من به ایتالیایی چی میشه؟

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/13 140 زمان مطالعه: 2 دقیقه
من به ایتالیایی

در این مقاله در مورد ضمیر من به ایتالیایی صحبت خواهیم کرد. این ضمیر از ضمایر فاعلی است که در زبان ایتالیایی و البته هر زبان دیگری بسیار کلیدی و مهم هستند‌. پس باید برای آموزش زبان ایتالیایی این ضمایر وقت بگذارید و در ابتدای مسیر یادگیری زبان، آن را یاد بگیرید. پس با این آموزش از آموزشگاه زبان ملل با ما باشید و نکات لازم را یاد بگیرید.

ضمیر من در زبان ایتالیایی

ضمیر من در زبان ایتالیایی، "Io" می باشد که اولین شخص از ضمایر شخصی محسوب می شود‌. این ضمیر معادل ضمیر "I" در زبان انگلیسی می باشد و زمانی در جمله مورد استفاده قرار می گیرد که فاعل آن مشخص باشد‌.

ضمیر من به ایتالیایی

در ادامه مثال های را از این ضمیر شخصی برای شما آماده نموده ایم که مطمئنا یادگیری را برای شما راحت تر می سازد.

مطالعه بیشتر: ضمایر در زبان ایتالیایی

  • Il mio amico ed io ci abdremo.
    من و دوستم می رویم.
  • Non lo sapevo nemmeno io.
    من خودم هم نمی دانستم.
  • Lo farò io
    من آن را انجام خواهم داد.

مطالعه بیشتر: دیکشنری ایتالیایی به فارسی

مثال های دیگر در مورد ضمیر io 

در این بخش تعداد دیگری مثال را برای شما آماده نموده ایم که استفاده از ضمیر من به ایتالیایی را به شما آموزش خواهد داد.

مطالعه بیشتر: ضمایر مفعولی در ایتالیایی

Innsbruck, io ti devo lasciare اینسبروک، من باید تو را ترک کنم.
Io ho vomitato tre volte من سه بار پرتاب کردم.
Io canto quasi ogni giorno تقریبا هر روز آواز می خوانم.
Io sarò felice di aiutarvi من خوشحال خواهم شد که به شما کمک کنم.
Pensi che io sia stupida به نظر شما من احمق هستم؟
Io mangio sauerkraut ogni mattina من هر روز صبح کلم ترش نی خورم.
Io vorrei parlare con Jean من می خواهم با جان صحبت کنم.
Io vivo in un apparyamento من در یک آپارتمان زندگی می کنم.
Io non ho ulteriori domande من سوالات دیگری ندارم‌.
Io sono come mio fratello من مثل برادرم هستم.
Io posso insegnarti delle cose من می توانم به شما چیزهایی یاد بدهم.
Io posso insegnarvi delle cose من می توانم به شما چیزهایی یاد بدهم
Io sono onorato di conoscerla از دیدن شما مفتخرم
Io sto facendo i compiti من دارم تکالیفم را انجام می دهم.
Io sono pronto a partire من آماده رفتن هستم.
Io ho fede in lei من به تو ایمان دارم.
Io conosco i miei diritti من حقوقم را می دانم.
In generale io mangio molto من معمولا زیاد می خورم. 
Io mi sveglio alle 6 ساعت شش بیدار می شوم.
پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران