صفات ملکی در انگلیسی [نحوه تشخیص، نکات+ مثال]

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/09 1280
صفات ملکی در انگلیسی

صفت ملکی در دستور زبان به صفتی اشاره دارد که به عنوان نشان دهنده مالکیت یا تعلق یک شیء به یک فرد یا گروهی از افراد است استفاده می شود. این صفت ها به طور معمول با اضافه کردن "-ی" به انتهای کلمه یا به وسیله افزودن کلماتی مانند "دار"، "صاحب" و "متعلق به" تشکیل می شوند.
به عنوان مثال:

- کتابِ من (کتابی که به من تعلق دارد)
- خانه ی مادر (خانه ای که به مادر تعلق دارد)
- ماشین صاحبش (ماشینی که متعلق به اوست)

صفت ملکی معمولاً قبل از اسم قرار می گیرد و نشان می دهد که شیء مورد نظر متعلق به کسی است. این نوع صفت ها برای توصیف ملکیت و رابطه بین شیء و مالک آن مورد استفاده قرار می گیرند.

work-sheets board-games exercises
گرامر زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی گرامر زبان انگلیسی

نحوه استفاده از صفت ملکی در زبان انگلیسی

[صفت] + [اسم ملک]
به عنوان مثال:
- A spacious house (خانه ای بزرگ)
- An old building (ساختمانی قدیمی)
- A modern apartment (یک آپارتمان مدرن)
- A charming cottage (یک کلبه جذاب)
- A luxurious villa (یک ویلا لاکچری)
- A well-maintained garden (یک باغ حفظ شده)
- A stunning ocean view (چشم انداز شگفت انگیز اقیانوس)
در این دستور، صفت قبل از اسم ملک قرار می گیرد و همراه با آن توصیفی از ملک مورد نظر ارائه می دهد.

کاربرد صفات ملکی در انگلیسی

در زبان انگلیسی نیز صفات ملکی (Possessive Adjectives) استفاده می شوند تا مالکیت و تعلق شیء را نشان دهند. صفات ملکی در انگلیسی به شکل زیر هستند:
- My (مالکیت من)
- Your (مالکیت تو/شما)
- His (مالکیت او-مذکر)
- Her (مالکیت او-مؤنث)
- Its (مالکیت برای اشیاء و حیوانات)
- Our (مالکیت ما)
- Their (مالکیت آنها)
این صفات ملکی به طور معمول قبل از اسم قرار می گیرند و نشان می دهند که شیء مورد نظر به کدام فرد یا گروه تعلق دارد.

صفات ملکی در زبان انگلیسی
به عنوان مثال:
- This is my book. (این کتاب من است.)
- Is this your car? (این ماشین تو/شماست؟)
- His house is big. (خانه او بزرگ است.)
- Her cat is cute. (گربه او زیباست.)
- Its color is red. (رنگ آن قرمز است.)
- Our team won the game. (تیم ما بازی را برنده شد.)
- Their house is on the corner. (خانه آنها در گوشه است.)
صفات ملکی در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت و تعلق شیء به فرد یا گروهی از افراد بسیار مفید هستند و در جملات روزمره و مکالمات به طور گسترده استفاده می شوند.

مطالعه بیشتر: حروف صدادار انگلیسی

صفات ملکی مبتنی بر «his» و «her» در انگلیسی

صفات ملکی "his" و "her" در انگلیسی به ترتیب به مالکیت یک شیء توسط یک فرد مرد و یک فرد زن اشاره می کنند. استفاده از این صفات ملکی بستگی به جنسیت فردی دارد که شیء به آن تعلق دارد. 
- "His" برای نشان دادن مالکیت یک شیء توسط یک فرد مرد استفاده می شود. به طور کلی از "his" برای اشاره به مالکیت یک شیء توسط فرد مرد استفاده می شود. 
مثال:
- This is his car. (این ماشین اوست.)
- He is washing his clothes. (او لباس هایش را می شورد.)
- "Her" برای نشان دادن مالکیت یک شیء توسط یک فرد زن استفاده می شود. به طور کلی از "her" برای اشاره به مالکیت یک شیء توسط فرد زن استفاده می شود.
مثال:
- This is her book. (این کتاب اوست.)
- She is using her laptop. (او لپتاپ خود را استفاده می کند.)
لازم به ذکر است که "his" و "her" برای نشان دادن مالکیت شخصی از جمله در مواردی مانند اشیاء شخصی، ملابس و وسایل شخصی استفاده می شوند.

صفات ملکی his و her

نکات مهم در مورد استفاده از صفات ملکی

درباره صفات ملکی (Possessive Adjectives) در انگلیسی، تعدادی نکته مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. در زیر به برخی از این نکات اشاره خواهیم کرد:

 • صفات ملکی در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت یک شیء توسط فرد یا اشیاء استفاده می شوند. آنها قبل از اسم قرار می گیرند و معمولاً بیانگر رابطه انسانی با شیء است.
 • صفات ملکی برای نشان دادن مالکیت توسط افراد مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. به طور خاص، "my" برای مالکیت توسط خودمان، "your" برای مالکیت توسط تو/شما، "his" برای مالکیت توسط فرد مذکر، "her" برای مالکیت توسط فرد مؤنث، "its" برای مالکیت توسط اشیاء و حیوانات، "our" برای مالکیت توسط ما، و "their" برای مالکیت توسط آنها استفاده می شود.
 • صفات ملکی برای جمع ها و مفردات استفاده می شوند. به عنوان مثال، "This is my book" (این کتاب من است) و "These are our books" (این کتاب های ما هستند).
 • در صورتی که اسم با حرف صدا دار (vowel sound) شروع شود، از صفت ملکی "an" به جای "a" استفاده می شود. به عنوان مثال، "This is an interesting book" (این یک کتاب جالب است).
 • صفات ملکی برای اشاره به مالکیت شخصی از جمله ملابس، وسایل شخصی و روابط خانوادگی استفاده می شوند. به عنوان مثال، "her bag" (کیف او) و "their mother" (مادر آنها).
 • در جملات سوالی نیز می توان از صفات ملکی استفاده کرد. به عنوان مثال، "Is this your book?" (این کتاب تو/شماست؟) و "Whose car is this?" (این ماشین کیست؟)
 • صفات ملکی از صفات ملکی مستقلی (Possessive Pronouns) متمایز هستند. صفات ملکی مستقل، بدون نیاز به اسم، مالکیت را معین می کنند. به عنوان مثال، "The book is mine" (کتاب من است).

این نکات مهم درباره صفات ملکی در انگلیسی است که می توانید در استفاده های روزمره و مکالمات خود از آنها بهره ببرید.

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان انگلیسی | آموزش گرامر زبان انگلیسی

بررسی فرق ضمایر ملکی و صفات ملکی در انگلیسی

در زبان انگلیسی، ضمایر ملکی (Possessive Pronouns) و صفات ملکی (Possessive Adjectives) دو نوع ضمیر هستند که برای نشان دادن ملکیت یا تعلق یک چیز به فرد دیگری استفاده می شوند. این دو نوع ضمیر و صفت در برخی جوانب متفاوت هستند. 
ضمایر ملکی (Possessive Pronouns) برای نشان دادن ملکیت یا تعلق یک چیز به شخص خاصی به کار می روند و کاملاً جایگزین اسم هستند. این ضمایر عبارتند از: mine، yours، his، hers، its، ours و theirs. به عنوان مثال:
- This book is mine. (کتاب من است.)
- Is this pen yours? (آیا این خودکار شماست؟)
- The cat is theirs. (گربه متعلق به آن ها است.)
در مقابل اما صفات ملکی (Possessive Adjectives) نیز برای نشان دادن تعلق یک چیز به شخص خاصی به کار می روند، اما در عین حال به اسم اضافه می شوند و قبل از آن آمده و به صورت صفتی عمل می کنند. این صفات عبارتند از: my، your، his، her، its، our و their. به عنوان مثال:
- This is my book. (این کتاب من است.)
- Is this your pen? (این خودکار شماست؟)
- The cat licked its paws. (گربه زبان خود را به پاهایش زد.)
به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین ضمایر ملکی و صفات ملکی در این است که ضمایر ملکی به صورت مستقل و بدون نیاز به اسم استفاده می شوند، در حالی که صفات ملکی قبل از اسم آمده و به صورت صفتی عمل می کنند.

تفاوت ضمایر ملکی و صفات ملکی در انگلیسی

whose در زبان انگلیسی

عبارت "whose" در زبان انگلیسی یک ضمیر موصولی (relative pronoun) است که برای اشاره به مالکیت یا ارتباطی میان دو موضوع استفاده می شود. این ضمیر معمولاً به عنوان صفت موصولی (relative adjective) قبل از اسم یا اسم ها قرار می گیرد و در جملات معنایی و اطلاعاتی راجع به آن ارائه می دهد.
مثال هایی از استفاده های مختلف "whose":
1. The man whose car was stolen reported the incident to the police.
مردی که ماشینش دزدیده شد، اتفاق را به پلیس گزارش داد.
2. The company, whose CEO is retiring, is looking for a replacement.
شرکتی که مدیر عامل آن در حال بازنشستگی است، در حال جستجوی یک جانشین است.
3. She is a writer whose novels have sold millions of copies.
او یک نویسنده ای است که رمان هایش میلیون ها نسخه فروخته است.
معمولاً "whose" برای اشاره به مالکیت نسبی در جملات انتهایی استفاده می شود، اما می تواند نیز به صورت ضمیری در میان جمله مورد استفاده قرار گیرد. برخی از انتقادگران گرامری ممکن است از استفاده از "whose" درباره موجودات غیرانسان یا اشیا انتقاد کنند، اما در زبان روزمره و ادبیات، این کاربرد رایج است و مورد پذیرش قرار دارد.

فرق بین whose و who's

تفاوت بین "whose" و "who's" در انگلیسی به شرح زیر است:
1. Whose:
- "Whose" یک ضمیر ملکی است و برای نشان دادن تعلق یا مالکیت یک چیز به فردی استفاده می شود.
- معمولاً بعد از "whose" یک اسم آورده می شود.
- می تواند در سوالاتی که به تعلق چیزی به کسی اشاره دارند، به کار رود.
- مثال: Whose car is this? (ماشین این کیه؟)
2. Who's:
- "Who's" یک اختصار است و به معنی "who is" یا "who has" است.
- "Who's" با استفاده از حروف اختصاری "is" یا "has" در جملات موجه استفاده می شود.
- معمولاً در سوالاتی که درباره وضعیت، وقت یا مالکیت شخصی صحبت می شود، به کار می رود.
- مثال: Who's going to the party? (چه کسی به مهمانی می رود؟)
در نهایت می توان گفت که "whose" برای نشان دادن تعلق یک چیز به فرد دیگری و "who's" برای اختصار "who is" یا "who has" استفاده می شود. برای جلوگیری از ابهام، معمولاً بهتر است از "whose" به عنوان ضمیر ملکی و "who's" به عنوان اختصار استفاده کنید.

مقاله پیشنهادی: ضمایر انگلیسی و انواع آن + مثال

قانون صفات ملکی در انگلیسی

قانون صفات ملکی (The Rule of Possessive Adjectives) در زبان انگلیسی بیان می کند که صفات ملکی (Possessive Adjectives) قبل از اسم قرار می گیرند و نشان می دهند که یک شی یا شخص متعلق به کسی است یا با یک شخص یا شی مرتبط است.
صفات ملکی معمولاً برای اشاره به مالکیت یا ارتباط اشیا یا افراد با یکدیگر استفاده می شوند. در زبان انگلیسی، صفات ملکی به شکل زیر هستند:

 1. My (مالکیت من)
 2. Your (مالکیت تو/شما)
 3. His (مالکیت او - مذکر)
 4. Her (مالکیت او - مونث)
 5. Its (مالکیت برای اشیاء یا حیوانات)
 6. Our (مالکیت ما)
 7. Their (مالکیت آن ها)

مثال هایی از استفاده از صفات ملکی:
- This is my car. (این ماشین من است.)
- Is this your book? (این کتاب تو/شماست؟)
- His house is big. (خانه او بزرگ است.)
- Her cat is cute. (گربه او زیبا است.)
- The dog wagged its tail. (سگ دمش را تکان داد.)
- Our parents are coming. (پدر و مادر ما در حال آمدن هستند.)
- Their house is next to ours. (خانه آن ها در کنار خانه ماست.)
قانون صفات ملکی به طور کلی مشخص می کند که صفت ملکی قبل از اسم قرار می گیرد و به کمک آن می توان مالکیت یا ارتباطی را بیان کرد.

ساخت و دستور جمله با صفت ملکی its

یکی از کلیدی ترین نکاتی که باید در زبان به آن دقت کنید، ساخت جملات با its است؛ جمله ای با صفت ملکی "its" می تواند به شکل زیر باشد:
- The dog wagged its tail happily. (سگ دمش را با خوشحالی تکان می دهد.)
- The tree shed its leaves in the fall. (درخت در پاییز برگ هایش را ریخت.)
- The car lost its tire on the bumpy road. (ماشین لاستیکش را در جاده ی غبارآلود از دست داد.)
در این جملات، "its" به عنوان صفت ملکی، تعلق و مالکیت را نشان می دهد. برای اشاره به مالکیت یک چیز بدون اشاره به جنسیت یا شخصیت آن، از "its" استفاده می شود.

صفت ملکی its

ساخت صفت ملکی برای حیوانات

در زبان انگلیسی، همچنین می توانیم از صفات ملکی برای اشاره به مالکیت یا ارتباطی حیوانات استفاده کنیم. در ادامه چند مثال از استفاده از صفات ملکی برای حیوانات آورده شده که به شما در یادگیری بهتر این مفهوم کمک می کند:
•    This is my dog. (این سگ من است.)
•    Is that your cat? (آیا این گربه تو/شماست؟)
•    His horse is very fast. (اسب او بسیار سریع است.)
•    Her bird can sing beautifully. (پرنده او می تواند به زیبایی آواز بخواند.)
•    Its tail is wagging happily. (دمش با خوشحالی می تکاند.)
•    Our rabbits live in the backyard. (خرگوش های ما در پشت بام زندگی می کنند.)
•    Their fish tank needs cleaning. (ماهی های آن ها نیاز به تمیز کردن دارند.)

مطالعه بیشتر: آشپزخانه به انگلیسی

در این مثال ها، صفات ملکی برای اشاره به مالکیت یا ارتباطی حیوانات استفاده شده است. لازم به ذکر است که در صورتی که به جنسیت حیوانات اشاره داریم، از صفات ملکی متفاوت برای نر و ماده استفاده می کنیم. به عنوان مثال، "his dog" برای نر و "her dog" برای ماده استفاده می شود.
تمرین برای صفات ملکی:
حال که کاملا با این مفهوم در زبان انگلیسی و گرامر آشنا شده اید می توانید از تمریناتی که در ادامه ترتیب داده ایم استفاده کنید؛ در آموزشگاه زبان ملل و در ادامه چند مثال تمرینی برای استفاده از صفات ملکی برای شما جمع آوری کرده ایم:
1. Fill in the blanks with the appropriate possessive adjective: "This is _____ cat. Its name is Fluffy."
پاسخ: "This is its cat. Its name is Fluffy."
2. Choose the correct possessive adjective: "Is this book ________? I found it on the table."
الف) your
ب) their
ج) our
د) my
پاسخ: "Is this book yours? I found it on the table."
3. Complete the sentence with a possessive adjective: "We are going to visit ________ grandparents this weekend."
پاسخ: "We are going to visit our grandparents this weekend."
4. Rewrite the sentence using a possessive adjective: "The car belongs to John."
پاسخ: "The car is John's."
5. Fill in the blanks with the appropriate possessive adjective: "I can't find ________ keys. Have you seen them?"
پاسخ: "I can't find my keys. Have you seen them?"
قانون صفات ملکی مشخص می کند که صفت ملکی قبل از اسم قرار می گیرد و برای بیان مالکیت یا ارتباطی استفاده می شود. با استفاده درست از صفات ملکی، می توانیم به طور دقیق مالکیت یا ارتباط را بیان کرده و مفهوم جمله را واضح تر کنیم.
تمرین و تمرکز بر استفاده از صفات ملکی در زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا این قاعده را به خوبی فرا بگیرید و در بیان ارتباطات و مالکیت ها به صورت صحیح و مناسب عمل کنید.
صفات ملکی نه تنها برای اشاره به مالکیت اشخاص استفاده می شوند، بلکه می توانند به مالکیت اشیاء و حیوانات نیز اشاره کنند. به عنوان مثال، می توانیم بگوییم "my car" (ماشین من)، "your book" (کتاب تو/شما)، "his house" (خانه او)، "her cat" (گربه او)، "its tail" (دمش)، "our parents" (پدر و مادر ما) و "their house" (خانه آن ها). مبتنی بر این توضیحات می توانید به خوبی مفهوم کلی استفاده از صفات ملکی را در انگلیسی درک کنید که البته نیاز تمرین و تکرار بیشتر دارد.
سخن پایانی و جمع بندی آموزش
صفات ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از "my"، "your"، "his"، "her"، "its"، "our" و "their". این صفات قبل از اسم قرار می گیرند و نشان می دهند که یک شی یا شخص متعلق به کسی است یا با یک شخص یا شی مرتبط است. استفاده از صفات ملکی به ما کمک می کند تا مالکیت یا ارتباطی را در جملات بیان کنیم.

مقاله پیشنهادی: رایج ترین صفات به انگلیسی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران