جهت ها در زبان فرانسه | نقاط قطب نما به فرانسوی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/16 1182
جهت ها در زبان فرانسه

یادگیری جهت ها در آموزش زبان فرانسه از نکات مهمی است که باید به آن پرداخته شود‌. یادگیری زبان دریایی گسترده رو به روی زبان آموزان قرار می دهد و باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. شما برای استفاده از قطب نما، مناطق جغرافیایی و همچنین دادن آدرس، باید جهت ها را کاملا بشناسید.

از این رو آموزشگاه زبان ملل در این مقاله به صورت کامل این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. برای کسب اطلاعات مهم در این زمینه، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. 

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه آنلاین

مسیر ها در زبان فرانسوی

در ادامه یادگیری جهت ها در زبان فرانسه، در مورد مسیر ها به این زبان صحبت می کنیم. در ادامه این نکات را همراه با معنی فارسی می آوریم.

 

A droite سمت راست به فرانسوی
A gauche سمت چپ به فرانسوی
Tout droit مستقیم
La première à droite اول از خیابان سمت راست
La rue suivante خیابان بعدی
En face de جلوی
A côté de کنار
Au bout de la rue در انتهای خیابان

چپ و راست به فرانسوی

نقاط قطب نما در فرانسوی

در این قسمت از مقاله شما را با انواع نقاط قطب نما آشنا خواهیم کرد. آشنایی با این نقاط قطب نما شما را در بسیاری از مواقع برای تشخیص نقاط جغرافیایی و موارد این چنینی و حتی برای آدرس دادن کمک خواهد کرد. در ادامه این نقاط قطب نما را مشاهده خواهید کرد.

Nord شمال
Nord - est شمال شرق
Est شرق
Sud - est جنوب شرق
Sud جنوب
Sud - ouest جنوب غرب
Ouest غرب
Nord - ouest شمال غرب

در ادامه یک سری واژگان و عبارت هایی را برای شما عزیزان به نگارش در می آوریم که در این زمینه بسیار کاربردی هستند.

مطالعه بیشتر: اعضای بدن به زبان فرانسه

 • Carte
  نقشه 
 • Boyssole
  قطب نما 
 • Lire une boussole sound 
  خواندن قطب نما

نقاط قطب نما به فرانسوی

این واژه ها مطمئنا برای دادن آدرس و مشخصات نمودن نقاط جغرافیایی بسیار مهم هستند. در هر صورت آشنایی با جهت ها در زبان فرانسه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. 

حروف اضافه و اسامی جغرافیایی در زبان فرانسه

در این بخش از مقاله علاوه بر جهت ها در زبان فرانسه، در مورد حروف اضافه و اسامی جغرافیایی در زبان فرانسه نیز صحبت خواهیم کرد.

مقاله پیشنهادی: حروف ربط در زبان فرانسه

استفاده از حرف اضافه در مورد جهت های جغرافیایی

برای استفاده از حرف اضافه در زمینه جهت ها در زبان فرانسه توضیحات مهمی را برای شما در نظر گرفته ایم. برای جهت های جغرافیایی همیشه از حرف اضافه " à" استفاده خواهد شد. به این مثال ها توجه کنید. 

À l' est در شرق
À l' ouest در غرب
Au nord در شمال
Au sud در جنوب

 

حروف اضافه در مورد شهر ها و کشورها

برای آشنایی با حروف اضافه برای شهر ها و کشورها توضیحاتی را در این قسمت از مقاله ارائه خواهیم داد. گفتنی است که در مورد کشورها از دو حرف اضافه استفاده می کنیم که شامل " a " یا " en " می باشند.

نکته مهم این است که اگر اسم کشوری که مد نظر است در انتهای خود " e " دارد، در واقع مونث محسوب می شود‌. در این صورت باید از حرف اضافه " en " استفاده نمود.

مقاله پیشنهادی: جنسیت اسامی در زبان فرانسه

اما در غیر این صورت اسم آن کشور مذکر تلقی خواهد شد. در چنین حالتی از حرف اضافه " à " استفاده می شود. این حرف اضافه به معنی « در » است. به عنوان مثال می توان گفت « در ایران»، « در فرانسه » که در ادامه توضیحات بیشتری خواهیم داد. 

انواع کاربردهای حرف اضافه " à" در مورد شهر ها و کشورها

در صورتی که بخواهیم در مورد اسامی شهر ها صحبت نماییم از حرف اضافه " à " استفاده می نماییم. می توانید مثال های زیر را مورد توجه قرار دهید. 

جهت ها در زبان فرانسه

 • À New York
  در نیویورک
 • À Bucarest
  در بخارست 

مورد استفاده دیگر از این حرف اضافه برای کشورهایی است که مرکز هستند و با حرف بی صدا آغاز می شوند. در این شرایط این حرف اضافه با حرف تعریف آن کشور ادغام خواهد شد. به مثال ها توجه نمایید. 

Au Canada 

در کانادا. در این ترکیب، ادغام (à+ le ) صورت گرفته است‌. در مورد کشورهایی که به صورت جمع هستند از این حرف اضافه استفاده خواهد شد. در این شرایط نیز بین حرف اضافه و حرف تعریف آن کشور ادغام صورت می گیرد.

مطالعه بیشتر: تشکر فرانسوی

Aux Pays - Bas 

در هلند 

در این حالت ادغام به صورت (à + les ) می باشد. 

کاربرد حرف اضافه " en " برای شهر ها و کشورها

در صورتی که کشورها مونث باشند و در انتهای آن ها " e " وجود داشته باشد، باید از حرف اضافه " en " استفاده شود. به عنوان مثال: 

En France
در فرانسه

در صورتی که کشور مذکر باشد و در ابتدای اسم آن ها حرف صدا دار وجود داشته باشد از حرف اضافه " en" استفاده خواهد شد. 

En Iran 
در ایران

استفاده از حروف اضافه در مناطق و ناحیه های مختلف

در صورتی که بخواهیم از حرف اضافه برای مناطق و ناحیه ها استفاده کنیم باید به مذکر یا مونث بودن آن‌ ها توجه نمود. در این شرایط از دو حرف اضافه " en " و " dans " استفاده خواهد شد. در ادامه کاربردهای این حروف اضافه را بررسی خواهیم کرد. 

کاربردهای حرف اضافه "en " برای مناطق و ناحیه ها

در صورتی که مناطق و ناحیه های مورد نظر، مونث باشند و در انتهای آن ها " e " باشد، از این حرف اضافه استفاده می کنیم. 

En Bretagne 
در برتانی 

اگر مناطق و ناحیه های مورد نظر مذکر باشند و ابتدای اسم آن ها حرف صدادار وجود داشته باشد از حرف اضافه " en " استفاده می شود. به عنوان مثال: 

En Anjou 
در آنژو 

مطالعه بیشتر: ضمایر تاکیدی در زبان فرانسه

 

آشنایی با کاربردهای حرف اضافه " dans " 

در این قسمت از مقاله در مورد جهت ها در زبان فرانسه، حرف اضافه " dans " در مورد مناطق و ناحیه ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. برای مناطق و ناحیه هایی که مذکر باشند و در ابتدای آن ها حروف بی صدا وجود داشته باشد از حرف اضافه " dans " استفاده خواهد شد. 

Dans le Périgord
در پریگور 

حروف اضافه در مورد جزیره ها

استفاده از حروف اضافه در مورد جزیره ها باید به داشتن یا نداشتن حرف تعریف در آن ها توجه نمود. در این صورت از دو حرف اضافه " a " و " en " استفاده خواهد شد. برای نام جزیره هایی که حرف تعریف نداشته باشند، از حرف اضافه " à " استفاده می شود. به عنوان مثال: 

À Cuba 
در کوبا 

در مورد اسم جزیره هایی که حرف تعریف دارند، از حرف اضافه " en " استفاده خواهد شد. برای مثال به این عبارت توجه نمایید. 

En Corse 
 در کرس 

 

استفاده از حروف اضافه در مورد استان ها، شهرستان ها و تقسیمات اداری

در برخی از شهرهای بزرگ فرانسه برای موارد گفته شده از حرف اضافه " dans " استفاده می شود. نا گفته نماند که حرف اصافه " de " در مواردی به کار می رود که بخواهیم کشوری را که از آن می آییم نشان دهیم.

مقاله پیشنهادی: چه کشورهایی به زبان فرانسه صحبت می کنند؟

در صورتی که کشور مورد نظر مونث باشد یا در صورت نذکر بودن، ابتدای آن حرف صدا دار وجود داشته باشد، از حرف اضافه " de " استفاده می شود. 
Je viens de Grande - Bretagne. 
در این جمله در مورد بریتانیای کبیر صحبت شده است و در آن از حرف اضافه " de " استفاده شده است.  در صورتی که کشور مذکور مذکر باشد و با حروف بی صدا آغاز شده باشد یا به صورت اسم جمع باشد، حرف اضافه " de "  با حرف تعریف ادغام خواهد شد. 
Je reviens du Japon. 

چگونه به فرانسوی آدرس بپرسیم؟ 

یکی دیگر از موارد و توضیحات مهم در مورد جهت ها در زبان فرانسه زمانی است که بخواهیم برای گفتن آدرس استفاده نماییم. در شرایطی که در کشور فرانسه بخواهید به مکانی بروید حتما باید این توانایی را داشته باشید که آدرس دقیق آن مکان را بپرسید یا برای شخصی توضیح دهید.

قبل از این که بخواهید در مورد آدرس سوال کنید باید از واژه "excusez - moi" استفاده نمایید. این کار ادب شما را نشان می دهد و بدون تردید به شما کمک می کنند. در ادامه می توانید سوال خود را در مورد آدرس مورد نظر بپرسید.  این جمله بسیار کاربردی است و زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. 

Est - ce que vous savez où est. 

این جمله در هر شرایطی کاربرد دارد و باید بعد از دو واژه آخر نام مکانی که می خواهید بروید را بیاورید. اما در برخی شرایط که نمی توانید این جمله را به خوبی و با سرعت ادا نمایید می توانید تنها دو واژه آخر را بیاورید و پس از آن نام مکان مورد نظر را به کار ببرید. 

 • Est - ce que vous savez où est le musée d' Orsay? 
  شما آدرس موزه ارسی را می دانید؟ 
   
 • Où est le métro le plus porche? 
  نزدیک ترین ابستگاه مترو کجا می باشد ؟

نکته مهم این است که تنها در شرایطی می توان از عبارت " Où est " استفاده نمود که اسم مکان مورد نظر مفرد باشد. در صورتی که نام مکان مذکور جمع باشد از عبارت " où sont " استفاده می شود. 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران