ضمایر مفعولی در انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/13 681
ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر مفعولی در انگلیسی به کلماتی گفته می شود که در جمله جانشین مفعول می شوند. وظیفه هر کدام از ضمیر ها این است که برای تکرار نشدن اسم ها، جایگزین آن می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای این مقاله با آموزشگاه زبان ملل همراه باشید. 

کلمات در جمله چه نقش هایی دارند؟

در زبان های مختلف، ساختار جمله ها به گونه ای است که از بخش های مختلفی تشکیل می شوند. در هر جمله فاعل، فعل و مفعول از بخش های مهم محسوب می شوند. فاعل در جمله بخشی را تشکیل می دهد که شروع کننده جمله بوده و در ابتدای آن قرار می گیرد. نکته مهم در مورد فاعل در جمله این است که لزوما نباید کاری را در جمله انجام دهند. فاعل در واقع اسم است و همچنین می توان از ضمایر فاعلی نیز استفاده کرد. در این قسمت قبل از این که در مورد ضمایر مفعولی در انگلیسی صحبت کنیم، شما را با ضمایر فاعلی نیز آشنا می سازیم. در انگلیسی این ضمایر فاعلی وجود دارد. 

مطالعه بیشتر: ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

 • You
 • She
 • He
 • It
 • We
 • You
 • They 

بخش دیگر جمله ها مفعول است. مفعول هم اسم است ولی در ابتدای جمله واقع نمی شود. به جای اسم ها در نقش مفعول می توان از ضمایر مفعولی نیز استفاده نمود. این مقاله را به توضیح کامل در مورد ضمایر مفعولی اختصاص می دهیم. نکته مهم در مورد مفعول‌ این است که نمی تواند کاری را انجام دهد و در واقع کار بر روی او انجام می شود. برای درک بیشتر گرامر و نکات در مورد فاعل و مفعول به مثال های زیر توجه فرمایید:
- The teacher reads the book. ==> معلم کتاب را خواند. 
در این جمله معلم فاعل جمله است که عمل خواندن کتاب را انجام داده است. اما چیزی که عمل خواندن روی او انجام شده است، کتاب می باشد که همان مفعول جمله است. 
- My father knows my friends. ==> پدرم دوستان من را می شناسد. 
در این جمله پدرم فاعل و دوستان مفعول می باشند‌. 
- He gives me the book. ==> او کتاب را به من داد. 
در این جمله شما با ضمیر فاعلی آشنا می شوید. He در این جمله در نقش فاعل و در واقع ضمیر فاعلی محسوب می شود. 
- They read the newspaper. ==> آن ها روزنامه را می خوانند.
در این جمله they ضمیر فاعلی و در نقش فاعل جمله و newspaper مفعول جمله می باشد. نکته دیگری که برای شناخت مفعول در جمله باید در نظر بگیرید این است که مفعول با «را» می آید. 

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی چیست

آشنایی با ضمایر مفعولی در انگلیسی

در این بخش قرار است در مورد ضمایر مفعولی در انگلیسی صحبت کنیم. این ضمایر در جمله به جای مفعول می نشینند و کار روی آن ها انجام می شود. ضمایر در برخی از شرایط به جای اسم قرار می گیرند چون دارای نقش دستوری اسم هستند. 
ضمایر مفعولی در انگلیسی عبارتند از:

 • I     <==    Me
 • You     <==     You
 • She      <==    Her
 • He       <==    Him
 • It      <==       It 
 • We     <==     Us
 • You     <==    You
 • They    <==   Them

در این لیست متوجه می شوید که ضمایر مفعولی چه تفاوتی از نظر ظاهری با ضمایر فاعلی دارند‌. اما در بین آن ها تنها "it" و "you" استثنا هستند. در ادامه مثال هایی را در مورد ضمایر مفعولی مشاهده می کنید. 
- I went with my mother. ==> من با مادرم رفتم. 
- I went with her.  ==> در این جمله از ضمیر مفعولی استفاده کرده ایم. 
- She showed the park to my friends and I.  ==> او پارک را به من و دوستانم نشان داد. 
- She showed the park to us.  ==> او پارم را به ما نشان داد. 
همان گونه که مشاهده می فرمایید، ضمایر مفعولی تنها در جایگاه مفعول قرار می گیرند‌ و در واقع دریافت کننده عمل هستند. نکته مهم این است که در جمله ها اصلا نباید به جای ضمایر مفعولی از ضمایر فاعلی استفاده کرد. در قسمت بالا نشان داده شده است که هر کدام از ضمایر مفعولی در واقع متناسب با یکی از ضمایر فاعلی هستند. 

محل ضمایر مفعولی در انگلیسی در جمله

در مثال هایی که برای شما عزیزان آورده ایم مشخص شده است که ضمایر فاعلی در ابتدای جمله ها قرار گرفته اند و در واقع نقش همان فاعل را دارند. اما ضمایر مفعولی در انگلیسی در ابتدای جمله قرار نمی گیرند و با توجه به ساختار جمله ها می توانند در بخش های متفاوتی قرار بگیرند. همان گونه که توضیح داده شده است این ضمیر ها در نقش مفعول هستند. در ادامه در مورد جایگاه این ضمایر توضیح می دهیم. 

ضمایر مفعولی در انگلیسی بعد از فعل اصلی

در جمله های انگلیسی می توان مفعول را بعد از فعل اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. ساختار این جمله ها به گونه ای است که در ابتدا فاعل می آید و پس از این که فعل اصلی را در جمله آوردیم، باید مفعول را بیاوریم‌. این مفعول می تواند به صورت اسم یا ضمیر مفعولی در جمله مورد استفاده قرار بگیرد. 
I called her.  ==> من به او زنگ زدم. 
She knows me.  ==> او من را می شناسد. 
I washed it.  ==> من این را شستم. 

جایگاه ضمایر مفعولی در جمله

فعل های متعدی

در مورد ضمایر مفعولی در انگلیسی و مفعول باید نکته ای را حتما به یاد داشته باشید. تمام فعل ها در زبان انگلیسی نمی توانند با مفعول بیایند. در واقع برخی از فعل ها نیاز به مفعول دارند و مفعول می تواند معنی آن ها را کامل کند. این گونه فعل ها را افعال متعدی یا گذرا می نامند. در زبان انگلیسی به این فعل ها " transitive" می گویند. در مثال های بالا تمام افعال به کار رفته متعدی هستند‌. 

استفاده از ضمایر مفعولی در جملات پرسشی

گفتنی است که ضمایر مفعولی در انگلیسی را می توان در جمله های پرسشی نیز به کار برد. حتی می توان زمان های مختلف را نیز با این ضمایر استفاده نمود. به مثال های زیر دقت فرمایید.
Did you help her?   ==>  آیا به اون ( خانم ) کمک کردید؟ 
Did she find it?  ==>  آیا اون ( خانم ) اون ( شئ) رو پیدا کرد؟

استفاده از ضمایر مفعولی بعد از حروف اضافه

در زبان انگلیسی حروف اضافه زیادی وجود دارند. اغلب این حروف اضافه بعد از خود به مفعول نیاز دارند. به همین دلیل می توانید بعد از این حروف اضافه از ضمایر مفعولی استفاده نمایید. همچنین می توانید اسم هایی که در نقش مفعول در جمله وجود دارند نیز به کار ببرید. نکته مهمی که باید در مورد استفاده از مفعول بعد از حروف اضافه بگوییم، این است که در چنین شرایطی فرقی ندارد که فعل آن جمله، اصلی یا کمکی باشد. در واقع زمانی که بخواهید بعد از حروف اضافه از ضمایر مفعولی استفاده کنید، قانون به کار بردن افعال متعدی صدق نمی کند. در ادامه می توانید مثال هایی را در این مورد مشاهده بفرمایید‌. 
She was behind me.  ==>  او پشت سر من بود. 
This movie is about us.   ==>  این فیلم درباره ما است. 
We listened to her.  ==>  ما به حرف های او گوش دادیم. 
We looked for it.   ==>  ما دنبالش می گشتیم. 
Don't look at me.  ==>  به من نگاه نکن. 

مقاله پیشنهادی: ضمایر انگلیسی و انواع آن + مثال

استفاده از دو ضمیر مفعولی در جمله

در مورد استفاده از ضمایر مفعولی در انگلیسی نکته دیگری وجود دارد که باید از آن اطلاع داشته باشید. گاهی پیش می آید که در جمله دو ضمیر مفعولی را باید مورد استفاده قرار دهید. در این شرایط بین این دو ضمیر مفعولی از حرف اضافه " and " استفاده می شود. هر دو ضمیر در این ساختار باید مفعولی باشند. 
The teacher talked abour you and me.   ==>  معلم درباره من و تو صحبت کرد. 
She called you and her.   ==>  اون ( خانم ) تو و او را صدا زد. 

استفاده از ضمیر مفعولی بعد از " as" و " than" 

این بخش از مقاله را به موضوع دیگری در مورد ضمایر مفعولی در انگلیسی اختصاص می دهیم. در برخی از جمله ها که قرار است دو فرد یا شی مورد مقایسه قرار بگیرند از صفت های تفضیلی یا ترکیب های کلمه " as" استفاده می شود. با این کار می توان برتری یکی را بر دیگری نشان داد. در چنین ساختاری از جمله ها از " as" یا " than " استفاده می شود.

از آن جایی که در قسمت های قبل این مقاله گفته شد که بعد از حروف اضافه باید از ضمایر مفعولی استفاده شود، نباید در مورد این دو نیز این کار را انجام داد. این جمله ها باید با فاعل شروع شوند و بعد از این دو حرف اضافه از فاعل استفاده می شود. در ادامه می توانید مثال هایی را در این مورد مشاهده بفرمایید‌. 
She is more serious than we. 
She is more serious than us. 
در این دو جمله از " than" استفاده شده است. جمله اول درست و جمله دوم نادرست است. 
They have the same idea as she. 
They have the same idea as her. 
آن ها هم نظر او را دارند. 
در مقایسه این دو جمله نیز باید گفت که جمله اول صحیح می باشد. 

مقاله پیشنهادی: ضمایر موصولی در انگلیسی و استفاده از آن ها

سخن پایانی
در دنیای آموزش زبان انگلیسی نکات گرامری زیادی وجود دارند که هر کدام جذابیت خاص خود را دارند‌. این مقاله را به نکات مهم در مورد ضمایر مفعولی در انگلیسی اختصاص داده ایم. تمام نکته ها و موارد استثناء را در مورد این ضمایر بررسی کردیم.

برای یادگیری هر چه بهتر زبان انگلیسی باید نکات گرامری را با دقت یاد گرفت. آموزشگاه زبان ملل در این زمینه تلاش زیادی دارد و نکات مهم را در قالب مقاله های متعدد در اختیار شما عزیزان قرار می دهد. امیدواریم که با رضایت کامل این مطالب را مطالعه بفرمایید.

مقاله پیشنهادی: آموزش "ضمایر ملکی" در زبان انگلیسی+ تفاوت آن با صفات ملکی
 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران