افعال to be | موارد استفاده به زبان ساده + مثال

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/24 143 زمان مطالعه: 4 دقیقه
افعال to be

در فرایند یادگیری زبان انگلیسی، اولین نکته گرامری در مورد فعل، آموزش افعال to be  می باشد. این فعل ها در زبان انگلیسی اهمیت بسیار زیادی دارند و به همین دلیل آموزش آن ها در اولویت قرار دارد. اما به یاد داشته باشید که آموزش این افعال بسیار ساده هستند و می توان به راحتی آن ها را یاد گرفته و استفاده نمود. بدون تردید با مطالعه این مطالب و مثال های موجود در آن، درک بیش تری از آن ها پیدا خواهید کرد. امیدواریم که این مطالب برای شما عزیزان بسیار مفید باشد. 

جدول افعال to be

در این بخش از مقاله، جدولی را برای شما در نظر گرفته ایم که می توانید از آن برای یادگیری بهتر افعال to be استفاده نمایید.
 

فاعل فعل to be فاعل + فعل to be شکل مخفف شده فاعل + فعل to be
I am I am I'm
You are You are You're
He is He is He's
She is She is  She's
We are We are We're
You are You are You're
They are They are They're


افعال to be در زمان حال ساده

در ابتدا باید در مورد افعال to be در زمان حال ساده برای زبان آموزان عزیزی که تازه گام در دنیای آموزش زبان انگلیسی نهاده اند توضیحاتی داشته باشیم. استفاده از این فعل ها در زمان حال ساده بسیار ساده هستند و بدون هیچ گونه تغییری به کار می روند. 

 •  I am 
 • You are 
 • He / she / it is 
 • We are 
 • You are 
 • They are 

این افعال را می توانید در زمان حال ساده برای این فاعل ها به کار ببرید. در حالت سوالی جای فعل و فاعل را باید عوض کرد. 

 • ? Am I 
 • ? Are you
 • ? Is she / he / it 
 • ? Are we
 • ? Are you 
 • ? Are they 

همچنین می توان این افعال را در زمان حال ساده به صورت منفی نیز استفاده کرد که تنها کافی است واژه " not" را به آن ها اضافه نمایید. البته در این صورت می توان به دو حالت کامل و خلاصه آن ها را مورد استفاده قرار داد. 

 • I am not ==> I'm not
 • You are ==> You aren't
 • He is ==> He isn't
 • She is ==> She isn't
 • It is ==> It isn't
 • We are ==> We aren't
 • You are ==> You aren't
 • They are ==> They aren't


افعال to be
 

مثال:

.I'm a student
.My father' s a doctor
.They aren't very important
?Is he a student
I am a shop assistant. ( I'm a shop assistant.) 
You are a good driver. ( You're a good driver.)
He is my friend. ( He's my friend ) 
We are very busy at the moment. ( We're very busy at the moment.) 
They are really good. ( They're really good.) 
I am not at work. ( I'm not at work.) 
نکته: در مورد خلاصه نوشتن عبارت " I am not " باید گفت که عبارت " I amn't" را نباید استفاده نمایید. 
She is not a doctor. ( She isn't a doctor.) 
Money is not important. ( Money isn't important.) 
We are not tired. ( We aren't tired.) 
They are not busy. ( They aren't busy. ) 
همان گونه که گفته شد برای سوالی کردن باید جای فاعل و فعل را باید تعویض کرد. 
?Are you tired 
?Is he a student 
?Is this your pen
?Are we late 
?Are they your friends 

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان انگلیسی | آموزش گرامر زبان انگلیسی

نحوه سوالی کردن افعال to be با استفاده از کلمات سوالی

نوع دیگری از سوالی کردن افعال to be، استفاده از کلمه های سوالی می باشد. این کلمه ها شامل موارد زیر می باشند: 
Where, when, who, what ...
این کلمه ها را باید در ابتدای جمله سوالی قرار داد. در ادامه مثال های چی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.
?Where are you from
   - .I'm from Iran 
?When is the meeting 
   - .It's next Thursday
?Who is he

  -  .He's my friend 
?What time is it

   - .It's nine o'clock

افعال to be در حالت گذشته

در قسمت قبل در مورد استفاده از افعال to be در زمان حال ساده توضیحاتی را برای شما عزیزان داشتیم. اکنون در مورد استفاده از این فعل ها در زمان گذشته صحبت خواهیم کرد. این افعال را می توان در حالت زمان گذشته نیز استفاده نمود که به دو صورت استفاده می شود‌. این دو حالت، " was"  و " were " هستند‌. مثال:
.I was tired this morning 
- من امروز صبح خسته بودم‌. 

.You were very good 
- تو خیلی خوب بودی‌. 

.He was the best in the class 
- او در کلاس بهترین بود‌. 

.She was late for work 
- او دیر سر کار آمد. 

.It was a rainy day 
- روز بارانی بود‌. 

.We were at school yesterday 
- ما دیروز در مدرسه بودیم. 

.You were at the hospital 
- شما در بیمارستان بودید. 

.They were very important
- آن ها خیلی مهم بودند.


افعال to be در حالت گذشته
 

منفی کردن زمان گذشته افعال to be

افعال to be در زمان گذشته را می توان به صورت منفی نیز مورد استفاده قرار داد. برای این کار فقط کافی است بعد از این افعال " not " را اضافه نمایید. به این مثال ها توجه نمایید:
.I was not tired this morning 
.You were not happy 
.He was not angry 
.She was not married
.It was not cold yesterday 
.We are not busy
.You are not invited
.They are not at the meeting
حالت خلاصه این افعال به شکل زیر می باشند:
Was not = wasn't 
Were not = weren't
I wasn't tired this morning. 
You weren't happy. 
He wasn't angry. 
She wasn't married. 

مقاله پیشنهادی: آموزش زمان حال ساده در انگلیسی

سوالی کردن افعال to be در زمان گذشته

برای تبدیل کردن این افعال در زمان گذشته باید آن ها را قبل از فاعل قرار داد. 
?Were you happy 
?Was I late
?Were they sick
?Was he angry
?Was she married 
?Was it a black pen
?Were we invited 
?Were you ready 
?Were they busy
به شیوه ای دیگر هم می توان این افعال را به حالت سوالی در آورد. برای این کار باید از کلمه های پرسشی استفاده نمود. کلمه های پرسشی را در قسمت قبل برای شما عزیزان آورده ایم. اکنون مثال هایی را برای سوالی کردن توسط " wh question word" ها داریم. 
?Why are you happy
در این بخش باید توضیحی راجع به پاسخ دادن به سوال ها برای شما عزیزان داشته باشیم. در صورتی که سوال ها به صورت ساده و با جا به جا کردن فعل و فاعل باشد، جواب به صورت بسیار ساده و با بله و خیر می باشد. اما در صورتی که از "Wh question" برای سوال کردن استفاده می شود، در پاسخ باید توضیح کامل تری را ارائه داد. به عنوان مثال در پاسخ به سوال بالا می توان گفت: 
.Because I was promoted at work 

مقاله پیشنهادی: افعال انگلیسی | 100 فعل پرکاربرد + معنای فارسی

افعال to be در زمان آینده

اما در این بخش از مقاله در مورد زمان آینده افعال to be توضیح می دهیم. زمان آینده در واقع یکی از زمان های فعل است که کاری را بیان می کند که هنوز انجام نشده است و انفاقی که هنوز نیفتاده است. در واقع باید این زمان را در حالتی مورد استفاده قرار داد که عملی در آینده شروع و به پایان می رسد‌. برای نشان دادن این حالت از " will " استفاده خواهد شد و ترکیب " will be " به وجود می آید. 
.I will be there tomorrow
 .It will be fine


افعال to be در زمان حال، گذشته و آینده

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران