افعال کمکی در انگلیسی + مثال و 5 نکته

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/28 354 زمان مطالعه: 3 دقیقه
افعال کمکی در انگلیسی

یکی از نکات گرامری مهم، افعال کمکی در انگلیسی می باشد که حتما باید آموزش داده شود چرا که کاربرد بسیار زیادی دارد. زبان آموزان باید برای یادگیری هر چه بهتر زبان انگلیسی بر تمام نکته های مهم آن تسلط پیدا کنند و با روش درست یاد بگیرند. ما در ادامه این مقاله قصد داریم نکات مهمی در رابطه با افعال کمکی در زبان انگلیسی مطرح کنیم که یادگیری آن ها می تواند سطح دانش شما را بالاتر از سایر افراد ببرد.

افعال کمکی اصلی در زبان انگلیسی

افعال کمکی در انگلیسی به عنوان کمک در جمله می آیند و در واقع به گونه ای افعال فرعی هستند که از افعال اصلی جمله پشتیبانی می کنند و ارتباط مفاهیم دستوری پیچیده همانند جنبه های مختلف زمان یا حالت را نشان می دهند. برای مثال:

✅ مطالعه بیشتر: ضمایر فاعلی در انگلیسی

- I have finished the report.
من گزارش را تمام کرده ام.
در این جمله، فعل کمکی "have" می باشد و در واقع فعل اصلی "finish" را مورد پشتیبانی خود قرار می دهد.


افعال کمکی اصلی در زبان انگلیسی

سه فعل اصلی کمکی در زبان انگلیسی شامل  "do" ، "be"  و "have" می باشند. البته هر کدام از آن ها را می توان به صورت جداگانه و به عنوان افعال اصلی مورد استفاده قرار داد. مثال:

 

مثال ترجمه فارسی توضیحات
I did my homework already. ( Action verb ) من قبلا تکالیفم را انجام دادم. در این جمله فعل "did" یک فعل اصلی می باشد.
I did not want to go home. ( Auxiliary verb) نمی خواستم به خانه بروم. در این جمله فعل "did" یک فعل کمکی محسوب می شود.
I have a selfie with Neil deGrasse Tyson. من با نیل دگراس تایسون سلفی دارم. در این مثال، "have" فعل کمکی نیست.
I have waited a long time for this.  من برای این مدت طولانی منتظر بوده ام. در این جمله مثال، فعل "have" یک فعل کمکی می باشد.


همان گونه که گفته شد، افعال کمکی در زبان انگلیسی، نوعی از فعل هستند که در یک جمله می توانند نقش حمایتی داشته باشند و از فعل اصلی پشتیبانی می کنند. این فعل ها عمدتا برای ایجاد زمان های دستوری پیچیده، مثل زمان های کامل و پیوسته که جنبه های مختلف زمان را نشان می دهند یا می توانند مدت زمان انجام یک عمل را نشان دهند، مورد استفاده قرار می گیرند. به مثال های زیر توجه کنید:

 

مثال معنی توضیحات
I go to the zoo من به باغ وحش می روم. این جمله در زمان حال ساده می باشد و هیچ گونه فعل کمکی در آن استفاده نشده است.
I am going to the zoo من دارم به باغ وحش می روم. این جمله در زمان حال استمراری نوشته شده است.
In September, I will have been going to the zoo for a year در ماه سپتامبر، من یک سال است که به باغ وحش می روم. زمان این جمله، آینده کامل استمراری می باشد.


جدای از زمان و همچنین جنبه آن، افعال کمکی برای نشان دادن فعال بودن نیز ضروری هستند و اکتیو بودن را نشان می دهند. 

مقاله پیشنهادی: تفاوت do و does در زبان انگلیسی

افعال کمکی وجهی Modal auxiliary verbs

این افعال حالت دستوری را در جمله تغییر می دهند و به این معنی است که می توان با استفاده از افعال کمکی، برای بیان معانی مختلف فعل اصلی استفاده نمود. مثال:
 

مثال معنی توضیحات
It might rain ممکن است باران ببارد. در این جمله « امکان » نشان داده می شود.
It can rain باران می بارد.  این جمله توانایی را نشان می دهد.
It must rain باران باید ببارد. در این جمله ضرورت انجام دادن کار نشان داده می شود.
It should rain باید باران ببارد. در این جمله معنای پیشنهاد مشخص خواهد شد. 


نکته دیگری که باید بگوییم این است که فعل کمکی "will" برای تمام زمان های آینده ضروری خواهد بود. 
- It will rain: باران خواهد بارید.

هنگامی که از افعال کمکی استفاده می شود، فعل اصلی جمله اغلب به صورت زمان گذشته یا حال یا به شکل مصدر بدون "to" استفاده می شود. در ادامه با مشاهده مثال ها می توانید بسیار بهتر این موضوع را متوجه شوید. 

- Jorgen skates backwards. 
یورگن به عقب اسکیت می زند. 
- Jorgen can skate backwards. 
یورگن می تواند به عقب اسکیت بزند. 

اگر دقت کرده باشید در این دو مثال فعل اصلی در حالی که با یک فعل کمکی استفاده شود، حالت صرفی خود را از دست می دهد. در جمله دوم فعل اصلی "s" پایانی خود را از دست داده است. 


مهم ترین افعال کمکی وجهی

یکی از تفاوت های اصلی که بین افعال کمکی وجهی با سایر افعال کمکی وجود دارد این است که این افعال توسط شخص جمع نمی شوند. در واقع امکان دارد این افعال بدون توجه به فاعل یکسان بمانند. 
- I may delete this later. 
ممکن است بعدا این را حذف کنم. 

- She may delete this later. 
او ممکن است بعدا این را حذف کند. 

- I have deleted this already. 
من قبلا این را حذف کرده ام. 

- She has deleted this already. 
او قبلا این را حذف کرده است. 
نکته دیگر این است که افعال وجهی هم می توانند در زمان گذشته تغییر پیدا کنند و البته که این اتفاق خواهد افتاد. 
Can ...... Could
Will ...... Would 

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان انگلیسی | آموزش گرامر زبان انگلیسی

- When I was a kid, I could do sometsaults without getting dizzy. 
وقتی بچه بودم می توانستم بدون سرگیجه ورزش های سالتو را انجام دهم. 

- I didn't know when we met that she would become my wife. 
وقتی با هم آشنا شدیم نمی دانستم که او همسر من می شود. 
افعال کمکی  شامل این موارد هستند: 

Be, do, have 

افعال کمکی وجهی عبارتند از:

  • Can
  • Could
  • Dare
  • May
  • Might 
  • Must 
  • Should
  • Will
  • Would 

مقاله پیشنهادی: افعال انگلیسی | 100 فعل پرکاربرد + معنای فارسی

مواقع استفاده از افعال کمکی زمان

یکی از مهم ترین و البته رایج ترین کاربردهای افعال کمکی، به ویژه فعل های کمکی "be" و "have" ایجاد زمان های دستوری مختلف می باشد. همان گونه که گفته شد افعال کمکی در انگلیسی کاربردهای بسیار زیادی دارند. هر زمان می تواند جنبه متفاوتی را نشان دهد بنابراین با استفاده از افعال کمکی در زبان انگلیسی می توان با دقت بیش تری روی این جنبه از زمان کار کرد. اکنون زمان های مختلف از افعال کمکی را مورد بررسی قرار می دهیم. 

✅ افعال کمکی در انگلیسی برای زمان آینده

تمام زمان های آینده از جمله زمان آینده ساده، رویداد و اتفاق و عملی را نشان می دهند که هنوز اتفاق نیفتاده و بعدا اتفاق خواهند افتاد. نقطه تمایز زمان آینده با زمان های گذشته و حال در این است که زمان آینده به تنهایی از توافق فاعل و فعل پیروی نمی کند و بنابراین نیاز نیست زیاد نگران صرف آن ها باشید. می توان به سادگی از فعل کمکی "will" قبل از مصدر بدون "to" استفاده نمود. 
- She will be the first astronaut president of Mars. 
او اولین فضانورد مریخ خواهد بود.


فعل کمکی زمان آینده

✅ افعال کمکی مناسب برای زمان های استمراری "be"

زمان های استمراری را به عنوان زمان های پیش رونده می شناسند و یک‌ عمل مداوم و تکرار شونده را نشان می دهند. زمان حال استمراری یک عمل را نشان می دهد که به صورت مداوم اتفاق می افتد و در واقع اکنون در حال اتفاق افتادن می باشد. زمان گذشته استمراری، استمرار یک عمل در زمان گذشته و در حال انجام شدن را نشان می دهد. زمان آینده استمراری نیز یک عمل در زمان آینده را نشان می دهد که ادامه خواهد داشت. در این زمان از فعل کمکی "be" همراه‌ با فعل اصلی با "ing" استفاده خواهد شد. 
- I am working in the shed. 
من در سوله کار می کنم. 

- She was studying all night. 
او تمام شب را مشغول مطالعه بود. 

- They will be sleeping when you arrive. 
وقتی شما برسید آن ها در خواب خواهند بود. 

مقاله پیشنهادی: آموزش افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی + فیلم

✅ افعال کمکی انگلیسی برای زمان های کامل "have"

زمان های کامل، رویدادهایی را نشان می دهند که قبلا اتفاق افتاده اند ولی بعد از آن هم پیامدهای مهمی دارند. در زمان حال کامل، عملی که مد نظر است تا زمان حال ادامه دارد. در زمان گذشته کامل یک رویداد در زمان گذشته را نشان می دهد که قبل از آن هم رویداد دیگری اتفاق افتاده است. زمان آینده کامل در مورد اتفاقی است که بعدا در زمان آینده تکمیل خواهد شد. در این زمان ها از شکل های مختلف فعل "have" استفاده خواهد شد. 

- They have just finished class and are getting ready for recess. 
آن ها تازه کلاس را تمام کرده اند و برای تعطیلات آماده می شوند. 

- I had forgotten about the birthday party until I saw the calendar. 
جشن تولد را فراموش کرده بودم تا این که تقویم را دیدم. 

- By the time you get off work, the movie will have started already.
تا زمانی کار شما تمام شود، فیلم شروع شده است.

با این توضیحات می توانید آشنایی بیش تری با افعال کمکی در زبان انگلیسی داشته باشید و آن ها را به درستی مورد استفاده قرار دهید.

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان انگلیسی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران