قید در انگلیسی چیست؟ آموزش انواع آن

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/27 1060
قید در انگلیسی چیست

قید در زبان انگلیسی با نام "adverb" شناخته می شود. قیدها، در جمله ها فعل، صفت یا قیدهای دیگر را توصیف می کنند. اکثر قیدها به دلیل وجود "ly" در انتهای آن ها می توانند به راحتی مشخص شوند. اما این قانون برای بعضی از قیدها وجود ندارد و تشخیص آن ها زیاد راحت نیست‌.

پس برای شناخت بیشتر قیدها و شیوه تشخیص آن، این مقاله را تا انتها مطالعه بفرمایید‌. هدف آموزشگاه زبان ملل یادگیری هر چه بهتر زبان آموزان عزیز می باشد و امیدواریم این هدف محقق شود. 

تعریف کلی قید 

در جمله ها بخش اصلی شامل اسم، صفت، فعل می باشند و در کنار این ها قید نیز بخش چهارم و مهم جمله می باشد. توسط قیدها می توانید اطلاعات بیشتری از جمله داشته باشید و در واقع وظیفه آن تعریف بیشتر بخش های مختلف جمله می باشد. در ادامه مثال هایی برای آموزش زبان انگلیسی در خصوص انواع قید برای شما آوردیم:

قید در انگلیسی چیست

 • That cute baby walks slowly. 
  آن بچه با مزه آرام راه می رود. 

در این جمله قید "slowly" می تواند به خوبی شیوه راه رفتن کودک را توصیف کند. به گونه ای قید در این جمله، فعل را توصیف خواهد کرد. 

قید در انگلیسی چیست

 • My brother and his friends play happily. 
  برادرم و دوستانش با خوشحالی بازی می کنند. 

در حالت دیگر، قیدها در جمله وظیفه توصیف صفت را دارند. 

 • That extremely cute baby walks slowly. 
  آن کودک خیلی با مزه به آرامی راه می رود. 

در این جمله قید "extremely" وظیفه دارد صفت "cute" را توصیف کند. در برخی از جمله ها قید، قادر است قید دیگر را تعریف کند و در این حالت در جمله شاهد یک عبارت قیدی خواهید بود. 

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

 • That cute baby walks very slowly. 

این جمله همان گونه که مشاهده می فرمایید، میزان آهسته راه رفتن کودک را نشان می دهد.  استفاده از قیدها در هر جمله باعث می شوند متن نوشته شده زیباتر و حرفه ای تر به نظر برسد‌. 

چندین مثال در زمینه استفاده از انواع قید در زبان انگلیسی

در این بخش سعی داریم تعدادی جمله را برای یادگیری بیشتر شما با ترجمه فارسی بیاوریم. قیدها در زبان انگلیسی جمله ها را زیباتر می کنند. 

 • My grandfather walks very slowly. 
   پدربزرگم خیلی  آهسته راه می رود. 

استفاده از انواع قید در زبان انگلیسی

 • Our teacher smokes occasionally. 
  معلم ما گهگاهی سیگار می کشد.
 • The football game finished too quickly. 
  مسابقه فوتبال خیلی زود تمام شد. 
 • That cat happily looked outside. 
  آن گربه با خوشحالی بیرون را نگاه می کند. 
 • That fat boy ate his dinner quickly. 
  آن پسر چاق خیلی سریع شامش را خورد. 
 • My boy passed the final exam easily. 
  پسرم امتحان پایانی را به راحتی پاس کرد.

مطالعه بیشتر: قیدهای با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

انواع قید در زبان انگلیسی

همان گونه که در ابتدا گفته شد، بسیاری از قیدها در انتهای خود به "ly" ختم می شوند و از این جهت می توان آن ها را به راحتی تشخیص داد. اما این قانون‌ برای برخی دیگر از قیدها صدق نمی کند. برای این که بخواهید قید را در جمله تشخیص دهید، در ابتدا باید متوجه شوید که عملکرد آن در جمله چیست.

مطالعه بیشتر: مصدر در زبان انگلیسی

آموزش انواع قید در انگلیسی

 

برای یادگیری بهتر قید در زبان انگلیسی شما را با انواع قیدها آشنا می کنیم. در زبان انگلیسی پنج نوع اصلی قید وجود دارد که هر کدام وظیفه خاصی در جمله دارند‌. 

قید حالت یا adverb of manner

این قید در جمله چگونگی اتفاق افتادن چیزی را نشان می دهد. به عنوان مثال به زیبایی، به آهستگی، با شادی، یا عصبانیت. 

مطالعه بیشتر: قید حالت در انگلیسی

قید زمان یا adverbs of time.

این قید برای نشان دادن زمان اتفاق افتادن هر چیزی به کار می رود. به عنوان مثال قیدهایی مثل دیروز، فردا، اکروز، هفته بعد و سایر زمان ها را می توان نام برد. 

قید مکان یا adverbs of place

با این قید می‌ توان جا و مکان محل وقوع چیزی را نشان دهیم. برای این قیدها می توان مثال هایی مثل این جا، آن جا و موارد این چنینی را نام برد. 

قید مقدار یا adverbs of degree. 

اگر قرار است در جمله ای میزان و مقدار چیزی که اتفاق افتاده است را بیان کنید، می توانید از این قیدها استفاده نمایید. برای این نوع قیدها در زبان انگلیسی می توان عبارت های تقریبا، خیلی، زیاد و سایر موارد را بیاوریم. 

قید تکرار یا adverbs of frequency

هنگامی که بخواهید در جمله ای بیان کنید که چیزی که مد نظر است چند بار اتفاق افتاده است، از قید تکرار استفاده می نماییم. برای این گونه موارد می‌ توان از قیدهایی مثل همیشه، اغلب، گاهی اوقات، هرگز و موارد این چنینی استفاده کرد. 

روش های تشخیص قید در جمله ها

اکنون‌ انواع قیدها در زبان انگلیسی را به خوبی می شناسید. اما سوال این جا است که چگونه باید قیدها را در جمله تشخیص داد. برای این که بتوانید به راحتی قید را تشخیص دهید این نکته را در نظر داشته باشید که قیدها در جمله بیشترین توضیح را می دهند.

قید در زبان انگلیسی چیست

با این توضیح می توانید قید را پیدا کرده و پس از آن مشخص سازید که در مورد چه چیزی سوال پرسیده است. برای درک بیشتر در مورد تشخیص قیدها در جمله به مثال های زیر دقت کنید. 

 • We play soccer quite often. 
  ما اغلب فوتبال بازی می کنیم. 

برای این که تشخیص دهید که قید در این جمله کدام‌ کلمه است، این سوال را مطرح نمایید. ما چند وقت یک بار فوتبال بازی می کنیم؟ 

محل قرار گرفتن قید در زبان انگلیسی

 • This beautiful dress is incredibly expensive. 
  این لباس زیبا واقعا خیلی گران است. 

برای تشخیص قید در این جمله با طرح سوال این لباس زیبا چقدر گران است، می توان به جواب رسید. 

 • The students finished the project last night. 
  دانشجویان دیشب پروژه را تمام کردند. 

دانشجویان چه زمانی پروژه را تمام کردند؟ پاسخ به این سوال، قید را در جمله نشان می دهد. 

نکته مهم در مورد استفاده از قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی این ویژگی را دارد که می توان آن را از جمله حذف نمود. در واقع باید گفت که با حذف آن ها تغییر خاصی در جمله اتفاق نمی افتد و روی معنی جمله تاثیری نمی گذارد. به عنوان مثال در جمله این لباس واقعا خیلی گران است،

اگر قید را حذف کنیم و بگویبم این لباس گران است، با همان معنا را می رساند. اما قرار دادن قید در جمله توضیح بهتری در مورد جمله و چیزی که قرار است اتفاق بیفتد، می دهد. 

محل قرار گرفتن قید در زبان انگلیسی

قید در زبان انگلیسی را می توان در سه جای هر جمله قرار داد. در این بخش توضیح کاملی در این مورد ارائه خواهیم داد. در برخی از جمله ها قید را می توان در ابتدای جمله " initial position" قرار داد.

 • Unfortunately, your teacher is sick. 
  متاسفانه معلم شما مریض است. 

در حالت دوم می توان قید را در وسط جمله " middle pisition" مورد استفاده قرار داد. 

 • Your teacher unfortunately is sick. 
  معلم شما متاسفانه بیمار است. 

حالت سوم و آخر به گونه ای است که قید را در انتهای جمله  " end pisition" به کار می برند‌. 

 • Your teacher is sick, unfortunately. 
  معلم شما مریض است، متاسفانه 

در توضیح کامل تر در مورد جایگاه قیدها در جمله باید گفت که بیشتر قیدها در انتهای جمله با عبارت ها جای می گیرند‌ و در واقع وظیفه آن ها توصیف جمله یا عبارت می باشد.

نکته دیگر این است که قیدهای ربطی و قیدهای زمان اصولا در ابتدای جمله ها قرار می گیرند. اما قیدهایی که قرار است عمل انجام شده و فعالیت مورد نظر در جمله را توصیف کنند، در وسط جنله واقع می شوند. 

استفاده اشتباه از صفت و قید در زبان انگلیسی

همان گونه که می دانید، صفت ها هم همانند قیدها در جمله، کلمات دیگر را توصیف می کنند. گاهی اتفاق می افتد که به طور اشتباهی این دو را به جای هم دیگر استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید. 

استفاده اشتباه از صفت و قید در زبان انگلیسی

 • He drived very bad on the trip. 
  او در سفر خیلی بد رانندگی کرد. 

در این جمله به جای قید از صفت به اشتباه استفاده شده است. در جمله زیر نحوه استفاده صحیح را مشاهده خواهید کرد. 

 • He drived very badly on the trip. 
  او‌ در سفر به طرز خیلی بدی رانندگی کرد. 

همه می دانیم که «ب» صفت است و نباید در جایگاه قید « یه طرز بدی» قرار بگیرد. بد در این جمله قیدی است که فعل رانندگی کردن را توضیح می دهد. پس باید به شیوه درست مورد استفاده قرار بگیرد. 

فعل های ربطی و استفاده از قید

در این قسمت توضیحی در مورد افعال ربطی می دهیم. این گونه فعل ها در جمله، نشان دهنده عمل در آن جمله نیستند و از لحاظ گرامری فاعل را به کامل کننده آن مربوط می سازند. افعال ربطی مثل احساس کردن یا " feel " یا صفت می آیند. با مشاهده مثال زیر می توانید این موضوع را بیشتر درک کنید. 

 • The singer feels badly about cancelling the concert. 
  خواننده در مورد کنسل کردن کنسرت احساس بدی دارد. 

این جمله اشتباه است چون در مورد این فعل باید از صفت استفاده شود. 

 • The singer feels bad about cancelling the concert. 

تفاوت در good و well

در توضیح این دو واژه باید گفت که good یک صفت و well یک قید است و گاهی اوقات این دو به اشتباه استفاده می شوند. با مثال های زیر می توانید به طرز استفاده صحیح این دو واژه در جمله پی ببرید. 

 • You're good at knitting. 
  تو در بافتنی کردن خوب هستی. 

در این جمله واژه " good" صفتی است که شما را توصیف می کند. با این جمله متوجه می شویم که شما بافنده خوبس هستید. به همین دلیل در این جمله از صفت استفاده شده است. 

 • You knitt really well. 
  شما واقعا به خوبی بافتنی می کنید. 

در این جمله واژه "well" که قید است، بافتنی کردن را توضیح می دهد. یعنی عملی که در جمله اتفاق افتاده را بهتر توضیح می دهد. در این جمله می توان قید را حذف کرد. 

روش های ساخت قید در زبان انگلیسی

ساختن قید در زبان انگلیسی روش های متعددی دارد که باید با آن ها آشنا شوید. در برخی از قیدها با اضافه کردن "ly" به نتیجه می رسیم. به عنوان مثال "loud" را به "loudly" تبدیل می کنیم. 

 • Slow .... Slowly
 • Bad .... Badly
 • Quick .... Quickly 

در برخی موارد با استثنا هایی مواجه می شویم که در این بخش شما را با آن ها آشنا می کنیم. اگر در انتهای برخی از صفت ها "e" وجود داشته باشد، باسد ابتدا "e" را حذف نموده و "ly" را اضافه نمایید. مثال های زیر کاملا این موضوع را نشان می دهد. 

 • True .... Truly 
 • Due ... Duly 
 • Whloe .... Wholy 

اگر صفت مورد نظر شما در انتها "y" داشته باشد، قبل از این که بخواهید "ly" را اضافه نمایید، باید "y" را به "i" تبدیل کنید. به این مثال توجه کنید. 

 • Happy .... Happily

در صورتی که آخر یک صفت "ll"  باشد، به جای این که به آخر آن "ly" اضافه کنید، فقط کافی است از "y" استفاده نمایید. مثال ها گویای کامل این گرامر زبان انگلیسی هستند. 

 • Full .... Fully 
 • Final .... Finally

گاهی صفت مورد نظر در انتها یک حرف بی صدا و "le" دارد، در این صورت برای اضافه کردن "ly" ابتدا باید "le" را حذف نموده و سپس "ly" را اضافه کرد. 

 • Sensible .... Sensibly

در حالت دیگر، امکان دارد شاهد صفت هایی باشید که در انتهای آن ها "ic" باشد. در این گونه صفات به انگلیسی برای ایجاد قید باید "ally" را اضافه نمود. 

 • Fantastic .... Fantastically

در این گرامر یک استثنا وجود دارد. 

 • Public .... Publicly

توضیح درباره حالت مقایسه ای قیدها

قید در زبان انگلیسی همانند صفت ها می توانند در حالت مقایسه ای قرار بگیرند. در این بخش توضیح کاملی در مورد این نکته گرامری ارائه می دهیم. 

آموزش ساخت قید در زبان انگلیسی

قیدهای تک سیلابی و قیدهایی که حالت صفت آن ها نیز یکسان است، برای ایجاد حالت های مقایسه ای باید از پسوند های "er" و "est" استفاده می کنند. مثال های زیر نشان دهنده این نکته هستند. 

 • Hard .... Harder .... The hardest
 • Early .... Earlier .... The earliest

در صورتی که قیدها با اضافه کردن "ly" ساخته شده باشند برای استفاده در حالت مقایسه ای، باید از "more" و "most"  استفاده نمود. 

 • Happily ... More happily ... The most happily 

قیدهای بی قاعده

این گونه قید در زبان انگلیسی، برای حالت مقایسه ای قانون خاصی ندارند و به همین دلیل به آن ها بی قاعده می گویند‌. برای این که با این قیدها بیشتر آشنا شوید این مثال ها را برای شما عزیزان می آوریم. 

 • Well ... Better... The best 
 • Badly ... Worse ... The worst 
 • ill ... Worse ... The worst 
 • Little ... Less ... The least
 • Much ... More... The most 
 • Late ... Later ... The latest

سخن پایانی

استفاده از قید در زبان انگلیسی گرامر خاصی دارد که در این مقاله به آن پرداخته ایم. تمام نکات مهم را در این مورد برای شما توضیح داده ایم و برای تمام نکات مثال هایی را نیز آورده ایم. با رعایت این نکات می توانید متن هایی با کیفیت بسیار بهتر و زیباتر بنویسید و به صورت کاملا حرفه ای دانش زبانی خود را نشان دهید. کارشناسان آموزشگاه زبان ملل با امید به این که همه زبان آموزان بتوانند از نکات مهم بهره ببرند، در قالب مقاله های متعدد، همه نکات گرامری را در اختیار شما قرار می دهد‌.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران