فرمول نحوه شناخت جنسیت در زبان روسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/05 1045
نحوه شناخت جنسیت در زبان روسی

یادگیری جنسیت کلمات در زبان روسی بسیار اساسی و حیاتی است. این موضوع در تمامی مراحل یادگیری زبان روسی، از مبتدی تا پیشرفته، اهمیت دارد. وجود سه جنسیت (مذکر، مونث و نیتر) در زبان روسی می تواند به نظم و ساختار منطقی زبان کمک کند و از دست خطاها و ابهامات در ترکیب و کاربرد کلمات جلوگیری کند. در این مقاله از آموزش زبان روسی به بررسی قواعد جنسیت در زبان روسی میپردازیم. تا انتها همراه ما باشید.

یادگیری جنسیت کلمات همچنین نشانه ای از احترام به فرهنگ و زبان روسی است. آشنایی با قواعد جنسیت دهی نشان می دهد که فرد متعهد به یادگیری درست زبان است و مایل به برقراری ارتباط موثر با بومی زبانان روسی زبان است.

جنسیت اسامی در زبان روسی

از طرفی، یادگیری جنسیت کلمات در زبان روسی بهبود مهارت های ارتباطی، دقت در گفتار و درک مفاهیم را ایجاد می کند و اهمیت زبان روسی را برای ارتباط با جامعه های روسی زبان تأکید می کند. این مهارت در پیشرفت تحصیلی، شغلی و فرهنگی افراد نقش بسزایی دارد و ارتقاء دانش زبانی در این زبان بسیار سودمند خواهد بود.

نحوه تشخیص جنسیت اسامی در زبان روسی

در زبان روسی، تشخیص جنسیت اسامی به وسیله پسوندهایی انجام می شود که به اسامی اضافه می شوند. این پسوندها به تعداد جنسیت های مختلف و نیز تعداد و نوع اسامی مختلف تغییر می کنند.

مطالعه بیشتر: فیلم روسی برای تقویت زبان

جنسیت های اسامی در زبان روسی به سه دسته تقسیم می شوند: مذکر، مونث و مذکر و مونث (نیترال). برای تشخیص جنسیت اسامی در زبان روسی، به پسوندها و قوانینی که با آنها همراهند، توجه و تعلم نیاز دارید.

جنسیت در زبان روسی

1. جنسیت مذکر (Masculine):

اگر اسم به یکی از این پسوندها ختم شود، به عنوان اسم مذکر در نظر گرفته می شود: -Ов، -Ев، -Ий، -Ый، -Й، -А، -Я.

2. جنسیت مونث (Feminine):

اسامی که به این پسوندها ختم شوند، به عنوان اسم مونث در نظر گرفته می شوند: -А، -Я، -О.

3. جنسیت مذکر و مونث (نیترال):

اسامی که به این پسوندها ختم شوند، به عنوان اسم مذکر و مونث (نیترال) در نظر گرفته می شوند: -Е، -Ь، -Ямя، -Мя، -Че.

برای مثال، فرض کنید می خواهید اسم "کتاب" را در زبان روسی تشخیص دهید:

اگر اسم "کتاب" را به "книга" تغییر دهید، مونث خواهد بود.

در صورتی که اسم "کتاب" را به "книг" تغییر دهید، مذکر خواهد بود.

با توجه به تعداد و نوع اسامی و همچنین قوانین مختلف در زبان روسی، تشخیص جنسیت اسامی نیازمند تمرین و تعامل مکرر با زبان است. این موضوع به تسلط به قواعد و نمونه های بیشتر در زبان روسی نیاز دارد تا بتوان به طور دقیق اسامی را به جنسیت های مختلف تشخیص داد.

جمع بستن عبارات مرتبط با جنسیت در روسی

یادگیری جنسیت کلمات در زبان روسی برای تشخیص مفهوم جملات و انتقال پیام دقیق و کامل اهمیت دارد. اشتباه در تعیین جنسیت کلمه می تواند منجر به تغییر مفهوم جمله یا مواردی از این دست شود که در ارتباطات روزمره ناپسند است.

مقاله پیشنهادی: الفبای زبان روسی

علاوه بر این، یادگیری جنسیت کلمات به افزایش دقت و روانی گفتار کمک می کند. با دانستن جنسیت کلمات، انتخاب صحیح فرم های اسم ها، ضمایر و صفات در جملات بهتر انجام می شود و گفتار به شکل طبیعی تر و جاری تری می آید.

آموزش نحوه تشخیص جنسیت اسامی در زبان روسی

در زبان روسی، جمع بستن جنسیت ها به صورت مختصر و منظم انجام می شود. اکثراً افعال و صفات جمع بسته می شوند، ولی در برخی از موارد، تغییراتی در شکل کلمات ایجاد می شود. برای جمع بستن جنسیت ها در روسی، معمولاً به نکات زیر توجه می شود:

1. جمع بستن اسامی مذکر:

اسامی مذکر که به "ъ" یا "й" ختم می شوند، عمدتاً به "и" جمع بسته می شوند. مثال:

стол (میز) → столи (میزها)، дом (خانه) → доми (خانه ها).

همین طور دقت کنید که بعضی از اسامی مذکر که به "й" ختم می شوند، در جمع به "и" تغییر می کنند. مثال:

папа (پدر) → папы (پدرها)، мальчик (پسربچه) → мальчики (پسربچه ها).

2. جمع بستن اسامی مونث:

نام های مونث که به "а" یا "я" ختم می شوند، عمدتاً به "ы" جمع بسته می شوند. مثال: книга (کتاب) → книги (کتاب ها)، мама (مادر) → мамы (مادرها). تعدادی از اسامی مونث که به "я" ختم می شوند، در جمع به "и" تغییر می کنند. مثال:

дочь (دختر) → дочери (دختران).

3. جمع بستن اسامی نیتر:

 • اسامی نیتر که به "о" یا "е" ختم می شوند، عمدتاً به "а" جمع بسته می شوند. مثال: окно (پنجره) → окна (پنجره ها)، время (زمان) → времена (زمان ها).
 • بعضی از اسامی نیتر به صورت ناقص در جمع بسته می شوند و به "я" تغییر می کنند. مثال: море (دریا) → моря (دریاها).

روش جمع بستن اسامی در زبان روسی

مهم است به یاد داشته باشید که همانند هر قاعده ای، برخی اسامی نیز ممکن است استثنا باشند و در جمع بسته شدن شکل های مختلفی داشته باشند. برای بهتر یادگیری جمع بستن جنسیت ها در زبان روسی، مطالعه بیشتر و تمرین کافی پیشنهاد می شود.

مطالعه بیشتر: فرق زبان اوکراینی و روسی

جنسیت کلمات جاندار در زبان روسی

در زبان روسی، برخلاف زبان انگلیسی که دو جنسیت (مذکر و مونث) دارد، سه جنسیت (مذکر، مونث و نیتر) وجود دارد. تشخیص جنسیت کلمات جاندار در زبان روسی به وسیله نشانه های مختلفی که در زبان مورد استفاده قرار می گیرند، انجام می شود. اکثراً این نشانه ها در آخر کلمه ظاهر می شوند:

1. مذکر (мужской род):

 • بیشتر اسامی مذکر در زبان روسی با "ъ" یا "й" ختم می شوند. مثال: стол (میز)، дом (خانه)، папа (پدر)، год (سال).
 • برخی افعال نیز مذکر هستند. مثال: работать (کار کردن)، читать (خواندن)، пить (نوشیدن).

2. مونث (женский род):

 • بیشتر اسامی مونث در زبان روسی با "а" یا "я" ختم می شوند. مثال: книга (کتاب)، мама (مادر)، дочь (دختر)، сестра (خواهر).
 • برخی افعال نیز مونث هستند. مثال: говорить (صحبت کردن)، играть (بازی کردن)، читать (خواندن).

3. نیتر (средний род):

 • بیشتر اسامی نیتر در زبان روسی با "о" یا "е" ختم می شوند. مثال: окно (پنجره)، море (دریا)، яблоко (سیب)، время (زمان).
 • برخی افعال نیز نیتر هستند. مثال: быть (بودن)، делать (انجام دادن)، пить (نوشیدن).

برای تشخیص جنسیت کلمات در زبان روسی باید به شکل آخر کلمات توجه کرد و با تمرین و آشنایی با کلمات بیشتر، قواعد جنسیت دهی روسی را بهتر فراگیرید.

جنسیت کلمات بی جان در زبان روسی

در زبان روسی، بی جان (или همان نزدیک به جاندار)، نیز همانند جاندارها، سه جنسیت دارد که شامل مذکر (мужской род)، مونث (женский род) و نیتر (средний род) می شود. برای تشخیص جنسیت کلمات بی جان در زبان روسی، نشانه های مشخصی وجود دارد که اکثراً در آخر کلمات ظاهر می شوند.

جنسیت اسامی در زبان روسی

1. مذکر (мужской род):

 • - بیشتر اسم های بی جان مذکر با "ъ" یا "й" در پایان کلمه ختم می شوند. مثال: стол (میز)، дом (خانه)، папа (پدر)، год (سال).
 • - بعضی اسم ها مذکر هستند اما به صورت استثنایی، با "а" یا "я" در پایان ظاهر می شوند. مثال: папа (پدر)، кафе (کافه)، зоопарк (باغ وحش).

2. مونث (женский род):

 • بیشتر اسم های بی جان مونث با "а" یا "я" در پایان کلمه ختم می شوند. مثال: книга (کتاب)، мама (مادر)، дочь (دختر)، сестра (خواهر).
 • بعضی اسم ها مونث هستند اما به صورت استثنایی، با "ь" یا "й" در پایان ظاهر می شوند. مثال: ночь (شب)، рать (جنگ).

3. نیتر (средний род):

 • بیشتر اسم های بی جان نیتر با "о" یا "е" در پایان کلمه ختم می شوند. مثال: окно (پنجره)، море (دریا)، яблоко (سیب)، время (زمان).
 • بعضی اسم ها نیتر هستند اما به صورت استثنایی، با "ие" در پایان ظاهر می شوند. مثال: исключение (استثناء)، здание (ساختمان)، дерево (درخت).

مطالعه بیشتر: رنگ ها به زبان روسی

به طور کلی، تشخیص جنسیت کلمات بی جان در زبان روسی نیاز به آشنایی با نشانه ها و قواعد جنسیت دهی دارد. با تمرین و مطالعه بیشتر، می توانید این قواعد را به خوبی فراگیرید و جنسیت کلمات را به درستی تشخیص دهید.

کلمات خنثی در زبان روسی

در زبان روسی، کلمات خنثی (или همان نزدیک به بی جاندار)، یا همان اسم های با نیتر (средний род)، سومین دسته از اسم ها هستند که جنسیت جداگانه ای دارند. اسم های خنثی اغلب به اشیاء و اندازه ها، مفاهیم غیرقابل لمس و علمی و چیزهای بی جان اطلاق می شوند. برای بیان و تشخیص اسم های خنثی، می توانید به موارد زیر توجه کنید:

1. شکل ظاهری:

 • اکثر اسم های خنثی در زبان روسی با "о" یا "е" در پایان کلمه ختم می شوند. مثال: окно (پنجره)، море (دریا)، яблоко (سیب)، время (زمان).
 • بعضی اسم ها به صورت استثنایی با "ие" در پایان نیز خنثی هستند. مثال: исключение (استثناء)، здание (ساختمان)، дерево (درخت).

2. واژگان مرتبط:

برخی اسم های خنثی می توانند بر اساس واژگان مرتبط با آنها، شناخته شوند. برای مثال، اگر کلمه "зеркало" (آینه) را می شنوید، می توانید متوجه شوید که این کلمه خنثی است، زیرا "зеркало" با "о" در پایان آمده است.

3. جنسیت کلمات مرتبط:

برخی از کلمات مرتبط با اسم های خنثی نیز می توانند نقش معیار جهت تشخیص جنسیت این اسم ها داشته باشند. مثلاً اگر افعال یا صفت های مرتبط با یک کلمه به صورت خنثی باشند، احتمالاً آن کلمه هم خنثی خواهد بود.

سخن پایانی

با تمرین و مطالعه بیشتر، می توانید قواعد جنسیت دهی در زبان روسی را به خوبی فراگیرید و به راحتی کلمات خنثی را از کلمات دیگر تشخیص دهید. امیدواریم این مقاله از آموزشگاه زبان ملل برای شما مفید بوده باشد. درصورت داشتن سوال یا اطلاعات بیشتر آن را از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران