افعال مدال (modal verbs) در زبان انگلیسی چیست؟

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/02/27 217 زمان مطالعه: 5 دقیقه
افعال مدال در زبان انگلیسی

افعال مدال یکی از مهمترین قسمت‌های زبان انگلیسی هستند که در بسیاری از موارد برای بیان نظر، تعهد، توصیه و... استفاده می‌شوند. به دلیل اینکه این افعال در زبان فارسی معادل دقیقی ندارند، یادگیری آن‌ها برای زبان ‌آموزان خارجی چالش ‌برانگیز است. در این مقاله از آموزشگاه زبان انگلیسی ملل به بررسی افعال مدال و کاربردهای آن‌ در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

افعال مدال (modal verbs) چیست؟ 

افعال مدال (Modal Verbs) یک دسته از افعال در زبان انگلیسی هستند که برای بیان استعداد، توانایی، اجازه، تمایل، وظیفه، یا یقین به کار می‌روند. این افعال به طور معمول همراه با یک فعل اصلی به کار می‌روند و به او معنای خاصی می‌دهند.

افعال مدال (modal verbs) در زبان انگلیسی


افعال مدال به طور کلی عبارتند از: can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. این افعال می‌توانند در زمان حال، گذشته، و آینده بکار بروند. یک نکته مهم در آموزش زبان انگلیسی این است که افعال مدال به تنهایی به کار نمی‌روند و نیاز به یک فعل اصلی دیگر دارند. به عنوان مثال، "I can swim" که به معنی من می‌توانم شنا کنم است.

موارد استفاده از افعال مدال 

افعال مدال در زبان انگلیسی برای بیان توانایی، اجازه، تمایل، وظیفه، حتی احتمال و یقین به کار می‌روند. این افعال به طور کلی در موارد زیر استفاده می‌شوند:

- بیان توانایی یا اجازه

 • "can" برای بیان توانایی استفاده می‌شود، مثل "She can play the piano." (او می‌تواند پیانو بنوازد.)
 • "could" همچنین برای بیان توانایی در گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند "I could swim when I was a child." (من می‌توانستم وقتی کودک بودم شنا کنم.)
 • "may" برای اجازه دادن استفاده می‌شود، مثلاً "You may go now." (اکنون می‌توانید بروید.)
 • بیان تمایل یا نیت
 • "will" برای بیان تصمیم و تمایل در آینده به کار می‌رود، مانند "I will help you with your homework." (من به شما در تکالیفتان کمک خواهم کرد.)
 • "would" نیز برای بیان تمایل در گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثلاً "She said she would visit us next week." (او گفت که هفته آینده ما را می‌بیند.)

- بیان وظیفه یا الزام

 • "must" برای بیان وظیفه یا الزام به کار می‌رود، مانند "You must study for your exam." (شما باید برای امتحان خود بخوانید.)
 • "should" نیز برای بیان پیشنهاد و وظیفه به کار می‌رود، مثلاً "You should listen to your parents." (باید به والدینت گوش کنی.)

- بیان احتمال و یقین

 • "may" برای بیان احتمال استفاده می‌شود، مانند "It may rain tomorrow." (احتمالاً فردا باران ببارد.)
 • "might" نیز برای بیان احتمال کمتر استفاده می‌شود، مثل "She might arrive late." (او ممکن است دیر برسد.)
   

افعال مدال در انگلیسی


افعال مدال می‌توانند با فعل اصلی بیان کننده عملی که انجام می‌شود، ترکیب شوند. این افعال به عنوان افعال کمکی و به کار رفتن با آن‌ها در زمان‌های مختلف جمله، تغییر می‌کنند.

مطالعه بیشتر: زبان انگلیسی چند گرامر دارد؟

لیست افعال مدال در انگلیسی

لیست افعال مدال به صورت زیر است:

افعال مدال مثال ترجمه
"Can" (‌توانستن) I can speak English من می‌توانم انگلیسی صحبت کنم.
"Could" (می‌توانست) When I was young, I could run very fast وقتی که جوان بودم، می‌توانستم بسیار سریع دویده باشم.
"May" (ممکن است) You may take a seat ممکن است بنشینید.
"Might" (ممکن بودن) It might rain tomorrow ممکن است فردا ببارد.
"Should" (باید) You should study for the exam باید برای امتحان مطالعه کنید.
"Will" (خواهد) He will help you او به شما کمک خواهد کرد.
"Would" (خواهد) If I had money, I would buy a new car اگر پول داشتم، یک ماشین جدید می‌خریدم.
"Must" (باید) You must follow the rules شما باید قوانین را رعایت کنید.


افعال مدال می‌توانند مفاهیم مختلفی از جمله تقاضا، تصمیم، احتمال و توصیه را انتقال دهند. از آنجایی که این افعال نقش مهمی در ساختار جملات انگلیسی دارند، استفاده صحیح از آنها می‌تواند به بهبود مکالمات و نوشتار شما کمک کند.

مطالعه بیشتر: حروف اضافه در زبان انگلیسی

نحوه استفاده از افعال Modal

یکی از مهمترین نکاتی که باید در جمله سازی افعال مدال به آن توجه کنید نحوه استفاده از افعال مدال در جملات است. یک نکته مهم این است که این افعال زمانی که بخواهند به صورت منفی یا پرسشی بیان شوند، از فعل‌های کمکی مانند "do", "does", "did" در جمله استفاده نمی‌کنند. به طور مثال:

Must I finish this today?
Why should we do that?

در اینجا می‌بینید که "must" و "should" برای جملات سؤالی بدون کمک "do, does, did" استفاده شدند. نکته مهم دیگر این است که این افعال می‌توانند به تنهایی در جمله بیان شده و باید بدون "to" استفاده شوند، مگر اینکه بعد از آن فعلی بیاید که به عنوان یک اسم به کار برود. به عنوان مثال:

 • She can swim.
 • He must stop now.
 • You ought to study more.

فرمول‌های استفاده افعال مدال در زمان‌های مختلف

برای استفاده از فعل‌های modal در زمان حال ساده، باید قوانین زیر را به خاطر بسپارید. در صورت استفاده از افعال مدال باید از شکل مصدری فعل اصلی بدون to استفاده کنید. همچنین، برای ساخت جملات سوالی، باید از مصدر بدون to و فعل modal استفاده کنید، با این تفاوت که جای این دو در جملات سوالی عوض می‌شود.

* حال ساده

? + فعل اصلی+ فاعل + فعل مدال
مانند:
Can you eat a pizza?
آیا می‌توانی پیتزا بخوری؟

* حال استمراری

نحوه استفاده از فعل‌های مدال برای حال استمراری به صورت زیر است:
? + ing + شکل ساده فعل + فعل to be  + فعل مدال
مانند:
I should be going
من باید بروم

* حال کامل استمراری

نحوه استفاده از افعال مدل در زمان حال کامل استمراری، با استفاده از have، با حال ساده تفاوت زیادی ندارد. در صورتی که فعل کمکی جمله modal باشد، باید حتماً از have استفاده کنید، حتی اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد.
? + ing + شکل ساده فعل + have been + فعل مدال
She must have been sleeping.
حتما خواب بوده است.

* گذشته و حال کامل

استفاده از افعال مدال در زمان‌های گذشته ساده، گذشته استمراری و حال کامل، دارای قوانین پیچیده‌تری است. به عنوان قاعده اول، فعل‌های can و will در زمان گذشته به could و would تبدیل می‌شوند، اما بقیه افعال مدال در زمان گذشته تغییری نمی‌کنند و برخی از آن‌ها در زمان گذشته کاربرد ندارند.

با توجه به اینکه این فعل‌ها بیشتر با فرض و احتمال سر و کار دارند و زمانی که کاری در گذشته انجام شده باشد، دیگر فرضی نیست، بنابراین هیچ یک از افعال مدال در زمان‌ گذشته کامل و گذشته استمراری استفاده نمی‌شوند.

* گذشته ساده

در بخش‌های قبل به معرفی افعال مدال اشاره کردیم. در واقع، برخی از افعال مانند can و will تنها در زمان گذشته ساده قابل استفاده هستند.
 

modal verbs


در حالی که have to و need to در صورتی که به شکل had to و needed to بیایند، می‌توانند در زمان گذشته ساده استفاده شوند. بنابراین، فرمول کلی برای استفاده از این افعال در زمان گذشته ساده به شکل زیر است:

مصدر بدون to be + could/would
مانند:
I could do a piano when I was a kid.
وقتی بچه بودم می‌توانستم پیانو بزنم.

* گذشته استمراری

نحوه استفاده از فعل‌های مدال برای گذشته استمراری به صورت زیر است:
ing + شکل ساده فعل +could/would + be
مانند:
I could be working right now.
من میتونم همین الان کار کنم.

* ماضی نقلی

در دوره زمانی گذشته، به جای استفاده از شکل مصدری فعل اصلی، از قسمت سوم فعل استفاده می‌شد. برای مثال، در زمان حال کامل استمراری، حتماً به یاد داشته باشید که برای تمامی ضمایر از have استفاده کنید.
قسمت سوم فعل + have + فعل مدال
مانند:
I might have gone to the park, but I forgot.
شاید به پارک رفته بودم، اما فراموش کردم.

* زمان‌های آینده

در زمان آینده، بیشتر از فعل modal (will) استفاده خواهند کرد، اما در صورت نیاز به استفاده از فعل‌های مدال دیگر مانند can یا should، باید آن‌ها را با شکل مصدری فعل (بدون will) به طور معمول استفاده کنید. مانتد:
I can hang out tomorrow.
من میتونم فردا بیرون بروم.

مطالعه بیشتر: کلاس زبان انگلیسی چند ترم است؟

سخن پایانی

با یادگیری افعال مدال در زبان انگلیسی، شما قادر خواهید بود تا با استفاده از این افعال، نظرات، توصیه‌ها و تعهدات خود را به صورت صحیح و دقیق بیان کنید. همچنین، با استفاده از این افعال، می‌توانید به راحتی با دیگران در ارتباط باشید و در موارد مختلف از آن‌ها استفاده کنید. بنابراین، یادگیری افعال مدال یکی از مهمترین مراحل در یادگیری زبان انگلیسی است و به شما کمک خواهد کرد تا به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید.

مطالعه بیشتر: گرامر زبان انگلیسی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران