بررسی جامع تفاوت auf و in در آلمانی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/09/29 2161 زمان مطالعه: 3 دقیقه
تفاوت auf و in در آلمانی

در این مقاله از آموزشگاه زبان آلمانی ملل به بررسی جامع تفاوت auf و in در آلمانی پرداختیم. حروف اضافه مکان در زبان آلمانی، مانند "in" (در)، "an" (به)، "auf" (روی) و "unter" (زیر)، جزء اجزای مهم گرامری هستند که برای نشان دادن رابطه مکانی بین اشیاء یا افراد در جمله استفاده می شوند. این حروف اضافه، مکان یا جایی که یک شی یا فعالیت قرار دارد را مشخص می کنند. برای مثال، "in dem Haus" به معنای "در خانه" و "auf dem Tisch" به معنای "روی میز" استفاده می شوند. استفاده صحیح از حروف اضافه مکانی در زبان آلمانی به تسلط بر مفاهیم مکانی و تفاوت های زبانی بین حروف اضافه مختلف نیاز دارد.

حروف اضافه در آلمانی ممکن است به نحوه ی ترکیب با اسم ها، افعال، یا حتی صفات بستگی داشته باشد. به عنوان مثال، برای بیان موقعیت یک شی در مکانی خاص از "an" (به) برای نشان دادن تماس فیزیکی، "auf" (روی) برای نشان دادن موقعیت بالا یا روی چیزی، و "hinter" (پشت) برای نشان دادن موقعیت پشت چیزی استفاده می شود. درک استفاده صحیح این حروف اضافه و نحوه ی ترکیب آن ها با کلمات دیگر، اساسی برای صحیح و روان صحبت کردن و نوشتن در زبان آلمانی است.

auf در زبان آلمانی

در هنگام آموزش زبان آلمانی میاموزید که حرف اضافه "auf" یکی از حروف اضافه مکانی است که برای نشان دادن موقعیت یا مکانی که چیزی بر روی یک سطح، سطحی، یا چیز دیگری قرار دارد، استفاده می شود. این حرف اضافه به تنهایی معمولاً با حرف تعریف "dem" یا "der" یکجا استفاده می شود تا "auf dem" یا "auf der" شود، و بعد از آن اسم مورد نظر قرار می گیرد.

فرق auf و in در آلمانی چیست؟

گرامری که با حرف اضافه "auf" همراه استفاده می شود، بستگی به نوع اسم یا کلمه ای که پس از آن می آید دارد. این حرف اضافه معمولاً با اسم های مفرد و جمع قابل استفاده است. برای مثال:

 • "auf dem Tisch" به معنای "روی میز"
 • "auf der Straße" به معنای "روی خیابان"
 • "auf den Büchern" به معنای "روی کتاب ها"

از سوی دیگر، "auf" ممکن است با صفات یا صفت های مفعولی نیز استفاده شود، مانند:

 • "aufgeregt" به معنای "هیجان زده"
 • "aufmerksam" به معنای "متوجه"

درک درست از گرامر و کاربردهای حرف اضافه "auf" در زبان آلمانی می تواند به فهم بهتر موقعیت ها و توصیف مکانی کمک کند و به شما کمک کند تا بهتر در مکالمات یا نوشتار های زبان آلمانی عمل کنید.

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان آلمانی

حرف اضافه in

حرف اضافه "in" یکی از حروف اضافه مکانی در زبان آلمانی است که برای نشان دادن ورود یا موقعیت داخلی یک مکان، موقعیت یا جایی که چیزی در آن واقع شده یا وارد می شود، استفاده می شود. در واقع گرامر استفاده از "in" با حروف تعریف "dem" و "der" در آلمانی استفاده می شود تا "in dem" یا "in der" شود، و سپس اسم مورد نظر قرار می گیرد.
به عنوان مثال:

 • "in dem Haus" به معنای "در خانه"
 • "in der Schule" به معنای "در مدرسه"
 • "in den Bergen" به معنای "در کوه ها"

همچنین، "in" می تواند با اسم ها، فعل ها، صفات، یا حتی صفت های مفعولی نیز استفاده شود. به عنوان مثال:

 • "in einem Buch lesen" به معنای "در یک کتاب خواندن"
 • "in Ruhe" به معنای "با آرامش"
 • "in der Nähe" به معنای "در نزدیکی"

استفاده صحیح از حرف اضافه "in" در زبان آلمانی نیازمند درک مفاهیم مکانی و تفاوت های گرامری بین موارد مختلف است. این حرف اضافه اساسی برای توصیف مواقع مختلفی استفاده می شود و در صحبت کردن یا نوشتن به زبان آلمانی، اهمیت زیادی دارد.

مطالعه بیشتر: فرق im و in در زبان آلمانی

فرق auf و in در آلمانی چیست؟

حروف اضافه "auf" و "in" در زبان آلمانی دو حرف اضافه مکانی هستند که کاربردها و معانی مختلفی دارند. در هر صورت، استفاده درست از این حروف اضافه به تسلط بر گرامر و مفاهیم مکانی در زبان آلمانی نیاز دارد تا بتوان به درستی مکان ها و مواقع را توصیف کرد.

1. "auf":
معنای اصلی "auf" به معنای "روی" یا "بر روی" است. این حرف اضافه برای نشان دادن موقعیت یا مکانی که چیزی بر روی یک سطح یا سطحی دیگر قرار دارد، استفاده می شود. مثال: "auf dem Tisch" به معنای "روی میز".

2. "in":
حرف اضافه "in" برای نشان دادن ورود یا موقعیت داخلی یک مکان یا جایی که چیزی در آن واقع شده یا وارد می شود، استفاده می شود. معانی آن شامل "در" و "داخل" هستند. مثال: "in der Schule" به معنای "در مدرسه".

تفاوت auf و in در آلمانی در این است که "auf" به موقعیت روی یک سطح یا سطحی دیگر اشاره می کند، در حالی که "in" برای نشان دادن ورود یا موقعیت داخلی یک مکان استفاده می شود. به عبارت دیگر، "auf" بیشتر به موقعیت روی چیزی اشاره دارد و "in" بیشتر به ورود یا موقعیت داخلی اشیاء یا مکان ها مرتبط است.

مطالعه بیشتر: کاربرد حرف اضافه zu در زبان آلمانی

علاوه بر تفاوت اصلی مکانی که "auf" و "in" به آن اشاره می کنند، برخی موارد دیگر نیز وجود دارد که این دو حرف اضافه در زبان آلمانی ممکن است متفاوت باشند:

1. استفاده در برخی اصطلاحات و افعال

 • "auf" ممکن است در برخی افعال خاصی مانند "aufpassen" به معنای "مراقب بودن" یا "aufhören" به معنای "توقف کردن" استفاده شود.
 • "in" نیز در برخی اصطلاحات مانند "in Ordnung" به معنای "درست" و "in der Regel" به معنای "به طور عمومی" استفاده می شود.

2. ارتباط با صفات و صفت های مفعولی

 • "auf" ممکن است با برخی صفات مفعولی مانند "aufgeregt" به معنای "هیجان زده" یا "aufmerksam" به معنای "متوجه" همراه شود.
 • "in" در نقطه مقابل با صفات مفعولی مانند "in Ruhe" به معنای "با آرامش" یا "in Eile" به معنای "با شتاب" استفاده می شود.

با توجه به این نکات در باره تفاوت auf و in در آلمانی، استفاده از "auf" و "in" بیش از تنها اشاره به موقعیت مکانی بر روی یک سطح یا داخل یک مکان، بلکه به صورت متنوع تر و در ارتباط با اصطلاحات و صفات مفعولی نیز صورت می گیرد. درک گسترده تر از این کاربردها به شما کمک می کند تا در مواقع مختلف بهترین حرف اضافه را انتخاب کنید.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
4.33/5 (6 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران