آموزش مکالمه زبان انگلیسی

چگونه با دوست انگلیسی زبان خود صحبت کنم؟

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/11/04 968
چگونه با دوست انگلیسی زبان خود صحبت کنم؟

مکالمات بین دوستان چیزی است که کتاب درسی یا کلاس مکالمه انگلیسی شما ممکن است شما را برای آن آماده نکرده باشد. حقیقت این است که مکالمه‌های معمولی به زبانی که هنوز در حال یادگیری آن هستید می‌تواند حتی سخت‌تر از مکالمات رسمی باشد.

از این گذشته، در موقعیت های رسمی می دانید که باید مودب باشید. می توانید دریابید که از چه عباراتی استفاده کنید و آنها را حفظ کنید. در مکالمات معمولی، استفاده از عبارات خاص چندان مهم نیست. عبارات خاصی برای مکالمه زبان انگلیسی به صورت غیررسمی وجود دارد که دانستن آنها مفید است.

برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی بهتر است دوستانی پیدا کنید که به زبان انگلیسی مسلط هستند. پیدا کردن این افراد به راحتی از طریق شبکه های اجتماعی امکان پذیر است. در ادامه تعدادی از مکالمات و اصطلاحات پرکاربرد آنها را بررسی می کنیم.

اگر دوست دارید به سرعت تمامی مهارتهای زبان انگلیسی خود به ویژه مکالمه را تقویت نمایید، ما به شما شرکت در دوره های مکالمه و بحث آزاد آموزشگاه زبانهای خارجه ملل را پیشنهاد می نماییم. شرکت در کلاسهای مکالمه محور یک آموزشگاه زبان انگلیسی معتبر را در اولین گامهای خود برای یادگیری قرار دهید.

مکالمه کوتاه در زبان انگلیسی

برخی افراد صحبت های کوناه را سطحی می دانند. اما این طرز فکر درست نیست. به عنوان مثال، پرسیدن در مورد شغل شخصی یا عملکرد او راهی برای نشان دادن این است که به شما اهمیت می دهید و این سؤالات می تواند منجر به گفتگوی شخصی و جالب تر شود.

این درست است که دوستان صمیمی ممکن است به اندازه افرادی که یکدیگر را به خوبی نمی شناسند، از جملات کوتاه  استفاده نکنند. اما هنوز مواقعی وجود دارد که استفاده از مکالمه کوتاه با دوستان منطقی است. به عنوان مثال، اگر با یک دوست قدیمی ملاقات می کنید که مدت زیادی است او را ندیده اید باید به این قالب از مکالمه مسلط باشید.

آموزش زبان انگلیسی

بیایید به مکالمه در زیر نگاهی بیاندازیم :

Sam: Oh? Bob!

Bob: Hey Sam! Good to see you!

Sam: How’s it going?

Bob: Yeah, good. Working a lot. And you?

Sam: I went back to school.

Bob: Good for you!

Mike and Jim

Jim: Mike?

Mike: Jim?

Jim: What have you been up to?

Mike: Working a lot.

Jim: That sounds hard.

Mike: How’s the family?

Jim: Everyone is good. Thanks!

عبارات کاربردی و مفید مکالمه

“Good to see you!”

"از دیدنت خوشحالم"

این یک راه خوب برای سلام کردن به کسی است که مدتی است او را ندیده اید.

“How’s it going?”

"اوضاع چطوره؟"

این یک سلام معمولی در انگلیسی است، مانند "چطوری؟" تعجب نکنید اگر این را به کسی بگویید و او پاسخی ندهد.

“Good for you!”

"خوش به حالت"

این یک راه خوب برای تبریک گفتن به یک دوست به خاطر موفقیت ها یا دستاوردهایش است.

مکالمه هنگام ملاقات با یک دوست در یک رستوران

صحبت های کوتاه ممکن است با دوستان نزدیکی که مرتب می بینید و با دوستانی که اغلب نمی بینید اتفاق بیفتد. در اینجا نمونه ای از مکالمه ای آورده شده است، که می تواند بین دو دوست که یکدیگر را به خوبی می شناسند اتفاق بیفتد.
Nathan: Hey, Alicia?

Alicia: Oh hey, I didn’t see you there. Did you already get a table?

Nathan: Yeah, right over here.

Alicia: I’m glad we had time to meet up.

Nathan: Me too. So, what’s going on?

Alicia: Oh, not much. You?

Nathan: Not much. Hey, how did your interview go? Wasn’t that today?

Alicia: Oh, yeah. I think it went well. I don’t know if I got the job yet, but they said they would call in a few days.

Nathan: Well, I’m sure you did great. Good luck.

Alicia: Thanks. I’m just happy that it’s over. I was really nervous about it.

Nathan: I can understand that. I get nervous before interviews, too.

Alicia: Well, thanks for being supportive. I appreciate it.

Nathan: Sure, no problem.

عبارات کاربردی و مفید مکالمه

“I’m glad we had time to meet up.”

"خوشحالم که دیدمت"

اگر هر روز با دوستی ملاقات می‌کنید که نمی‌بینید، این روش خوبی برای گفتن این است که از تلاش او برای دیدن شما قدردانی می‌کنید.

“What’s going on?”

"چه خبر ؟"

در گفتگوی بالا، ناتان و آلیشیا هر دو می‌گویند  not much | "نه زیاد" و سپس بلافاصله شروع به صحبت در مورد همه چیزهایی که واقعاً در حال وقوع است، میکنند.

“I can understand that.”

"من می توانم آن را درک کنم."

این عبارت خوبی برای تصدیق احساسات یا نظرات یک دوست است.

“Sure, no problem.”

"مطمئنا، مشکلی نیست."

این یک روش معمولی برای گفتن " خوش آمدید" است وقتی کسی از شما تشکر می کند.

مکالمات بین دوستان چیزی است که کتاب درسی یا کلاس مکالمه انگلیسی شما ممکن است شما را برای آن آماده نکرده باشد. حقیقت این است که مکالمه‌های معمولی به زبانی که هنوز در حال یادگیری آن هستید می‌تواند حتی سخت‌تر از مکالمات رسمی باشد.

از این گذشته، در موقعیت های رسمی می دانید که باید مودب باشید. می توانید دریابید که از چه عباراتی استفاده کنید و آنها را حفظ کنید. در مکالمات معمولی، استفاده از عبارات خاص چندان مهم نیست. عبارات خاصی برای مکالمه زبان انگلیسی به صورت غیررسمی وجود دارد که دانستن آنها مفید است.

برای آموزش مکالمه زبان انگلیسی بهتر است دوستانی پیدا کنید که به زبان انگلیسی مسلط هستند. پیدا کردن این افراد به راحتی از طریق شبکههای اجتماعی امکان پذیر است. در ادامه تعدادی از مکالمات و اصطلاحات پرکاربرد آنها را بررسی می کنیم.

اگر دوست دارید به سرعت تمامی مهارتهای زبان انگلیسی خود به ویژه مکالمه را تقویت نمایید، ما به شما شرکت در دوره های مکالمه و بحث آزاد آموزشگاه زبانهای خارجه ملل را پیشنهاد می نماییم. شرکت در کلاسهای مکالمه محور یک آموزشگاه زبان انگلیسی معتبر را در اولین گامهای خود برای یادگیری قرار دهید.

مکالمه کوتاه در زبان انگلیسی

برخی افراد صحبت های کوناه را سطحی می دانند. اما این طرز فکر درست نیست. به عنوان مثال، پرسیدن در مورد شغل شخصی یا عملکرد او راهی برای نشان دادن این است که به شما اهمیت می دهید و این سؤالات می تواند منجر به گفتگوی شخصی و جالب تر شود.

این درست است که دوستان صمیمی ممکن است به اندازه افرادی که یکدیگر را به خوبی نمی شناسند، از جملات کوتاه  استفاده نکنند. اما هنوز مواقعی وجود دارد که استفاده از مکالمه کوتاه با دوستان منطقی است. به عنوان مثال، اگر با یک دوست قدیمی ملاقات می کنید که مدت زیادی است او را ندیده اید باید به این قالب از مکالمه مسلط باشید.

بیایید به مکالمه در زیر نگاهی بیاندازیم :

Sam: Oh? Bob!

Bob: Hey Sam! Good to see you!

Sam: How’s it going?

Bob: Yeah, good. Working a lot. And you?

Sam: I went back to school.

Bob: Good for you!

Mike and Jim

Jim: Mike?

Mike: Jim?

Jim: What have you been up to?

Mike: Working a lot.

Jim: That sounds hard.

Mike: How’s the family?

Jim: Everyone is good. Thanks!

عبارات کاربردی و مفید مکالمه

“Good to see you!”

"از دیدنت خوشحالم"

این یک راه خوب برای سلام کردن به کسی است که مدتی است او را ندیده اید.

“How’s it going?”

"اوضاع چطوره؟"

این یک سلام معمولی در انگلیسی است، مانند "چطوری؟" تعجب نکنید اگر این را به کسی بگویید و او پاسخی ندهد.

“Good for you!”

"خوش به حالت"

این یک راه خوب برای تبریک گفتن به یک دوست به خاطر موفقیت ها یا دستاوردهایش است.

مکالمه هنگام ملاقات با یک دوست در یک رستوران

صحبت های کوتاه ممکن است با دوستان نزدیکی که مرتب می بینید و با دوستانی که اغلب نمی بینید اتفاق بیفتد. در اینجا نمونه ای از مکالمه ای آورده شده است، که می تواند بین دو دوست که یکدیگر را به خوبی می شناسند اتفاق بیفتد.


Nathan: Hey, Alicia?

Alicia: Oh hey, I didn’t see you there. Did you already get a table?

Nathan: Yeah, right over here.

Alicia: I’m glad we had time to meet up.

Nathan: Me too. So, what’s going on?

Alicia: Oh, not much. You?

Nathan: Not much. Hey, how did your interview go? Wasn’t that today?

Alicia: Oh, yeah. I think it went well. I don’t know if I got the job yet, but they said they would call in a few days.

Nathan: Well, I’m sure you did great. Good luck.

Alicia: Thanks. I’m just happy that it’s over. I was really nervous about it.

Nathan: I can understand that. I get nervous before interviews, too.

Alicia: Well, thanks for being supportive. I appreciate it.

Nathan: Sure, no problem.

عبارات کاربردی و مفید مکالمه

“I’m glad we had time to meet up.”

"خوشحالم که دیدمت"

اگر هر روز با دوستی ملاقات می‌کنید که نمی‌بینید، این روش خوبی برای گفتن این است که از تلاش او برای دیدن شما قدردانی می‌کنید.

“What’s going on?”

"چه خبر ؟"

در گفتگوی بالا، ناتان و آلیشیا هر دو می‌گویند  not much | "نه زیاد" و سپس بلافاصله شروع به صحبت در مورد همه چیزهایی که واقعاً در حال وقوع است، میکنند.

“I can understand that.”

"من می توانم آن را درک کنم."

این عبارت خوبی برای تصدیق احساسات یا نظرات یک دوست است.

“Sure, no problem.”

"مطمئنا، مشکلی نیست."

این یک روش معمولی برای گفتن " خوش آمدید" است وقتی کسی از شما تشکر می کند.
 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران