حروف صدادار آلمانی و حروف بی صدا همراه با نحوه تلفظ

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/21 384 زمان مطالعه: 3 دقیقه
حروف صدادار آلمانی

حروف صدادار یا "Umlaut" در زبان آلمانی از جمله ویژگی های بارزی هستند که این زبان را از دیگر زبان ها متمایز می کنند. در آموزش زبان آلمانی میاموزید که، حروف مرکب صدادار آلمانی، به وسیله افزودن علامت Umlaut (یک علامت همچون دونقطه (¨)) به حروف "a"، "o" و "u" تشکیل می شوند. این علامت ها تلفظ و معنی کلمات را تغییر می دهند. حرف "ä" به تلفظ "آه"، حرف "ö" به تلفظ "ا"، و حرف "ü" به تلفظ "و" مشهورند.

این حروف مرکب صدادار اهمیت زیادی در زبان آلمانی دارند و در بسیاری از کلمات به کار می روند. تلفظ صحیح این حروف و استفاده درست از آنها به فهم و تلفظ صحیح کلمات کمک می کند. به عبارت دیگر، حروف صدادار یکی از جذابیت های زبان آلمانی هستند و برای یادگیرندگان این زبان مهمی می باشند. با این آموزش تا انتها همراه آموزشگاه زبان ملل باشید.

 • Ä ä: این حرف به صورت "آه" تلفظ می شود و معمولاً به معنی "a" در زبان انگلیسی استفاده می شود. مثلاً "Mädchen" به معنی "دختر" تلفظ می شود.
 • Ö ö: این حرف به صورت "ا" تلفظ می شود و معمولاً به معنی "o" در زبان انگلیسی استفاده می شود. مثلاً "Hören" به معنی "شنیدن" تلفظ می شود.
 • Ü ü: این حرف به صورت "و" تلفظ می شود و معمولاً به معنی "u" در زبان انگلیسی استفاده می شود. مثلاً "Tür" به معنی "دروازه" تلفظ می شود.

این حروف صدادار در زبان آلمانی بسیار مهم هستند و تلفظ صحیح آنها به فهم و تلفظ کلمات به درستی کمک می کند.

حروف مرکب صدادار آلمانی

حروف مرکب صدادار یا "Umlaut" در بین حروف الفبای آلمانی ممکن است در کلماتی که حاوی حروف "a"، "o"، و "u" هستند، بروز کنند. این حروف معمولاً با یک علامت Umlaut بر روی حرف مورد نظر نمایش داده می شوند. برای تلفظ حروف مرکب صدادار، به علائم صدادار و معنی آنها توجه داشته باشید:

Ä ä: تلفظ "آه"، معانی مختلفی دارد و می تواند به معنی "a" یا "ae" در زبان انگلیسی باشد.
مثال: 
Äpfel میوه ها تلفظ: "آپفل"
Ärzte پزشکان تلفظ: "آرتسه"

Ö ö: تلفظ "ا"، معمولاً معادل "o" یا "oe" در زبان انگلیسی است.
مثال:
Öffnen باز کردن تلفظ: "آفنن"
Öl روغن تلفظ: "آل"

Ü ü: تلفظ "و"، معمولاً معادل "u" یا "ue" در زبان انگلیسی است.
مثال:
Über درباره تلفظ: "وبر"
Süss شیرین تلفظ: "زوس"

حروف مرکب صدادار در زبان آلمانی نقش مهمی در تلفظ و معنی کلمات ایفا می کنند، بنابراین توجه به صحیح تلفظ آنها مهم است.

مطالعه بیشتر: حرف تعریف در زبان آلمانی

تلفظ حروف صامت آلمانی

تلفظ حروف صامت در زبان آلمانی ممکن است در برخی موارد متفاوت از تلفظ حروف صامت در زبان انگلیسی باشد. تلفظ حروف صامت در زبان آلمانی ممکن است در بعضی موارد به صورت مشابه به تلفظ حروف معادل در زبان انگلیسی باشد و در بعضی موارد متفاوت باشد. برای تسلط به تلفظ صحیح، تمرین و توجه به تلفظ در مثال های واقعی زبان آلمانی مفید است.

 1. حرف "b": تلفظ معمول آن مانند تلفظ حرف "b" در زبان انگلیسی است. مثال: "Buch" (کتاب) تلفظ: "بوخ"
 2. حرف "d": تلفظ معمول آن شبیه تلفظ حرف "d" در زبان انگلیسی است. مثال: "Hund" (سگ) تلفظ: "هونت"
 3. حرف "f": تلفظ معمول حرف "f" در زبان انگلیسی و آلمانی یکسان است. مثال: "Fenster" (پنجره) تلفظ: "فنستر"
 4. حرف "g": در برخی موارد، تلفظ حرف "g" ممکن است شبیه به تلفظ حرف "g" در زبان انگلیسی باشد، اما در برخی موارد، به صورت "خ" تلفظ می شود. برای تلفظ درست، به کلمه و سیاق توجه کنید. مثال:  "Garten" (باغ) تلفظ: "گارتن" و "Geschenk" (هدیه) تلفظ: "گشنک"
 5. حرف "h": تلفظ حرف "h" در زبان آلمانی شبیه به تلفظ حرف "h" در زبان انگلیسی است. مثال: "Haus" (خانه) تلفظ: "هاوس"
 6. حرف "k": تلفظ حرف "k" در زبان آلمانی مشابه تلفظ حرف "k" در زبان انگلیسی است. مثال: "Kuchen" (کیک) تلفظ: "کوخن"
 7. حرف "l": تلفظ حرف "l" در زبان آلمانی شبیه به تلفظ حرف "l" در زبان انگلیسی است. مثال: "Lampe" (لامپ) تلفظ: "لامپه"
 8. حرف "m": تلفظ حرف "m" در زبان آلمانی مشابه تلفظ حرف "m" در زبان انگلیسی است. مثال: "Mutter" (مادر) تلفظ: "موتر"
 9. حرف "n": تلفظ حرف "n" در زبان آلمانی مشابه تلفظ حرف "n" در زبان انگلیسی است. مثال: "Nase" (بینی) تلفظ: "نازه"
 10. حرف "p": تلفظ معمول حرف "p" در زبان آلمانی و زبان انگلیسی مشابه است. مثال: "Papier" (کاغذ) تلفظ: "پاپیر"
 11. حرف "t": تلفظ معمول حرف "t" در زبان آلمانی و زبان انگلیسی شبیه به هم است. مثال: "Tisch" (میز) تلفظ: "تیش"
 12. حرف "v": تلفظ حرف "v" در زبان آلمانی شبیه به تلفظ حرف "f" در زبان انگلیسی است. مثال: "Vogel" (پرنده) تلفظ: "فوگل"
 13. حرف "z": تلفظ حرف "z" در زبان آلمانی شبیه به تلفظ حرف "ts" در زبان انگلیسی است. مثال: "Zimmer" (اتاق) تلفظ: "تسیمر"

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان آلمانی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران