تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/05 1747
تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری

یکی از مباحث مهم در یادگیری زبان انگلیسی درک تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری است. در فرایند آموزش زبان انگلیسی ، یادگیری زمان ها و نحوه استفاده از آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هر کدام از زمان ها در زبان انگلیسی در شرایط و موقعیت های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. اما بین آن ها تفاوت هایی وجود دارد. در این مقاله که تلاش کارشناسان در آموزشگاه زبان ملل می باشد، به این موضوع می پردازیم و اطلاعات مفیدی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. 

زمان حال کامل چیست؟

قبل از این که به یادگیری تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری بپردازیم باید با هر کدام از این زبان ها به صورت کامل آشنا شویم. در این قسمت از مقاله، زمان حال کامل را مورد بررسی قرار می دهیم. در زبان انگلیسی عملی را که در گذشته ای نامشخص شروع شده باشد و در زمان حال پایان پذیرفته باشد، اما آثاری از آن باقی مانده، با زمان حال کامل بیان می کنند. در زبان فارسی به این زمان، ماضی نقلی می گویند. برای ساختن زمان حال کامل یا " Present perfect" از یک فرمول استفاده می کنیم که در ادامه آن را مشاهده می کنید.‌ 
Subject + has / have + past participle form of the verb 
فاعل + have / has  + شکل سوم فعل 
برای این که بیشتر با کاربرد این زمان آشنا شوید، مثال هایی را برای شما عزیزان می آوریم. 
My son has done all his homework. 
- پسرم همه تکالیفش را انجام داده است. 
They have gone to the park. 
- آن ها به پارک رفته اند. 
We have washed out car. 
- ما ماشینمان را شسته ایم.


زمان حال کامل
 

شرایط استفاده از زمان حال کامل در زبان انگلیسی

از زمان حال کامل می توانیم در شرایطی استفاده کنیم که کاری را در گذشته شروع کرده ایم اما تا زمان حال نیز ادامه دارد. در این حالت می توانید از کلمات "since" یا "for" نیز استفاده نمایید. به مثال زیر دقت کنید‌:
My friend has lived in London for 3 years. 
- دوستم سه سال در لندن زندگی کرده است. 
این جمله به این معنی است که آن شخص هنوز هم در لندن زندگی می کند. برخی اوقات شرایط کاری در گذشته انجام شده و همان موقع تمام شده اما نتیجه آن در زمان حال وجود دارد و مشخص است. در این شرایط نیز از زمان حال کامل استفاده می نماییم. 
That old man has lost his keys. 
- آن پیرمرد کلیدهایش را گم کرده است. 
چیزی که از این جمله متوجه می شویم این است که پیرمرد در گذشته کلیدهایش را گم کرده است اما نتیجه اش در همین زمان وجود دارد و نمی تواند وارد خانه اش شود‌.  در برخی موارد زمان انجام دادن کار مهم نمی باشد و تنها صورت گرفتن آن عمل اهمیت دارد. 
I have visited Shiraz.
- من شیراز را دیده ام. 
در این جمله مهم این است که شخص شیراز را دیده است اما زمان انجام شدن این فرایند اصلا مهم نیست‌. پس در این موقعیت از زمان حال کامل استفاده می شود. گاهی پیش می آید که شما بخواهید از تجربه های خود در طول زندگی صحبت کنید و کاری یا کارهایی را که در گذشته انجام داده اید را بیان نمایید. در این شرایط هنگام صحبت کردن تاکید بر روی عملی است که انجام شده و زمان آن زیاد اهمیت ندارد. در این جمله ها می توانید از "ever" و " never" نیز استفاده نمایید. 
My mother have never seen that series. 
- مادرم هرگز آن سریال را ندیده است. 
همان گونه که ملاحظه می فرمایید در این مثال زمان این فرایند مهم نیست و تنها تاکید بر این است که آن شخص سریال مورد نظر را ندیده است.  در شرایطی دیگر امکان دارد که بخواهید تعداد دفعات انجام دادن کاری را بیان کنید. در این شرایط نیز می توانید  زمان حال کامل را به کار ببرید. به این مثال توجه کنید. 
My father have visited London two times. 
- پدرم دو‌ بار از لندن دیدن کرده است. 
در این جمله تعداد دفعات دیدن از شهر لندن توسط شخص مورد نظر بوده است و اصلا صحبتی از زمان انجام گرفتن آن نشده است. 

نحوه سوالی کردن زمان حال کامل

در راستای آشنایی با تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری توضیحات کاملی را در مورد هر کدام بیان می کنیم. در این بخش حال کامل را به طور کامل برای شما عزیزان توضیح داده ایم. اکنون شما را با نحوه سوالی کردن این زمان آشنا می کنیم. برای این کار شیوه هایی داریم که یکی از آن ها برای سوالاتی است که جواب بله یا خیر دارد. در این صورت نحوه سوالی کردن جمله بسیار ساده می باشد. در چنین شرایطی در جمله جای "have" یا "has" را با فعلی اصلی جمله عوض می کنیم. فرمول این جمله به این صورت می باشد. 
Have / has + subject + pp 
در این فرمول "pp" همان حالت سوم فعل در زبان انگلیسی است‌. 
Have you heard that voice? 
- آیا شما آن صدا را شنیده اید؟ 
در حالتی دیگر برای سوالی کردن جمله با زمان حال کامل از کلمات سوالی استفاده می کنیم. این کلمات در ابتدای جمله قرار گرفته و جای فاعل و کلمات " have" یا "has" جا به جا می شود. این کلمه ها را در ادامه مشاهده می نمایید. 
What, where, when, why,  who, how
فرمول سوالی کردن زمان حال کامل با استفاده از این کلمات پرسشی به این صورت است: 
Wh question word + have/ has + Subject + pp
این مثال گویای توضیحات در مورد نحوه سوالی کردن می باشد.
Where have you gone today? 
- شما امروز کجا رفته اید؟ 


نحوه سوالی و منفی کردن زمان حال کامل
 

شیوه منفی کردن زمان حال کامل

این کار بسیار ساده انجام می شود و فقط کافی است که از کلمه "not" استفاده نمایید. فرمول این جمله ها را برای شما عزیزان می آوریم که بتوانید به راحتی جمله ها با زمان حال کامل را به صورت منفی در بیاورید. 
Subject + have / has + not + pp
همان گونه که مشاهده می نمایید فرمول بسیار ساده می باشد و کار خاصی نیاز نیست برای منفی نمودن جمله انجام دهید. 
My baby has not eaten fruit today. 
- کودک من امروز میوه نخورده است. 
That girls have not done their homeworks. 
- آن دخترها تکالیف خود را انجام نداده اند. 
My friends have not seen my father. 
- دوستان من پدرم را ندیده اند. 

استفاده از قیدها در زمان حال کامل

در این بخش از مقاله شما را با قید هایی آشنا می کنیم که نمی توانید هنگام استفاده از زمان حال کامل به کار ببرید. این قید ها شامل موارد زیر می باشند. 
Almost, just, yet, lately, already, recently, ...
با مطالعه چند مثال می توانید این موضوع را بیشتر متوجه شوید. 
That man has not washed my car yet. 
- آن مرد هنوز ماشین من را نشسته است. 
I have just called my mother. 
- من همین چند لحظه پیش به مادرم زنگ زده ام. 

آشنایی با زمان حال کامل استمراری

برای این که تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری را به راحتی متوجه شوید، ابتدا زمان حال کامل را توضیح دادیم و اکنون زمان حال کامل استمراری را به صورت کامل برای شما عزیزان شرح خواهیم داد. زمان حال کامل استمراری یا "present perfect continuous" در زبان انگلیسی ترکیبی از زمان حال کامل و همچنین زمان حال استمراری می باشد.

با توضیح کامل تری معنی این زمان را بیشتر متوجه خواهید شد. این زمان را برای شرایطی به کار می بریم که انجام شدن عملی در گذشته شروع شده است و تا زمان حال و بدون‌ این که قطع شده باشد، ادامه دارد. حتی امکان دارد انجام شدن همین عمل تا زمان آینده نیز ادامه پیدا کند. برای یادگیری و درک هر چه بهتر زمان حال کامل استمراری فرمولی را برای شما عزیزان به نگارش در می آوریم. 
Subject + have / has + been + مصدر بدون To + ing 
مصدر بدون to در واقع همان فعلی است که قرار است در جمله آورده شود. با مثال های زیر بهتر متوجه این زمان می شوید. 
My family have been living in Paris for 3 years. 
- خانواده من به مدت سه سال است که در پاریس زندگی می کنند. 
در این جمله خانواده از سه سال پیش در پاریس زندگی می کرده اند و اکنون نیز در همان شهر سکونت دارند و در آینده نیز زندگی می کنند. 


زمان حال کامل استمراری
 

زمان حال کامل استمراری چه کاربردهایی دارد؟

همان گونه که قبلا هم توضیح داده ایم، زمان حال کامل استمراری برای بیان کاری استفاده می شود که در زمان گذشته آغاز شده است و تا زمان حال و حتی آینده نیز ادامه دارد. همچنین برای بیان نمودن مدت زمان کارهای ناتمامی که در گذشته شروع شده اند و هنوز ادامه دارند نیز می توانیم از این زمان استفاده نماییم. در این جمله ها می توانید از کلمات " since " و " for" استفاده نمایید. به این مثال توجه کنید. 
She has been waiting for her friends for hours. 
- او ساعت ها است که منتظر دوستانش بوده است. 
گاهی اوقات کارهایی در حال انجام شده‌ بوده است و به تازگی تمام شده و امکان دارد که نتیجه را نتوان مشاهده نمود. 
My father has been working, so he is already tired. 
- پدرم کار کرده است، بنابراین الان خسته است. 
در این جا نکته را بیان می کنیم که بسیار مهم است. حال ساده کامل تمرکز بر نتیجه عمل دارد اما حال کامل استمراری کاری به نتیجه عمل ندارد و تمرکز آن بر خود عمل می باشد. 

منفی کردن زمان حال کامل استمراری

در ادامه توضیحات در مورد تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری به منفی کردن زمان حال کامل استمراری می رسیم. این کار بسیار ساده بوده و با مشاهده فرمول می توانید به راحتی این کار را انجام دهید. 
Subject + have / has + not + been + verb + ing
برای درک بهتر این فرمول مثال هایی را نیز می آوریم. 
She has not been working. 
- او کار نکرده است. 
My friend has not been washing his car. 
- دوستم ماشینش را نشسته است.


نحوه سوالی و منفی کردن زمان حال کامل استمراری
 

شیوه سوالی کردن زمان حال کامل استمراری

در این بخش از مقاله نحوه سوالی کردن زمان حال کامل استمراری را برای شما عزیزان توضیح می دهیم. برای سوالی کردن جملاتی که جواب بله یا خیر دارند از این فرمول استفاده می نماییم. 
Have / has + subject + been + verb + ing 
به عنوان مثال: 
Have you been working?
Has she been doing her homework?
برای سوالی کردن جمله ها در زمان حال کامل استمراری به وسیله کلمات پرسشی نیز از فرمول زیر استفاده می کنیم. 
Wh question word + have / has + subject + been + verb + ing 
مثال زیر گویای کامل نحوه سوالی کردن می باشد. 
What have you been doing?

تفاوت های زمان حال کامل و حال کامل استمراری

این دو زمان در برخی موارد به صورت یکسان استفاده می شوند اما در بیشتر مواقع معنای کلی متفاوتی دارند. این توضیح را می توانید در مثال های زیر بهتر متوجه شوید‌. 
I have lived in London for 3 years. 
- من سه سال در لندن زندگی کرده‌ ام. 
I have been living in London for 3 years. 
- من سه سال در لندن زندگی کرده ام. 
اولین تفاوت زمان حال کامل و حال کامل شدن این است که زمان حال کامل استمراری در مورد کارها یا اتفاقاتی که به اتمام رسیده اند مورد استفاده قرار نمی گیرند. به مثال های زیر دقت کنید. 
I have finished my homework. 
این جمله درست است. 
I have been finishing my homework. 
این جمله اشتباه است. 
من تکلیفم را تمام کرده ام. 
تفاوت دیگر بین این دو زمان در مورد تاکید است‌. زمان حال کامل بر روی نتیجه تاکید دارد یعنی بر روی این تاکید دارد که به‌ عنوان مثال چه چیزی؟ چقدر؟ یا چند بار آن فعالیت انجام شده است. زمان حال کامل استمراری بیشتر تاکید بر مدت زمان انجام کار دارد و فرایند عمل را مد نظر قرار می دهد. 

افعالی که فقط در زمان حال کامل استفاده می شوند:

در این قسمت افعالی را به شما معرفی می کنیم که تنها در زمان حال کامل استفاده می شوند. یکی از این افعال، فعل های مربوط به حالت هستند. به عنوان مثال افعال be یا بودن یا فعل have که به معنای داشتن است. یکی دیگر از آن ها، افعال مربوط به حس ها می باشد که شامل این موارد می باشند: 

 • Feel: احساس ( حس ) کردن 
 • Hear: شنیدن 
 • See: دیدن 
 • Smell: بو کردن
 • Taste: مزه کردن 
 • Touch: لمس کردن

گروه دیگر افعالی هستند که به فعالیت های ذهنی اشاره می کنند. در ادامه با این فعل ها آشنا می شوید. 

 • Believe: باور داشتن
 • Know: دانستن
 • Think: فکر کردن
 • Understand: فهمیدن
 • Forget: فراموش کردن 

I have known your brother for ten years. 
این جمله صحیح است. 
I have been knowing your brother for ten years. 
این جمله اشتباه می باشد. 
در حالت دیگر اگر بخواهیم در جمله های منفی به این عبارت اشاره کنیم: « از آخرین باری که کاری انجام شده » از زمان حال کامل و در صورتی که بخواهیم عبارت «از زمانی که کاری شروع شده» را بیان کنیم، از زمان حال کامل استمراری استفاده می نماییم. برای این که با این مفهوم آشنا شوید، مثال هایی را برای شما عنوان خواهیم کرد. 
I haven't visited London for years. 
- من سال ها است لندن را ندیده ام. 
این جمله نشان می دهد که از آخرین باری که لندن را دیده است سال ها می گذرد. 
I haven't been visiting London for 3 years. 
سخن پایانی 
آشنایی با تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری به شما کمک می کند که در شرایط مناسب از آن ها استفاده نمایید. درست است که در برخی موارد این دو زبان در شرایط یکسان استفاده می شود، اما تفاوت های با هم دارند که در این مقاله به آن ها پرداخته ایم. در سایت آموزشگاه زبان ملل نکات گرامری زیادی در قالب مقاله های متعدد توضیح داده شده است. باعث افتخار ما است که از این اطلاعات نهایت استفاده را برده و در شرایط مناسب استفاده کنید.
 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران