زبان آموز صورت می پذیرد. دوره های زبان فنلاندی شامل پکیج هایی با تعداد جلسات 28 و 42 و 84 می باشد و مدت زمان هرجلسه 90 دقیقه می باشد.

 


 

منابع آموزش زبان فنلاندی

 

آموزش زبان فنلاندی آموزش زبان فنلاندی

لینک های مرتبط :

دوره فوق حرفه ای تربیت مدرس زبان انگلیسی

یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در 30 روز

آیلتس را قورت بده! (معرفی کامل آزمون آیلتس)

7 نکته علمی برای یادگیری سریع زبان انگلیسی

6 نکته طلایی برای افزایش مهارت در آزمون تافل

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی برای مکالمه در تهران

منبع جامع دیکشنری‌های زبان انگلیسی

امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان های خارجه ملل