آموزش جملات شرطی در ترکی استانبولی از پایه (sa/se)

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/03 82 زمان مطالعه: 5 دقیقه
جملات شرطی در ترکی استانبولی

در زبان ترکی استانبولی، برای بیان جمله شرطی از پسوندهای "sa/se" استفاده می‌شود. این پسوندها که معادل "اگر" در زبان فارسی هستند، به اسامی و صفات اضافه می‌شوند. جملات شرطی در ترکی استانبولی یکی از مهمترین مسائل مطرح شده مربوط به آموزش زبان ترکی استانبولی و گرامر آن هستند. در زبان فارسی برای ساخت وجه شرطی از کلمه "اگر" استفاده می‌شود.

در حالی که در زبان ترکی استانبولی این روش متفاوت بوده و به جای اگر از دو پسوند "sa/se" به همراه ریشه فعل استفاده می‌شود. در این زبان "sa" برای ریشه فعل‌هایی که به حرف صدادار ختم می‌شوند و "se" برای ریشه فعل‌هایی که به حرف بی‌صدا ختم می‌شوند، کاربرد دارد.

جملات شرطی در زبان ترکی استانبولی

در این مقاله از آموزشگاه زبان ملل قصد داریم درباره "اگر" در جملات زبان ترکی استانبولی صحبت کرده و اطلاعاتی را در این زمینه برای شما فراهم آوریم.

ساختار جمله شرطی در ترکی استانبولی

دو پسوند "sa" برای ریشه فعل‌هایی که با حرف صدادار ختم می‌شوند و "se" برای ریشه فعل‌هایی که به حرف بی‌صدا ختم می‌شوند برای جملات شرطی وجود دارد. در جملات شرطی در زبان ترکی استانبولی از این دو پسوند به همراه ریشه فعل استفاده می‌کنند. این پسوندها در فارسی معادل کلمه "اگر" هستند. نحوه ساخت جمله شرطی به شکل زیر است:

 1. انتخاب پسوند مناسب با توجه به ریشه فعل
 2. اضافه کردن پسوند به ریشه فعل

مثال Gitmek: رفتن: Git (ریشه فعل) + se (پسوند) = Gitse (اگر برود)

قرار دادن جمله شرطی قبل از جمله اصلی:

مثال: Yağmur yağarsa, şemsiye alırım. (اگر باران ببارد، چتر می‌خرم.)

وجه شرطی در زبان ترکی استانبولی

منفی کردن جملات شرطی در ترکی استانبولی

در جملات شرطی ترکی استانبولی برای منفی کردن وجه شرطی، "mese/mase" را به جای "sa/se" استفاده می‌شود. در این حالت زمان فعل شرطی و جمله اصلی باید با هم مطابقت داشته باشند.

مهمترین نکته در جملات شرطی این است که وجه شرطی با "sa/se" لحنی غیررسمی دارد. برای لحنی رسمی، از "ise" به جای "sa/se" استفاده می‌شود.

مطالعه بیشتر: جملات انگیزشی ترکی استانبولی

مثال1:

(اگر هوا بارانی نباشد به پارک میروم) Yağmur yağmazsa parka giderim.

اگر (sa/se) در زبان ترکی استانبولی

تجزیه و تحلیل:

 • Yağmur yağmazsa: این قسمت جمله شرطی نوع اول را تشکیل می‌دهد.
 • Yağmur: باران
 • yağmak: باریدن
 • -sa: پسوند شرطی
 • -maz: پسوند منفی
 • parka giderim: این قسمت نتیجه جمله شرطی را تشکیل می‌دهد.
 • parka: به پارک
 • gitmek: رفتن
 • -im: ضمیر اول شخص مفرد

مطالعه بیشتر: تبریک تولد به زبان ترکی استانبولی

در این جمله، از "-maz" به جای "-mese" برای منفی کردن فعل در جمله شرطی استفاده شده است. این رایج‌ترین روش برای منفی کردن جملات شرطی در زبان ترکی استانبولی است.
مثال2:

Uçak bileti bulamasaydım**, tatile gitmezdim (اگر بلیط هواپیما پیدا نمی‌کردم، به تعطیلات نمی‌رفتم.)

انواع جملات شرطی در ترکی استانبولی

جملات شرطی در زبان ترکی استانبولی بر اساس نوع شرط و نتیجه آن به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

جملات شرطی در ترکی استانبولی

جملات شرطی نوع اول

این نوع جملات به یک شرط واقعی و نتیجه آن اشاره دارد. زمان فعل در جمله شرطی و جمله اصلی باید با هم مطابقت داشته باشد.  ساختار این نوع جملات به شکل زیر است:

جمله شرطی: ریشه فعل + "-sa/-se"
جمله اصلی: فعل در زمان مناسب

 1. Güneşli olursa, parka giderim (اگر آفتابی باشد, به پارک می‌روم.)
 2. Kar yağarsa, yollar kapanır. (اگر برف ببارد، جاده‌ها بسته می‌شوند.)
 3. Arabam bozulursa, taksi çağırmak zorundayım (اگر ماشینم خراب شود, مجبورم تاکسی بگیرم.)
 4. Uçak bileti bulursam, tatile giderim (اگر بلیط هواپیما پیدا کنم، به تعطیلات می‌روم.)

جملات منفی شرطی نوع اول

 1. Kar yağmasaydı, yollar kapanmazdı (اگر برف نمی‌بارید، جاده‌ها بسته نمی‌شدند.)
 2. Anahtarım kaybolmasaydı, ne yapardım (اگر کلیدم گم نمی‌شد, چه کار می‌کردم؟)
 3. Arabam bozulasaydı, taksi çağırmak zorunda kalmazdım (اگر ماشینم خراب نمی‌شد, مجبور به گرفتن تاکسی نبودم.)

جملات شرطی نوع دوم

این نوع جملات به یک شرط فرضی و نتیجه آن اشاره دارد. فعل در جمله شرطی در زمان گذشته التزامی و فعل در جمله اصلی در زمان گذشته التزامی التزامی صرف می‌شود. ساختار این نوع جملات به شکل زیر است:

مطالعه بیشتر: انواع زبان ترکی

جمله شرطی: ریشه فعل + "-sa/-se" + "-ydi/-seydı"
جمله اصلی: ریشه فعل + "-miş olsaydı"

 1. Keşke daha fazla param olsaydı, dünyayı dolaşırdım (ای کاش پول بیشتری داشتم, دور دنیا می‌گشتم.)
 2. Keşke zamanım geriye dönseydi, hatalarımı düzeltirdim (ای کاش زمان برمی‌گشت, اشتباهاتم را جبران می‌کردم.)
 3. Keşke daha dikkatli sürseydim, kaza yapmazdım (ای کاش با دقت بیشتری رانندگی می‌کردم, تصادف نمی‌کردم.)
 4. Keşke daha çok çalışsaydım, sınavda daha iyi not alırdım (ای کاش بیشتر مطالعه می‌کردم, در امتحان نمره بهتری می‌گرفتم.)

جملات منفی شرطی نوع دوم

 1. Keşke ona söylemeseydim, bu kadar üzülmezdi (ای کاش به او نمی‌گفتم, اینقدر ناراحت نمی‌شد.)
 2. Keşke seni daha önce tanımıyor olsaydım (ای کاش تو را زودتر نمی‌شناختم.)

وجه شرطی در زبان ترکی استانبولی

جملات شرطی نوع سوم

این نوع جملات به یک شرط غیرواقعی و نتیجه آن اشاره دارد. فعل در جمله شرطی در زمان گذشته التزامی و فعل در جمله اصلی در زمان گذشته التزامی التزامی صرف می‌شود. ساختار این جملات به شکل زیر است:

جمله شرطی: ریشه فعل + "-sa/-se" + "-ydi/-seydı"
جمله اصلی: ریشه فعل + "-mış olsaydı"

 1. Eğer daha önce Türkçe öğrenmeye başlasaydım, şimdi daha akıcı konuşabilirdim (اگر زودتر یادگیری زبان ترکی را شروع می‌کردم، الان می‌توانستم روان‌تر صحبت کنم.)
 2. Keşke daha fazla para biriktirseydim, şimdi bu kadar borcum olmazdı (ای کاش پول بیشتری جمع کرده بودم, الان اینقدر بدهکار نبودم.)
 3. Keşke o kadar fazla yemeseydim, şimdi bu kadar midem ağrımazdı (ای کاش آنقدر زیاد نمی‌خوردم, الان معده‌ام درد نمی‌کرد.)
 4. Eğer o kadar güvenmeseydim, ihanete uğramazdım (اگر آنقدر اعتماد نمی‌کردم, خیانت نمی‌دیدم.)

مطالعه بیشتر: آهنگ های ترکیه ای غمگین

جملات منفی شرطی نوع سوم

 1. Eğer dün gece uyumasaydım, şimdi çok yorgun olmazdımپ (اگر دیشب نمی‌خوابیدم, الان خیلی خسته نبودم.)
 2. Eğer o kadar aceleci olmasaydım, kaza yapmazdımپ (اگر آنقدر شتابی نداشتم, تصادف نمی‌کردم.)
 3. Keşke o kadar fazla yemeseydim, şimdi bu kadar midem ağrımazdıپ (ای کاش آنقدر زیاد نمی‌خوردم, الان معده‌ام درد نمی‌کرد.)

جملات شرطی نوع سوم منفی برای بیان شرایطی استفاده می‌شوند که در گذشته اتفاق افتاده و قابل تغییر نیستند. در جملات شرطی نوع دوم و سوم، می‌توان از قیدهایی مانند "keşke" یا "eğer bir kere" برای تاکید بر شرط غیرواقعی استفاده کرد. امیدواریم این مثال‌ها برای درک بهتر جملات شرطی در ترکی استانبولی مفید بوده باشد و با استفاده از آن بتوانید مفهوم جملات را بهتر متوجه شوید. 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران