افعال حرکتی در زبان آلمانی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/05/01 733 زمان مطالعه: 4 دقیقه
فعل های حرکتی در زبان آلمانی

یادگیری افعال حرکتی در زبان آلمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این افعال نقش اساسی در ارتباط بین افراد دارند و به گستردگی توانایی بیان و درک زبان آلمانی کمک می کنند. با آشنایی با این افعال، افراد قادرند نه تنها حرکت خودشان را بیان کنند بلکه به دیگران نیز بفهمانند که چگونه و در چه شرایطی حرکت می کنند. از جمله این افعال می توان به gehen (رفتن)، laufen (دویدن)، fahren (راندن/سوار شدن) و fliegen (پرواز کردن) اشاره کرد که در فرایند یادگیری زبان آلمانی بسیار کلیدی و مهم هستند. 

با استفاده از این افعال، فرد می تواند به صورت دقیق تر و روان تر در مورد تجربیات و فعالیت های خود صحبت کند و درک بهتری از مفهوم جمله ها و مکالمات داشته باشد. بنابراین، یادگیری افعال حرکتی در زبان آلمانی، به دست آوردن یک ابزار قدرتمند برای ارتباط بهتر و انتقال ایده ها و تجربیات به صورت دقیق تر و کامل تر می باشد.

 


یادگیری گرامر زبان آلمانی اساسی و حیاتی است، به ویژه برای داشتن یک ارتباط قوی و دقیق با زبان. گرامر زبان آلمانی، مبانی و اصولی را فراهم می کند که از آن ها برای ساخت جملات صحیح و مفهومی استفاده می شود. این اصول شامل ترکیب کلمات، نحوه ساختار جملات، قواعد صرفی و زمان های مختلف هستند که همه آنها به شکل مستقیم به یادگیری مکالمه و نوشتار ارتباط مستقیم دارند.

نحوه ساخت فعل حرکتی در آلمانی

در زبان آلمانی، افعال حرکتی یک قسمت مهم از گرامر هستند. این افعال به دو صورت جداپذیر و غیرجداپذیر وجود دارند؛ لازم است که فرمول ساخت آن ها را بیاموزید.
بدون یادگیری گرامر، ممکن است به تدریج در درک و استفاده از زبان مشکل پیدا کنید. آشنایی با قواعد صرفی و گرامری زبان آلمانی، امکان ساخت جملات درست و دقیق را فراهم می کند و از ابهامات در انتقال افکار و ایده ها جلوگیری می کند.

1. افعال غیرجداپذیر: این افعال با پیشوند جداناپذیر می آیند و بعد از آنها حرف اضافه مستقیماً می آید. به عنوان مثال:
- gehen (رفتن): Ich gehe in die Schule. (من به مدرسه می روم.)
- kommen (آمدن): Sie kommt aus Deutschland. (او از آلمان می آید.)
2. افعال جداپذیر: این افعال با پیشوند جداپذیر می آیند که به زمان افعال، شخص یا شرایط مختلف بستگی دارند. این پیشوندها از فعل جدا شده و به آخر فعل متصل می شوند. به عنوان مثال:
- anrufen (تماس گرفتن): Ich rufe meine Mutter an. (من به مادرم زنگ می زنم.)
- aufstehen (برخاستن): Er steht um sieben Uhr auf. (او ساعت هفت بیدار می شود.)
در زبان آلمانی، افعال حرکتی نیز دارای چندین زمان، صرف و شکل مختلف هستند که باید با تمرین و توجه به جزئیات، آنها را یاد بگیرید. همچنین، حروف اضافه متفاوتی با افعال حرکتی استفاده می شوند که به آن ها اشاره می کنیم.


فعل های حرکتی آلمانی
 

لیست فعل های حرکتی در زبان آلمانی

در زبان آلمانی، افعال حرکتی بسیار متنوع هستند و برای بیان حرکت و جابجایی از آنها استفاده می شود و با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف، معانی و کاربردهای مختلفی دارند.
1. gehen (رفتن):
- Ich gehe zur Arbeit. (من به سمت کار می روم.)
- Gehst du gerne spazieren? (آیا دوست داری قدم زدن؟)
2. laufen (دویدن):
- Die Kinder laufen im Park. (بچه ها در پارک دو می زنند.)
- Warum läufst du so schnell? (چرا اینقدر سریع داری می دوی؟)
3. fahren (راندن/سوار شدن):
- Wir fahren mit dem Zug nach Berlin. (ما با قطار به برلین می ریم.)
- Er fährt oft mit dem Fahrrad zur Schule. (او اغلب با دوچرخه به مدرسه می رود.)
4. fliegen (پرواز کردن):
- Die Vögel fliegen hoch am Himmel. (پرندگان در ارتفاعات آسمان پرواز می کنند.)
- Meine Eltern fliegen nächsten Monat nach Spanien. (والدینم ماه آینده به اسپانیا پرواز می کنند.)
5. klettern (صعود کردن):
- Der Junge klettert auf den Baum. (پسر به درخت صعود می کند.)
- Sie klettert gern in den Bergen. (او دوست دارد در کوه ها صعود کند.)
6. rennen (دویدن با سرعت):
- Die Hunde rennen im Garten herum. (سگ ها در باغ دور می دوند.)
- Warum rennst du so schnell? (چرا اینقدر سریع داری دو می زنی؟)
 

فعل آلمانی معنی
gehen راه رفتن (با پای پیاده)
rennen مسابقه دادن
fahren رانندگی کردن
segeln دریانوردی
klettern بالا رفتن
wandern برای پیاده روی
laufen برای اجرا
fliegen برای پرواز
schwimmen برای شنا کردن
reiten سوار شدن (روی حیوان)
springen پریدن

 استثنائات افعال حرکتی در زبان آلمانی

در زبان آلمانی، مانند سایر زبان ها، برخی افعال حرکتی نیاز به توجه ویژه دارند و استثناءهایی در صورت استفاده از آنها وجود دارد. توجه به این نکات و استثناها، کمک می کند تا استفاده از افعال حرکتی به درستی و به صورت مناسب در جملات زبان آلمانی انجام شود و معنای دقیق تری بیان گردد.

  • sein برای حالت های خاصی از جابجایی: این افعال از فعل sein (بودن) برای بیان حرکت در شرایط خاصی استفاده می کنند. برای مثال:

- gehen به جای sein برای بیان حرکت در برخی موارد خاص: Er ist einkaufen gegangen. (او رفته بود خرید.)
- bleiben برای بیان مکانیت: Sie ist zu Hause geblieben. (او در خانه ماند.)

  • استفاده از حروف اضافه در بعضی از افعال حرکتی: برخی از افعال حرکتی نیاز به حروف اضافه خاصی دارند که باعث تغییر معنای جمله می شوند. به عنوان مثال:

- warten auf برای انتظار: Ich warte auf den Bus. (من منتظر اتوبوس هستم.)
- achten auf برای توجه: Achte auf den Schritt! (به گامت توجه کن!)

  • 3. استفاده از حالت جمله در بعضی از افعال: برخی از افعال حرکتی در جملات مشخصی نیاز به حالت معین یا نامعین دارند که باید به آنها توجه کرد. به عنوان مثال:

- mitkommen برای همراهی در حرکت: Kommst du mit ins Kino? (آیا با من به سینما می آی؟)

  • 4. استثناءهای صرفی در گذشته و حال وابسته به فعل کمکی: برخی از افعال حرکتی در زمان های مختلف نیاز به تغییرات صرفی دارند که باید با توجه به زمان جمله توجه شود. به عنوان مثال:

- gehen در گذشته: Ich bin gestern spazieren gegangen. (دیروز قدم زدم.)

مقاله پیشنهادی: زمان ها در زبان آلمانی (صرف فعل + مثال)

افعال کمکی sein و haben در آلمانی

افعال کمکی "sein" و "haben" در زبان آلمانی اساسی ترین افعالی هستند که برای تشکیل زمان های گذشته و کامل استفاده می شوند. "haben" به معنای "داشتن" استفاده می شود و بیشتر افعال را در زمان گذشته کامل (Perfekt) تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، اگر فعلی در جمله بخواهد به صورت گذشته کامل بیاید، "haben" به عنوان فعل کمکی به کار می رود. برای مثال: "Ich habe gearbeitet" به معنای "من کار کردم".
اما "sein" به معنای "بودن" به عنوان فعل کمکی در تشکیل گذشته برای بعضی از افعال حرکتی و وضعیتی مانند "gehen" (رفتن)، "kommen" (آمدن)، "bleiben" (ماندن)، و "sein" (بودن) خود به عنوان فعل اصلی، برای تشکیل گذشته استفاده می شود. مثلاً: "Ich bin gegangen" به معنای "من رفتم".
این دو فعل کمکی بسیار اساسی هستند و زمان های مختلف گرامری را تشکیل می دهند که برای یادگیری زبان آلمانی بسیار اهمیت دارند.

مقاله پیشنهادی: زمان حال ساده در آلمانی

افعال قوی در زبان آلمانی

افعال قوی یا "starke Verben" در زبان آلمانی افعالی هستند که در تغییرات صرفی خود، به وضوح الگوهای خاصی دارند. این افعال معمولاً در گذشته به شکل های خاص و با تغییرات شناخته شده ظاهر می شوند. معمولاً این تغییرات در ریشه فعل (Stamm) اتفاق می افتد. افعال قوی در زمان حال نیز شکل های خاصی دارند که با تمرین و یادگیری قواعد قابل درک می شوند.
به عنوان مثال، "gehen" (رفتن) یکی از افعال قوی است. در گذشته، این فعل به شکل "ging" تغییر می کند. ضمن آن، "kommen" (آمدن) به شکل "kam" و "bleiben" (ماندن) به شکل "blieb" در گذشته تغییر می کنند.
افعال قوی به دلیل الگوی قوی و منظمی که دارند، برخی از اصول صرفی مشخص خود را دارند که اگر یکی را بدانید، می توانید شکل بسیاری از این افعال را در زمان های مختلف بسازید. یادگیری این الگوها و قواعد صرفی کمک می کند تا گرامر زبان آلمانی را بهتر درک کرده و با خیال راحت تر از افعال قوی استفاده کنید.

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان آلمانی

مقاله پیشنهادی: افعال بی قاعده در زبان آلمانی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران