افعال انگلیسی | 100 فعل پرکاربرد + معنای فارسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/17 1506
افعال انگلیسی

افعال انگلیسی همانند فعل در هر زبان دیگری در دنیا، نشان دهنده کار و فعالیتی است که در جمله انجام شده است. در این دانشنامه تصمیم گرفته ایم درباره افعال در انگلیسی صحبت کنیم و افعال مهم و کاربردی و همچنین انواع فعل های با قاعده و بی قاعده را به شما معرفی نماییم. آموزشگاه زبان ملل این هدف را دنبال می کند تا زبان آموزان محترم به صورت رایگان بسیاری از نکات را درباره زبان انگلیسی مطالعه نمایند. 

افعال پرکاربرد انگلیسی

در هر زبانی افعالی هستند که کاربرد بیشتری دارند و باید در ذهن بمانند و در مواقع لزوم مورد استفاده قرار بگیرند. در این قسمت تعدادی از پر کاربردترین افعال انگلیسی را همراه با معنای فارسی آن ها در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. 

فعل انگلیسی معنای فارسی فعل انگلیسی معنای فارسی فعل انگلیسی معنای فارسی فعل انگلیسی معنای فارسی
Be بودن، این فعل کمکی است Have داشتن، این فعل کمکی است Do انجام دادن، کردن، فعل کمکی Say گفتن
Go رفتن Can, could توانستن Get گرفتن Make ساختن، درست کردن
Know دانستن، شناختن Will, would فعل کمکی Think فکر کردن Take گرفتن
See دیدن Come آمدن Want خواستن Look نگاه کردن
Use استفاده کردن Find پیدا کردن Give دادن Tell گفتن
Work کار کردن May ممکن بودن Should اجبار داشتن Call صدا کردن، تماس گرفتن
Try تلاش کردن، امتحان کردن Ask پرسیدن، درخواست کردن Need نیاز داشتن Feel احساس کردن
Become تبدیل شدن، شدن Leave ترک کردن Put قرار دادن، گذاشتن Mean منظور داشتن، معنی دادن
Keep نگه داشتن Let اجازه دادن Begin شروع کردن Seem به نظر رسیدن
Help کمک کردن Talk صحبت کردن Turn چرخاندن Start شروع کردن
Might ممکن بودن Show نشان دادن  Hear شنیدن Play بازی کردن، نواختن
Run دویدن Move تکان دادن Like دوست داشتن Live زندگی کردن
Believe اعتقاد داشتن، باور داشتن Hold نگه داشتن، گرفتن Bring آوردن Happen اتفاق افتادن
Must اجبار داشتن Write نوشتن Provide تامین کردن، تهیه کردن Sit نشستن
Stand ایستادن Lose از دست دادن Pay پرداختن Meet ملاقات کردن
İnclude شامل بودن Continue ادامه دادن Set قرار دادن، تنظیم کردن Learn یاد گرفتن، آموختن
Change تغییر دادن Lead سوق دادن، هدایت کردن Understand فهمیدن Watch تماشا کردن
Follow دنبال کردن Stop نگه داشتن، متوقف کردن Create ساختن Speak صحبت کردن 
Read خواندن Allow اجازه دادن Add اضافه کردن Spend خرج کردن
Grow بزرگ شدن، پرورش دادن Open باز کردن Walk قدم زدن Win برنده شدن
Offer پیشنهاد دادن Remember به یاد آوردن Love دوست داشتن Consider در نظر گرفتن، سنجیدن
Appear به نظر رسیدن، ظاهر شدن Buy خریدن، باور کردن Wait منتظر ماندن، صبر کردن  Serve خدمت کردن، پذیرایی کردن 
Die مردن Send فرستادن Expect انتظار داشتن Build ساختن
Stay ماندن Fall افتادن Cut بریدن Reach رسیدن
Kill کشتن Remain ماندن، باقی ماندن  

با یادگیری این افعال انگلیسی بسیار کاربردی می توانید ارتباطات خود را به انجام رسانده و کارهای روزمره خود را به راحتی به پایان ببرید.

مقاله پیشنهادی: آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

افعال مهم انگلیسی

گفتنی است که افعال مهم ترین بخش در هر زبان به شمار می روند. این واژه حالت ها و چگونگی وقوع یک عمل را نشان می دهد. در این بین برخی از افعال انگلیسی هستند که اهمیت بیشتری دارند. در قسمت قبل افعال بسیار پرکاربرد را در زبان انگلیسی برای شما عنوان نمودیم.

مطالعه بیشتر: بعد از like فعل به چه صورت می آید؟

برخی از فعل ها حالت یک عمل را نشان می دهند که به آن ها state verbs می گویند. اما افعالی که نشان دهنده آن عمل هستند action verbs نامیده می شوند. قابل ذکر است که دنیای افعال بسیار گسترده و پیچیده می باشد. در ادامه چندین مثال از افعال مهم و کاربردی را به نگارش در می آوریم: 
He accused me of lying
- او من را به دروغگویی متهم کرد. 
Bob adapted himself to his new life.
- باب خودش را با زندگی جدید عادت داد. 
I added salt to my food.
- به غذایم نمک اضافه کردم. 
I adopted your idea.
- ایده شما را قبول کردم. 
Swimming isn't allowed here. 
- شنا کردن در این قسمت مجاز نمی باشد. 
You must to apologize.
- باید معذرت خواهی کنی.

افعال مهم انگلیسی

افعال انگلیسی در سه زمان گذشته، حال و آینده

افعال در تمام زبان ها در سه زمان گذشته، حال و آینده به کار می رود و این زمان ها نشان می دهد که آن اتفاق در چه زمانی اتفاق افتاده است. این سه زمان اصلی و مهم از زمان ها می باشند. در واقع باید گفت که زمان درک بهتری از زمان به وقوع پیوستن فعالیت مورد نظر به مخاطب می دهند. زمان های افعال انگلیسی اصولا توسط یک فعل کمکی نشان داده می شود.

این افعال کمکی معنی زمینه ای یک فعل اصلی را بیشتر مشخص می سازد و اطلاعات بیشتری در مورد زمان فعل در اختیار ما قرار می دهد. از جمله افعال کمکی می توان must، may، can و will را نام برد. در زبان انگلیسی دوازده زمان وجود دارد که ما در این مقاله سه زمان اصلی را مد نظر داریم و درباره آن‌ ها توضیح خواهیم داد. 

مقاله پیشنهادی: اشتباهات رایج در انگلیسی

افعال انگلیسی در زمان حال

زمان حال زمان کنونی افعال انگلیسی را نشان می دهد و کاری را نشان‌ می دهد که‌ به صورت عادت انجام می شود. برای ساختن این زمان بعد از فاعل جمله شکل اول فعل را می آوریم که در صورت سوم شخص بودن فاعل، به فعل s یا es اضافه می کنیم و بعد از آن مفعول جمله را می آوریم. 
The girls sing a song.
- دختران آواز می خوانند. 
همان گونه که مشاهده می فرمایید در این جمله فاعل به صورت جمع می باشد و در نتیجه فعل هیچ تغییری پیدا نکرده است. اما در این جمله تغییری را در فعل می بینید. 
The girl sings a song
در این جمله فاعل جمله یک دختر است ‌و به همین دلیل به فعل s سوم‌ شخص اضافه شده است. پس زمان به کار بردن هر فعلی در زمان حال باید دقت لازم را به کار ببرید و با توجه به فاعل جمله، فعل را تغییر دهید. 

استفاده از فعل در زمان گذشته

در تعریف زمان گذشته باید گفت که کار و فعالیت مورد نظر در زمان قبل تر از اکنون انجام شده است. برای استفاده از افعال انگلیسی در زمان گذشته دو حالت وجود دارد. در یک حالت فعل را به صورت شکل دوم آن به کار می بریم‌. این فقط درباره افعال بی قاعده صدق می کند که در ادامه بیشتر درباره آن ها صحبت می کنیم. 
He ran away.
- او فرار کرد. 
در این جمله he نقش فاعل را برای ما بازی می کند. فعل ran در اصل شکل دوم از فعل run می باشد که به معنای دویدن یا فرار کردن است. اما در مورد افعالی که با قاعده هستند قانون تفاوت دار‌د. برای تبدیل این گونه افعال انگلیسی به زمان گذشته از ed یا d استفاده می شود. 
I played football yesterday.
- دیروز فوتبال بازی کردم. 
در این فعل همان گونه که مشاهده می کنید برای تبدیل به زمان گذشته از ed استفاده شده است. هنگام به کار بردن افعال انگلیسی باید به با قاعده بودن و بی قاعده بودن آن توجه کنید. 

زمان آینده در افعال انگلیسی

افعال انگلیسی که برای زمان آینده به کار می روند، انجام آن فعالیت را در زمان آینده به ما نشان می دهند. برای ساختن جمله در زمان آینده باید از افعال کمکی will  و shall استفاده شود. در واقع ساختار جمله برای زمان آینده به این صورت خواهد بود. ابتدا فاعل را در جمله آورده و پس از آن از افعال کمکی گفته شده استفاده می کنیم. در ادامه شکل اول فعل را به کار برده و مفعول جمله را می آوریم. 
I will visit my uncle tomorrow.
- فردا عمویم را ملاقات خواهم کرد. 

مقاله پیشنهادی: چگونه زبان انگلیسی را فراموش نکنیم؟

لیست افعال با قاعده انگلیسی

همان گونه که قبلا نیز گفته شد افعال انگلیسی به دو صورت با قاعده و بی قاعده هستند. در این قسمت درباره افعال با قاعده صحبت خواهیم کرد. در این گروه‌ باید از d یا ed در انتهای افعال استفاده شود. باید گفت که تمام افعالی که در جدول افعال بی قاعده وجود ندارند شامل این دسته هستند. این افعال قانون دارند و همان گونه که گفته شد در انتهای آن ها d یا ed قرار می گیرد. در ادامه مثال هایی از این گونه افعال را برای شما عزیزان می آوریم. 
Started, finished, decided, worked, called, arrived 
این مثال ها را مشاهده نمایید و متوجه ساختار آن ها شوید. اما در مورد این گونه فعل ها نکاتی وجود دارد که باید مد نظر داشته باشید. باید دقت کنید که اگر فعل شما تک بخشی باشد و در انتهای آن حروف  بی صدا  وجود داشته باشد، از ed استفاده خواهد شد. Chatted نمونه این گونه فعل ها می باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر در آخر فعل حروف w/ x / y باشد، حرف بی صدا را تکرار نمی کنیم. قانون مهم دیگر این است که اگر حرف آخر y باشد، آن را به i تبدیل می کنیم. Cry را باید به صورت cried نگارش کرد. همچنین باید گفت که این افعال برای تمام فاعل ها یکسان هستند. 

افعال بی قاعده پر کاربرد

گفتنی است که این افعال انگلیسی هیچ گونه قانونی را دنبال نمی کنند. در واقع این افعال یک فرم ثابت دارند که حتما باید به همان صورت مورد استفاده قرار بگیرند. تعداد این فعل ها زیاد است و باید به مرور آن ها را فرا گرفته و به ذهن خود بسپارید. در واقع حدود ۶۸۰ فعل بی قاعده در انگلیسی وجود دارد. اما در اینجا پرکاربرد ترین افعال انگلیسی بی قاعده را برای شما به نگارش در می آوریم:
Awake   awakened.  Awoke
Bear.   Bore.   Born
Beat.   Beaten.    Beat
Begin.  Began.    Begun
Blow.   Blew.   Blown
Bring   brought.   Brought
Build.    Built.   Built
Buy.   Bought.     Bought
Choose.    Chose.   Chosen
Come.   Came.   Come
Cost.    Cost.     Cost
Do.     Did.    Done
Feed.   Fed   fed
Fly.    Flew.   Flown
Forget.     Forgot.    Forgotten
Get.    Got.    Gotten
Have.   Had.    Had
Hurt.    Hurt.    Hurt
Keep.   Kept.    Kept
Know.    Knew.     Known
Let.   Let.    Let
Make.   Made.    Made
Pay   paid.     Paid
Put.    Put.    Put
Ride.   Rode.    Ridden
Say   said.   Said
See.    Saw.     Seen
Teach.    Taught.      Taught
Tell.    Told.    Told
Understand.   Understood.  Understood
Wear  wore.   Worn
Write.    Wrote.    Written

مقاله پیشنهادی: چگونه در خانه زبان انگلیسی یاد بگیریم

یادگیری این افعال بی قاعده انگلیسی اهمیت بسیار زیادی دارند و باید با تمرین زیاد آن ها را ملکه ذهن خود بسازید. ابتدا از افعالی که کاربرد بیشتری دارند باید شروع کنید و آن ها را به خاطر بسپارید. برای یادگیری بهتر می توانید آن ها را گروه بندی کنید و به خاطر بسپارید. به عنوان مثال افعال بسیار پرکاربرد در فعالیت های روزانه را در بک گروه جا بدهید. در گروه دیگر فعل هایی را قرار دهید که فرم گذشته و حال ساده یکسان دارند. تکرار و تمرین زیاد بهترین راهکار برای یادگیری و به خاطر سپاری این افعال انگلیسی می باشد. همچنین می تواند با این افعال برای خودتان فلش کارت درست کنید و آن ها را حتما در جمله های کاربردی استفاده نمایید.‌ در مدت زمان یادگیری این افعال صبور باشید و به تلاش خود ادامه دهید. 
سخن پایانی
در این دانشنامه افعال انگلیسی را مورد بررسی قرار دادیم و نکات مهم را برای شما به نگارش در آورده ایم. همیشه برای آموزش زبان انگلیسی می توانید روی آموزشگاه زبان ملل حساب ویژه باز کنید. با مطالعه مقاله های مختلف ما درباره موضوعات مهم در زمینه آموزش زبان می توانید به صورت رایگان بسیاری از نکات مهم‌ را دریابید. سوالات خود را نیز می توانید با کارشناسان ما در میان بگذارید.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران