انواع صفت در انگلیسی

صفات به انگلیسی | آموزش انواع صفت در انگلیسی با مثال + فیلم

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/30 1243
صفات به انگلیسی | آموزش انواع صفت در انگلیسی با مثال + فیلم

صفت‌ها در زبان انگلیسی کلماتی هستند که برای توصیف و ویژگی های اشیا، مفاهیم، افراد و موارد دیگر استفاده می شوند. صفت‌ها اطلاعات بیشتری درباره ویژگی ها و وضعیت اشیا را به ما می دهند و به ما کمک می کنند تا تصویر دقیقتری از آنها بسازیم. صفت ها در جمله معمولاً قبل از اسم قرار می گیرند تا آن اسم را توصیف کنند. در این مقاله از آموزشگاه زبان ملل به آموزش انواع صفت به انگلیسی پرداختیم. با ما همراه باشید.

آموزش صفات در زبان انگلیسی

 

مثال هایی از صفت ها عبارتند از: بزرگ، کوچک، قشنگ، زیبا، سریع، آهسته، خوش رنگ، متفاوت، هوشمند، ساده، پیچیده و غیره. استفاده از صفت ها در زبان انگلیسی می تواند به توضیح محیط، شخصیت ها، احساسات، وضعیت فیزیکی و دیگر جوانب اشیا و مفاهیم کمک کند. صفت ها باعث تنوع و رنگارنگی در زبان می شوند و به ما امکان می دهند تا به صورت دقیق تر و تنوع بخش تری در مورد آنچه را که می خواهیم بیان کنیم.

صفات به انگلیسی

از طرفی استفاده صحیح از صفت ها و آشنایی با معانی و کاربردهای آنها در جمله، مهارتی مهم در آموزش زبان انگلیسی است. با تمرین و توجه به مثال ها و مدل های صحیح استفاده از صفت ها، می توانید دایره واژگانتان را افزایش داده و مهارت بیان دقیق تر را تقویت کنید.

انواع صفت در انگلیسی

البته که هیچ گاه نمی توان به صورت مستقیم به تمامی صفت ها در انگلیسی اشاره کرد، اما عموما در زبان انگلیسی، صفت ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند بر اساس ویژگی ها و مفهوم هایی که توصیف می کنند. در زیر، برخی از انواع صفت ها و نحوه استفاده صحیح آن‌ها را در گرامر زبان انگلیسی را بررسی می کنیم:

1. صفت های توصیفی (Descriptive Adjectives):

این صفت ها برای توصیف ویژگی ها و حالت های ظاهری اشیا و افراد استفاده می شوند. برخی از صفت های توصیفی عبارتند از: بزرگ، کوچک، قد، وزن، رنگ، شکل و غیره.

2. صفت های مشخص کننده (Determining Adjectives):

این صفت ها برای تعیین و مشخص کردن یک شیء خاص در میان مجموعه ای از اشیا استفاده می شوند. به عنوان مثال: این، آن، هر، همه و غیره.

3. صفت های تعدادی (Quantitative Adjectives):

این صفت ها برای نشان دادن تعداد یا مقداری از یک شیء استفاده می شوند. به عنوان مثال: چند، بسیار، خیلی، کم، زیاد و غیره.

4. صفت های احساسی (Emotional Adjectives):

این صفت ها برای بیان وضعیت و احساسات افراد استفاده می شوند. به عنوان مثال: خوشحال، غمگین، ترسیده، هیجان زده و غیره.

5. صفت های رنگ (Color Adjectives):

این صفت ها برای توصیف رنگ اشیا استفاده می شوند. به عنوان مثال: قرمز، آبی، سبز، زرد و غیره.

6. صفت های مذهبی (Religious Adjectives):

این صفت ها برای توصیف ویژگی ها و مربوط به مذاهب و دین ها استفاده می شوند. به عنوان مثال: مسیحی، یهودی، اسلامی و غیره.

7. صفت های ملیتی (Nationality Adjectives):

این صفت ها برای توصیف ملیت و نژاد افراد استفاده می شوند. به عنوان مثال: ایرانی، آمریکایی، فرانسوی و غیره.

8. صفت های مالکیت (Possessive Adjectives):

این صفت ها برای نشان دادن مالکیت یا تعلق یک شیء به فردی استفاده می شوند. به عنوان مثال: من، تو، او، ما، شما و غیره.

این تقسیم بندی تنها یک نمونه از انواع صفت ها در زبان انگلیسی است و هنوز صفت های دیگری نیز وجود دارند. در یادگیری زبان انگلیسی، مفهوم و کاربرد هر نوع صفت را بیشتر بررسی کنید تا بتوانید آنها را به درستی و بهبود بیان کنید.

صفات توصیفی در زبان انگلیسی و نحوه استفاده از آن ها

صفات توصیفی در زبان انگلیسی برای توصیف و وصف ویژگی ها و حالات اشیا، افراد و مکان ها استفاده می شوند. استفاده درست از صفات توصیفی مهم است تا بتوانیم به طور دقیق و مفهومی درباره اشیا صحبت کنیم. در زیر، نحوه استفاده از صفات توصیفی را بررسی می کنیم:

مطالعه بیشتر: صفات انگلیسی برای توصیف مکان

صفات به انگلیسی

1. مکان قرارگیری صفت:

صفت ها معمولاً قبل از اسم قرار می گیرند تا آن اسم را توصیف کنند. به عنوان مثال:

 • A beautiful flower (یک گل زیبا)
 • An intelligent student (یک دانش آموز هوشمند)
 • The tall building (ساختمان بلند)

صفات به انگلیسی

2. صفت های تفصیلی:

می توان از صفات توصیفی برای تفصیل و توصیف دقیق تری از یک اسم استفاده کرد. به عنوان مثال:

 • A big, red apple (یک سیب بزرگ و قرمز)
 • A beautiful, sunny day (یک روز زیبا و آفتابی)
 • An old, wooden table (یک میز قدیمی و چوبی)

3. صفات مقایسه ای:

برای مقایسه و مقایسه کردن ویژگی ها می توان از صفات توصیفی با فرم مقایسه ای استفاده کرد. به عنوان مثال:

 • This book is more interesting than that one. (این کتاب جالب تر از آن کتاب است)
 • He is the tallest boy in the class. (او بلندترین پسر کلاس است)

4. صفات تکراری:

برای تاکید بیشتر بر یک ویژگی می توان از صفت تکراری استفاده کرد. به عنوان مثال:

 • The water was cold, cold. (آب سرد، سرد بود)
 • She was very, very happy. (او خیلی، خیلی خوشحال بود)

5. ترتیب صفات:

در صورت استفاده از چند صفت برای توصیف یک اسم، ترتیب آن ها نیز مهم است. ترتیب معمولی صفات عبارت است از:
تعداد و اندازه - شکل - سن - رنگ - منشأ - مصدر. به عنوان مثال:

 • A small, round, red, plastic toy (یک اسباب بازی کوچک، گرد، قرمز، پلاستیکی)
 • An old, beautiful, French painting (یک تابلوی قدیمی، زیبا، فرانسوی)

صفات به انگلیسی

مراقب باشید که صفت توصیفی مطابق با تعداد و نوع اسم مورد توصیف باشد و از تلفظ و املای صحیح صفت ها هم استفاده کنید. همچنین، بهتر است با مطالعه و تمرین مکرر، استفاده از صفات توصیفی را تقویت کنید تا بتوانید به درستی از آنها در مکالمات خود استفاده کنید.

صفات وصفی در زبان انگلیسی

صفات وصفی یا "Attributive Adjectives"، صفاتی هستند که مستقیماً قبل از اسم می آیند و اسم را توصیف می کنند. آنها به طور معمول به منظور توصیف و توضیح ویژگی ها، وضعیت، اندازه، رنگ، مشخصات فیزیکی و موارد مشابه بکار می روند. برخی از صفات وصفی رایج عبارتند از:

 1. Beautiful (زیبا به انگلیسی): A beautiful garden (یک باغ زیبا)
 2. Tall (قد بلند): A tall building (یک ساختمان بلند)
 3. Blue (آبی): A blue sky (آسمان آبی)
 4. Delicious (خوشمزه): A delicious meal (یک وعده غذای خوشمزه)
 5. Smart (هوشمند): A smart student (یک دانش آموز هوشمند)
 6. Old (قدیمی): An old book (یک کتاب قدیمی)
 7. Small (کوچک): A small house (یک خانه کوچک)
 8. Happy (خوشحال): A happy child (یک کودک خوشحال)

صفات وصفی به طور معمول قبل از اسم قرار می گیرند، اما ممکن است در برخی موارد بعد از اسم ظاهر شوند. به عنوان مثال:

 • A cat black (یک گربه سیاه)

در اینجا، صفت "black" بعد از اسم "cat" ظاهر شده است. این استثناء در برخی از حالات شعری و سبکی زبان انگلیسی استفاده می شود و در استفاده روزمره معمول نیست.

صفات به انگلیسی

مقاله پیشنهادی: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

موارد دیگری همچنین می تواند مربوط به ترتیب و ترکیب صفات در جمله باشد، که می تواند توسط قوانین ترتیب صفات توضیح داده شده در پاسخ قبلی رعایت شود. مهم است که در استفاده از صفات وصفی، توجه به تلفظ، املاء و معنی صحیح آنها داشته باشید تا بتوانید به درستی از آنها در مکالمات و نوشتار خود استفاده کنید.

صفات پرسشی در زبان انگلیسی

صفات پرسشی در زبان انگلیسی برای پرسش در مورد ویژگی ها، وضعیت، کیفیت و جزئیات اشیاء و موارد مختلف استفاده می شوند. این صفات معمولاً با استفاده از سوالی مثل "چه" (What)، "کدام" (Which)، "کدامیک" (Which one)، "چه کسی" (Who) و غیره تشخیص داده می شوند. برخی از صفات پرسشی عبارتند از:

1. What: چه

 • What color is it? (رنگ آن چیست؟)
 • What size do you need? (اندازه ای که نیاز دارید چیست؟)

2. Which: کدام

 • Which book do you want to read? (کدام کتاب را می خواهید بخوانید؟)
 • Which team won the match? (کدام تیم مسابقه را برد؟)

3. Whose: کی که

 • Whose car is parked outside? (ماشین که پارک شده، متعلق به کیست؟)
 • Whose bag is this? (این کیف کی است؟)

4. Who: چه کسی

 • Who is coming to the party? (چه کسی به مهمانی می آید؟)
 • Who won the award? (چه کسی جایزه را برد؟)

5. How many: چند

 • How many people are there in the room? (چند نفر در اتاق هستند؟)
 • How many cups of coffee did you drink? (چند فنجان قهوه نوشیدید؟)

6. How much: چقدر

 • How much does it cost? (چقدر هزینه دارد؟)
 • How much time do we have? (چقدر زمان داریم؟)

صفات به انگلیسی

صفات پرسشی می توانند در سوالات مختلف درباره اشیاء، افراد، مکان ها، زمان و موارد دیگر مورد استفاده قرار بگیرند. آنها به ما کمک می کنند تا اطلاعات مورد نیاز را از طریق پرسش ها دریافت کنیم.

صفات نامعین

صفات نامعین یا "صفات تعریف نشده" (Indefinite adjectives) صفاتی هستند که از نظر تعداد نا معین و تعریف نشده هستند. این صفات به جای استفاده از عبارت های مشخص مثل "یک" (a/an) در جمله استفاده می شوند. برخی از صفات نامعین رایج عبارتند از:

1. Some: مقداری، یکمی

 • There are some books on the table. (مقداری کتاب روی میز است.)
 • Can I have some water, please? (می توانم یکمی آب داشته باشم، لطفاً؟)

2. Any: هر گونه، هر

 • Do you have any questions? (هر گونه سوالی دارید؟)
 • I don't have any money. (هیچ پولی ندارم.)

3. Many: بسیاری، زیادی

 • There are many people at the party. (بسیاری از افراد در مهمانی هستند.)
 • She has many friends. (او دوستان زیادی دارد.)

4. Few: چند تا، کمی

 • There are few seats available. (چند صندلی در دسترس است.)
 • He has few belongings. (او چند تا کالا دارد.)

5. Several: چند، چند تا

 • She bought several books from the bookstore. (او چند کتاب از کتابفروشی خرید.)
 • We have several options to choose from. (ما چندین گزینه برای انتخاب داریم.)

صفات به انگلیسی

صفات نامعین در جمله برای اشاره به یک تعداد غیرمشخص و معین استفاده می شوند. آنها کمک می کنند تا اطلاعات را در جمله محدودتر کنند و بر عدم تعیین تعداد تاکید داشته باشند.

صفات مرکب در انگلیسی

صفات مرکب در زبان انگلیسی، از ترکیب دو یا چند صفت برای توصیف یک اسم استفاده می کنند. این ترکیبات صفتی، کلماتی هستند که با یکدیگر ترکیب شده و معمولاً به کمک حروف ربط مانند "and"، "or"، "but" و "as well as" به یکدیگر متصل می شوند.

مثال هایی از صفات مرکب در زبان انگلیسی عبارتند از:

•    Hardworking (سخت کوش): A hardworking student (یک دانش آموز سخت کوش)
•    Well-educated (خوب تحصیل کرده): A well-educated person (یک فرد خوب تحصیل کرده)
•    Open-minded (ذهن باز): An open-minded individual (یک فرد ذهن باز)
•    Dark-haired (موهای تیره): A dark-haired woman (یک زن با موهای تیره)
•    Red-eyed (چشمان قرمز): A red-eyed rabbit (یک خرگوش با چشمان قرمز)

صفات مرکب می توانند به طور معمول قبل از اسم قرار بگیرند و اسم را به طور کامل توصیف کنند. برخی از صفات مرکب در زبان انگلیسی نیز ممکن است بعد از اسم ظاهر شوند، اما این حالت ها کمتر استفاده می شوند و بیشتر در شعر یا ادبیات قدیمی دیده می شوند.

از طرفی ضروری است که در استفاده از صفات مرکب، توجه به تلفظ صحیح و استفاده درست از حروف ربط مناسب باشد. همچنین، توجه به ترتیب و توازن مناسب بین صفات مرکب نیز اهمیت دارد تا توصیف صحیحی از اسم ارائه شود.

اسم هایی که در انگلیسی به عنوان صفت استفاده می شوند!

در زبان انگلیسی، برخی اسامی معمول را می توان به صورت صفت نیز استفاده کرد. این اسامی به عنوان صفت معمولاً قبل از اسم قرار می گیرند و به اسم اضافه می شوند تا آن را توصیف کنند. برخی از اسم هایی که به عنوان صفت استفاده می شوند عبارتند از:

 1. Stone (سنگ): A stone wall (دیوار سنگی)
 2. Gold (طلا): A gold necklace (گردنبند طلا)
 3. Wood (چوب): A wood table (میز چوبی)
 4. Metal (فلز): A metal door (در فلزی)
 5. Glass (شیشه): A glass window (پنجره شیشه ای)
 6. Silk (ابریشم): A silk dress (لباس ابریشمی)
 7. Leather (چرم): A leather jacket (ژاکت چرمی)
 8. Plastic (پلاستیک): A plastic bottle (بطری پلاستیکی)

این تنها نمونه هایی از اسم هایی هستند که می توانند به عنوان صفت استفاده شوند. مهم است که در استفاده از این اسامی به عنوان صفت، ترتیب صحیح آنها و معنایی که در جمله ایجاد می کنند را در نظر بگیرید. همچنین، توجه به تلفظ صحیح این اسامی نیز اهمیت دارد.

اشتباهات متداول استفاده از صفات در انگلیسی

در استفاده از صفات در زبان انگلیسی، برخی اشتباهات معمول وجود دارند که می توانند بر قابلیت درک و صحت جملات تأثیر بگذارند. به بعضی از اشتباهات رایج در زیر اشاره خواهیم داشت:

 

 • ترتیب صفات: به طور کلی، در زبان انگلیسی ترتیب صفات باید رعایت شود. مثلاً از ترتیب "تعداد و اندازه - شکل - سن - رنگ - منشأ - مصدر" استفاده می شود. اشتباهات در ترتیب صفات ممکن است باعث عدم روانی و درک مشکل مطلب شود.
 • استفاده از صفات نامتناسب: برخی اوقات از صفت هایی استفاده می شود که به درستی با اسم مورد نظر همخوانی ندارند یا معنای مناسبی را منتقل نمی کنند. بنابراین، انتخاب صفت های مناسب و متناسب با اسم بسیار مهم است.
 • نقص در استفاده از صفات تفصیلی: در برخی موارد، ممکن است بخواهید چند صفت برای توصیف یک اسم استفاده کنید. در این صورت باید ترتیب مناسبی بین صفات قرار داده و از فاصله و علامت گذاری صحیح استفاده کنید.
 • اشتباهات تلفظی: برخی از صفات در انگلیسی دارای تلفظ های خاص هستند که اگر اشتباه تلفظ شوند، می تواند به تغییر معنی کلمه یا درک نادرست جمله منتهی شود. بنابراین، توجه به تلفظ صحیح صفات بسیار مهم است.
 • استفاده از صفات تعمیم دهنده: بعضی اوقات از صفات تعمیم دهنده استفاده می شود که به صورت عمومیت به چیزی اشاره می کنند، مانند "همه"، "همیشه"، "همه جا" و غیره. اما استفاده نادرست از این صفات می تواند به سردرگمی در معنا و ارتباط با موضوعات خاص منجر شود.

به طور کلی، برای استفاده صحیح از صفات در زبان انگلیسی، به ترتیب صفات، توصیف مناسب، تلفظ صحیح و روانی در استفاده آنها توجه کنید. مطالعه، تمرین و تماشای نمونه های زبانی می تواند به بهبود استفاده از صفات در زبان انگلیسی کمک کند.

درک درست از صفت انگلیسی

صفت (Adjective) در زبان انگلیسی یک نوع واژه است که به اشیا، افراد، مکان ها و ایده ها ویژگی ها و صفت ها را توصیف می کند. صفت ها برای افزودن اطلاعات توصیفی به اسامی استفاده می شوند و به کمک آنها می توانیم جزئیات بیشتری را درباره موضوعاتی که در جمله حضور دارند، بیان کنیم. در انگلیسی،

صفت معمولاً قبل از اسم قرار می گیرد و به آن ویژگی ها، حالت ها، مشخصات و توصیفات متفاوتی را اضافه می کند. صفات در انگلیسی به صورت مستقیم نقش توصیفی را بر عهده دارند و معمولاً برای پاسخ به سوال "چه چیزی؟" مورد استفاده قرار می گیرند. صفات می توانند به صورت تکی یا در قالب صفات مرکب به کار روند. همچنین، صفات می توانند درجه بندی شوند و به صورت مقایسه ای (comparative) و برتری (superlative) مورد استفاده قرار گیرند.
 
سخن پایانی و جمع بندی آموزش

صفات در زبان انگلیسی واژه هایی هستند که اشیاء، افراد یا مفاهیم را توصیف می کنند. آنها برای اضافه کردن توصیفات، تفاوت ها، ویژگی ها و حالات به جملات استفاده می شوند. صفات می توانند قبل از اسم قرار بگیرند و در جمله معنای آن را توضیح دهند.
 

Right – wrong

12

Good – bad

1

 

Right – left

13

Big – small

2

Old – new

14

Safe – dangerous

3

Rich – poor

15

Clean – dirty

4

Old – young

16

Easy – difficult

5

Hot – cold

17

Full – empty

6

Strong – weak

18

Cheap – expensive

7

Beautiful – agly

19

The same – different

8

Hight – dark

20

Fast – slow

9

Tall - short

21

High – low

10

 

 

Long – short

11

           

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران