عبارات مختلف برای بیان دوست دارم به انگلیسی 💓

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/27 1346
دوست دارم به انگلیسی

1. I Like…

بعد از کلمه like، می توانید از یک اسم یا یک فعل به صورت -ing یا به شکل to استفاده کنید:

·  I like books.

·  I like reading.

·  I like to read.

از این خطای رایج اجتناب کنید:

I like read.

 

2. I Enjoy…

مقاله پیشنهادی: جملات عاشقانه انگلیسی

بعد از کلمه لذت می توانید فقط از یک اسم یا فعل به شکل -ing استفاده کنید!

·  I enjoy Italian food.

·  I enjoy cooking.

از این خطاهای رایج اجتناب کنید:

·  I enjoy to cook.

 I enjoy cook

 

3. I Love…

 

من دوست دارم قوی تر از آن است که دوست دارم. همچنین می توانید از یک اسم یا فعل در -ing یا برای شکل دادن استفاده کنید:

·  I love sports.

·  I love playing soccer.

·  I love to play soccer.

مطالعه بیشتر: اعضای خانواده به انگلیسی

4. I’m Really Into…

 

از این عبارت برای فعالیت یا علاقه ای استفاده کنید که بسیار درگیر آن هستید یا بسیار به آن علاقه دارید:

·  I’m really into computers.

·  I’m really into travel.

5. I’m A Big Fan Of…

 

از این عبارت برای چیزی یا کسی که تحسینش می کنید استفاده کنید نه کاری که انجام می دهید.

  • I’m a big fan of Tom Hanks. He’s a great actor.
    I’m a big fan of classic rock music.

 

آموزش زبان انگلیسی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (3 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران