آموزش اعداد انگلیسی

اعداد به انگلیسی | شمارش اعداد به انگلیسی از 0 تا 100 + تلفظ

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/27 13121 زمان مطالعه: 5 دقیقه
اعداد به انگلیسی

اعداد نقش پرکاربردی در زندگی روزمره ما دارند، چه برای شمارش اشیا، بیان ساعت، چت های روزانه و غیره ما از اعداد استفاده می کنیم. در زبان انگلیسی هم به همین صورت است و در طول روز اعداد به انگلیسی به وفور مورد استفاده قرار می گیرند.

اعداد انگلیسی

در محیط‌ های بین‌المللی، عدد انگلیسی به‌عنوان زبان مشترک بین افرادی با زبان‌های مختلف استفاده می‌شود. با یادگیری اعداد لاتین، شما قادر خواهید بود اطلاعات و اعداد را به سادگی و دقیق با افرادی از سراسر جهان به اشتراک بگذارید. به جهت اهمیت یادگیری اعداد به انگلیسی، پیشنهاد ما این است که آن‌ها را تا جایی که می‌توانید تکرار کنید و در طول روز حین استفاده از دیوایس‌های مختلف، سعی کنید اعداد را با مبنای لاتین نیز بخوانید و تکرار کنید.

اعداد انگلیسی از 1 تا 1000 به حروف فارسی

در ادامه لیستی از اعداد انگلیسی به حروف از 1 تا 20 را در اختیارتان قرار می دهیم. همچنین اگر به روال خواندن عددها با ریتم انگلیسی عادت کرده اید، اعداد انگلیسی وان تو تری تا 100 را در این صفحه می توانید یاد بگیرید.

آموزش اعداد به انگلیسی از صفر تا نه

معمولا آموزش اعداد انگلیسی به کودکان از 1 تا 10 برای والدین سخت است چراکه در ابتدای یادگیری، پذیرش کمی دشوار است اما بعد از گذشت زمان شرایط به راحتی پیش می رود.

به طور معمول پایه این آموزش و شروع آن، اعداد از صفر تا نه خواهد بود که قطعاً کاربرد بیشتری نسبت به هر واحد خواهند داشت. در بسیاری از موارد اعداد چندرقمی به‌صورت کامل خوانده نمی‌شوند، در ادامه در این‌ خصوص بیشتر توضیح می‌دهیم؛ شمارش اعداد از 0 تا 9 در زبان انگلیسی به‌صورت زیر است:

 • 0: Zero (زیرو) صفر
 • 1: One (وان) یک
 • 2: Two (تو) دو
 • 3: Three (ثری) سه
 • 4: Four (فور) چهار
 • 5: Five (فایو) پنج
 • 6: Six (سیکس) شش
 • 7: Seven (سوون) هفت
 • 8: Eight (ایت) هشت
 • 9: Nine (ناین) نه


یادگیری اعداد انگلیسی
 

اعداد از 10 تا 19 انگلیسی با تلفظ

در زیر لیستی از اعداد 10 تا 19 به همراه تلفظ آنها در زبان انگلیسی آمده است:

 • 10: Ten (تِن) ده
 • 11: Eleven (الِوِن) یازده
 • 12: Twelve (توِلْوِ) دوازده
 • 13: Thirteen (ثِرْتین) سیزده
 • 14: Fourteen (فورْتین) چهارده
 • 15: Fifteen (فیفْتین) پانزده
 • 16: Sixteen (سیکْستین) شانزده
 • 17: Seventeen (سِونْتین) هفده
 • 18: Eighteen (ایتْتین) هجده
 • 19: Nineteen (نایْنْتین) نوزده
   

آموزش اعداد از 20 تا 29 انگلیسی با تلفظ

در زیر لیست آموزش اعداد انگلیسی از 20 تا 29 به همراه تلفظ آنها آمده است:

 • 20: Twenty (توئنتی) بیست
 • 21: Twenty-one (توئنتی وان) بیست و یک
 • 22: Twenty-two (توئنتی تو) بیست و دو
 • 23: Twenty-three (توئنتی تری) بیست و سه
 • 24: Twenty-four (توئنتی فور) بیست و چهار
 • 25: Twenty-five (توئنتی فایو) بیست و پنج
 • 26: Twenty-six (توئنتی سیکس) بیست و شش
 • 27: Twenty-seven (توئنتی سوون) بیست و هفت
 • 28: Twenty-eight (توئنتی ایت) بیست و هشت
 • 29: Twenty-nine (توئنتی ناین) بیست و نه

تلفظ و اعداد انگلیسی از 30 تا 39

همین‌ طور در ادامه تلفظ اعداد از سی تا سی و نه نیز به‌صورت فارسی و عبارت لاتین در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 • 30: Thirty (ثرتی) سی
 • 31: Thirty-one (ثرتی وان) سی و یک
 • 32: Thirty-two (ثرتی تو) سی و دو
 • 33: Thirty-three (ثرتی تری) سی و سه
 • 34: Thirty-four (ثرتی فور) سی و چهار
 • 35: Thirty-five (ثرتی فایو) سی و پنج
 • 36: Thirty-six (ثرتی سیکس) سی و شش
 • 37: Thirty-seven (ثرتی سوون) سی و هفت
 • 38: Thirty-eight (ثرتی ایت) سی و هشت
 • 39: Thirty-nine (ثرتی ناین) سی و نه

اعداد از 40 تا 49 انگلیسی با تلفظ

مبتنی بر همین برنامه پیش روی، مناسب برای همه رده‌های سنی باتوجه‌به شرح تلفظ به فارسی و در ادامه توضیح شمارش اعداد به انگلیسی؛ در زیر لیستی از اعداد انگلیسی از 40 تا 49 به همراه تلفظ آنها آمده است:

 • 40: Forty (فورتی) چهل
 • 41: Forty-one (فورتی وان) چهل و یک
 • 42: Forty-two (فورتی تو) چهل و دو
 • 43: Forty-three (فورتی تری) چهل و سه
 • 44: Forty-four (فورتی فور) چهل و چهار
 • 45: Forty-five (فورتی فایو) چهل و پنج
 • 46: Forty-six (فورتی سیکس) چهل و شش
 • 47: Forty-seven (فورتی سوون) چهل و هفت
 • 48: Forty-eight (فورتی ایت) چهل و هشت
 • 49: Forty-nine (فورتی ناین) چهل و نه

مقاله پیشنهادی: اعداد به آلمانی

اعداد از 50 تا 59 انگلیسی با تلفظ

علاوه‌ بر آن، در ادامه همین آموزش اعداد انگلیسی به حروف از 50 تا 59 به همراه تلفظ آنها آمده که می‌توانید از آن برای یادگیری استفاده کنید:

 • 50: Fifty (فیفتی) پنجاه
 • 51: Fifty-one (فیفتی وان) پنجاه و یک
 • 52: Fifty-two (فیفتی تو) پنجاه و دو
 • 53: Fifty-three (فیفتی تری) پنجاه و سه
 • 54: Fifty-four (فیفتی فور) پنجاه و چهار
 • 55: Fifty-five (فیفتی فایو) پنجاه و پنج
 • 56: Fifty-six (فیفتی سیکس) پنجاه و شش
 • 57: Fifty-seven (فیفتی سوون) پنجاه و هفت
 • 58: Fifty-eight (فیفتی ایت) پنجاه و هشت
 • 59: Fifty-nine (فیفتی ناین) پنجاه و نه

نحوه خواندن و تلفظ اعداد از 60 تا 69 به انگلیسی و فارسی

در زیر لیست اعداد به انگلیسی با تلفظ از 60 تا 69 به همراه تلفظ آنها آمده است:

 • 60: Sixty (سیکستی) شصت
 • 61: Sixty-one (سیکستی وان) شصت و یک
 • 62: Sixty-two (سیکستی تو) شصت و دو
 • 63: Sixty-three (سیکستی تری) شصت و سه
 • 64: Sixty-four (سیکستی فور) شصت و چهار
 • 65: Sixty-five (سیکستی فایو) شصت و پنج
 • 66: Sixty-six (سیکستی سیکس) شصت و شش
 • 67: Sixty-seven (سیکستی سوون) شصت و هفت
 • 68: Sixty-eight (سیکستی ایت) شصت و هشت
 • 69: Sixty-nine (سیکستی ناین) شصت و نه

اعداد در انگلیسی با تلفظ

تلفظ و خواندن اعداد انگلیسی از 70 تا 79

مطابق چیزی که تا اینجا آموختید، می‌توانید اعداد را بر همان اساس طبق دهگان و قراردادن واحد یکان بخوانید؛ برای راهنمایی دقیق‌تر در ادامه لیستی از اعداد انگلیسی به حروف فارسی از 70 تا 79 به همراه تلفظ آنها آمده است:

 • 70: Seventy (سوونتی) هفتاد
 • 71: Seventy-one (سوونتی وان) هفتاد و یک
 • 72: Seventy-two (سوونتی تو) هفتاد و دو
 • 73: Seventy-three (سوونتی تری) هفتاد و سه
 • 74: Seventy-four (سوونتی فور) هفتاد و چهار
 • 75: Seventy-five (سوونتی فایو) هفتاد و پنج
 • 76: Seventy-six (سوونتی سیکس) هفتاد و شش
 • 77: Seventy-seven (سوونتی سوون) هفتاد و هفت
 • 78: Seventy-eight (سوونتی ایت) هفتاد و هشت
 • 79: Seventy-nine (سوونتی ناین) هفتاد و نه

تلفظ و خواندن اعداد از 80 تا 89

و این ادامه آموزشی خواهد بود که در آن نوشتن اعداد انگلیسی از 80 تا 89 به همراه تلفظ آنها آمده است:

 • 80: Eighty (ایتی) هشتاد
 • 81: Eighty-one (ایتی وان) هشتاد و یک
 • 82: Eighty-two (ایتی تو) هشتاد و دو
 • 83: Eighty-three (ایتی تری) هشتاد و سه
 • 84: Eighty-four (ایتی فور) هشتاد و چهار
 • 85: Eighty-five (ایتی فایو) هشتاد و پنج
 • 86: Eighty-six (ایتی سیکس) هشتاد و شش
 • 87: Eighty-seven (ایتی سوون) هشتاد و هفت
 • 88: Eighty-eight (ایتی ایت) هشتاد و هشت
 • 89: Eighty-nine (ایتی ناین) هشتاد و نه

اعداد به انگلیسی از 90 تا 99

در زیر لیستی از تلفظ اعداد انگلیسی 90 تا 99 آمده است:

 • 90: Ninety (ناینتی) نود
 • 91: Ninety-one (ناینتی وان) نود و یک
 • 92: Ninety-two (ناینتی تو) نود و دو
 • 93: Ninety-three (ناینتی تری) نود و سه
 • 94: Ninety-four (ناینتی فور) نود و چهار
 • 95: Ninety-five (ناینتی فایو) نود و پنج
 • 96: Ninety-six (ناینتی سیکس) نود و شش
 • 97: Ninety-seven (ناینتی سوون) نود و هفت
 • 98: Ninety-eight (ناینتی ایت) نود و هشت
 • 99: Ninety-nine (ناینتی ناین) نود و نه

مقاله پیشنهادی: اعداد ایتالیایی

دهگان اعداد انگلیسی همراه با تلفظ فارسی

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید در زبان انگلیسی بیاموزید، اعداد بر مبنای ده‌تایی است؛ یعنی شما دهگان اعداد را به این صورت می‌خوانید و هر عدد با یک یکان درست مانند چیزی که در ابتدای آموزش شرح داده شده، پیش می‌رود. در زیر لیستی از اعداد دهگان تا صد در انگلیسی آمده است:

 • 20: Twenty (بیست)
 • 30: Thirty (سی)
 • 40: Forty (چهل)
 • 50: Fifty (پنجاه)
 • 60: Sixty (شصت)
 • 70: Seventy (هفتاد)
 • 80: Eighty (هشتاد)
 • 90: Ninety (نود)
 • 100: One hundred (صد)

اعداد ترتیبی برای نشان‌دادن رتبه در انگلیسی

یکی دیگر از مهم‌ترین نکاتی که باید در آموزش اعداد به انگلیسی به آن‌ها دقت کرد، تفاوت بیان رتبه و واحد نشان‌دادن ترتیب است؛ به همین منوال ما ترجیح دادیم که این بخش از آموزش زبان را نیز جداگانه در اختیار شما قرار دهیم؛ در زیر لیستی از اعداد ترتیبی (اعدادی که برای نشان‌دادن ترتیب و رتبه استفاده می‌شوند) در انگلیسی به همراه تلفظ آنها آمده است:

 • 1st: First  (فرست) اولین
 • 2nd: Second  (سکاند) دومین
 • 3 rd: Third (ترد) سومین
 • 4 th: Fourth (فورث) چهارمین
 • 5 th: Fifth (فیفث) پنجمین
 • 6 th: Sixth (سیکست) ششمین
 • 7 th: Seventh (سوونث) هفتمین
 • 8 th: Eighth (ایتث) هشتمین
 • 9 th: Ninth (ناینث) نهمین
 • 10 th: Tenth (تنث) دهمین
 • 11 th: Eleventh (الیونث) یازدهمین
 • 12 th: Twelfth (تولفث) دوازدهمین
 • 13 th: Thirteenth (ترتینث) سیزدهمین
 • 14 th: Fourteenth (فورتینث) چهاردهمین
 • 15 th: Fifteenth (فیفتینث) پانزدهمین
 • 16 th: Sixteenth (سیکستینث) شانزدهمین
 • 17 th: Seventeenth (سوونتینث) هفدهمین
 • 18 th: Eighteenth (ایتینث) هجدهمین
 • 19 th: Nineteenth (ناینتینث) نوزدهمین
 • 20 th: Twentieth (توئنتیث) بیستم
 • 30 th: Thirtieth (ثرتیث) سی ام
 • 40 th: Fortieth (فورتیث) چهل ام
 • 50 th: Fiftieth (فیفتیث) پنجاه ام
 • 60  th: Sixtieth (سیکستیث) شصتم
 • 70 th: Seventieth (سوونتیث) هفتادم
 • 80 th: Eightieth (ایتیث) هشتادم
 • 90 th: Ninetieth (ناینتیث) نودم
 • 100 th: Hundredth (هاندردث) صدم
   

عکس اعداد انگلیسی به حروف فارسی

آموزش گفتن اعداد اعشاری در زبان انگلیسی

اعداد اعشاری در انگلیسی معمولاً با استفاده از نقطه (.) برای جداکردن بخش صحیح اعشاری از بخش اعشاری اعلام می‌شوند. برای تلفظ اعداد اعشاری، ارقام بخش صحیح به‌صورت عادی تلفظ می‌شوند، سپس بعد از نقطه، ارقام بخش اعشاری یک‌به‌یک تلفظ می‌شوند. به‌عنوان‌مثال:
- 3.14: Three point one four (سه ممیز یک چهار)
- 2.5: Two point five (دو ممیز پنج)
- 0.75: Zero point seven five (صفر ممیز هفت پنج)
- 10.2: Ten point two (ده ممیز دو)
- 4.9: Four point nine (چهار ممیز نه)

در برخی موارد، می‌توان از کلمه "and" بین بخش صحیح و بخش اعشاری استفاده کرد، اما استفاده از این کلمه در اعداد اعشاری در انگلیسی بریتانیایی رایج‌تر است. مثلاً به‌جای "3.14" می‌توان گفت "Three point one four" و یا "Three and fourteen hundredths" نیز استفاده کرد.

آموزش درصد و گفتن آن به انگلیسی

در انگلیسی، برای بیان درصد از عبارت "percent" استفاده می‌شود. در ادامه روش‌های متداول برای گفتن درصد در انگلیسی آورده شده است:
•    برای بیان عدد درصدی بدون استفاده از عدد صحیح، می‌توانید عبارت "percent" را به پشت عدد اعشاری اضافه کنید. مثال: 
  - 50%: Fifty percent (فیفتی پرسنت)
  - 12.5%: Twelve point five percent (تویلو پوینت فایو پرسنت)
•    برای بیان عدد درصدی با استفاده از عدد صحیح، عدد صحیح را دنبال اعداد بعد از نقطه بگویید و سپس عبارت "percent" را اضافه کنید. مثال:
  - 25%: Twenty-five percent (بیست و پنج پرسنت)
  - 75.5%: Seventy-five point five percent (سوونتی پایو پوینت فایو پرسنت)
لطفاً توجه داشته باشید که در انگلیسی بریتانیایی، برای بیان عدد درصدی، عبارت "per cent" نیز به‌جای "percent" استفاده می‌شود.

مقاله پیشنهادی: آموزش ساعت به انگلیسی (نوشتن و خواندن)

کلیدی‌ترین و مهم‌ترین کاربردهای اعداد انگلیسی

آموزش اعداد به انگلیسی، همان‌طور که پیش‌ازاین هم ذکر شد در حوزه‌های مختلف استفاده و کاربرد خواهد داشت؛ عددهای انگلیسی در زبان انگلیسی کاربردهای مهمی دارند. در زیر تعدادی از کاربردهای مهم اعداد انگلیسی آورده شده است:
1. بیان اعداد و تعداد: اعداد برای بیان اعداد و تعداد در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. از 1 تا 100 و بیشتر، اعداد انگلیسی به طور گسترده در مواقعی مانند شمارش، بیان سن، بیان تاریخ، بیان ساعت و غیره استفاده می‌شوند.
2. اعداد مرتبه و ترتیبی: اعداد انگلیسی برای بیان مرتبه و ترتیب در انگلیسی استفاده می‌شوند. مثلاً استفاده از "first" برای بیان اولین چیز، "second" برای دومین چیز و غیره.
3. اعداد تلفن: در بیان اعداد تلفن و شماره‌های تماس، اعداد انگلیسی معمولاً استفاده می‌شوند.
4. اعداد تاریخ و زمان: اعداد انگلیسی برای بیان تاریخ و زمان نیز استفاده می‌شوند. برای مثال، استفاده از اعداد انگلیسی برای بیان سال، ماه، روز و ساعت.
5. اعداد مالی: در عرصه‌های مالی و اقتصادی، اعداد انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای نشان‌دادن اعداد، مبالغ پول، درصد و غیره از اعداد انگلیسی استفاده می‌شود.
6. مفهوم و عدد ساده: برخی اعداد انگلیسی به‌ تنهایی مفهوم خاصی را نمایان می‌کنند، مثلاً برای بیان تعداد خاصی از اشیا مانند "two" برای دو عدد و "dozen" برای دوازده عدد.
این تنها چند مثال از کاربردهای مهم اعداد در زبان‌های مختلف از جمله لاتین است. آموزش نوشتن اعداد به انگلیسی در کنار حروف یکی از پایه‌ترین ارکان است.

آموزش اعداد انگلیسی به کودکان

هنگام آموزش اعداد انگلیسی به کودکان، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
1. بازی‌ها و انیمیشن‌ها: از بازی‌ها و انیمیشن‌های آموزشی استفاده کنید تا به کودکان کمک کنید اعداد را به‌صورت سرگرم‌کننده یاد بگیرند. می‌توانید از بازی‌های تعاملی، پازل‌ها، کارت‌ها و انیمیشن‌های آموزشی استفاده کنید.
2. آهنگ‌ها، ریمیکس‌ها و شعر اعداد انگلیسی: از آهنگ‌ها و ریمیکس‌های آموزشی استفاده کنید تا کودکان با شنیدن و تکرار اعداد آشنا شوند. آهنگ‌ها و ریمیکس‌ها می‌توانند برای یادگیری اعداد به‌صورت سرگرم‌کننده و ماندگار بسیار مفید باشند.
3. تصاویر و نمودارها: از تصاویر و نمودارها برای نشان‌دادن اعداد به کودکان استفاده کنید. می‌توانید تصاویری از اعداد را به همراه تعداد مربوطه نشان دهید تا کودکان با دیدن و شناخت تصاویر به اعداد آشنا شوند.
4. بازی‌های تعاملی: از بازی‌های تعاملی استفاده کنید تا کودکان بتوانند با استفاده از اعداد در موقعیت‌های واقعی و عملی تمرین کنند. مثلاً می‌توانید کودکان را به بازی‌های شمارشی مانند شمارش اشیا، میوه‌ها یا موجودات دعوت کنید.
5. استفاده از اشیا و مثال‌های واقعی: از اشیا و مثال‌های واقعی در اطراف کودکان استفاده کنید تا اعداد را به‌صورت عملی و ملموس یاد بگیرند. مثلاً می‌توانید از اشیا مانند برگه، اسباب‌بازی، لوازم ساده و... استفاده کنید.

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

ترفندهایی برای یادگیری سریع‌تر اعداد انگلیسی

برای یادگیری سریع‌تر اعداد به لاتین، می‌توانید از ترفندها و روش‌های زیر استفاده کنید:
1. حفظ اعداد اصلی: ابتدا تمرکز خود را بر روی حفظ اعداد اصلی، مانند اعداد ۰ تا ۹ قرار دهید. با حفظ اعداد اصلی، در تشخیص الگوها و ترکیبات بیشتری کمک می‌کنید.
2. ایجاد ارتباط با اعداد متناظر: سعی کنید اعداد به لاتین را با اعداد فارسی متناظر آنها مرتبط کنید. به‌عنوان‌مثال، عدد ۲۰ را با دودست (۲۰ انگلیسی) و عدد ۳۰ را با سه دست (۳۰ انگلیسی) در ذهن خود تصور کنید.
3. تمرین با کارت‌ها: برای تمرین، می‌توانید کارت‌هایی با اعداد به لاتین بسازید و در یک صفحه نوشته‌ها را مشاهده کنید و سعی کنید به ترتیب آنها را بازسازی کنید.
4. بازی با اعداد: از بازی‌های مختلف برای تقویت حافظه عددی خود استفاده کنید. مثلاً می‌توانید اعداد را به ترتیب صعودی یا نزولی بنویسید و سعی کنید به‌سرعت آنها را تشخیص دهید.
6. تکرار و تمرین مداوم: از تکرار و تمرین مداوم برای تثبیت اعداد استفاده کنید. برنامه‌ریزی کنید تا هر روز برای مدت‌زمان کوتاهی به آموزش بپردازید و بتوانید اعداد را به‌درستی به‌خاطر بسپارید.


آموزش اعداد به زبان انگلیسی
 

اشتباهات معمول حین به‌کاربردن اعداد به انگلیسی

هنگام استفاده از اعداد به انگلیسی، برخی اشتباهات متداول می‌توانند رخ دهند. در زیر، تعدادی از این اشتباهات را ذکر می‌کنیم:
-    اشتباه در تلفظ اعداد: برخی اعداد ممکن است به طور نادرست تلفظ شوند، مانند تلفظ اعداد 13 و 30 به‌جای هجده و سی.
-    نادیده‌گرفتن نقطه در اعداد اعشاری: هنگام استفاده از اعداد اعشاری در انگلیسی، باید به‌جای استفاده از جداکننده‌هایی مانند کاما، از نقطه استفاده کنید. مثلاً بجای 1,5 باید 1.5 را بنویسید.
-    استفاده نادرست از حروف اولیه: اعداد دورقمی باید با حروف اولیه بزرگ نوشته شوند، مثلاً 50 نباید به‌صورت 50 یا 50th نوشته شود.
-    عدم استفاده از صفر: در اعداد کمتر از 10، باید از صفر به‌عنوان رقم صدم استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، 02 باید به‌صورت 02 نوشته شود.
-    استفاده نادرست از ترتیب اعداد: در اعداد دورقمی، رعایت ترتیب درست اعداد بسیار مهم است. به‌عنوان‌مثال، 52 به‌جای 25 نوشته شود.
-    عدم استفاده از اعداد ترتیبی: در برخی موارد، استفاده از اعداد ترتیبی برای نشان‌دادن رتبه و ترتیب اشیا مهم است. مانند استفاده از 1st برای نشان‌دادن رتبه اول.
-    اشتباهات در نوشتن اعداد تلفن: عدد تلفن باید به‌درستی نوشته شود، مثلاً عدد تلفن 12345678 نباید به‌صورت 12-34-56-78 یا 1234-5678 نوشته شود.

مقاله پیشنهادی: اعداد در زبان فرانسه

دلایل یادگیری اعداد به زبان انگلیسی

مهم‌ترین دلایل عبارت‌اند از:
1. ارتباط با جهانی: آموزش اعداد به انگلیسی، شما را قادر می‌سازد تا با جامعه بین‌المللی ارتباط برقرار کنید. اعداد انگلیسی در تجارت بین‌المللی، علم و تکنولوژی، مهاجرت، سفر و بسیاری از زمینه‌های دیگر استفاده می‌شوند.
2. منابع آموزشی: بسیاری از منابع آموزشی، از جمله کتاب‌ها، مقالات علمی و منابع آموزشی آنلاین، اعداد انگلیسی را استفاده می‌کنند. آشنایی با اعداد انگلیسی به شما این امکان را می‌دهد تا بهتر از این منابع بهره ببرید.
3. استاندارد بین‌المللی: استفاده از اعداد انگلیسی به‌عنوان استاندارد بین‌المللی در بسیاری از زمینه‌ها اجباری است. به‌عنوان‌مثال، در علم و ریاضیات، استفاده از اعداد انگلیسی به‌عنوان زبان مشترک بین محققین از سراسر جهان استفاده می‌شود.
4. امکان انتقال اطلاعات: با آموزش اعداد به انگلیسی، می‌توانید به‌راحتی اطلاعات عددی را با افرادی که زبان مادری شما را نمی‌فهمند، به اشتراک بگذارید. این امر در محیط‌های بین‌المللی و در تعاملات بین‌المللی بسیار حیاتی است. به‌طورکلی، آموزش اعداد به انگلیسی اهمیت بالایی در دستیابی به اطلاعات مختلف دارند. حتی اگر قصد استفاده از ساده‌ترین تکنولوژی‌ها مانند ATM ها را داشته باشید، ضروری است که آموزش اعداد به زبان انگلیسی را طی کنید.

سخن پایانی
یادگیری اعداد در انگلیسی بسیار اهمیت دارد. اعداد به‌عنوان یکی از اصولی‌ترین مفاهیم زبان، در ارتباط با شمارش، تعداد، مرتبه، تاریخ، زمان و بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره به کار می‌روند. آشنایی با اعداد انگلیسی و تلفظ صحیح آنها، به شما کمک می‌کند تا در مکالمات روزمره و ارتباط با دیگران به‌خوبی بتوانید اعداد را بیان کنید. همچنین، در مواردی مانند تاریخ، سن، شماره‌تلفن، اعداد انگلیسی معیار استفاده است. به‌طورکلی، یادگیری و مسلط‌شدن بر اعداد انگلیسی، بهبود مهارت‌های زبانی و ارتباطی شما را تقویت می‌کند و راهی مؤثر برای بهبود ارتقا صحبت‌کردن در زبان انگلیسی است.

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
4.56/5 (9 امتیاز)
نظرات
عرفان (دوشنبه 06 فروردین 1403 16:39:49)

خیلی عالی دست تون درد نکونه
مطالب دیگر انگلیسی را با تلفظ فارسی بگذارید
ممنون

نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران