افعال در زبان ترکی استانبولی | 200 فعل پرکاربرد

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/17 888
افعال در زبان ترکی استانبولی

افعال در زبان ترکی استانبولی همچون سایر زبان ها از اصلی ترین پایه های زبانی به شمار می رود. با این افعال جمله ها کامل می شود و معنای آن ها را می توان تشخیص داد. از آن جایی که زبان ترکی استانبولی از زبان های رایج و بسیار پرطرفدار در ایران می باشد تصمیم گرفتیم نکات بسیار مهمی را در مورد استفاده از فعل ها برای شما عزیزان توضیح دهیم. سایت آموزشگاه زبان ملل در مورد تمام زبان های رایج دنیا بررسی های لازم را انجام داده و به شما عزیزان تقدیم خواهد کرد. 

رایج ترین افعال در زبان ترکی استانبولی

در زبان ترکی یک سری از افعال کاربرد بیشتری دارند و به اصطلاح رایج تر هستند. آشنایی با این افعال کار آموزش زبان ترکی استانبولی را برای شما به مراتب راحت تر خواهد کرد. در صحبت های عامیانه، فیلم ها و سریال ها و همچنین در اخبار و برنامه های تلویزیونی می توانید انواع افعال در زبان ترکی استانبولی را یاد بگیرید. افعال پرکاربرد در زبان ترکی استانبولی عبارتند از:

Gelmek: آمدن Gitmek: رفتن  Almak: گرفتن، خریدن Vermek: دادن  Konuşmak: صحبت کردن، حرف زدن 
Söylemek: گفتن  Demek: گفتن  Yemek: خوردن  İçmek: نوشیدن، کشیدن  Başlamak: شروع کردن، شروع شدن 
Bitmek: تمام شدن  Bitirmek: تمام کردن Görmek: دیدن İzlemek: تماشا کردن  Bakmak: نگاه کردن 
Seyreymek: تماشا کردن  Açmak: باز کردن  Açılmak: باز شدن  Kapatmak: بستن  Kapanmak: بسته شدن 
Yürümek: راه رفتن  Koşmak: دویدن  Tanımak: شناختن  Tanıtmak: معرفی کردن Tanışmak: آشنا شدن 
Tsnıştırmak: آشنا کردن  Yazmak: نوشتن  Okumak: خواندن، مطالعه کردن، تحصیل کردن Çalışmak: کار کردن، تلاش کردن Bırakmak: رها کردن 
Koymak: گذاشتن  Satmak: فروختن Kullanmak: استفاده کردن Göndermek: فرستادن  Göstermek: نشان دادن
Getirmek: آوردن Götürmek: بردن Geluşmek: پیشرفت کردن  Gezmek: گشت زدن  Gezdirmek: چرخاندن 
Harcamak: خرج کردن  Hatırlamak: به یاد آوردن  Hatırlatmak: به یاد کسی آوردن، یادآوری  Binmek: سوار شدن  Bindirmek: سوار کردن 
İnmek: پیاده شدن İndirmek: پیاده کردن  Sormak: پرسیدن  Cevap vermek: جواب دادن Anlatmak: توضیح دادن
Açıklamak: توضیح دادن، باز کزدن موضوع  Yardım etmek: کمک کردن  Yardımcı olmak: کمک کردن، کمک حال کسی شدن Sürmek: طول کشیدن Vazgeçmek: منصرف شدن 
Devam etmek: ادامه دادن  Geçmek: گذشتن، عبور کردن Geçirmek: گذراندن، عبور دادن  Girmek: وارد شدن  Çıkmak: خارج شدن
Çıkarmak: در آوردن Bilmek: دانستن  Bulmak: پیدا کردن  Bağırmak: داد زدن  Çağırmak: صدا زدن 
Bozmak: خراب کردن  Bozulmak: خراب شدن  Üzmek: ناراحت کردن Üzülmek: ناراحت شدن Kiralamak: اجاره کردن
Oturmak: نشستن Yaşamak: زندگی کردن، تجربه کردن  Çevirmek: چرخاندن Seçmek: انتخاب کردن Kesmek: بریدن 
Kesilmek: بریده شدن، قطع شدن Temizlemek: تمیز کردن  Temizlik yapmak: تمیز کاری کردن Silmek: پاک کردن  Saymak: شمردن 
Çizmek: رسم کردن، خط زدن Kaza yapmak: تصادف کردن Ağlamak: گریه کردن  Gülmek: خندیدن Gülümsemek: لبخند زدن
Kalmak: ماندن  Öğrenmek: یاد گرفتن  Öğretmek: یاد دادن Ödemek: پرداخت کردن  Hesaplamak: حساب کردن 
Özlemek: دلتنگ شدن  Sevinmek: خوشحال شدن  Sevmenk: دوست داشتن Beğenmek: پسندیدن  Bayılmak: غش کردن
Hoşlanmak: از چیزی خوش آمدن  Nefret etmek: نفرت داشتن  Sinirlenmek: عصبانی شدن  Kızmak: عصبانی شدن  Kızdırmak: عصبانی کردن
Sıkılmak: حوصله سر رفتن، خسته شدن  Sakinleşmek: آرام شدن Sakinleştirmek: آرام کردن Kaybetmek: گم کردن Kaybolmak: گم شدن 
Olmak: شدن، بودن  Ölmek: مردن  Öldürmek: کشتن  Düşünmek: فکر کردن  Sanmak: حدس زدن، گمان کردن
Tutmak: نگه داشتن  Çekmek: کشیدن جسمی Çözmek: حل کردن  Çözülmek: حل شدن  Anlaşmak: توافق کردن، کنار آمدن
Buluşmak: دیدار کردن، ملاقات کردن  Görüşmek: دیدار کردن، ملاقات کردن، تلفنی حرف زدن  Çalmak: زنگ خوردن  Aramak: تماس گرفتن، جستجو کردن Telefon etmek: تلفن کردن 
Beklemek: منتظر بودن Bekletmek: منتظر گذاشتن Artmak: اضافه شدن  Arttırmak: اضافه کردن Yükselmek: بالا رفتن 
Azlamak: کم شدن Düşmek: افتادن  Düşürmek: انداختن  Kilo almak: وزن گرفتن، چاق شدن Kilo vermek: وزن از دست دادن، لاغر شدن 
Denemek: امتحان کردن  Tatmak: مزه کردن Giymek: پوشیدن Hazırlamak: حاضر کردن Hazırlanmak: حاضر شدن
Bölmek: تقسیم کردن  Paylaşmak: به اشتراک گذاشتن  Kazanmak: برنده شدن Yenilmek: باختن Tartışmak: بحث کردن
Savaşmak: جنگیدن  Kavga etmek: دعوا کردن Asmak: آویزان کردن  Bağlamak: متصل کردن  Karışmak: قاطی شدن، مخلوط شدن 
Karıştırmak: قاطی کردن، مخلوط کردن Ziyaret etmek: بازدید کردن İdare etmek: اداره کردن  Kontrol etmek: کنترل کردن Bahsetmek: بحث کردن
Güvenmek: اعتماد کردن  İnanmak: باور کردن، اعتقاد داشتن  Dönmek: برگشتن، دور زدن  Durmak: ایستادن  Durdurmak: متوقف کردن
Varmak: رسیدن  Yetişmek: رسیدن  Ulaşmak: رسیدن، دستیابی پیدا کردن Değişmek: عوض شدن Değiştirmek: عوض کردن 
Pişmek: پخته شدن  Pişirmek: چیزی را پختن  Yemek yapmak: غذا درست کردن Büyümek : بزرگ شدن  Büyütmek: بزرگ کردن 
Küçülmek: کوچک شدن Uzatmak: طولانی کردن، دراز کردن  Kısalmak: کوتاه شدن  Kısaltmak: کوتاه کردن Taşımak: حمل کردن
Taşınmak: نقل مکان کردن  Muhabbet etmek: گپ زدن Ezberlemek: حفظ کردن  Utanmak : خجالت کشیدن  Yaralanmak: زخمی شدن 
Saklamak : پنهان کردن Kıyaslamak : مقایسه کردن Ayarlamak : میزان کردن، ردیف کردن Dengelemek : میزان کردن  Fark etkmek : متوجه شدن 
Affetmek : بخشیدن Bağışlamak : اهدا کردن  Sökmek : جدا کردن  Kusmak : بالا آوردن، استفراغ کردن İntihar etmek : خودکشی کردن
Ameliyat olmak: جراحی شدن Tedavi etmek: درمان شدن  Muayene etmek: معاینه کردن  İncelemek : بررسی کردن، موشکافی کردن  Araştırmak : تحقیق کردن
Kılmak : بر پا کردن، خواندن نماز Saldırmak : حمله کردن  Savunmak : دفاع کردن İdare etmek : اداره کردن Yönetmek : مدیریت کردن
Yargılamak : قضاوت کردن  İhracat etmek : صادرات کردن İthalat etmek : واردات کردن  Kıskanmak : حسودی کردن Karşılaştırmak : مقایسه کردن، رو‌ به رو کردن.

انواع فعل در زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی به جهت مسافرت زیاد به این کشور و همچنین مهاجرت زیاد ایرانیان، طرفداران زیادی پیدا کرده است. مهم ترین نکته در این زبان، استفاده از افعال و صرف آن ها می باشد. مشخصه های افعال در زبان ترکی استانبولی با زبان فارسی تفاوت هایی دارد که برای درک بیشتر شما، ساختار آن ها را بررسی می کنیم. قبل از هر چیزی شما را با مصدر آشنا خواهیم کرد. 

✔ مصدر در زبان ترکی استانبولی

در زبان فارسی تشخیص دادن مصدر فعل ها از طریق اضافه شدن « َن» به ریشه فعل می باشد. به عنوان مثال فعل های « گفتن، خوردن، رفتن، نوشتن، آمدن، دیدن، شنیدن و ... ». در زبان ترکی استانبولی مصدر افعال با اضافه شدن پیوندهایی مثل " mek " و " mak " به وجود می آیند. به عنوان مثال:

 • Yemek: غذا خوردن 
 • Gelmek: آمدن 
 • Gitmek: رفتن 
 • Gülmek: خندیدن 
 • Içmek: نوشیدن 
 • Konuşmak: صحبت کردن
 • Yapmak: انجام دادن 
 • Bakmak: نگاه کردن 
 • Oturmak: نشستن
 • Güvenmek: اعتماد کردن
 • Tanışmak: آشنا شدن
 • Buluşmak: ملاقات کردن
 • Beklemek: منتظر ماندن 
 • Dolaşmak: قدم زدن، پرسه زدن 


 مصدر در زبان ترکی استانبولی
 

نکته مهم این است که افعال در حالت مصدری را با برداشتن پسوند، می توان به حالت امری تبدیل کرد. به عنوان مثال به این فعل توجه نمایید. 

 • Gelmek: آمدن 
 • Gel: بیا
 • Gelme: نیا 
 • Bakmak: نگاه کردن
 • Bak: نگاه کن
 • Bakma: نگاه نکن

✔ زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی

افعال در زمان حال ساده، مواردی را نشان می دهند که اکنون در حال اتفاق افتادن هستند و البته که تا کمی پس از صحبت کردن نیز تاثیر آن باقی می ماند. در بخش بعدی این مقاله نحوه صرف کردن این زمان را توضیح خواهیم داد. همان گونه که توضیح داده شد ریشه افعال در زبان ترکی استانبولی همراه با پسوند های " mak " و " mek "، مصدر را تشکیل می دهند. برای این که به ریشه این مصدرها برسیم فقط کافی است این دو پسوند را حذف کنیم. برای یادگیری بهتر این موضوع به مثال های زیر توجه فرمایید. 

 • Gelmek ..... gel : آمدن .... بیا 
 • Almak .... al : خریدن .... بگیر ( بخر ) 
 • Içmek.... iç: نوشیدن .... بنوش
 • Yemek ... ye : خوردن ..... بخور 


زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی
 

همیشه برای به کار بردن فعل ها در زبان ترکی استانبولی، باید قوانین مربوطه را رعایت نمایید‌. 

* یادآوری: صرف فعل در زبان ترکی استانبولیهمان طور که قبلا در مقاله ای مجزا به این موضوع پرداخته ایم، برای صرف نمودن افعال در زبان ترکی استانبولی باید از قوانین و فرمول های منحصر به فرد استفاده نمود. برای این که افعال را در زمان حال ساده به کار ببریم، باید این فرمول را به خاطر داشته باشید. 
شناسه زمین + yor + بن فعل 
قبل از هر کاری پسوندها را از فعل جدا می کنیم تا به بن فعل دست پیدا کنیم. در ادامه شما را با پسوندهای مرتبط با هر شخص را مشاهده می کنید. 
- Um: اول شخص مفرد
- Uz: اول شخص جمع 
- Sun: دوم شخص مفرد 
- Sunuz: دوم شخص جمع 
- Lar: سوم شخص جمع 
در این قسمت صرف افعال در زبان ترکی استانبولی را مشاهده می نمایید. 
 

Ben yapıyorum.  من انجام می دهم.  Biz yapıyoruz.  ما انجام می دهیم. 
Sen yapıyorsun  تو‌ انجام می دهی.  Siz yapıyorsunuz  شما انجام می دهید.
O yapıyor  او انجام می دهد. Onlar yapıyorlar  آن ها انجام می دهند.


مثال دیگری را نیز مطالعه کنید. 
Almak : گرفتن، خریدن، به دست آوردن 
Ben alıyorum.   من می خرم.
Sen alıyorsun.   تو می خری.
O alıyor   او می خرد. 
Biz alıyoruz   ما می خریم. 
Siz alıyorsunuz   شما می خرید. 
Onlar alıyorlar.    آن ها می خرند.
در مثال بعد فعل پرسیدن را صرف می نماییم. 
Sormak: پرسیدن، سوال کردن
Ben soruyorum.  من می پرسم.
Sen soruyorsun.   تو می پرسی. 
O soruyor  او می پرسد.
Biz soruyoruz.  ما می پرسیم. 
Siz soruyorsunuz.  شما می پرسید.
Onlar soruyorlar.  آن ها می پرسند. 
Okumak: خواندن، مطالعه کردن، مدرسه  رفتن
Ben okuyorum.  من مطالعه می کنم. 
Sen okuyorsun  تو مطالعه می کنی. 
O kuyor  او مطالعه می کند. 
Biz okuyoruz  ما مطالعه می کنیم. 
Siz okuyorsunuz.  شما مطالعه می کنید. 
Onlar okuyorlar.  آن ها مطالعه می کنند. 
دوست داشتن : Sevmek 
Ben seviyorum.  من دوست دارم. 
Sen yapıyorsun  تو دوست داری
O seviyor  او دوست دارد. 
Biz seviyoruz  ما دوست داریم. 
Siz seviyorsunuz  شما دوست دارید. 
Onlar seviyorlar.  آن ها دوست دارند. 
با توجه به این نکته های دستوری در مورد صرف کردن افعال در زبان ترکی استانبولی می‌ توانید هر کدام از این فعل ها را به راحتی صرف نمایید.

منفی کردن افعال در زبان ترکی استانبولی

روش منفی کردن افعال در زبان ترکی استانبولی بسیار ساده می باشد. فقط کافی است برای این کار پسوند " ma " یا " me " را به ریشه فعل اضافه نمایید. این مثال ها را مشاهده بفرمایید. 

 • Gelmek: آمدن
 • Gel: ریشه فعل آمدن
 • Gel + me = gelme: نیا
پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران