آموزش ساعت به زبان انگلیسی

آموزش ساعت به انگلیسی (نوشتن و خواندن)

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/27 2877 زمان مطالعه: 4 دقیقه
آموزش ساعت به انگلیسی

در این مقاله از سری مقالات آموزش زبان انگلیسی به مبحث ساعت پرداختیم. به دلیل مهم بودن یادگیری ساعت و اصطلاحات مربوط به آن، آموزش ساعت به انگلیسی در دوره های مقدماتی به زبان اموزان انجام میشود. برای یادگیری این موضوع تا انتها همراه آموزشگاه زبان ملل باشید.
 

نوشتن ساعت به انگلیسی

بهترین روش برای یادگیری تلفظ تمامی ساعت ها در انگلیسی، تمرین مکرر و گوش دادن به نمونه های صحیح تلفظ است:

۱:۰۰ - one o'clock [wʌn ə'klɑk] ۲:۰۵ - two oh five [tuː oʊ faɪv]
۳:۱۰ - three ten [θriː tɛn] ۴:۱۵ - four fifteen [fɔr 'fɪfˈtin]
۵:۲۰ - five twenty [faɪv 'twɛnti] ۶:۲۵ - six twenty-five [sɪks 'twɛn.ti faɪv]
۷:۳۰ - seven thirty ['sɛvən ˈθɜr.di] ۸:۳۵ - eight thirty-five [eɪt ˈθɜr.di faɪv]
۹:۴۰ - nine forty [naɪn 'fɔr.di] ۱۰:۴۵ - ten forty-five [tɛn 'fɔr.di faɪv]
۱۱:۵۰ - eleven fifty [ɪlɛvən 'fɪf.ti] ۱۲:۵۵ - twelve fifty-five [twɛlv 'fɪf.ti faɪv]

نکته: در این نمونه ها، تلفظ به شکل فونتیک Phonetic با استفاده از نمادهای آوا شناختی ذکر شده. برای بهترین یادگیری تلفظ، می توانید از منابع تعاملی مانند ویدیوهای آموزشی و پادکست های آموزش تلفظ استفاده کنید.

آموزش ساعت به انگلیسی. 9:40

 

گفتن ساعت به انگلیسی

خواندن ساعت به روش دیجیتال به شکل نمایش اعداد دقیقه و ساعت با استفاده از ارقام می باشد. به عنوان مثال:

 • ۱۲:۳۰ به صورت دیجیتال: "12:30"
 • ۰۸:۱۵ به صورت دیجیتال: "08:15"
 • ۱۷:۴۵ به صورت دیجیتال: "17:45"

در این روش هنگام مکالمه روزمره انگلیسی، ارقام از ۰ تا ۹ به ترتیب اعداد دقیقه و ساعت نمایش داده می شوند. توجه داشته باشید که از دو نقطه بین ساعت و دقیقه نیز استفاده می شود تا مشخص شود که این دو عدد به هم مرتبط هستند. برای گفتن ساعت ها در انگلیسی، از اعداد ساعت با دقیقه استفاده می شود. به عنوان مثال:

 • ۱:۰۰ - one o'clock
 • ۲:۳۰ - two thirty
 • ۴:۴۵ - four forty-five

همچنین اصطلاحات انگلیسی برای گفتن ساعت ها با دقیقه هایی که کمتر از ۳۰ دقیقه است، می توانید از "past" استفاده کنید. به عنوان مثال:

آموزش خواندن ساعت به انگلیسی

 • ۱:۱۵ - quarter past one
 • ۳:۱۰ - ten minutes past three

و برای گفتن ساعت ها با دقیقه هایی که بیشتر از ۳۰ دقیقه است، می توانید از "to" استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • ۵:۴۰ - twenty to six
 • ۸:۵۵ - five to nine

توجه داشته باشید که تلفظ واضح و درست در گفتن زمان بسیار مهم است.

۱ ساعت به انگلیسی

"۱ ساعت" به انگلیسی به شکل "1 hour" ترجمه می شود. تلفظ این عبارت به صورت "وان آور" انجام می شود.

نیم ساعت به انگلیسی

"نیم ساعت" به انگلیسی به شکل "half an hour" ترجمه می شود. تلفظ این عبارت به صورت "هَف ان آور" انجام می شود.

ربع ساعت به انگلیسی

"ربع ساعت" به انگلیسی به شکل "a quarter of an hour" یا به طور مختصرتر "a quarter hour" ترجمه می شود. تلفظ این عبارت به صورت "اِ کوارتَر آو آن آور" یا "اِ کوارتَر آور" انجام می شود.

ساعت هفت و نیم به انگلیسی

"ساعت هفت و نیم" به زبان انگلیسی به فرم "seven thirty" ترجمه می شود؛ تلفظ این عبارت به صورت "سِون تِرتی" انجام می شود.

ساعت ۲:۱۵ به انگلیسی

"ساعت ۲:۱۵" به انگلیسی به شکل "two fifteen" ترجمه می شود. تلفظ این عبارت به صورت "تو فِفتین" انجام می شود.

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

واحدهای زمان به انگلیسی چطور بیان می شوند؟

واحدهای زمان در انگلیسی به صورت زیر هستند:

1. ثانیه Second: "second"
2. دقیقه Minute: "minute"
3. ساعت Hour: "hour"
4. روز Day: "day"
5. هفته Week: "week"
6. ماه Month: "month"
7. سال Year: "year"

همچنین برای تشکیل واحدهای زمان بزرگتر، از کلمه "ago" به معنی "قبل" و کلمه "from now" به معنی "از الان" می توان استفاده کرد. به عنوان مثال:

آموزش گفتن ساعت به زبان انگلیسی

- یک دقیقه پیش: "a minute ago"
- دو روز از الان: "two days from now"
- سه هفته پیش: "three weeks ago"
- پنج ماه از الان: "five months from now"
- ده سال پیش: "ten years ago"

خواندن ساعت به روش عقربه ای

برای خواندن ساعت به روش عقربه ای در انگلیسی، از عبارت های زیر استفاده می شود:

1. 12:00: It's twelve o'clock exact hour
2. 1:00: It's one o'clock exact hour
3. 2:00: It's two o'clock exact hour
4. 3:00: It's three o'clock exact hour
5. 4:00: It's four o'clock exact hour
6. 5:00: It's five o'clock exact hour
7. 6:00: It's six o'clock exact hour
8. 7:00: It's seven o'clock exact hour
9. 8:00: It's eight o'clock exact hour
10. 9:00: It's nine o'clock exact hour
11. 10:00: It's ten o'clock exact hour
12. 11:00: It's eleven o'clock exact hour

برای اوقاتی که دقیقه ها بیشتر از صفر و کمتر از ۳۰ هستند، معمولاً از عبارت "past" استفاده می شود. به عنوان مثال:

 • 1:15: It's a quarter past one
 • 2:10: It's ten past two

و برای اوقاتی که دقیقه ها بیشتر از ۳۰ و کمتر از ۶۰ هستند، معمولاً از عبارت "to" استفاده می شود. به عنوان مثال:

 • 3:45: It's a quarter to four
 • 4:50: It's ten to five

مقاله پیشنهادی: اعداد به انگلیسی

چطور در زبان انگلیسی ساعت بپرسیم؟

برای پرسیدن ساعت به انگلیسی، می توانید از این عبارات استفاده کنید:

1. What time is it?: این عبارت به معنی "چند است؟" یا "چه ساعت است؟" است.
2. Do you have the time?: این عبارت به معنی "آیا ساعت دارید؟" است.
3. Could you tell me the time, please?: این عبارت به معنی "می توانید لطفاً به من بگویید چند است؟" است.
4. May I ask what time it is?: این عبارت به معنی "می توانم بپرسم چند است؟" است.

با استفاده از هر کدام از این عبارات، می توانید از شخص مقابل بپرسید که چند ساعت است.

نحوه جواب دادن به پرسش در مورد زمان و ساعت

برای پاسخ دادن به سؤالات مرتبط با زمان در انگلیسی، می توانید از این عبارات استفاده کنید:

1.    What time is it? / Do you have the time?
- It's [hour] [minutes]. مثلاً: It's three fifteen.
- It's [hour] o'clock. مثلاً: It's nine o'clock.

2.    Could you tell me the time, please? / May I ask what time it is?
- Sure! It's [hour] [minutes]. مثلاً: Sure! It's two thirty.
- Of course! It's [hour] o'clock. مثلاً: Of course! It's six o'clock.

توجه داشته باشید که به جای [hour] عدد ساعت و به جای [minutes] عدد دقیقه مورد نظر را قرار دهید. همچنین تلفظ واضح و دقیق در پاسخ دادن به سؤالات زمان بسیار مهم است.

چطور ساعت را کامل در انگلیسی بیان کنیم؟

برای گفتن ساعت کامل به انگلیسی، از عبارات زیر استفاده می شود:

- برای دقیقه های برابر با ۰ (مثل ۰۵ یا ۱۰):
  - ۲:۰۵: It's two oh five.
  - ۱۰:۱۰: It's ten ten.

- برای دقیقه های برابر با ۱ تا ۳۹ (مثل ۱۵ یا ۳۰):
  - ۳:۱۵: It's three fifteen.
  - ۴:۳۰: It's four thirty.

- برای دقیقه های برابر با ۴۱ تا ۵۹ (مثل ۴۵ یا ۵۵):
  - ۵:۴۵: It's five forty-five.
  - ۹:۵۵: It's nine fifty-five.

اگر ساعت دقیقه ای بیشتر از ۱۰ دارد، می توانید دو رقم آخر دقیقه را جداگانه تلفظ کنید. همچنین توجه داشته باشید که تلفظ واضح و صحیح در این موارد بسیار مهم است.

.a.m و .p.m

در زمان انگلیسی، عبارت های "a.m." و "p.m." از عباراتی استفاده می شود که به کار می روند تا ساعت روز را به دو دسته قبل از ظهر (صبح) و بعد از ظهر (بعد از ظهر) تقسیم کنند. این عبارات از عبارتهای لاتین "ante meridiem" و "post meridiem" گرفته شده اند.

آموزش ساعت به انگلیسی

"a.m.": این عبارت از "ante meridiem" به معنای "قبل از ظهر" به کار می رود و به ساعت هایی که از نیمه شب تا ظهر (12:00) ظهر ادامه دارد، اشاره می کند.
"p.m.": این عبارت از "post meridiem" به معنای "بعد از ظهر" به کار می رود و به ساعت هایی که از ظهر (12:00) تا نیمه شب ادامه دارد، اشاره خواهد داشت. برای نمونه:

 • ۱۰:۰۰ صبح به عنوان "۱۰:۰۰ a.m." نوشته می شود.
 • ۳:۳۰ بعد از ظهر به عنوان "۳:۳۰ p.m." نوشته خواهد شد.
پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (3 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران