عبارات متفاوت برای بیان فوق العاده به انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/14 2414
فوق العاده به انگلیسی

عبارت "فوق العاده" در انگلیسی برای ابراز تعجب، تحسین و شگفتی به کار می رود. این عبارت به عنوان یک صفت برای توصیف چیزها، وقایع یا تجربیات خوب به کار می رود و معنای بسیار مثبتی دارد.

در واقع کلمه پرکاربرد "فوق العاده" نشان دهنده چیزی خارق العاده، شگفت انگیز و بی نظیر است و به عنوان یک ابزار قوی برای تعبیر از تحسین و تعجب در موارد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تا انتها همراه آموزشگاه زبان انگلیسی ملل همراه باشید.

فوق العاده به انگلیسی چی میشه؟

عبارت "فوق العاده" به انگلیسی "extraordinary" می شود. این کلمه به معنای خارق العاده، عجیب و غیرعادی استفاده می شود و به توصیف چیزی که بسیار ویژه، شگفت آور یا منحصر به فرد است، اعمال می شود.

برای مثال:

  • The performance was extraordinary, and the audience was captivated throughout the show. (نمایش خیلی فوق العاده بود و مخاطبین تمام مدت نمایش جذب شده بودند.)
  • She has an extraordinary talent for painting. (او استعدادی فوق العاده در نقاشی دارد.)

فوق العاده به انگلیسی

کلمه "extraordinary" در آموزش زبان انگلیسی نشان دهنده مواردی است که از معمول یا متداول خارج هستند و با ویژگی های استثنایی یا منحصر به فرد توصیف می شوند.

فوق العاده جذاب به انگلیسی

عبارت "فوق العاده جذاب" به انگلیسی می تواند به چندین شکل ترجمه شود. 

  1. Fascinating (جذاب): واژه "fascinating" به معنای چیزی که توجه و تعجب انسان را جلب می کند، استفاده می شود. The documentary about wildlife was absolutely fascinating. (مستندی در مورد حیات وحش کاملاً جذاب بود.)
  2. Enchanting (جادویی): این واژه به چیزی اشاره دارد که شما را با جادو و جذابیت خود فریب می دهد. The old castle by the lake looked absolutely enchanting at sunset. (قلعه قدیمی در کنار دریاچه در غروب آفتاب به طور کامل جادویی به نظر می آمد.)
  3. Captivating (جذب کننده): این واژه به چیزی اشاره دارد که توانسته توجه و اعجاب شما را جلب کند. Her speech was so captivating that the audience couldn't take their eyes off her. (سخنرانی او به گونه ای جذب کننده بود که مخاطبان نمی توانستند چشم هایشان را از او بردارند.)
    مطالعه بیشتر: فلش به انگلیسی
  4. Alluring (فریبنده): این واژه به چیزی اشاره دارد که به وسیله جذبیات و فریبی که دارد، افراد را به خود جلب می کند. The alluring beauty of the tropical island attracts tourists from all over the world. (زیبایی فریبنده جزیره استوایی گردشگرانی را از سراسر جهان جذب می کند.)
  5. Mesmerizing (مسحورکننده): این عبارت به چیزی اشاره دارد که شما را به طور کامل مسحور و متاثر می کند. The dancer's performance was so mesmerizing that the audience was in awe. (نمایش رقصنده به طور چنان مسحورکننده بود که مخاطبان در تعجب بودند.)
  6. Spellbinding (جادوگری): این واژه به چیزی اشاره دارد که شما را به طور کامل به خود جلب و جذب می کند و مثل جادو، شما را درگیر می کند. The magician's performance was absolutely spellbinding, leaving the audience in wonder. (نمایشگر جادوگر به طور کامل جادویی بود و مخاطبان را در حیرت فرو برد.)

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

همه این واژه ها و عبارات به عنوان معادل های "فوق العاده جذاب" استفاده می شوند و به توصیف چیزها، افراد یا تجربیاتی اشاره دارند که بسیار جذاب و شگفت آور هستند.

شگفت انگیز به انگلیسی

عبارت "خیلی فوق العاده" به انگلیسی "Absolutely incredible" یا "Extremely amazing" معادل های مناسبی هستند.

مطالعه بیشتر: بزرگ به انگلیسی

شگفت انگیز به انگلیسی

مترادف های کلمه amazing در انگلیسی

Incredible (شگفت آور) Astonishing (تعجب آور)
Astounding (شگفت انگیز) Marvelous (شگفت انگیز)
Wonderful (عالی) Fantastic (خارق العاده)
Breathtaking (تحسین برانگیز) Remarkable (قابل توجه)
Phenomenal (فوق العاده) Awesome (شگفت زده کننده)
Extraordinary (فوق العاده) Unbelievable (غیرقابل باور)
Magnificent (شاهانه) Splendid (شکوهمند)
Superb (عالی) Sensational (حسابی)
Stupendous (شگفت زده) Impressive (تاثیرگذار)
Outstanding (برجسته) Terrific (عالی)

این کلمات می توانند به جای "amazing" در جملات مختلف برای ابراز تعجب و تحسین به کار روند.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران