5 حروف صدادار انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/22 2968 زمان مطالعه: 3 دقیقه
حروف صدادار انگلیسی

یادگیری حروف صدادار انگلیسی اهمیت زیادی دارد و نقش حیاتی در تلفظ و صحیح خواندن کلمات و جملات ایفا می کند. به طور کلی، نحوه صحیح تلفظ حروف صدادار انگلیسی اهمیت زیادی دارد و تمرین و تمرکز بر یادگیری تلفظ صحیح این حروف می تواند به شما در فهم بهتر و ارتباط بهتر با زبان انگلیسی کمک کند. با این مقاله از آموزش زبان انگلیسی همراه ما باشید.

حروف صدادار یعنی چه؟
حروف صدا دار انگلیسی (حروف vowel در انگلیسی) به حروفی گفته می شود که هنگام تلفظ کردن آن‌ها (برای گفتن یه کلمه) حلق و حنجره باز شود و هیچ مانعی جلوی صدای ما را نگیرد. حروف صدا دار در انگلیسی شامل «O» ،«I» ،«E» ،«A» و «U» می شوند.


عکس حروف صدادار انگلیسی
 

تلفظ حروف صدادار انگلیسی

تلفظ حروف صدا دار ممکن است برای زبان آموزان غیر بومی، متفاوت و چالش برانگیز باشد. تلفظ این حروف به صورت زیر است:

 • A: تلفظ حرف "A" به صورت مختلفی در کلمات مختلف ظاهر می شود. ممکن است به صورت صدای "æ" مانند "cat" یا "hat" تلفظ شود. در برخی کلمات، مانند "day"، تلفظ "eɪ" استفاده می شود.
 • E: حرف "E" می تواند به صورت تلفظ "iː" مانند "see" یا "tree" ظاهر شود. در برخی کلمات دیگر، ممکن است به صورت صدای "ɛ" مانند "pen" یا "bed" تلفظ شود.
 • I: حرف "I" نیز تلفظ های مختلفی دارد. ممکن است به صورت "aɪ" مانند "time" یا "high" تلفظ شود. همچنین، تلفظ "ɪ" نیز ممکن است در برخی کلمات مانند "sit" یا "big" به کار رود.
 • O: تلفظ حرف "O" نیز متنوع است. ممکن است به صورت صدای "ɒ" مانند "hot" یا "pot" تلفظ شود. در برخی کلمات دیگر، مانند "go"، تلفظ "oʊ" استفاده می شود.
 • U: حرف "U" نیز دارای تلفظ های مختلف است. ممکن است به صورت تلفظ "juː" مانند "blue" یا "true" تلفظ شود. در برخی کلمات دیگر، مانند "fun" یا "luck"، تلفظ "ʌ" به کار می رود.

تلفظ درست حروف صدادار ممکن است در بستر فرهنگ و لهجه ای که در آن قرار دارید متفاوت باشد. 

حروف صدا دار مرکب انگلیسی

در مقالات قبل در خصوص حروف ترکیبی انگلیسی صحبت کرده ایم. در این بخش به بررسی و معرفی حروف صدادار مرکب میپردازیم. در زبان انگلیسی، حروف صدا دار مرکب به "compound vowels" شناخته می شود.
 

کلمات صدادار انگلیسی


این حروف صدا دار به صورت ترکیبی از دو حرف صدادار تشکیل شده اند و تلفظ خاصی دارند. در زیر، تعدادی از حروف صدا دار مرکب را برای شما گرد آورده ایم:

 • AI: تلفظ "eɪ" مانند در کلمات "rain" و "train".
 • AU: تلفظ "aʊ" مانند در کلمات "out" و "house".
 • OI: تلفظ "ɔɪ" مانند در کلمات "coin" و "join".
 • EE: تلفظ "iː" مانند در کلمات "meet" و "bee".
 • OO: تلفظ "uː" مانند در کلمات "moon" و "room".
 • OA: تلفظ "oʊ" مانند در کلمات "boat" و "coat".
 • IE: تلفظ "aɪ" مانند در کلمات "pie" و "lie".
 • EI: تلفظ "eɪ" مانند در کلمات "vein" و "rein".

مقایسه حروف صدادار کوتاه و بلند در زبان انگلیسی

حروف صدادار انگلیسی ممکن است به دو دسته حروف صدادار کوتاه و حروف صدادار بلند تقسیم شوند. این تقسیم بندی براساس مدت زمانی است که حروف صدادار در تلفظ نگه داشته می شوند. در زیر، تعدادی از حروف صدادار کوتاه و بلند را می خوانیم:

حروف صدار انگلیسی کوتاه:

- /æ/ (کوتاه a): مانند "cat" و "hat".
- /ɛ/ (کوتاه e): مانند "pen" و "bed".
- /ɪ/ (کوتاه i): مانند "sit" و "big".
- /ɒ/ (کوتاه o): مانند "hot" و "lot".
- /ʌ/ (کوتاه u): مانند "fun" و "luck".


یادگیری حروف صدادار کوتاه

حرف های صدادار انگلیسی بلند:

- /eɪ/ (بلند a): مانند "day" و "say".
- /iː/ (بلند i): مانند "see" و "tree".
- /aɪ/ (بلند i): مانند "time" و "sky".
- /oʊ/ (بلند o): مانند "go" و "home".
- /juː/ (بلند u): مانند "blue" و "true".

تمایز بین حروف صدادار کوتاه و بلند در تلفظ اهمیت دارد، زیرا تغییر مدت زمان نگه داشتن حروف صدادار می تواند به تغییر معنی کلمه منجر شود. 


یادگیری حروف صدادار بلند

دلایل اهمیت شناخت حرف های صدا دار انگلیسی

دلایل اصلی اهمیت و توجه به حروف واول انگلیسی عبارتند از:

 1. تفاوت در معنا: حروف های صدادار انگلیسی می توانند تفاوت معنایی بین کلمات را ایجاد کنند. مثلاً تفاوت بین کلمات "bit" و "beat" در تلفظ حرف صدادار "i" و "ea" قرار دارد. به طور کلی، تغییر در تلفظ حروف صدادار می تواند تفاوت معنایی در کلمات را تحت تأثیر قرار دهد.
 2. فهم و تفهیم درست: تلفظ صحیح حروف صدادار، به شنونده کمک می کند تا کلمات و جملات را به درستی درک کند. تلفظ نادرست حروف صدادار می تواند منجر به سوءتفاهم و نامفهوم شدن مطلب گردد.
 3. تمیز و روان بودن تلفظ: تلفظ درست حروف صدادار انگلیسی باعث می شود گفتار شما تمیز و روان به نظر برسد. این مسئله در برقراری ارتباط مؤثر و قابل فهم با افراد دیگر و همچنین در عملکرد موقعیت های مختلف ارتباطی و حرفه ای مهم است.
 4. شناخت فرهنگ و زبان: تلفظ صحیح حروف صدادار می تواند به شما در درک بهتر فرهنگ و زبان مردمان یک کشور کمک کند. این مهارت می تواند در تعاملات روزمره، تحصیل و کار، به شما کمک کند و ارتباط شما را با جامعه محلی تقویت کند.
 5. اعتماد به نفس در صحبت کردن: تسلط بر تلفظ صحیح حروف صدادار، باعث افزایش اعتماد به نفس شما در صحبت کردن خواهد شد. شما با تلفظ درست حروف صدادار، بهتر می توانید انتقال دهنده افکار و احساسات خود باشید و در ارائه ایده ها و نظرات خود موثرتر عمل کنید.

با توجه به این دلایل، توجه و تمرکز بر تلفظ صحیح حروف صدادار در زبان انگلیسی بسیار مهم است و می تواند به شما در یادگیری و استفاده بهتر از زبان انگلیسی کمک کند.

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان انگلیسی آنلاین

حرف Y در گستره حروف صدادار است یا بی صدا؟

حرف "Y" در بسیاری از موارد به عنوان یک حرف صدادار در نظر گرفته می شود، اما در برخی موارد به عنوان یک حرف بی صدا نیز تلقی می شود! تلفظ "Y" متغیر است و بسته به موقعیت و کلمه ای که در آن ظاهر می شود، می تواند تلفظ های مختلفی داشته باشد:

- وقتی "Y" به تنهایی آمده و در ابتدای یک کلمه یا قبل از حرف صدادار دیگری قرار می گیرد، به عنوان حرف صدادار در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، تلفظ "Y" در کلماتی مانند "yes"، "yellow" و "year" صدادار است.

- وقتی "Y" در وسط یا پایان یک کلمه قرار می گیرد، ممکن است به عنوان یک حرف بی صدا مطرح شود. به عنوان مثال، تلفظ "Y" در کلماتی مانند "happy"، "symbol" و "system" بی صدا است و صدایی تولید نمی کند.

با این حال، ممکن است در برخی موارد نیز تلفظ "Y" بعنوان حرف صدادار در نظر گرفته شود، حتی در مواردی که در وسط یا پایان یک کلمه ظاهر شود. این تلفظ ممکن است بسته به لهجه و تلفظ فرد یا منطقه متفاوت باشد. بنابراین، برای تلفظ صحیح حرف "Y"، می توانید به تلفظ های رایج در زبان انگلیسی استاندارد توجه کنید، اما همچنین به تلفظ های محلی و لهجه های مختلف نیز آشنا باشید.
 

حروف صدادار ساده حروف صدادار مرکب حروف نیمه صدادار
A AI Y
E AU  
I OI
O EE
U OO
  OA
IE
EI


در چه مواردی y و w حرف صدادار محسوب می شوند؟

حرف "Y" و "W" در برخی موارد به عنوان حروف صدادار محسوب می شوند، اما در برخی موارد دیگر به عنوان حروف نیمه صدادار تلقی می شوند. تلفظ این حروف بستگی به موقعیت و کلمه ای که در آن ظاهر می شوند دارد. در زیر، توضیحاتی درباره زمانی که "Y" و "W" به عنوان حروف صدادار محسوب می شوند، آمده است:

 • "Y" به عنوان حرف صدادار

وقتی "Y" در ابتدای کلمه قرار می گیرد و قبل از حرف صدادار دیگری قرار می گیرد، به عنوان حرف صدادار در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، تلفظ "Y" در کلماتی مانند "yes"، "yellow" و "year" صدادار است.

 • "W" به عنوان حرف صدادار

وقتی "W" در ابتدای کلمه قرار می گیرد و قبل از حرف صدادار دیگری قرار می گیرد، به عنوان حرف صدادار در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، تلفظ "W" در کلماتی مانند "west"، "wine" و "wall" صدادار است.

 • "Y" و "W" به عنوان حروف نیمه صدادار

وقتی "Y" و "W" در وسط یا پایان کلمه قرار می گیرند، معمولاً به عنوان حروف نیمه صدادار در نظر گرفته می شوند. این به این معناست که در تلفظ آنها، صدا به صورت بی صدا تولید می شود. به عنوان مثال، تلفظ "Y" و "W" در کلماتی مانند "happy"، "yellow"، "window" و "twelve" بی صدا است.

مهم است که توجه کنید که در لهجه ها و تلفظ های مختلف، تلفظ "Y" و "W" ممکن است متغیر باشد و به عنوان حروف صدادار در نظر گرفته شوند.

شناخت حروف صدادار و بی صدا در انگلیسی
 

مفهوم هجا در زبان انگلیسی

هجا در زبان انگلیسی به تقسیم بندی واحدهای صوتی یا سیلاب ها در کلمات اشاره دارد. هر هجا در انگلیسی شامل یک یا چندین صدا است که به هم پیوسته اند. هجا بسته به تعداد صداها و نوع تنوع آنها متفاوت است.
از طرفی هجاها در انگلیسی معمولاً به عنوان واحدهای تلفظی در نظر گرفته می شوند و شامل یک صدا یا یک گروه از صداها هستند که به هم پیوسته اند. هجاها می توانند دارای حرف صدادار (مانند A، E، I، O، U) یا حرف بی صدا (مانند C، T، P، K) باشند. معمولاً حروف صدادار به عنوان هسته هجا عمل می کنند و حروف بی صدا به عنوان پیشوند یا پسوند ممکن است در هجاها ظاهر شوند.

دقت کنید که هجاها در کلمات معمولاً به عنوان واحدهای قابل توجه در تلفظ و تنوع لهجه ها مورد توجه قرار می گیرند. در انگلیسی، تلفظ صحیح هجاها ممکن است در تأثیر معنا و قابلیت درک کلمات موثر باشد. همچنین، در زمینه آهنگسازی و ریتم زبان انگلیسی، هجاها نقش مهمی دارند.

توجه به هجاها در تلفظ صحیح کلمات و درک معنا و ریتم در زبان انگلیسی بسیار مهم است. تمرین در تلفظ هجاها و درک نحوه تلفظ صداها و تنوع آنها می تواند در بهبود تلفظ و تفهیم درست کلمات و جملات به شما کمک کند.

مقاله پیشنهادی: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی

سخن پایانی

حروف صدادار به انگلیسی یک جنبه مهم و متمایز از زبان‌های دیگر است که روی لهجه و تلفظ کلمات تأثیر زیادی می‌گذارد. حروف صدا دار، تلفظی است که با مشارکت ویبره ناشی از جریان هوای داخل تنفسی، تولید می‌شود. این حروف از جمله /a/، /e/، /i/، /o/، /u/ و صدای دیگری مانند /ə/ که به عنوان "صدای تصادفی" شناخته می‌شود است.

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
4.38/5 (8 امتیاز)
نظرات
یسنی (سه شنبه 22 خرداد 1403 12:32:45)

لیست کلماتی که با حروف صدادار شروع می شوند رو هم بزارید لطفا

گیسو مرادخوانی (یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 17:55:05)

Y و W زمانی صدادار محسوب می‌شوند که به تنهایی در یک هجا قرار بگیرند یا بعد از یک حرف بی‌صدا بیایند.

ابراهیم احمدی (یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 17:50:23)

نقش‌های حروف صدادار در زبان انگلیسی: تشکیل هسته هجا - تعیین نوع هجا - تغییر معنای کلمات - ایجاد تنوع در زبان

باران میمندی (یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 17:49:17)

تلفظ حروف صدادار در زبان انگلیسی به عوامل مختلفی از جمله موقعیت آنها در کلمه، حروف اطراف آنها و لهجه گوینده بستگی دارد.

نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران