ضرب المثل به زبان انگلیسی

76 ضرب المثل انگلیسی پرکاربرد + ترجمه فارسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/03 931
ضرب المثل انگلیسی پرکاربرد

آشنایی با انواع ضرب المثل به انگلیسی برای افرادی که علاقه به یادگیری زبان انگلیسی دارند بسیار جذاب و کاربردی می باشد. افرادی که علاقه به دیدن فیلم و سریال دارند این مسئله را بهتر درک می کنند. به همین منظور آموزشگاه زبان ملل بر آن شده است که در این زمینه اطلاعاتی را به نگارش در بیاورد و برای آگاهی شما در قالب این مقاله تقدیم نماید. 

ضرب المثل به انگلیسی چی میشه

ضرب المثل به انگلیسی proverb می شود. نکته مهم درباره ضرب المثل به انگلیسی این است که برای یادگیری آن ها نیازی به دانستن معنای کلمات یا استفاده از گرامر خاصی نیست. بلکه باید این ضرب المثل ها را از قبل بشناسید و در مواقع لزوم استفاده نمایید. استفاده از این ضرب المثل ها و اصطلاحات مهم در زبان انگلیسی، لهجه و صحبت کردن شما را برای افراد مقابل بسیار شیرین تر می سازد.

مطالعه این ضرب المثل ها و مشاهده فیلم، سریال و انیمیشن کمک زیادی به یادگیری آن ها می کند. نکته مهم این است که به کار گیری این پراورب ها هنگام صحبت کردن قدرت زبانی شما را نشان می دهد. فراموش نکنید که ضرب المثل ها را باید در مکان و زمان مناسب به کار ببرید و با این کار مفهوم کلام خود را حفظ نمایید. در ادامه تعدادی از پرکاربردترین و رایج ترین ضرب المثل ها به انگلیسی را به شما تقدیم خواهیم کرد. 

مقاله پیشنهادی: چگونه زبان انگلیسی را فراموش نکنیم

رایج ترین ضرب المثل های انگلیسی

همان گونه که گفته شد با استفاده از ضرب المثل به انگلیسی شما قادر خواهید بود قدرت زبانی خود را به رخ بکشید. پس در ادامه تعدادی از این proverb ها را مطالعه بفرمایید و به ذهن بسپارید. 
- The grass is always greener on the other side: مرغ همسایه غاز است. 
- To run with the hare and hunt with the hounds:  یکی به میخ و یکی به نعل زدن
- There is no smoke without fire: تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.
- Strike while the iron is hot: تا تنور داغه نون رو بچسبون.
- The early bird catches the worm: سحر خیز باش تا کامروا شوی.
- East, west, home's best: هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.
- No pain, no gain: نا برده رنج گنج میسر نمی شود.
- To dance to a petson' s tune: به ساز کسی رقصیدن.
- To carry coals to Newcastle: زیره به کرمان بردن.
- Many a little make a mickle: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
- Rome was not built in a day: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.
- Take a chance while it is available: شانس یک بار در خونه آدم رو میزنه. 

- You may know by a handful the whole sack: مشت نمونه خروار است. 
- You saw nothing, you heard nothing: شتر دیدی ندیدی.
- It's never too late to mend: ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. 
- You can not burn the candle at both ends: نمی شود هم خدا را بخواهی و هم خرما را. 
- You can't mend a broken egg: آب رفته به جوی بر نگردد. 
- You can't dance at two weddings: با یک دست نمی توان دو‌ هندوانه برداشت. 
- You may end him but you'll not mend him: توبه گرگ مرگ است. 
- Yoy win some / a few; you lose some / a few: زندگی برد و باخت دارد. 
- You pay your money and  you take your choice: هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری. 
- You can't put the clock back: گذشته ها گذشته است. 
- You want a thing done, does it yourself: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
- You can't keep a goid man down: خواستن توانستن است.
- You are scraping the bottom of the barrel: ملاقه ات به ته دیگ خورده است. 
- You must lie on the bed you have made: خود کرده را تدبیر نیست.
- You are a back seat driver: کنار گود نشستی و می گویی لنگش کن.
- You must grin and bear it: باید بسوزی و بسازی.
- You cannot unscramble eggs: کاری است گذشته، سبویی است شکسته.
- When it rains, it pours: چو‌ بد آید هر چه آید بد شود. 
- Barking dogs seldom bite: سگی که واق واق میکنه، گاز نمی گیره. 
- Milk the ram: آب در هاون کوبیدن.
- Fingers are all thumbs: دست و پا چلفتی 
- Burnt child dreads the fire: مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسه. 
- Don't bite the hand that feeds you: نمک خوردی نمکدان مشکن.
- Every cloud has a silver lining: در ناامیدی بسی امید است. 
- To go with the stream: هم رنگ جماعت شدن.

مقاله پیشنهادی:  بهترین کانال آموزش زبان انگلیسی در یوتیوب

ضرب المثل های پرکاربرد در زبان‌ انگلیسی

در ادامه این مقاله باز هم قصد داریم تعدادی از ضرب المثل های پرکاربرد زبان‌ انگلیسی را به نگارش در بیاوریم.
- When money speaks, the truth remains silent: وقتی پول حرف میزنه، حقیقت سکوت می‌کنه.
- When pigs fly: وقت گل نی.
- A snake in the grass: مار خوش خط و خال
- Add fuel to the fire: آتیش بیار معرکه
- From A to Z: از سیر تا پیاز‌
- The apple never falls far from the tree: تره به بذرش میره.
- Barking up the wrong tree: گوری که گریه می کنی سرش، مرده نداره.
- Another day, another dollar: روز از نو، روزی از نو
- What is past, is past: گذشته ها گذشته.
- When in doubt, do nothing: روزه شک دار نگیر.
- Birds of a feather, floxk together: کبوتر با کبوتر باز با باز
- Too many cooks, spoil the broth: آشپز که دوتا شد، آش یا شور می شه یا بی نمک. 
- Don't bite off more than you can chew: لقمه گنده تر از دهنت برندار.
- Beauty is in the eye of the beholder: علف باید به دهن بزی شیرین بیاد
- A friend in need, is a friend indeed: دوس آن باشد که گیرد دست دوست.
- Haste makes waste: عجله کار شیطونه.
- Nothing hurts like the truth: حقیقت تلخه.
- A word before is eorth two after: جنگ اول به از صلح آخر.
- What goes around comes around: از هر دست بدی، از همون دست می گیری.
- When the dust has settled: وقتی آب ها از آسیاب افتاد.
- Whatever comes up is welcomed: هر چه پیش آید خوش آید. 
- Always have two strings to your bow: کار از محکم کاری عیب نمی کنه. 
- All abroad and nothing at home: جیب خالی، پز عالی
- Ask much to have a little: به مرگ بگیر تا به تب راضی بشه.
- A bird in hand is worth two in the bush: سیلی نقد به از حلوای نسیه است. 
- Much coin, much care: هر که بامش بیش، برفش بیشتر. 
- The sky will not fail in: آب از آب تکان نخواهد خورد. 
- Money doesn't grow on trees: پول علف هرس نیست. 
- His days are numbered: پیمانه اش پر شده.
- Fish in troubled waters: از آب گل آلود ماهی گرفتن.
- No news is good news: بی خبری خوش خبریه. 
- All is well that ends well: شاهنامه آخرش خوش است. 
- All that glitters isn't gold: هر گردی گردو نیست. 
- The pot calling the kettle  black: دیگ به دیگ می گه روت سیاه. 
- It takes two to tango: یک دست صدا نداره. 
- To get up on the wrong side of bed: از دنده چپ بلند شدن. 
- To have a finger in every pie: نخود هر آشی شدن. 
- You may know by a handful the whole sack: مشت نمونه خرواره. 
- One swallow doesn't make summer: با یک گل بهار نمیشه. 

مقاله پیشنهادی: اصطلاحات انگلیسی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران