آموزش گرامر ماضی نقلی در زبان آلمانی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/28 485 زمان مطالعه: 2 دقیقه
ماضی نقلی در زبان آلمانی

اگر می‌خواهید زبان آلمانی را بیاموزید، مسلما زمان ماضی نقلی یا حال کامل که به زبان آلمانی Perfeckt گفته می‌شود را شنیده اید. نام دیگر آن زمان گذشته مرکب است که اکثرا در گفتگوها به کار می‌رود و در زبان آلمانی جهت استفاده از آن باید اصول مختلفی را بدانید. در این مقاله از آموزشگاه زبان آلمانی ملل در خصوص ماضی نقلی در زبان آلمانی به نکات مهمی اشاره خواهیم کرد تا بتوانید علم خود را در مورد آن بیفزایید.

زمان ماضی نقلی به زبان آلمانی Perfeckt

زمان ماضی نقلی با بکار بردن بخش سوم یکی از سه فعل مرکب، قوی یا بی‌قاعده و ضعیف یا با قاعده با فعل کمکی ایجاد خواهد شد. در آموزش زبان آلمانی ماضی نقلی با نام گذشته مکالمه‌ای یا محاوره‌ای شناخته می‌شود، زیرا بیشتر در زبان محاوره‌ای و حین گفتگو کردن در خصوص رویدادها و اتفاقات به کار می‌رود.

 


به طور مثال ما در فارسی بیان می‌کنیم: ما دیروز به سینما رفتیم. همین عبارت را در زبان آلمانی نیز به صورت گذشته ساده Imperfekt می‌توان نقل کرد. به اینصورت که بگوییم Wir sahen ihn gestern و هم به صورت ماضی نقلی Perfekt به این شکل: Wir haben ihn gestern gesehen. 
 

زمان ماضی نقلی به زبان آلمانی Perfeckt


دومین جمله همان جمله ترکیبی یا مرکب است، زیرا در آن فعل ماضی gesehen با فعل کمکی haben ترکیب شده است. در نتیجه به صورت محاوره‌ای ترجمه خواهد شد. مثلا به جای، ما دیروز او را دیده ایم. گفته می‌شود، ما دیروز او را دیدیم. در جدول زیر فعل‌های متنوع در حالت‌های ماضی نقلی و مصدر ذکر شده است. 
 

فعل مصدر ماضی نقلی
داشت Haben hat gehabt
آورد bringen hat gebracht
خرید kaufen hat gekauft


در زمان استفاده از این افعال باید به نکات زیر توجه کنید:

 • بخش سوم یا حالت مفعولی بعضی از این فعل‌ها به t پایان می‌پذیرد، در حالی که بخش سوم مابقی به en ختم می‌شود. 
 • برخی از این فعل‌ها برای ساختن زمان حال کامل، از فعل haben به شکل فعل کمکی بهره می‌برند، با این وجود که بعضی دیگر sein را به کار می‌برند.

مطالعه بیشتر: تفاوت گذشته ساده و گذشته کامل در زبان آلمانی

افعال ضعیف

در زبان آلمانی افعال ضعیف در اصل همان فعل‌های باقاعده هستند که بدون استثنا و به آسانی قابل تبدیل شدن به زمان‌های مختلف هستند. بخش سوم یا حالت مفعولی فعل‌های ضعیف، همیشه در زبان آلمانی با t پایان می‌پذیرد و جهت ساخت شکل سوم فعل آن‌ها، به ابتدای فعل ge افزوده می‌شود. به جدول زیر دقت کنید:
 

فعل مصدر قسمت سوم فعل
بازی کردن spielen  gespielt
گفتن sagen  gesagt
درست کردن، ساختن machen  gemacht


فعل‌هایی که به ieren ختم می‌شوند مانند probieren تلاش کردن، studieren مطالعه کردن، reparieren تعمیر کردن و fotografieren عکس گرفتن زمانی که به بخش سوم فعل تغییر می‌یابند ge نخواهند گرفت. مانند: hat fotografiert عکس گرفته شده است. 

افعال قوی

فعل‌های قوی یا فعل‌های بی‌قاعده هستند که به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن، نمی‌توان جهت تبدیل آن‌ها به زمان‌های مختلف از یک قاعده معین استفاده کرد، در نتیجه باید حافظ آن‌ها بود. بخش سوم این فعل‌ها که جهت ساخت زمان حال کامل استفاده می‌شوند با en پایان می‌پذیرند.
 

فعل مصدر ماضی نقلی
رفتن gehen gegangen
صحبت کردن sprechen gesprochen


با این وجود که الگوهای متنوعی در زبان آلمانی جهت ایجاد زمان ماضی نقلی هستند و برخی مواقع این الگوها مانند زبان انگلیسی هستند، ولی بخش سوم بعضی فعل‌ها را حفظ می‌کنیم.

مطالعه بیشتر: مزایای یادگیری زبان آلمانی

مانند: gefahren رانده شد، geschrieben نوشته شد، gesungen خوانده شد و gegessen خورده شد. همچنین توجه کنید که برای اینکه با فعل‌هایی که پیشوندهای غیر قابل تفکیک و تفکیک‌پذیر دارند زمان ماضی نقلی بسازید باید قوانین مربوط به آن‌ها را در نظر داشته باشید. 

افعال مرکب 

فعل‌های مرکب در دسته افعالی هستند که قابل پیش بینی نیستند و بخش سوم آن‌ها باید مانند افعال بی‌قاعده به درستی ثابت بماند. فعل‌های مرکب همانگونه که از نامشان پیداست از افعال باقاعده و بی‌قاعده ترکیب شده‌اند که با هم بخش سوم فعل را ایجاد می‌کنند. با این وجود که این فعل‌ها در زمان تغییر یافتن به بخش سوم فعل مانند افعال ضعیف با t پایان می‌پذیرند، ولی مانند افعال قوی ریشه آن‌ها تغییر خواهد کرد.
 

فعل مصدر بخش فعل سوم شخص
آوردن bringen gebracht
دانستن kennen  gekannt
دانش wissen gewußt

زمان استفاده از فعل کمکی Sein 

جهت ساختن زمان ماضی نقلی در زبان انگلیسی فعل کمکی have به کار برده می‌شود، ولی در زبان آلمانی برخی از فعل‌ها برای اینکه بتوانند زمان کامل حال را بسازند، احتیاجی به فعل کمکی Sein ندارند. در این صورت طبق قانون کلی باید به این نکات توجه کرد: 

افعال لازم یا ناگذر که به صورت مستقیم مفعول نمی‌گیرند و تغییری نخواهند پذیرفت، در زمان به کار رفتن در زمان حال کامل به جای haben از فعل کمکی sein بهره می‌برند. در این بین در خصوص دیگر افعال استثنائاتی دیده می‌شود که این اسنثنائات شامل فعل bleiben و خود فعل کمکی sein می‌شوند که هر دو از فعل sein جهت زمان ماضی نقلی بهره می‌برند. 

این قانون تنها در خصوص مقدار کمی از فعل‌ها صدق می‌کند و تنها باید فعل‌هایی که با sein می‌آیند را ثابت نگه داشت تا در زمان ساخت زمان ماضی نقلی آن‌ها را به یاد داشته باشید. برای اینکه بتوانید آن‌ها را به یاد داشته باشید باید بدانید اکثر این فعل‌ها ناگذر هستند و اشاره به یک حرکت دارند. در اینجا بعضی از این افعال را ذکر خواهیم کرد. 

 • Bleiben: ماندن
 • laufen: دویدن
 • fallen: افتادن
 • warden: تبدیل شدن
 • reisen: سفر کردن
 • kommen: آمدن
 • steigen: بالا رفتن، صعود کردن
 • fahren: مسافرت کردن، رانندگی کردن
 • gehen: رفتن
 • sein: بودن
 • sterben: مردن
 • wachsen: رشد کردن

مثال: Er ist schnell gelaufen. او به سرعت دوید.

مطالعه بیشتر: زمان آینده در آلمانی

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان آلمانی

سخن پایانی

برای ذکر کاری که در گذشته صورت گرفته در قدم اول از ماضی نقلی استفاده می‌کنند. ماضی نقلی در زبان آلمانی از صرف یکی از فعل‌های haben و sein و از اسم مفعول Partizipperfekt ایجاد می‌شود. اسم مفعول فعل‌های با قاعده و بی‌قاعده دو حالت مختلفی دارد. در نوع با قاعده ge به اول فعل و et یا t به آخر فعل افزوده می‌شود. به فعل‌هایی که تاکیدی بر روی هجای ابتدای آن‌ها نمی‌شود ge اضافه نخواهد شد. همچنین فعل‌های مرکب تفکینک ناپذیر و فعل‌هایی که ختم به ieren می‌شوند در این دسته هستند و ge نخواهند گرفت.

مطالعه بیشتر: حال کامل در آلمانی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران