تشخیص مذکر و مونث در زبان فرانسه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/02/19 730
جنسیت اسامی در زبان فرانسه

در زبان فرانسه، اسامی دارای جنس مذکر (masculin) و مونث (féminin) هستند. جنس اسامی نقش مهمی در گرامر و دستور زبان فرانسه ایفا می کند و تأثیراتی بر نحوه استفاده از صفات، حروف اضافه و افعال دارد. ما در این مقاله از آموزشگاه زبان ملل به بررسی و آموزش این مبحث پرداختیم.

1. صورت مذکر و مونث اسامی:

اغلب اسامی مونث در فرانسه با حرف "e" ختم می شوند، در حالی که اسامی مذکر با حرف دیگری ختم می شوند. مثال ها:

 • مذکر: un chat (یک گربه)
 • مونث: une fleur (یک گل)

2. تأثیر جنس بر صفات:

صفات همچنین جنس مذکر و مونث را اختصاص می دهند. صفت باید با اسم متناظر خود در جنس و تعداد (مفرد یا جمع) هماهنگ باشد. مثال ها:
 

جنسیت اسامی در زبان فرانسه

 • مذکر مفرد: un homme gentil (مرد مهربان)
 • مونث مفرد: une femme gentille (زن مهربان)
 • مذکر جمع: des hommes gentils (مردان مهربان)
 • مونث جمع: des femmes gentilles (زنان مهربان)

3. تأثیر جنس بر حروف اضافه:

حروف اضافه نیز باید با جنس اسمی مورد استفاده خود همخوانی داشته باشند. مثال ها:

 • مذکر: un stylo noir (یک خودکار سیاه)
 • مونث: une table noire (یک میز سیاه)
 • مذکر جمع: des stylos noirs (خودکارهای سیاه)
 • مونث جمع: des tables noires (میزهای سیاه)

4. تأثیر جنس بر افعال:

برخی از افعال نیز به جنس اسم متصل می شوند، به ویژه زمانی که به اشیاء غیرمستقل و موجودات زنده اشاره می کنند. مثال ها:

 • مذکر: Il est allé au cinéma. (او به سینما رفت.)
 • مونث: Elle est allée à la bibliothèque. (او به کتابخانه رفت.)

مواردی که ذکر شد نشان دهنده اهمیت جنس اسامی در گرامر زبان فرانسه است. برای یادگیری دقیق تر این موارد و تقویت مهارت های خود در زبان فرانسه، تمرین و مطالعه بیشتری لازم است.

مذکر و مونث در زبان فرانسه

در زبان فرانسه، هر کلمه ای یکی از دو جنس مذکر یا مونث را دارا می باشد. جنس کلمه ها در فرانسه، نشان دهنده مفهوم جنسیت و نیز تغییراتی در دستور زبان است. برای تعیین جنس یک کلمه در زبان فرانسه، عموماً باید به صورت واژگان و قواعد گرامری توجه کرد. هنگامی که جنس یک کلمه مشخص شده است، باید از صحیح آن در جمله ها و متن ها استفاده کرد.

جنسیت اسم در زبان فرانسه

البته، نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که جنس برخی از کلمات در فرانسه بی معنی است و بر اساس قواعد خاص زبان تعیین می شود. به عنوان مثال، اسامی اشیا و مفاهیم معمولاً جنسیت خاصی ندارند و اغلب بر اساس تاریخچه استفاده و قواعد زبان تعیین می شوند.

معمولاً کلماتی که به "e" ختم می شوند، به عنوان مونث شناخته می شوند و کلماتی که به حرف دیگری ختم می شوند، به عنوان مذکر. اما این قاعده کاملاً صدق نمی کند و برخی استثناها وجود دارد. به عنوان مثال:

 • مثال مذکر: le chat (گربه)
 • مثال مونث: la fleur (گل)

همچنین، در فرانسه برخی از اسامی و مفاهیمی که برای انسان ها به کار می روند، جنس خاصی دارند. به طور معمول، اسامی زنانه اغلب با حرف "a"، "i"، "u" یا "e" ختم می شوند، در حالی که اسامی مردانه اغلب با حرف های دیگری ختم می شوند. به عنوان مثال:

 • مثال مذکر: le père (پدر)
 • مثال مونث: la mère (مادر)

توصیه می شود که هنگام یادگیری کلمات جدید در فرانسه، همواره جنس کلمات را نیز یاد بگیرید تا در صحیح بیان کلمات و نوشتن جملات کمک حیاتی بکند. این به مرور زمان با تمرین و تجربه بهبود می یابد.

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه آنلاین

تشخیص کلمات مونث و مذکر در زبان فرانسه

تشخیص کلمات مذکر و مونث در زبان فرانسه ممکن است در ابتدا کمی چالش برانگیز به نظر بیاید، اما با تمرین و آشنایی با قواعد زبان، شما می توانید به راحتی جنس هر کلمه را تشخیص دهید:

1. انتهای کلمه:

برخی از الگوهای کلی برای تشخیص جنس کلمات در فرانسه وجود دارد. به طور کلی، کلماتی که با حرف "e" ختم می شوند، اغلب به عنوان مونث شناخته می شوند، و کلماتی که با حرف دیگری ختم می شوند، به عنوان مذکر شناخته می شوند. این الگو نه همیشه درست است و برخی استثناها وجود دارد. مثال ها:

 • مونث: la fleur (گل)
 • مذکر: le chat (گربه)

2. حرف اضافه:

یکی دیگر از نکات مهم برای تشخیص جنس کلمات، حرف اضافه "le" و "la" است. اگر با "le" (الف) بیایند، کلمه مذکر است و اگر با "la" (لا) بیایند، کلمه مونث است. مثال:

 • مذکر: le stylo (قلم)
 • مونث: la table (میز)

3. قاعده برای برخی کلمات خاص:

برخی از کلمات در فرانسه قواعد خاصی دارند که می توانند در تشخیص جنس آنها به شما کمک کنند. به عنوان مثال، اسامی زنانه معمولاً با حرف "a"، "i"، "u" یا "e" ختم می شوند، در حالی که اسامی مردانه با حرف های دیگری ختم می شوند. مثال:

 • مونث: une robe (لباس زنانه)
 • مذکر: un chapeau (کلاه مردانه)

4. استفاده از فرهنگ لغت:

برای اطمینان از جنس یک کلمه، می توانید از فرهنگ لغت یا منابع زبانی معتبر استفاده کنید. بسیاری از فرهنگ ها، جنس کلمات را در کنار هر کلمه مشخص می کنند.

جنسیت اسامی در زبان فرانسه

نکته: همانطور که قبلاً ذکر شد، همیشه قواعد تشخیص جنس کلمات در فرانسه مطلق نیست و برخی استثناها وجود دارد. برای اینکه مهارت خود را در تشخیص جنس کلمات بهبود بخشید، تمرین بیشتری لازم است و با خواندن و گوش دادن به زبان فرانسه، تدریجاً با الگوها و قواعد آشنا می شوید.

صفات مذکر و مونث در زبان و آموزش فرانسه

در زبان فرانسوی، همانند اسامی، صفات نیز دارای جنس مذکر (masculin) و مونث (féminin) هستند. جنس صفات بر اساس جنس اسمی کلماتی است که آنها به آنها وصف می شوند. برای تشخیص صفات مذکر و مونث در فرانسه، معمولاً الگوهای زیر را می توانید مورد استفاده قرار دهید:

مطالعه بیشتر: اعضای بدن به زبان فرانسه

1. صفات مذکر:

اکثر صفات مذکر با حرف "e" ختم می شوند. صفاتی که با حرف "eux" یا "if" ختم می شوند، نیز معمولاً مذکر هستند.

مثال ها:

 • un homme gentil (یک مرد مهربان)
 • un livre intéressant (یک کتاب جالب)
 • un élève studieux (یک دانش آموز متمرکز)
 • un ami fidèle (یک دوست وفادار)

2. صفات مونث:

اکثر صفات مونث با حرف "e" ختم می شوند و این بخش مهمی از روش یادگیری صفاتی است که مبتنی بر زن یا مرد بودن به کار می روند. صفاتی که با حرف "euse"، "ique"، "ère" یا "ale" ختم می شوند، معمولاً مونث هستند. مثال ها:

 • une femme gentille (یک زن مهربان)
 • une histoire intéressante (یک داستان جالب)
 • une élève studieuse (یک دانش آموز متمرکز)
 • une amie fidèle (یک دوست وفادار)

نکته: همانند اسامی، برخی از صفات نیز قواعد خاصی دارند و نمی توانند بر اساس الگوهای بالا تشخیص داده شوند. بهتر است که با تمرین و خواندن متون فرانسوی بیشتر، با این قواعد آشنا شوید و مهارت خود در تشخیص صفات مذکر و مونث را بهبود بخشید که مفهوم کلی را نیز در زبان فرانسه تعیین می کند.

تغییرات نحوی برای صفات

هنگام آموزش زبان فرانسه باید به تغییرات نحوی برای صفات باید توجه کنید. برخی از صفات، وقتی با اسم مذکر یا مونث بکار می روند، تغییر نحوی می کنند. این تغییرات نحوی عمدتاً به حروف آخری صفت بستگی دارد. مثال ها:

 • مذکر: un grand homme (یک مرد بلند)
 • مونث: une grande femme (یک زن بلند)
 • مذکر جمع: des grands hommes (مردان بلند)
 • مونث جمع: des grandes femmes (زنان بلند)
پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران