53 ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/05/01 1715 زمان مطالعه: 4 دقیقه
ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی

در این مقاله از سری مقالات آموزش زبان انگلیسی به معرفی ضرب المثل ها پرداختیم. ضرب المثل ها در زبان ها و فرهنگ های مختلف به عنوان ترکیبی از کلمات و عبارات کاملاً عمیق و غنی از تجربیات و حکمت مردم در طول تاریخ شکل گرفته اند. این اصطلاحات کوتاه و زیبا، به وسیله جملات ساده و قابل فهمی، مفاهیم پیچیده ای را به آسانی وارد می کنند.

در مقالات قبلی درباره ضرب المثل انگلیسی پرکاربرد صحبت کرده بودیم در این مقاله به معرفی ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی خواهیم پرداخت. ضرب المثل ها در موارد مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، از توصیه های زندگی تا معنای عمیق فرهنگ و تاریخ یک جامعه. آنها در مورد سختی ها، موفقیت ها، تغییرات، و تجربه های متنوع زندگی سخن می گویند و اغلب ترجمه هایی عمیق و ارزشمند در انتهای آن ها دارند. 

ضرب المثل مفهومی انگلیسی در مورد زندگی

 1. Life is like a box of chocolates; you never know what you're gonna get.
  زندگی مانند یک جعبه شکلات است؛ هرگز نمی دانید چه چیزی خواهید گرفت.

  ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی
 2. Every cloud has a silver lining.
  هر ابری نقطه نقره ای دارد.
 3. Life is what happens when you're busy making other plans.
  زندگی آنچه است که وقتی در حال برنامه ریزی دیگری هستید، اتفاق می افتد.
 4. You can't make an omelette without breaking eggs.
  شما نمی توانید یک املت بسازید بدون اینکه تخم مرغ را بشکنید.

   

 5. Life is a rollercoaster with its ups and downs.
  زندگی مانند یک ماشین سواری دریاچرخ است با بالاها و پایین ها.
  ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی
 6. When life gives you lemons, make lemonade.
  از فرصت هایی که بدست می آوری خوب استفاده کن.
 7. Life is short, so live it to the fullest.
  زندگی کوتاه است، پس آن را کامل زندگی کنید.
  ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی
 8. Life is a journey, not a destination.
  زندگی سفر است، نه مقصد.
 9. The early bird catches the worm.
  پرنده زودرس کرم را می گیرد.
 10. Life is a puzzle; you have to put the pieces together.
  زندگی معمایی است؛ شما باید قطعات را با هم قرار دهید.

   

 11. Life is a marathon, not a sprint.
  زندگی مانند یک ماراتن است، نه یک دوسرعت.
  ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی
 12. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.
  زندگی 10% اتفاقاتی است که برای ما می افتد و 90% نحوه واکنش ما به آنهاست.
 13. Life is like a mirror; we get the best results when we smile.
  زندگی مانند یک آینه است؛ بهترین نتایج را وقتی می گیریم که لبخند بزنیم.

  مطالعه بیشتر: ضرب المثل های معروف زبان آلمانی
   
 14. Life is full of choices; choose wisely
  زندگی پر از انتخاب هاست؛ با دقت انتخاب کنید.
 15. Life is too short to hold grudges
  زندگی خیلی کوتاه است که خشم و دشمنی در قلبتان نگه دارید.
 16. Life is a series of moments; make them count.
  زندگی مجموعه ای از لحظات است؛ از آنها استفاده کنید.
  ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی
 17. Life is what you make of it.
  زندگی چیزی است که شما آن را میسازید.
 18. Life is a journey that's better traveled with friends.
  زندگی یک سفر است که با دوستان بهتر است طی شود.
 19. Life is a learning experience; the only failure is not learning from it.
  زندگی یک تجربه یادگیری است؛ تنها شکست این است که از آن یاد نگیریم.

   

 20. Life is about the people you meet and the things you create with them.
  زندگی در مورد افرادی است که با آنها آشنا می شوید و چیزهایی که با آنها ایجاد می کنید.

ضرب المثل انگلیسی درباره سختی زندگی

 • When the going gets tough, the tough get going.
  زمانی که شرایط سخت می شود، افراد قوی تر عمل می کنند.
 • No pain, no gain.
  بدون درد، بهره ای نمی گیری

نابرده رنج گنج میسر نمیشود به انگلیسی

 • The darkest hour is just before the dawn
  تاریک ترین لحظه، لحظه ی قبل از طلوع آفتاب است.
 • You can't make an omelette without breaking eggs.
  بدون شکستن تخم مرغ نمی توان املت درست کرد.

همین طور در ادامه تعداد بیشتری ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی با معنی فارسی را در آموزشگاه زبان انگلیسی ملل در اختیار شما قرار می دهیم.

ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی

 • Out of the frying pan, into the fire
  از موقعیت بد به موقعیت بدتر رفتن.
 • You can't have your cake and eat it too
  نمی توانی هم کیک را داشته باشی و هم آن را بخوری.
 • When one door closes, another opens
  هرگز یک درب بسته شود، درب دیگری باز می شود.
 • The road to success is paved with hard work
  راه موفقیت با کار سخت بلوغ می یابد.
 • Rome wasn't built in a day
  رم در یک روز ساخته نشد.
 • Hard work pays off.
  کار سخت نتیجه می دهد.

مقاله پیشنهادی: گل به انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی

 • Don't count your chickens before they hatch.
  قبل از اینکه مرغ ها بیرون بیایند، تعدادشان را نشمارید.
 • Life is like a rollercoaster.
  زندگی مانند یک رولرکوستر است.
 • When in doubt, do without.
  وقتی شک دارید، بدون آن کار کنید.
 • The early bird catches the worm
  پرنده ای که زود بیدار شود، کرم را گرفته است.

ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی

 • In the end, it will be alright.
  در نهایت، همه چیز خوب خواهد شد.
 • Smooth seas do not make skillful sailors.
  دریاهای آرام، مهارت های دریانوردان را نمی سازد.
 • A problem shared is a problem halved.
  یک مشکلی که به اشتراک گذاشته می شود، نصف مشکل است.
 • When the cat's away, the mice will play.
  زمانی که گربه نیست، موش ها بازی می کنند.
 • Don't bite off more than you can chew.
  بیشتر از آن چیزی که توان هضم کردن دارید، نخورید.
 • Actions speak louder than words
  اعمال بلندتر از کلمات صحبت می کنند.
 • Hope for the best, prepare for the worst
  برای بهترین امیدوار باش، برای بدترین آماده شو.

ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی

ضرب المثل های کوتاه انگلیسی با محوریت زندگی

زندگی، یک سفر پیچیده و معنی دار است که هر فرد در آن شرکت می کند. این سفر پر از چالش ها، روزهای خوب، و روزهای دشوار است. همچنین، زندگی شامل لحظه های شادی و غم، پیروزی ها و شکست ها می شود. مانند یک سفر طولانی، زندگی همیشه به جلبه های بلند نمی رسد، بلکه باید از ترقی و افت ها در طول مسیر لذت ببریم.

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

در این سفر، ما با تصمیم های مختلفی روبرو می شویم و انتخاب هایی انجام می دهیم که تأثیر عمیقی بر آینده ی خود دارند. ضروری است که از تجربیات گذشته امان بیاموزیم و به آینده با امید و شجاعت نگاه کنیم. زندگی، فرصتی برای رشد، یادگیری، و تجربه کردن است.

 • Better say Hear it is than Hear it was.
  چه بهتر که بگویی هست، تا این که بگویی بود.
 • There’s no joy without alloy.
  هیچ جا سرخوشی ای نیست، مگر
  در وی از غل و غشی هست اثر.
 • Variety is pleasing.
  تنوع دلپذیر است. (یونانی)
 • Better the harm I know than that I know not.
  گزندی که من می شناسم که چیست
  به است از گزندی که معلوم نیست.
 • Diet cures more than doctors.
  پرهیز بیش از پزشکان شفا می دهد.
 • Great marks are soonest hit.
  وقتی هدفی بزرگ باشد
  بسیار سریع تر توان زد.
 • A good thing is soon snatched up.
  چیز خوب را سریع قاپ می زنند.
 • Still stand by kin
  Through thick and thin.

  گر زمان سرخوشی یا ناخوشی است
  در کنار قوم و خویش خود بایست.
 • Time is precious.
  وقت گران قیمت است.
 • If wilful will to water, wilful must be drowned.
  اگر کله شق سوی آبی رود
  یقین کله شق غرق باید شود.
 • Laugh and grow fat.
  بخند تا چاق شی.

سخن پایانی

ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی تصاویری را طراحی می کند که انسان ها را به تفکر و عمل وا می دارد و در ایجاد تعاملات فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا می کند. به عنوان نمادهایی از حکمت و تجربه نسل های گذشته، ضرب المثل ها به ما یادآوری می کنند که زندگی چقدر پیچیده، تغییرپذیر و بی پایان است و نحوه تعامل ما با آن تاثیر مهمی بر مسیر و مسیر زندگی ما خواهد گذاشت.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران