اعداد آلمانی

اعداد به آلمانی | 1 تا 100 را به آلمانی بیاموزید

خبر تاریخ به روزرسانی: 1403/01/15 1673
اعداد به آلمانی

یادگیری اعداد به زبان آلمانی برای افرادی که قصد دارند در آلمان زندگی کنند یا به کشورهای آلمانی‌ زبان سفر کنند بسیار اهمیت دارد. اعداد در تعاملات روزمره بسیار مهم هستند و در بسیاری از جوانب زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
یادگیری اعداد به آلمانی ابتدا به شما امکان می‌دهد تا در مواقعی که به تعداد و اندازه‌ها نیاز دارید، با موفقیت از آنها استفاده کنید. برای مثال، در خریدهای روزانه، در مراکز خرید، رستوران‌ها و در معاملات مالی باید بتوانید به‌ درستی اعداد را تلفظ، فهمیده و محاسبات ساده‌ای را انجام دهید.

 

 

 

با یادگیری اعداد به آلمانی، شما می‌توانید در ارتباطات روزمره و در موقعیت‌های مختلف از آنها استفاده کنید. همچنین، با تمرین مداوم، می‌توانید تلفظ صحیح اعداد را به‌خوبی یاد بگیرید. پس اگر به آلمانی علاقه‌مند هستید یا در مسافرت یا مکالمات روزمره با زبان آلمانی سروکار دارید، آموزش اعداد به شما کمک بزرگی خواهد کرد.

آموزش زبان آلمانی

نقش یادگیری اعداد آلمانی در پیشرفت زبانی

اعداد در موارد دیگری مانند آدرس‌ها، شماره‌تلفن، کد پستی و اطلاعات مهم دیگر نیز استفاده می‌شوند. با یادگیری اعداد به زبان آلمانی، می‌توانید به‌راحتی این اطلاعات را درک کنید و بادقت از آنها استفاده کنید. این مسئله به شما کمک می‌کند تا در امور روزمره و مراکز اداری بهتر آگاهی پیدا کنید و به‌طورکلی، زندگی روزانه خود را بهبود بخشید.

همچنین، با یادگیری اعداد به زبان آلمانی، مهارت‌های شمارش و محاسبه بهتری پیدا می‌کنید و در مسائل ریاضی به‌راحتی عمل می‌کنید. این مهارت‌ها در زمینه‌های مختلفی مانند مهندسی، علوم کامپیوتر، حسابداری و اقتصاد بسیار حیاتی هستند. اعداد در بسیاری از رشته‌ها و حوزه‌های شغلی نقش اساسی دارند و یادگیری آنها به زبان آلمانی به شما این امکان را می‌دهد که در این زمینه‌ها بهتر عمل کنید و فرصت‌های شغلی بیشتری داشته باشید.

در نتیجه، یادگیری اعداد به زبان آلمانی به شما امکان می‌دهد تا در تعاملات روزمره، درک مطالب مرتبط با اعداد، محاسبات ریاضی و در شغل‌های مرتبط با اعداد، مهارت‌های لازم را داشته باشید. این مهارت‌ها در زندگی روزمره و حرفه‌ای شما را تقویت می‌کند و امکانات بیشتری را در دسترستان قرار می‌دهد.
 

یادگیری اعداد به زبان آلمانی

اعداد به آلمانی با تلفظ فارسی

در زیر اعداد از 1 تا 100 به زبان آلمانی همراه با تلفظ فارسی آنها آمده است:

اعداد به آلمانی اعداد به آلمانی
Eins (اینس)  1 Zwei (تسچْوای)  2
Drei (دْرای)  3 Vier (فیِر)  4
Fünf (فونف)  5 Sechs (زِکس)  6
Sieben (زیبِن)  7 Acht (آخت)  8
Neun (نوین)  9 Zehn (تسهْن)  10
Elf (الف)  11 Zwölf (تسْوِلف)  12
Dreizehn (درایتسْهْن)  13 Vierzehn (فیِرتسْهْن)  14
Fünfzehn (فونفتسْهْن)  15 Sechzehn (زِکستسْهْن)  16
Siebzehn (زیبِنتسْهْن)  17 Achtzehn (آختتسْهْن)  18
Neunzehn (نوینتسْهْن)  19 Zwanzig (تسْوانتسیک)  20
Einundzwanzig (این‌اونتس‌وانتسیک)  21 Zweiundzwanzig (تسچْوای‌اونتس‌وانتسیک)  22
Dreiundzwanzig (دْرای‌اونتس‌وانتسیک)  23 Vierundzwanzig (فیِر‌اونتس‌وانتسیک)  24
Fünfundzwanzig (فونف‌اونتس‌وانتسیک)  25 Sechsundzwanzig (زِکس‌اونتس‌وانتسیک)  26
Siebenundzwanzig (زیبِن‌اونتس‌وانتسیک)  27 Achtundzwanzig (آخت‌اونتس‌وانتسیک)  28
Neunundzwanzig (نوین‌اونتس‌وانتسیک)  29 Dreißig (درایسیک)  30
Einunddreißig (این‌اونددرایسیک)  31 Zweiunddreißig (تسچْوای‌اونددرایسیک)  32
Dreiunddreißig (دْرای‌اونددرایسیک)  33 Vierunddreißig (فیِر‌اونددرایسیک)  34
Fünfunddreißig (فونف‌اونددرایسیک)  35 Sechsunddreißig (زِکس‌اونددرایسیک)  36
Siebenunddreißig (زیبِن‌اونددرایسیک)  37 Achtunddreißig (آخت‌اونددرایسیک)  38
Neununddreißig (نوین‌اونددرایسیک)  39 Vierzig (فیِرتسیک)  40
Einundvierzig (این‌اوندفیِرتسیک)  41 Zweiundvierzig (تسچْوای‌اوندفیِرتسیک)  42
Dreiundvierzig (دْرای‌اوندفیِرتسیک)  43 Vierundvierzig (فیِر‌اوندفیِرتسیک)  44
Fünfundvierzig (فونف‌اوندفیِرتسیک)  45 Sechsundvierzig (زِکس‌اوندفیِرتسیک)  46
Siebenundvierzig (زیبِن‌اوندفیِرتسیک)  47 Achtundvierzig (آخت‌اوندفیِرتسیک)  48
Neunundvierzig (نوین‌اوندفیِرتسیک)  49 Fünfzig (فونفتسیک)  50
Einundfünfzig (این‌اوندفونفتسیک)  51 Zweiundfünfzig (تسچْوای‌اوندفونفتسیک)  52
Dreiundfünfzig (دْرای‌اوندفونفتسیک)  53 Vierundfünfzig (فیِر‌اوندفونفتسیک)  54
Fünfundfünfzig (فونف‌اوندفونفتسیک)  55 Sechsundfünfzig (زِکس‌اوندفونفتسیک)  56
Siebenundfünfzig (زیبِن‌اوندفونفتسیک)  57 Achtundfünfzig (آخت‌اوندفونفتسیک)  58
Neunundfünfzig (نوین‌اوندفونفتسیک)  59 Sechzig (زِکستسیک)  60
Einundsechzig (این‌اوندزِکستسیک)  61 Zweiundsechzig (تسچْوای‌اوندزِکستسیک)  62
Dreiundsechzig (دْرای‌اوندزِکستسیک)  63 Vierundsechzig (فیِر‌اوندزِکستسیک)  64
 Fünfundsechzig (فونف‌اوندزِکستسیک)  65 Sechsundsechzig (زِکس‌اوندزِکستسیک)  66
Siebenundsechzig (زیبِن‌اوندزِکستسیک)  67 Achtundsechzig (آخت‌اوندزِکستسیک)  68
Neunundsechzig (نوین‌اوندزِکستسیک)  69 Siebzig (زیبِنتسیک)  70
Einundsiebzig (این‌اوندزیبِنتسیک)  71  Zweiundsiebzig (تسچْوای‌اوندزیبِنتسیک)  72
Dreiundsiebzig (دْرای‌اوندزیبِنتسیک)  73 Vierundsiebzig (فیِر‌اوندزیبِنتسیک)  74
Fünfundsiebzig (فونف‌اوندزیبِنتسیک)  75 Sechsundsiebzig (زِکس‌اوندزیبِنتسیک)  76
Siebenundsiebzig (زیبِن‌اوندزیبِنتسیک)  77 Achtundsiebzig (آخت‌اوندزیبِنتسیک)  78
Neunundsiebzig (نوین‌اوندزیبِنتسیک)  79 Achtzig (آختتسیک)  80
Einundachtzig (این‌اوندآختتسیک)  81 Zweiundachtzig (تسچْوای‌اوندآختتسیک)  82
Dreiundachtzig (دْرای‌اوندآختتسیک)  83 Vierundachtzig (فیِر‌اوندآختتسیک)  84
Fünfundachtzig (فونف‌اوندآختتسیک)  85 Sechsundachtzig (زِکس‌اوندآختتسیک)  86
Siebenundachtzig (زیبِن‌اوندآختتسیک)  87 Achtundachtzig (آخت‌اوندآختتسیک)  88
Neunundachtzig (نوین‌اوندآختتسیک)  89 Neunzig (نوینتسیک)  90
Einundneunzig (این‌اوندنوینتسیک)  91 Zweiundneunzig (تسچْوای‌اوندنوینتسیک)  92
Dreiundneunzig (دْرای‌اوندنوینتسیک)  93 Vierundneunzig (فیِر‌اوندنوینتسیک)  94
Fünfundneunzig (فونف‌اوندنوینتسیک)  95 Sechsundneunzig (زِکس‌اوندنوینتسیک)  96
Siebenundneunzig (زیبِن‌اوندنوینتسیک)  97 Achtundneunzig (آخت‌اوندنوینتسیک)  98
Neunundneunzig (نوین‌اوندنوینتسیک)  99 Hundert (هوندرت)  100

لطفاً توجه داشته باشید که تلفظ‌ های فارسی اعداد به زبان آلمانی ممکن است متفاوت باشد و تلاش شده است تا به‌ طور کلی تلفظ‌ها را بیان کنیم. برای یادگیری دقیق تلفظ صحیح زبان آلمانی، منابع آموزشی رسمی را مطالعه کنید.
 

آموزش اعداد به آلمانی: صدگان تا 900

در زبان آلمانی، اعداد صد تا نهصد تلفظ می‌شوند به شرح زیر:

 • صد (۱۰۰): hundert
 • دویست (۲۰۰): zweihundert
 • سیصد (۳۰۰): dreihundert
 • چهارصد (۴۰۰): vierhundert
 • پانصد (۵۰۰): fünfhundert
 • ششصد (۶۰۰): sechshundert
 • هفتصد (۷۰۰): siebenhundert
 • هشتصد (۸۰۰): achthundert
 • نهصد (۹۰۰): neunhundert

اعداد ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ در آلمانی چطور بیان می‌شوند؟

در ادامه آموزش اعداد به آلمانی به سراغ مفاهیم پایه یادگیری می‌رویم. در زبان آلمانی، اعداد ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ به شرح زیر تلفظ می‌شوند:

 • ۱۰۰۰ (eintausend) - اینتاوزند
 • ۲۰۰۰ (zweitausend) - زڤایتاوزند
 • ۳۰۰۰ (dreitausend) - درایتاوزند
 • ۴۰۰۰ (viertausend) - فیروتاوزند
 • ۵۰۰۰ (fünftausend) - فیونتاوزند
 • ۶۰۰۰ (sechstausend) - زکستاوزند
 • ۷۰۰۰ (siebentausend) - زیبنتاوزند
 • ۸۰۰۰ (achttausend) - اختتاوزند
 • ۹۰۰۰ (neuntausend) - نوینتاوزند
 • ۱۰٬۰۰۰ (zehntausend) - زنتاوزند
 • ۱۰۰٬۰۰۰ (hunderttausend) - هوندرتاوزند
 • ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (eine Million) - آینه میلیون

تلفظ فارسی آنها نیز مشابه تلفظ آلمانی است با درنظرگرفتن تلفظ فارسی کلماتی که برای اعداد آلمانی آمده است.

مقاله پیشنهادی: یادگیری زبان آلمانی چقدر طول می کشد؟
 

عدد ۰ تا ۱۰ به آلمانی

آموزش اشاره به تعداد در آلمانی

در زبان آلمانی، اشاره به تعداد اغلب با استفاده از اعداد صورت می‌گیرد. اما در برخی موارد خاص، می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد. در زیر تعدادی از روش‌های اشاره به تعداد در زبان آلمانی را مشاهده می‌کنید:

 1. استفاده از اعداد: اعداد از 1 تا 12 با استفاده از اعداد صریح اشاره می‌شوند. به‌عنوان‌مثال: "drei" برابر با 3 و "zehn" برابر با 10 است.
 2. استفاده از عبارات خاص: برای بیان بعضی اعداد خاص، می‌توان از عبارات خاصی استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال: "ein Dutzend" برابر با یک دسته (12) و "eine Million" برابر با یک میلیون است.
 3. بهره‌گیری از اعداد ترکیبی: برای بیان اعداد بزرگ‌تر، می‌توان از اعداد ترکیبی استفاده کرد. به‌عنوان یک کمک می‌گوییم: "zwanzig" برابر با 20 (دوازده + هشت) و "fünfzig" برابر با 50 (پنجاه) است.
 4. استفاده از صفت اصلی: در برخی موارد، تعداد موردنظر را می‌توان با استفاده از صفت اصلی بیان کرد. به‌عنوان‌مثال: "einzige" به معنی تنها یک یا "letzte" به معنی آخرین.

مهم است بدانید که هر چند این روش‌ها برای اشاره به تعداد در زبان آلمانی استفاده می‌شوند، اما استفاده از اعداد صریح (روش اول) بیشترین استفاده را دارد و معمولاً مورد ترجیح قرار می‌گیرد.

نکات کلیدی حین استفاده از اعداد به آلمانی

در مورد استفاده از اعداد در زبان آلمانی، موارد زیر نکات مهمی هستند که باید به آنها توجه کنید:
تلفظ: تلفظ اعداد به زبان آلمانی ممکن است با تلفظ فارسی آنها متفاوت باشد؛ بنابراین، توصیه می‌شود تلفظ درست آنها را بادقت یاد بگیرید تا به‌درستی از آنها استفاده کنید.

 • فاصله بین اعداد: در زبان آلمانی، اعداد بیشتر از یک رقم، با استفاده از نقطه (.) به‌جای ویرگول (,) جدا می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ۱۰۰۰ به‌جای ۱٬۰۰۰ نوشته می‌شود.
 • نوشتن اعداد: در زبان آلمانی، برای نوشتن اعداد تا ۱۲، می‌توانید از اعداد عددی استفاده کنید (مانند ۱، ۲، ۳ و غیره). اما از ۱۳ به بعد، اعداد به‌صورت حروف نوشته می‌شوند (مانند dreizehn برای ۱۳، vierzehn برای ۱۴ و غیره).
 • ترتیب اعداد: در زبان آلمانی، ترتیب اعداد برای اعداد بیشتر از ۱۰، با قراردادن عدد ده (zehn) در ابتدا و سپس عدد واحد می‌باشد. به‌عنوان‌مثال، ۱۶ به‌جای "شانزده" به‌صورت "ستزن" (sechzehn) نوشته می‌شود.
 • اعداد مرکب: برخی اعداد در زبان آلمانی به‌صورت مرکب نوشته می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، ۲۱ به‌جای "بیست و یک" به‌صورت "اونتزیش" (einundzwanzig) نوشته می‌شود.
 • اعداد مرتبه‌ای: برخی اعداد در زبان آلمانی با پسوند "-te" برای نشان‌دادن مرتبه‌ای بودن استفاده می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، "سی‌امین" به‌صورت "dreißigste" نوشته می‌شود.
   

عدد ۱۱ تا ۲۰ به آلمانی

همچنین، مهم است که در فرایند یادگیری اعداد به زبان آلمانی، تمرین و تکرار مداوم را به‌ خصوص برای تلفظ و نوشتن درست آنها در نظر بگیرید.

مقاله پیشنهادی: رنگ ها به آلمانی + معنی فارسی و تلفظ

نحوه استفاده از اعداد ترتیبی با اسامی در آلمانی

در زبان آلمانی، اعداد ترتیبی با اسامی به‌ صورت زیر تلفظ می‌شوند:

اول (erste) اِرسته
دوم (zweite) زوایته
سوم (dritte) دریته
چهارم (vierte) فیرته
پنجم (fünfte) فینته
ششم (sechste) زَکسته
هفتم (siebte) زیپته
هشتم (achte) اخته
نهم (neunte) نوینته
دهم (zehnte) زَنته
يازدهم (elfte) الفته
دوازدهم (zwölfte) زوِلفته
سیزدهم (dreizehnte) درایزِنته
چهاردهم (vierzehnte) فیرزِنته
پانزدهم (fünfzehnte) فینفزِنته
شانزدهم (sechzehnte) زِکستزِنته
هفدهم (siebzehnte) زیپتزِنته
هجدهم (achtzehnte) اختزِنته
نوزدهم (neunzehnte) نوینتزِنته
بیستم (zwanzigste) زوانتزِگته

و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. لازم به ذکر است که در اعداد ترتیبی با اسامی در آلمانی، پسوند "-te" برای نشان‌دادن ترتیب استفاده می‌شود.

استفاده از اعداد به آلمانی در بیان تاریخ زمان و اعمال

اعداد آلمانی در عمل، تاریخ و زمان در زبان آلمانی به شرح زیر استفاده می‌شوند:

1. عمل

سنوات (سال): سال به زبان آلمانی "Jahr" تلفظ می‌شود. برای نمونه: 2023 سال دو هزار و بیست و سه به‌صورت "zweitausenddreiundzwanzig" تلفظ می‌شود.
ماه‌ها: ماه‌ها به زبان آلمانی "Monate" نامیده می‌شوند. برای مثال: ژانویه به‌صورت "Januar" تلفظ می‌شود.
روزها: روزها به زبان آلمانی "Tage" نامیده می‌شوند. برای مثال: یکشنبه به‌صورت "Montag" تلفظ می‌شود.

2. تاریخ

- تاریخ کامل: تاریخ کامل در زبان آلمانی به ترتیب سال، ماه و روز بیان می‌شود. به‌عنوان‌مثال: ۲۰۲۳/۰۱/۱۵ تلفظ می‌شود "Fünfzehnter Januar Zweitausenddreiundzwanzig".
- فصل‌ها: فصل‌ها به زبان آلمانی "Jahreszeiten" نامیده می‌شوند. به‌عنوان‌مثال: بهار به‌صورت "Frühling" تلفظ می‌شود.

3. زمان

- ساعت: ساعت در زبان آلمانی "Stunde" نامیده می‌شود. ساعت به‌صورت دورقمی (بین ۰۰:۰۰ تا ۲۳:۵۹) بیان می‌شود. مثلاً ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت "zwölf Uhr dreißig" تلفظ می‌شود.
- دقیقه: دقیقه در زبان آلمانی "Minute" نامیده می‌شود. برای مثال: ۱۵ دقیقه به‌صورت "Viertel" تلفظ می‌شود.
- ثانیه: ثانیه در زبان آلمانی "Sekunde" نامیده می‌شود. برای مثال: ۳۰ ثانیه به‌صورت "dreißig Sekunden" تلفظ می‌شود.
لازم به ذکر است که برای استفاده صحیح از اعداد در عمل، تاریخ و زمان در زبان آلمانی، مهارت در تلفظ و نوشتن صحیح آنها اهمیت دارد. در ادامه در خصوص نحوه گفتن اعشاری اعداد به آلمانی صحبت خواهیم کرد و توضیحات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهیم.
 

یادگیری اعداد در زبان آلمانی

نحوه گفتن اعداد اعشاری به آلمانی

اعداد اعشاری در زبان آلمانی به شرح زیر تلفظ می‌شوند:
- اعشار ساده: برای بیان اعداد اعشاری در آلمانی، از کلمه "Komma" استفاده می‌شود. به‌عنوان‌مثال: 2.5 تلفظ می‌شود "Zwei Komma Fünf".
- اعشار درصد: برای بیان اعداد اعشاری درصد در آلمانی، از کلمه "Prozent" استفاده می‌شود. به‌عنوان‌مثال: 50% تلفظ می‌شود "Fünfzig Prozent".
لازم به ذکر است که در تلفظ اعداد اعشاری در زبان آلمانی، اعشار به‌صورت "Komma" و ارقام بعد از آن به‌صورت ترتیبی خوانده می‌شوند. در ادامه بیشتر در خصوص اعداد به آلمانی و دامنه کاربرد آن‌ها صحبت می‌کنیم.

چطور سن را به آلمانی بگوییم؟

البته که بخش مهمی از یادگیری و آموزش اعداد به آلمانی به جهت تبادلات سخن و گفتگو در طول روز است؛ در زبان آلمانی، برای بیان سن افراد از عبارت "Ich bin (سن) Jahre alt" استفاده می‌شود که به معنی "من (سن) ساله هستم" است. در این عبارت، سن شما را جایگزین (سن) کنید.
برای مثال:
- اگر می‌خواهید بگویید "من ۳۰ساله هستم"، می‌توانید بگویید "Ich bin dreißig Jahre alt" (اِیخ بین درایسیگ یا: ت اُلت).
- اگر می‌خواهید بگویید "من ۲۵ساله هستم"، می‌توانید بگویید "Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt" (اِیخ بین فینفونتسیگ یا:ت اُلت).
در این عبارت، "Ich" به معنی "من" است و "bin" فعل "بودن" در شخص اول مفرد (ich) است. سپس سن را با عبارت "Jahre alt" به معنی "ساله" به انتهای جمله اضافه می‌کنید.

مقاله پیشنهادی: اعداد به انگلیسی | شمارش اعداد به انگلیسی از 0 تا 100 + تلفظ

 سخن پایانی
در زبان آلمانی، اعداد از 1 تا 100 به‌صورت مشابهی با زبان فارسی قابل‌بیان هستند. با یادگیری اعداد اصلی، می‌توانید به‌راحتی اعداد بزرگ‌تر را نیز بسازید. همچنین، در زبان آلمانی از عبارات خاصی مانند "ein Dutzend" برای اعداد خاص و شیوه‌های دیگری مانند استفاده از اعداد ترکیبی نیز استفاده می‌شود. 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
4.75/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران