صرف فعل در فرانسه

صرف افعال در زبان فرانسه همراه با "نکات کلیدی"

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/27 2251
صرف افعال در زبان فرانسه

یادگیری و آموزش افعال در زبان فرانسه بسیار اهمیت دارد زیرا افعال اساسی و مهمی در تشکیل جملات و درک صحیح مفهوم افراد صحبت کننده در زبان فرانسه دارند. در ادامه، اهمیت یادگیری افعال در زبان فرانسه و نکات کلیدی برای آموزش سریع صرف فعل در زبان فرانسوی را به شما آموزش می‌دهیم. تا انتهای این مقاله همراه آموزشگاه زبان انگلیسی ملل باشید.

آموزش افعال در زبان فرانسه

1. تشکیل جملات: افعال در زبان فرانسه به طور گسترده در تشکیل جملات استفاده می شوند. اگر بخواهید جمله های کامل و قابل فهمی بسازید، باید به درستی از افعال استفاده کنید.

نحوه صرف فعل در فرانسه

2. صحیح نویسی فعل: فرانسوی یک زبان پراکنده است که در آن صحیح نویسی فعل بسیار مهم است. یادگیری افعال در آموزش زبان فرانسه به شما کمک می کند تا قواعد نوشتاری صحیح را در استفاده از افعال فرانسوی بیاموزید.

3. تغییرات فعلی: در زبان فرانسه، افعال تغییرات گوناگونی در زمان، شخص و عدد دارند. یادگیری افعال به شما کمک می کند تا این تغییرات را درک کنید و از فعل ها به درستی در زمان و شخص مورد نظر استفاده کنید.

4. فرهنگ و ادبیات فرانسه: افعال در زبان فرانسه نقش کلیدی در فرهنگ و ادبیات فرانسه دارند. با یادگیری افعال، شما می توانید آثار ادبی و شعر فرانسوی را بهتر درک کنید و ارتباط بهتری با فرهنگ فرانسه برقرار کنید.

5. مکالمه و مهارت صحبت کردن: یادگیری افعال به شما کمک می کند تا به طور صحیح و قابل فهم در مکالمات فرانسوی شرکت کنید. با استفاده صحیح از افعال، می توانید افکار و احساسات خود را به درستی در زبان فرانسه بیان کنید. آموزش افعال در زبان فرانسه را در ادامه توضیح خواهیم داد. 

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه آنلاین

آموزش افعال در زبان فرانسه

آموزش افعال در زبان فرانسه معمولا با بیان کلیت آن ها انجام می گردد؛ در زبان فرانسه، افعال به چند دسته اصلی تقسیم می شوند. در ادامه، نمونه هایی از هر دسته افعال را برایتان آورده ایم:

آشنایی با افعال در زبان فرانسه

افعال در زبان فرانسوی سه زمان دارند:

 • Present
 • Past
 • Future

بین این سه زمان، هشت شکل فعل تقسیم شده است. زمان حال فرانسوی فقط یک شکل فعل دارد:

مطالعه بیشتر: ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه

 •     present | present

زمان گذشته فرانسوی از پنج شکل فعل تشکیل شده است:

 • imparfait | imperfect
 • passé antérieur | past anterior
 • passé composé | compound past
 • passé simple | simple past
 • plus-que-parfait | past perfect (pluperfect)

زمان آینده فرانسوی در دو نوع آمده است:

 • futur | future
 • futur antérieur | future perfect

دسته بندی افعال

علاوه بر گروه بندی زمان، صرف افعال را می توان به زمان های ساده و زمان های مرکب تفکیک کرد، که صرفاً به این بستگی دارد که چند کلمه در صرف آنها گنجانده شده است.

Présent, imparfait, passé simple, and futur are simple (one-word) verb conjugations.

Passé antérieur, passé composé, plus-que-parfait, and futur antérieur are compound (two-word) verb conjugations.

صرف افعال در زبان فرانسه

گروه بندی افعال خاص

فرم‌های فعل بسته به نحوه استفاده یا ترکیب آن‌ها به روش‌های مختلف دیگری ترکیب می‌شوند، به عنوان مثال،

 • Historical tenses
 • Literary tenses
 • Periphrastic tenses

مطالعه بیشتر: قید تکرار در فرانسه

فعل در مقابل حالت

زمان مربوط به زمان است، حالت (mood) مربوط به نحوه انجام آن فعل است. سه زمان وجود دارد: present, past, and future – they tell you when something happens این افعال به شما در مورد زمان رخ داد فعل می گویند. شش حالت نیز در کنار افعال به کار برده می شود که نشان می‌دهد گوینده چه احساسی نسبت به آنچه در حال رخ دادن است دارد: fact, supposition, command, possibility.

هر فعل دارای زمان و حالت است همانطور که در جدول زمانی فعل فرانسوی من می بینید، آنها با هم کار می کنند.

جدول افعال زبان فرانسه

FUTURE TENSES

PRESENT TENSES

PAST TENSES

 

 

 

 

PERSONAL MOODS

future
future perfect

present

compound past
 simple past 
imperfect
pluperfect
 past anterior 

Indicative

( subjunctive )

subjunctive

past subjunctive
imperfect subj 
 pluperfect subj 

Subjunctive

( imperative )

imperative

past imperative

Imperative

( conditional )

conditional

past conditional
 past conditional 2 

Conditional

future infinitive

infinitive

past infinitive

IMPERSONAL MOODS Infinitive

future participle

present participle

present participle

Participle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. افعال معمولی (Verbes réguliers)

این نوع افعال تغییرات کمتری در زمان و شخص دارند و قواعد مشخصی برای تغییراتشان وجود دارد. برخی نمونه های افعال معمولی عبارتند از:

 • Parler (صحبت کردن): je parle (من صحبت می کنم), tu parles (تو صحبت می کنی), il/elle parle (او صحبت می کند)
 • Aimer (دوست داشتن): j'aime (من دوست دارم), tu aimes (تو دوست داری), il/elle aime (او دوست دارد)

2. افعال نامنظم (Verbes irréguliers)

این نوع افعال تغییرات غیرمنظم در زمان و شخص دارند و قواعد قاطعی برای تغییراتشان وجود ندارد. برخی نمونه های افعال نامنظم عبارتند از:

 • Être (بودن): je suis (من هستم), tu es (تو هستی), il/elle est (او هست)
 • Aller (رفتن): je vais (من می روم), tu vas (تو می روی), il/elle va (او می رود)

صرف انواع فعل به زبان فرانسوی

3. افعال معتاد (Verbes pronominaux)

این افعال با ضمایر متصل به خود استفاده می شوند و تغییرات خاصی در زمان و شخص دارند. برخی نمونه های افعال معتاد عبارتند از:

 • Se lever (بیدار شدن): je me lève (من بیدار می شوم), tu te lèves (تو بیدار می شوی), il/elle se lève (او بیدار می شود)
 • Se laver (شستن): je me lave (من می شوم), tu te laves (تو می شوی), il/elle se lave (او می شود)

4. افعال معمول با حروف اضافه (Verbes à préposition)

این افعال با حروف اضافه مشخصی همراه می شوند و معنی آنها تغییر می کند. برخی نمونه های افعال معمول با حروف اضافه عبارتند از:

مطالعه بیشتر: حروف ربط در زبان فرانسه

 • Penser à (فکر کردن به): je pense à toi (من به تو فکر می کنم)
 • Parler de (صحبت کردن درباره): je parle de mon travail (من درباره کارم صحبت می کنم)

این فقط چند نمونه از افعال در زبان فرانسه هستند. زبان فرانسه دارای تعداد زیادی افعال است که در مختلف دسته بندی ها قرار می گیرند. برای یادگیری کامل و دقیق تمامی افعال و قواعد مربوط به آنها، بهتر است از منابع یادگیری زبان فرانسه استفاده کنید.

آموزش افعال زبان فرانسه برای بیان دیدگاه

حال اجازه دهید که آموزش افعال در زبان فرانسه را به یک شکل متفاوت دنبال کنیم تا درک بهتری داشته باشید؛ در زبان فرانسه، برای بیان دیدگاه و نظرات خود از افعال و عبارات زیر می توانید استفاده کنید:

آموزش صرف فعل در زبان فرانسوی

1. Penser (فکر کردن):

Je pense que... (من فکر می کنم که...)

Ex: Je pense que c'est une bonne idée. (من فکر می کنم که این یک ایده خوب است.)

2. Croire (اعتقاد داشتن):

Je crois que... (من اعتقاد دارم که...)
Ex: Je crois qu'il a raison. (من اعتقاد دارم که او درست می گوید.)

3. Estimer (تخمین زدن):

J'estime que... (من تخمین می زنم که...)
Ex: J'estime que c'est une situation difficile. (من تخمین می زنم که این یک وضعیت دشوار است.)

4. Trouver (یافتن، فکر کردن):

Je trouve que... (من فکر می کنم که...)

Ex: Je trouve que c'est une excellente idée. (من فکر می کنم که این یک ایده عالی است.)

5. Considérer (در نظر گرفتن):

Je considère que... (من در نظر می گیرم که...)
Ex: Je considère que cela ne convient pas. (من در نظر می گیرم که این مناسب نیست.)

6. Opiner (نظر دادن):

J'opine que... (من نظر می دهم که...)
   Ex: J'opine que nous devrions prendre cette décision. (من نظر می دهم که باید این تصمیم را بگیریم.)

7. Soutenir (حمایت کردن):

Je soutiens que... (من حمایت می کنم که...)
Ex: Je soutiens que cette initiative est essentielle. (من حمایت می کنم که این فعالیت ضروری است.)

8. Affirmer (اقرار کردن):

J'affirme que... (من اقرار می کنم که...)
Ex: J'affirme que j'ai raison. (من اقرار می کنم که من درست می گویم.)

9. Contester (اعتراض کردن):

Je conteste que... (من اعتراض می کنم که...)
Ex: Je conteste que cela soit vrai. (من اعتراض می کنم که این درست باشد.)

10. Douter (شک کردن):

Je doute que... (من شک دارم که...)
Ex: Je doute qu'il soit présent. (من شک دارم که او حاضر باشد.)

این تنها چند نمونه از افعال و عباراتی هستند که می توانید برای بیان دیدگاه و نظرات خود در زبان فرانسه استفاده کنید. همچنین، برای بیان دقیق تر و کامل تر از منابع آموزشی و دیکشنری های فرانسه بهره برداری کنید. آموزش افعال در زبان فرانسه را با بیان مصدری ادامه می دهیم.

نحوه بیان مصدر در زبان فرانسه

مصدر در زبان فرانسه نوع اول و پایه ای از فعل است که بدون هیچ تغییری استفاده می شود و در واقع شکل اصلی یک فعل را نشان می دهد. در زبان فرانسه، مصدر فعل با حرف "اِ" (infinitif) شروع می شود و در بیشتر موارد به -er، -ir، -re ختم می شود. به عنوان مثال:

آموزش افعال زبان فرانسه

1. مصدر افعال گروه اول (-er): در این گروه، مصدر افعال با -er ختم می شود.
   Ex: parler (صحبت کردن)، manger (خوردن)، chanter (خواندن)

2. مصدر افعال گروه دوم (-ir): در این گروه، مصدر افعال با -ir ختم می شود.
   Ex: finir (تمام کردن)، choisir (انتخاب کردن)، partir (رفتن)

3. مصدر افعال گروه سوم (-re): در این گروه، مصدر افعال با -re ختم می شود.
   Ex: vendre (فروختن)، attendre (منتظر ماندن)، prendre (گرفتن)

به علاوه، مصدر افعال نامنظم (les verbes irréguliers) نیز شکل خاص خود را دارند و نمی توانند به یکی از گروه های فوق تعلق داشته باشند. بنابراین، برای هر فعل نامنظم، باید مصدر آن را به صورت جداگانه یاد بگیرید.

مصدر در زبان فرانسه معمولاً برای بیان عمل یا فعالیتی که انجام می شود، استفاده می شود و می تواند به صورت مصدر ساده یا با حروف اضافه به کار رود، مانند: pour parler (برای صحبت کردن)، sans manger (بدون خوردن)، après partir (بعد از رفتن).

افعال کمکی در زبان فرانسه چطور بیان می شوند؟

در زبان فرانسه، افعال کمکی (auxiliary verbs) نقش مهمی را در تشکیل زمان ها و ساختارهای گرامری ایفا می کنند. دو افعال کمکی اصلی در زبان فرانسه عبارتند از:

 

روش صرف فعل در به فرانسوی

1. افعال کمکی "avoir" (داشتن):

این افعال کمکی در بسیاری از زمان ها و زمان های ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً برای تشکیل گذشته ساده (passé composé) از افعال کمکی "avoir" استفاده می شود. به عنوان مثال:

 • J'ai mangé (من خورده ام)
 • Tu as parlé (تو صحبت کرده ای)
 • Il/elle a écrit (او نوشته است)

2. افعال کمکی "être" (بودن):

این افعال کمکی نیز در تشکیل برخی از زمان ها و ساختارهای گرامری به کار می روند، به ویژه در تشکیل گذشته ساده برخی از افعال نامنظم. به عنوان مثال:

 • Je suis allé(e) (من رفته ام.)
 • Elle est venue (او آمده است.)
 • Ils/elles sont sortis/sorties (آنها خارج شده اند.)

در بعضی از زمان ها، همچنین افعال کمکی "avoir" و "être" در ترکیب با افعال کمکی دیگر به عنوان افعال کمکی فرعی (auxiliary verbs auxiliaires) مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال، در تشکیل زمان گذشته ترکیبی (passé composé), افعال کمکی "avoir" یا "être" در کنار افعال کمکی فرعی به کار می روند.

از افعال کمکی در زبان فرانسه برای تشکیل سوالات، منفی کردن جملات، تشکیل پیوسته زمانی و ساختارهای دیگر نیز استفاده می شود. برای یادگیری دقیق ترکیبات افعال کمکی با سایر افعال و نحوه استفاده آنها در زمان ها و ساختارهای مختلف، توصیه می شود از منابع آموزشی و گرامر فرانسه استفاده کنید. آموزش افعال در زبان فرانسه حالا وارد بخش جدیدی به عنوان گروه بندی و یا لول بندی افعال می شود.

مهم ترین گروه های افعال در زبان فرانسه

در زبان فرانسه، افعال به گروه های مختلفی تقسیم می شوند بر اساس ویژگی های گرامری و ساختاری آنها. گروه های اصلی افعال در زبان فرانسه عبارتند از:

روش صرف فعل در فرانسه

1. گروه افعال اول (-er)

این گروه شامل اکثر افعالی است که به -er ختم می شوند. مثال: parler (صحبت کردن)، manger (خوردن)، aimer (دوست داشتن). این گروه افعال شامل افعال معمول، مانند افعال عملکردی (faire - کردن) و افعال مودبی (pouvoir - توانستن) نیز می شود.

2. گروه افعال دوم (-ir)

این گروه شامل افعالی است که به -ir ختم می شوند. مثال: finir (تمام کردن)، choisir (انتخاب کردن)، partir (رفتن). افعال در این گروه شامل افعال معمول و همچنین افعال نامنظم مانند venir (آمدن) و vouloir (خواستن) نیز می شود.

3. گروه افعال سوم (-re)

این گروه شامل افعالی است که به -re ختم می شوند. مثال: vendre (فروختن)، attendre (منتظر ماندن)، prendre (گرفتن). این گروه شامل افعال معمول و همچنین افعال نامنظم مانند aller (رفتن) و connaître (شناختن) است.

در طول تغییر شکل در زمان ها و اشخاص، هر گروه افعال خاصی الگوی تغییر شکل دارد. بنابراین، برای یادگیری دقیق تغییر شکل افعال در هر گروه، بهتر است از منابع آموزشی فرانسه استفاده کنید و تمرینات مرتب انجام دهید تا با استفاده صحیح از افعال در مکالمات خود آشنا شوید.

آموزش صرف فعل etudier در فرانسه

در ادامه آموزش افعال در زبان فرانسه، با یک مثال ساده همراه شما هستیم. صرف فعل "étudier" (مطالعه کردن) در زمان حال ساده (Présent) به شکل زیر است:

 • Je étudie (من مطالعه می کنم.)
 • Tu étudies (تو مطالعه می کنی.)
 • Il/elle étudie (او مطالعه می کند.)
 • Nous étudions (ما مطالعه می کنیم.)
 • Vous étudiez (شما مطالعه می کنید.)
 • Ils/elles étudient (آن ها مطالعه می کنند.)

در زمان های دیگر مانند گذشته ساده (Passé composé) و آینده ساده (Futur simple) نیز، فعل "étudier" با افعال کمکی "avoir" یا "être" صرف می شود. به عنوان مثال:

 • J'ai étudié (من مطالعه کردم)
 • Tu as étudié (تو مطالعه کردی)
 • Il/elle a étudié (او مطالعه کرده است)
 • Je vais étudier (من قصد مطالعه دارم)
 • Tu vas étudier (تو قصد مطالعه داری)
 • Il/elle va étudier (او قصد مطالعه دارد)

لطفاً توجه داشته باشید که در برخی از زمان ها و ساختارها، قواعد صرف فعل ممکن است تغییر کنند، بنابراین برای یادگیری دقیق تمامی زمان ها و ساختارهای فعل "étudier"، توصیه می شود از منابع گرامری قابل اعتماد استفاده کنید.

نکات کلیدی برای یادگیری بهتر افعال در زبان فرانسه

اگر درگیر یادگیری و طی دوره آموزش افعال در زبان فرانسه هستید به این مسئله دقت کنید که در نهایت، یادگیری لغات و معانی آن ها می تواند شما را به نتیجه دلخواهتان برساند. برای آموزش مکالمه با افعال فرانسه و بهبود مهارت مکالمه خود در این زبان، می توانید از روش ها و منابع زیر استفاده کنید:

درس های مکالمه

شرکت در درس های مکالمه فرانسه با مدرس یا استفاده از دوره های آنلاین می تواند بسیار مفید باشد. این درس ها به شما کمک می کنند تا با افعال مختلف و ساختارهای جملات در مکالمات واقعی آشنا شوید. نکات قابل توجه در این کلاس ها آموزش اصطلاحات روزمره زبان فرانسه است که کمک شایانی به زبان آموزان می‌کند.

تمرین مکالمه

تمرین مکالمه با یک شریک یا استفاده از روش های مکالمه تک به-تک مثل تکرار جملات، نقش بازی و تمرینات گوش دادن و پاسخ دادن می تواند مهارت مکالمه شما را تقویت کند. تمرین مکالمه روزانه با افعال مختلف و در موضوعات مختلف به شما کمک می کند تا از آنها در جملات و موقعیت های واقعی استفاده کنید.

خواندن و گوش دادن به متون و مکالمات فرانسوی

خواندن کتاب ها، رمان ها، مجلات و گوش دادن به پادکست ها، فیلم ها و موسیقی های فرانسوی می تواند به شما در یادگیری و استفاده از افعال در جملات و مکالمات کمک کند. درک متون و شنیداری به شما اجازه می دهد تا نمونه های واقعی از استفاده افعال را در مکالمات مشاهده و تمرین کنید. میتوانید برای انتخاب کتاب به مقاله "هفت کتاب برتر برای یادگیری زبان فرانسه" مراجعه کنید.

استفاده از لغت نامه ها و منابع گرامری

استفاده از منابع گرامری و لغت نامه های فرانسوی به شما کمک می کند تا اطلاعات دقیق تری درباره افعال و ساختارهای جملات دریافت کنید. با مطالعه قواعد و تمرین های مرتبط، می توانید بهبود قابل توجهی در مهارت مکالمه خود داشته باشید.

شرکت در کلاس های گفتگوی گروهی

شرکت در کلاس هایی که برای تمرین مکالمه و بحث درباره موضوعات مختلف تشکیل می شوند، به شما امکان می دهد با دیگران درباره افعال و مسائل مختلف گفتگو کنید و مهارت مکالمه خود را بهبود دهید. آموزش افعال در زبان فرانسه به این شکل به طور معمول تاثیر بیشتری روی نتیجه ای که می خواهید می گذارد.

مطالعه بیشتر: ضمایر ملکی در فرانسه

سخن پایانی و جمع بندی

یادگیری انواع افعال در زبان فرانسه بسیار مهم است و به شما کمک می کند تا به طور کامل با ساختار زبان و تشکیل جملات آشنا شوید. افعال در زبان فرانسه بر اساس ویژگی های گرامری و ساختاری به گروه های مختلف تقسیم می شوند، از جمله گروه افعال اول (-er)، گروه افعال دوم (-ir) و گروه افعال سوم (-re). هر گروه افعال شامل افعال معمول و افعال نامنظم است که الگوهای مشخصی برای تغییر شکل در زمان ها و اشخاص دارند.

علاوه بر این، در زبان فرانسه افعال کمکی نیز نقش حیاتی دارند. افعال کمکی "avoir" و "être" در تشکیل زمان ها و ساختارهای گرامری مختلف به کار می روند و برای تشکیل گذشته ساده (passé composé) از افعال کمکی "avoir" استفاده می شود، در حالی که در تشکیل برخی از زمان ها و ساختارها از افعال کمکی "être" نیز استفاده می شود.

با یادگیری صرف افعال در زمان های مختلف و نحوه استفاده از افعال کمکی، شما قادر خواهید بود تا به طور کامل با استفاده از افعال در مکالمات و نوشتار خود ارتباط برقرار کنید و پیام خود را به درستی انتقال دهید. برای بهترین نتیجه، توصیه می شود با استفاده از منابع آموزشی معتبر و تمرینات مکرر، قواعد و الگوهای صرف افعال را فرا بگیرید و در کاربردهای عملی تمرین کنید. یادگیری افعال در زبان فرانسه نیازمند صبر و تمرین است، اما با پشتکار و تلاش مستمر می توانید به مهارت های زبانی خوبی دست یابید و به طور خودمختار در مکالمات و نوشتارتان از افعال استفاده کنید.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (8 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران