پرکاربردترین ضرب المثل های معروف زبان آلمانی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/24 715
ضرب المثل های معروف زبان آلمانی

استفاده از ضرب المثل در زبان آلمانی به عنوان یک جزء از فرهنگ و زبان آلمانی، اهمیت ویژه ای دارد. ضرب المثل ها نه تنها بیانگر حکمت و تجربه ی قدیمی مردمان آلمانی هستند، بلکه در ارتباط با دیگر اعضای جامعه نقش های مختلفی ایفا می کنند.

اهمیت اولیه استفاده از ضرب المثل در زبان آلمانی این است که این ضرب المثل ها به گونه ای جذاب و فشرده اصول و ارزش های فرهنگی و اجتماعی را به اشتراک می گذارند. آنها می توانند مفاهیم پیچیده را به شیوه ی ساده تری بیان کنند و به درک و دریافت مخاطبان کمک کنند.

همچنین، استفاده از ضرب المثل در زبان آلمانی می تواند در تقویت ارتباطات فردی و اجتماعی مفید باشد، زیرا این ضرب المثل ها ممکن است در مکالمات روزمره، مذاکرات کسب و کار و حتی ادبیات مورد استفاده قرار گیرند.ما در این مقاله از آموزش زبان آلمانی به معرفی پرکاربردترین ضرب المثل های معروف زبان آلمانی پرداختیم.

ضرب المثل های مهم و معروف در زبان آلمانی

 1. "Alle Wege führen nach Rom." - "همه راهها به روم می انجامد." (معنی: همه مسیرها به هدف نهایی می رسند.)
  پرکاربردترین ضرب المثل های معروف زبان آلمانی
 2. "Wer A sagt, muss auch B sagen." - "کسی که A می گوید، باید هم B را بگوید." (معنی: کسی که قدمی را می گذارد، باید به ادامه آن نیز تعهد کند.)
 3. "Viele Köche verderben den Brei." - "تعداد زیادی آشپز خوراک را فاسد می کنند." (معنی: بیش از حد مشارکت کنندگان، کیفیت کار را کاهش می دهند.)
 4. "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte." - "یک تصویر از هزاران کلمه بیشتر می گوید." (معنی: تصویری بیانگر و شفاف تر از هزاران کلمه است.)
 5. "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen." - "کسی که ضرر کرده است، نیازی به مسخره کردن نیست." (معنی: کسی که صدمه دیده است، نیازی به اضافه بار آوردن به او نیست.)
  ضرب المثل های معروف آلمانی
 6. "Lügen haben kurze Beine." - "دروغ دار پاهای کوتاه دارد." (معنی: دروغ چشم گیر است و به سرعت شناسایی می شود.)
 7. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." - "کسی که اول رسید، اول آسیاب می کند." (معنی: اولویت به کسی می رسد که اول حضور داشته باشد.)
 8. "Morgenstund hat Gold im Mund." - "صبح زودی، طلایی در دهان است." (معنی: زود بیدار شدن و در ساعت صبح، فرصت های بیشتری برای موفقیت فراهم می کند.)
 9. "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt." - "کسی که ریسک نمی کند، پیروزی نمی یابد." (معنی: برای رسیدن به موفقیت باید ریسک کرد و جرئت نشان داد.)
 10. "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm." - "سیب از دست درخت دور نمی افتد." (معنی: فرزندان شباهت های زیادی به والدین خود دارند.)

مقاله پیشنهادی آموزشگاه ملل: نحوه معرفی خود به زبان آلمانی

ضرب المثل های روزمره آلمانی

 1. "Viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende." - "دستان بسیار، کار را به سرعت به پایان می رسانند." (معنی: با مشارکت بیشتر افراد، کار سریع تر به پایان می رسد.)
  پرکاربردترین ضرب المثل های معروف زبان آلمانی
 2. "Der frühe Vogel fängt den Wurm." - "پرنده زودبیدار، کرم را می گیرد." (معنی: کسی که زود بیدار می شود، فرصت های بیشتری را به دست می آورد.)
 3. "Ohne Fleiß kein Preis." - "بدون کوشش، هیچ پاداشی نیست." (معنی: برای رسیدن به موفقیت، نیاز به کوشش و تلاش است.)
 4. "Wer den Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert." - "کسی که سنت را قدر نمی داند، ارزش یورو را ندارد." (معنی: کسی که به کوچکترین مسائل اهمیت نمی دهد، ارزش مسائل بزرگتر را ندارد.)
 5. "In der Kürze liegt die Würze." - "در کوتاهی میزان طعمی را پیدا می کنیم." (معنی: در اختصار زیبایی و قوت متن پنهان است.)
 6. "Der Teufel steckt im Detail." - "شیطان در جزئیات است." (معنی: برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید به جزئیات توجه کنیم.)
  پرکاربردترین ضرب المثل های معروف زبان آلمانی
 7. "Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach." - "ترجیح می دهم یک سهره در دست داشته باشم تا یک کبوتر روی سقف." (معنی: بهتر است چیز کوچکی را که در دست داریم، قدر دانسته و از آن استفاده کنیم تا به چیز بزرگتری که داریم فکر کنیم.)
 8. "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen." - "کسی که در خانه شیشه ای نشسته است، نباید با سنگ پرتاب کند." (معنی: کسی که خود نقص دارد، نباید از دیگران انتقاد کند یا به آنها تجاوز کند.)
 9. "Das geht mir auf den Keks." - "این موضوع برایم خسته کننده است." (معنی: این موضوع برایم آزاردهنده است.)
 10. "Jeder ist seines Glückes Schmied." - "هر کس خودش صانع شانس و شادمانی است." (معنی: هر فرد مسئول شانس و موفقیت خودش است.)

برای مطالعه بیشتر: چه کشورهایی به زبان آلمانی صحبت می کنند؟

ضرب المثل های پرکاربرد در آلمانی

 1. "Der Appetit kommt beim Essen." - "اشتها در هنگام خوردن بیدار می شود." (معنی: برای لذت بردن از چیزی، باید اقدام کنیم و شروع کنیم.)
  بهترین ضرب المثل های معروف آلمانی
 2. "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus." - "هر کس چه در جنگل فریاد بزند، همان صدا به گوشش می رسد." (معنی: رفتار و رویه های ما باعث پاسخ و واکنش دیگران می شود.)
 3. "Ehrlich währt am längsten." - "راستی بهترین راه حفظ است." (معنی: راستی و صداقت به مدت طولانی تر باقی می ماند.)
 4. "Wer zuletzt lacht, lacht am besten." - "کسی که آخرین بار خندید، بهترین خنده را می کند." (معنی: کسی که آخرین پیروز است، بهترین لذت و شادی را تجربه می کند.)
 5. "Wo Rauch ist, ist auch Feuer." - "جایی که دود است، آتش نیز هست." (معنی: هر چیزی که شایعه می شود، عموماً حقیقتی در پشت آن وجود دارد.)
 6. "Aus den Augen, aus dem Sinn." - "از چشم، از ذهن." (معنی: وقتی چیزی از دید ما خارج شود، آن را فراموش می کنیم.)
 7. "Wer rastet, der rostet." - "کسی که استراحت می کند، زنگ زده می شود." (معنی: کسی که تلاش و فعالیت خود را متوقف کند، قدرت و مهارت هایش کاهش می یابد.)
 8. "In der Not frisst der Teufel Fliegen." - "در موقعیتی که به شدت نیازمندیم، حتی شیطان هم مگس می خورد." (معنی: در شرایط سخت، انسان ها به هر راهی برای زنده ماندن و به دست آوردن نیازهای خود روی می آورند.)
 9. "Übung macht den Meister." - "تمرین می تواند انسان را استاد کند." (معنی: تکرار و تمرین می تواند انسان را در یک مهارت به مهارتمندی برساند.)
 10. "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold." - "صحبت کردن نقره است، سکوت طلا." (معنی: صحبت کردن مهم است، اما در برخی مواقع سکوت و عدم صحبت کردن ارزشمندتر است.)

مقاله پیشنهادی آموزشگاه ملل: بهترین آموزشگاه زبان آلمانی

جملات و اصطلاحات شبیه ضرب المثل در آلمانی

 1. "Der Fisch stinkt vom Kopf her." - "ماهی از سر بو می دهد." (معنی: مشکلات و ناهنجاری ها در یک سازمان یا گروه از سر و رهبری آن شروع می شود.)
 2. "Lügen haben kurze Beine, aber sie kommen weit." - "دروغ ها پاهای کوتاه دارند، اما خیلی دور می روند." (معنی: دروغ ها در ابتدا ممکن است موفقیت زودگذری داشته باشند، اما در نهایت خود را نشان می دهند.)
 3. "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen." - "کسی که آسیب دیده است، نیازی به ننگ و آزار ندارد." (معنی: آن که ضرر دیده، نیازی ندارد که در معرض نقض و طعنه دیگران باشد.)
 4. "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei." - "همه چیز پایانی دارد، تنها سوسیس دو پایان دارد." (معنی: همه چیز قرار است به پایان برسد، با این حال بعضی از موارد می توانند دو راه پیش رو داشته باشند.)
 5. "Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen." - "آنچه را که امروز می توانی انجام دهی، به فردا موکول نکن." (معنی: آنچه را که می توانید امروز انجام دهید، به فردا نگذارید.)
 6. "Wer nicht hören will, muss fühlen." - "کسی که نمی خواهد گوش کند، باید حس کند." (معنی: کسی که به سخنان و هشدارها گوش نمی دهد، باید تبعات و نتایج آن را تجربه کند.)

  مطالعه بیشتر: سلام و احوالپرسی به آلمانی
   
 7. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer." - "یک قسمت کوچک هنوز بهار را نمی آورد." (معنی: یک نمونه کوچک هنوز نشانگر وقوع یک پدیده یا تغییر کلی نیست.)
 8. "Ein Unglück kommt selten allein." - "یک بلا به تنهایی نادراً می آید." (معنی: یک بلا به تنهایی بیشتر اتفاق نمی افتد، عموماً همراه با بلاهای دیگر است.)
 9. "Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil." - "به یک تخته خشن، یک کیل خشن می آید." (معنی: برای رفع یک مشکل جدی، نیاز به راه حل متناسب و قوی است.)
 10. "Aus Schaden wird man klug." - "از آسیب ها خردمند می شویم." (معنی: از تجربه های ناموفق آموزش های ارزشمندی به دست می آوریم.)

ضرب المثل های مهم در زبان ژرمنی

 1. "Wer A sagt, muss auch B sagen." - "کسی که «آ» می گوید، باید هم «ب» بگوید." (معنی: کسی که یک تصمیم می گیرد، باید به آن پایبند باشد و تمام مسئولیت های آن را بپذیرد.)
 2. "Die Hoffnung stirbt zuletzt." - "امید آخرین می میرد." (معنی: در شرایط سخت و ناامید کننده، امید آخرین چیزی است که از بین می رود.)
 3. "Viele Köche verderben den Brei." - "بسیاری از آشپزها غذا را خراب می کنند." (معنی: وقتی بسیاری از افراد مختلف در یک پروژه شرکت می کنند، ممکن است کیفیت و عملکرد کلی آن کاهش یابد.)
 4. "Ordnung ist das halbe Leben." - "نظم، نیمی از زندگی است." (معنی: نظم و ترتیب در زندگی ما بسیار مهم است و به موفقیتمان کمک می کند.)
 5. "Papier ist geduldig." - "کاغذ صبور است." (معنی: نوشته ها و وعده ها در کاغذ می توانند صبورانه باشند، اما عمل و اجرا مهم است.)
 6. "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte." - "یک تصویر بیشتر از هزار کلمه می گوید." (معنی: گاهی یک تصویر قادر است احساسات و مفهومی را بهتر از صدها کلمه به ارمغان بیاورد.)
 7. "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt." - "کسی که ریسک نمی کند، پیروزی نمی برد." (معنی: برای رسیدن به موفقیت، باید به ریسک پذیری و پیشروی تمایل داشت.)
 8. "Steter Tropfen höhlt den Stein." - "قطره به قطره سنگ را خورد می کند." (معنی: تدریجاً و با تلاش مداوم، می توان مسائل سخت را حل کرد.)
 9. "In der Kürze liegt die Würze." - "در کوتاهی است مزه." (معنی: در ارائه چیزها به صورت ساده و مختصر، جذابیت و جذبه ی بیشتری وجود دارد.)
 10. "Ohne Fleiß kein Preis." - "بدون تلاش، پاداشی نیست." (معنی: برای رسیدن به موفقیت و پاداش، نیازمند تلاش و کوشش است.)

مطالعه بیشتر: بهترین روش یادگیری لغات آلمانی

ضرب المثل های فلسفی در آلمانی

 1. "Keine Antwort ist auch eine Antwort." - "عدم پاسخ دهی نیز یک پاسخ است." (معنی: عدم پاسخ دهی به یک سؤال یا درخواست نیز می تواند بیانگر نظری یا عدم تمایل به همکاری باشد.)
 2. "Vorfreude ist die schönste Freude." - "لذت از انتظار، زیباترین لذت است." (معنی: لذتی که از انتظار یک رویداد یا تجربه داریم، بیشترین لذت را به ما می دهد.)
 3. "Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch keinem anderen zu." - "آنچه را نمی خواهی به تو کنند، به هیچکس دیگر هم نکن." (معنی: بر دیگران همان رفتاری را داشته باش که نمی پسندی به تو داشته باشند.)
 4. "Übung macht den Meister, aber ohne Talent geht es nicht." - "تمرین انسان را به استادی می رساند، اما بدون استعداد این امکان وجود ندارد." (معنی: تمرین و تلاش می تواند انسان را در یادگیری و مهارت به موفقیت برساند، اما بدون استعداد اولیه، این امکان وجود ندارد.)
 5. "Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen." - "ضمیر پاک، بالشی نرم است." (معنی: داشتن ضمیر سازگار و پاک، باعث آرامش درونی و استراحت خوبی می شود.)
 6. "Jeder ist seines Glückes Schmied." - "هر کس خود سرنوشت خویشتن است." (معنی: هر فرد مسئول خوشبختی و موفقیت خودش است و قادر است آن را خودش تحقق دهد.)
 7. "Was lange währt, wird endlich gut." - "آنچه طولانی می کشد، در نهایت خوب می شود." (معنی: پروژه ها و کارهایی که طولانی مدت زمان می برند، در نهایت به نتیجه ی خوبی می رسند.)
 8. "Ein Geheimnis bleibt ein Geheimnis, wenn es keinerlei Zeugen gibt." - "یک راز راز می ماند، اگر شاهدی وجود نداشته باشد." (معنی: اگر شواهدی از یک راز وجود نداشته باشد، آن راز به محفوظی خود ادامه می دهد.)

سخن پایانی

استفاده از ضرب المثل ها در زبان آلمانی نیز همچنان متداول است و می تواند روشی جذاب برای بیان مفاهیم و حکمت های فرهنگی باشد. ضرب المثل ها در زبان آلمانی با ترکیب کلماتی شگفت انگیز و تصویری غنی می توانند ایده ها و مفاهیم را به شیوه ای کوتاه و قابل فهم به اشتراک بگذارند.

امیدواریم مطالعه این مقاله از آموزشگاه زبان ملل برای شما کاربردی بوده باشد. اگر شما نیز ضرب المثل معروف زبان آلمانی دیگری می‌شناسید، با ما به اشتراک بگذارید!

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران