سلیقه به انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/13 648 زمان مطالعه: 1 دقیقه
سلیقه به انگلیسی

سلیقه به عنوان یک مفهوم فرهنگی و شخصی، به تمایلات و انتخاب های فردی در زمینه های مختلف هنری، زندگی روزمره، مد، موسیقی، غذا، دکوراسیون و سلایق شخصی اشاره دارد. این ترجیحات و تمایلات شخصی براساس تجربیات، تربیت، محیط فرهنگی، تعلیم و تجربیات فرد در طول زندگی شکل می گیرد. هر فرد می تواند سلیقه های خود را در انتخاب های زندگی اش اعمال کند و این سلیقه ها تأثیر عمیقی در شخصیت و هویت او دارد.

سلیقه به انگلیسی چی میشه؟

کلمه سلیقه به انگلیسی Taste ترجمه می شود. این واژه برای توصیف نوع ترجیحات، تمایلات و انتخاب های شخصی در مورد هنر، موسیقی، مد، غذا و اشیاء دیگر استفاده می شود.

ترجمه کلمه سلیقه به زبان انگلیسی نمایانگر نژادپرستی، مذهبی، جنسیتی و اعتقادی نیست. این به معنایی جداگانه تعبیر می شود و بیانگر انتخاب ها و تمایلات شخصی فرد است. برای مثال:
- She has a good taste in fashion (او سلیقه ی خوبی در مد دارد.)
 در این جمله، اشاره به توانایی شخص در انتخاب لباس ها و استایل های مد می شود.
- His taste in music is quite eclectic. (سلیقه ی موسیقی او بسیار متنوع است.)
 در این جمله، به وسوسه و علاقه شخص به گونه های مختلف موسیقی اشاره دارد.
- The restaurant's decor reflects the owner's taste. (دکوراسیون رستوران نمایانگر سلیقه ی مالک است.)
 در این جمله به تزئینات و دکوراسیون رستوران اشاره شده که نمایانگر تمایلات شخصی مالک رستوران است.
بنابراین، کلمه Taste به عنوان مفهومی عمومی برای ترجیحات و تمایلات شخصی به کار می رود و به معنای نژادپرستی یا تبعیض اجتماعی نمی باشد. در ادامه بیشتر در مورد این مفهوم و نحوه استفاده از عبارات مرتبط با آن در آموزشگاه زبان ملل صحبت خواهیم کرد.


سلیقه به انگلیسی
 

با سليقه به انگليسي

عبارت با سلیقه به انگلیسی به Stylishly یا Elegantly ترجمه می شود. این کلمات به معنای انجام کارها یا پوشیدن لباس ها و تزئینات به شیوه ای زیبا و با ذوق استفاده می شوند. این واژه ها نشان دهنده اهتمام به جزئیات و دقت در انتخاب های ظاهری هستند. برای مثال:

مطالعه بیشتر: پرفکت به انگلیسی

- She dressed stylishly for the party. (او برای مهمانی با سلیقه پوشید.)
- "He decorated his living room elegantly. (او اتاق نشیمن خود را با سلیقه تزئین کرد.)
در این مثال ها، کلمات stylishly و elegantly به معنای انجام کارها به شیوه ای زیبا و با سلیقه استفاده شده اند. ضروری است که حتما دستور زبانی را حین استفاده از آن و تعیین افعال و مفعول در نظر داشته باشید.

خوش سلیقه به انگلیسی

عبارت خوش سلیقه به انگلیسی به Tasteful ترجمه می شود. این واژه به معنای داشتن سلیقه خوب و توانایی در انتخاب های زیبا و مناسب برای پوشش، تزئینات، غذا و موارد مشابه است. برای مثال:
-  She has a tasteful sense of interior design (او سلیقه ی خوبی در طراحی داخلی دارد.)
- "The dinner table was set up in a tasteful manner. (میز شام به شیوه ای خوش سلیقه ترتیب داده شده بود.)
در این جملات و با فرمی خاص از استفاده کلمات، عبارت و مفهوم زبانی "tasteful" به معنای داشتن سلیقه خوب و توانایی در انتخاب های زیبا و مناسب استفاده شده است.

مقاله پیشنهادی: بهترین فیلم ها برای تقویت زبان انگلیسی

بد سلیقه به زبان انگلیسی

عبارت بد سلیقه به انگلیسی به Bad Taste ترجمه می شود. این عبارت برای اشاره به سلیقه ها و انتخاب هایی که به نظر دیگران نامناسب و زشت می آیند، استفاده می شود. وقتی از عبارت بد سلیقه استفاده می کنیم، منظور این است که فرد یا شیء مورد انتقاد یا نقدهایی قرار گرفته است به خاطر انتخاب های ظاهری یا هنری که ممکن است به نظر دیگران نازیبا یا نامناسب بیاید.
عبارت بد سلیقه می تواند در موارد مختلف مورد استفاده قرار گیرد، از جمله در موارد مرتبط با لباس پوشی، دکوراسیون، هنر، موزیک و همچنین انتخاب های رفتاری. این اصطلاح معمولاً به منظور ابراز نقدها یا انتقادات نسبت به یک شیء خاص یا تصمیماتی که به نظر دیگران زشت یا ناپسند می آیند، به کار می رود.
به عنوان مثال:
- His choice of clothing is in bad taste. (انتخاب لباس پوشی او بد سلیقه است.)
 در این جمله، بیان می شود که لباس پوشی فرد مورد انتقاد است و به نظر دیگران نامناسب می آید.
- The artwork in the gallery received mixed reviews, with some considering it bad taste.(آثار هنری در گالری نقدهای مختلفی دریافت کرد، و برخی از افراد آن را بد سلیقه می دانستند.)
 در این جمله، اشاره به نقدها و انتقاداتی است که به نمایشگاه هنری و آثار هنری در آن شده و برخی از افراد آن را نامناسب می دانند.


خوش سلیقه و بد سلیقه به انگلیسی
 

سلیقه شخصی به انگلیسی

عبارت سلیقه شخصی به انگلیسی به Personal Taste ترجمه می شود. این عبارت به ترجیحات و تمایلات شخصی یک فرد در انتخاب های مختلف مرتبط با هنر، موسیقی، مد، دکوراسیون، غذا، و موارد مشابه اشاره دارد.
Personal Taste نشانگر نوع انتخاب هایی است که از آن ها برای زندگی و محیط اطراف خود استفاده می کنید. این انتخاب ها ممکن است با تجربیات شخصی شما، تربیت، تعلیم، و تجربیات مختلف شما در زمینه های مختلف مرتبط با هنر و فرهنگ مرتبط باشد.

مطالعه بیشتر: ساعت به انگلیسی

اهمیت سلیقه شخصی در زندگی این است که هر فرد تفاوت هایی در تمایلات و سلیقه های خود دارد، و این تفاوت ها به هر فرد اعتبار و شخصیت خاصی می دهد. انتخاب های سلیقه شخصی در ابتدا ممکن است به نظر دیگران غریبه یا ناشناخته بیاید، اما این تفاوت ها از تنوع و ثروت فرهنگی و هنری جامعه سرچشمه می شوند.
به عنوان مثال:
- "Her personal taste in music leans toward classical and jazz (سلیقه شخصی او در موسیقی به سوی کلاسیک و جاز می  کشد.) همین طور در این جمله، بیان می شود که انتخاب های موسیقی او با تمایلات و سلیقه شخصی او مطابقت دارد.
- Personal taste plays a significant role in how people decorate their homes (سلیقه شخصی نقش مهمی در تزئین خانه های افراد دارد.) در این جمله، تأثیر سلیقه شخصی در تزئین خانه ها به عنوان یک نمونه از تأثیر آن در زندگی روزمره اشخاص آورده شده است.

مقاله پیشنهادی: تفاوت لهجه بریتیش و آمریکن | کدام بهتر است؟

اختلاف سلیقه به انگلیسی

عبارات مختلفی در زبان انگلیسی برای بیان اختلافات در سلیقه و تفضیلات واقعیات وجود دارند.
- To each their own.  سلیقه هر کسی طبیعی است.
 این عبارت بیانگر احترام به تفضیلات شخصی دیگران و قبول اختلاف در سلیقه است.
- Different strokes for different folks.  برای افراد مختلف، روش ها و سلیقه ها متفاوت اند.
 این جمله در زبان انگلیسی نشان دهنده تنوع و تفاوت در سلیقه ها و ترجیحات افراد مختلف است.
- Beauty is in the eye of the beholder.  زیبایی در دیدگاه هر فرد است.
 این جمله بیانگر این واقعیت است که تعریف از زیبایی برای هر فرد ممکن است متفاوت باشد.
- To each his/her own taste.  به هر کسی سلیقه خودش.
 این عبارت نیز به تفضیلات شخصی اشاره دارد و بیانگر احترام به سلیقه های متفاوت می باشد.

مطالعه بیشتر: خیابان به انگلیسی

- Agree to disagree.  با یکدیگر مخالفت کنیم و به این نتیجه برسیم که اختلاف داریم.
عموما این عبارت برای بیان این مورد استفاده می شود که افراد ممکن است در مورد سلیقه ها و نظرات متفاوت باشند و این اختلاف را قبول کنند.
- It's a matter of personal preference.  این مسئله به ترجیح شخصی مربوط می شود.
 همین طور این جمله بیانگر این واقعیت است که ترجیحات و سلیقه ها مسئله ای شخصی و زمینه ای است.
- We can agree to disagree on this.  می توانیم در این مورد مخالفت کنیم و به تفاوت نظر برسیم.
این جمله نشان دهنده توافق بر این نکته است که ممکن است در مورد سلیقه ها و نظرات مختلف با یکدیگر مخالفت کنیم.
این عبارات و اصطلاحات نشان دهنده اهمیت احترام به تفضیلات شخصی و اختلافات در سلیقه ها و نظرات افراد مختلف هستند. این اصطلاحات در مواقعی که نیاز به بیان تفاوت های سلیقه ها و احترام به آن داریم، مفید می باشند.

مقاله پیشنهادی: شیرین ترین زبان دنیا

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
3.67/5 (3 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران