آموزش جمله سازی انگلیسی | یکبار برای همیشه + جملات پرکاربرد

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/30 1335
آموزش جمله سازی انگلیسی

یادگیری جمله سازی انگلیسی برای زبان آموزان از همان ابتدا امری بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود چرا که در صورت آموزش اشتباه، نمی توانند این راه را ادامه دهند. اساس و پایه یادگیری هر زبان ساخت جمله با ساختار درست است در غیر این صورت شخص نمی تواند هیچ گونه ارتباطی برقرار سازد.

صرف دانستن لغات و یا یک سری نکات گرامری نمی تواند شما را در مسیر یادگیری زبان به موفقیت برساند. زبان آموزان باید این توانایی را داشته باشند که از آموخته های خود برای ساختن جمله های صحیح استفاده نمایند.

آموزش جمله سازی انگلیسی

حال این که جمله ها در زبان انگلیسی به صورت ساده، مرکب و پیچیده هستند نیز نکته ای است که باید آموزش داده شود. در ادامه و با مطالعه این مقاله از آموزشگاه زبان ملل می توانید به صورت کاملا اصولی یاد بگیرید که در قالب جمله های درست، مفهوم خود را بیان نمایید.

جمله در زبان انگلیسی چیست؟

قبل از هر چیزی باید بدانیم که جمله چیست و جمله سازی انگلیسی به چه معنا می باشد. باید با عناصر اصلی جمله ها آشنا شویم و بتوانیم اجزای هر جمله را تشخیص دهیم. ساختار جمله ها در زمان های مختلف تغییر می کند و شما باید بتوانید تمام آن ها را تشخیص بدهید و در شرایط لازم به کار ببرید.

مطالعه بیشتر: جملات شرطی در زبان انگلیسی

شما می توانید بر طبق یک سری اصول دستور زبان، واژه ها را کنار هم بگذارید و به صورت کاملا معنی دار حس یا کاری را منتقل سازید. در ساده ترین حالت ممکن، یک جمله باید از اسم و فعل تشکیل شده باشد. در غیر این صورت نمی توان معنای درستی را القا نمود. به عنوان مثال این جمله های ساده را در نظر بگیرید. 

 • Joe plays
 • Maya walked
 • Alma went
 • David stays

در این جمله های بسیار ساده فاعل و فعل را مشاهده می نمایید. فاعل در واقع همان اسمی است که در جمله ها آمده و آن کار یا فعالیت را انجام داده است‌ و فعل هم عمل و کاری است که توسط فاعل صورت می گیرد.

روش جمله سازی انگلیسی

اما در بیشتر جمله ها واژه ای به نام مفعول هم وجود دارد و به معنای کاری است که فاعل بر آن انجام داده است. در واقع کار بر آن واقع می شود. در این مثال ها می توانید واژه مفعول را به راحتی تشخیص دهید. 

Joe walked to the park. 
در این جمله کلمه پارک مفعول جمله است. 

اجزای جمله های ساده در انگلیسی

برای این که بیشتر با جمله سازی انگلیسی آشنا شوید، بهتر است در ابتدا اجزای آن را بشناسید. در گرامر زبان انگلیسی، جملات ساده از فاعل، فعل، مفعول و عبارت های حرف اضافه ای تشکیل می شوند. در ادامه این اجزا را به طور کامل برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد. به این گونه شما می توانید با علم به این گرامر جملات بهتری را بسازید.

فاعل در جمله سازی انگلیسی چه نقشی دارد؟

فاعل یا " subject" در جمله سازی انگلیسی نقش بسیار اساسی دارد چرا که شخص، حیوان یا مکانی است که در واقع کاری را انجام می دهد. نبودن فاعل نمی تواند جمله ای کامل را بسازد. برای این که در حالت سوالی بخواهیم بدانیم که آن فعالیت توسط چه کسی اتفاق افتاده است.

مطالعه بی شتر: جملات سنگین انگلیسی

یعنی در واقع در مورد فاعل سوال کنیم از کلمات پرسشی استفاده می نماییم. از کلمه پرسشی "Who" و "What" باید استفاده کنیم که به معنای «چه کسی» و «چه چیزی» می باشد.

فعل یا "verb"  در ساختار جمله در زبان انگلیسی

در جمله سازی انگلیسی فعل نیز از اجزای اصلی به شمار می رود و کار یا فعالیت که شخص، حیوان یا هر چیز دیگری آن را انجام می دهد را نشان می دهد. بدون حضور فعل، جمله به وجود نمی آید.

آموزش جمله سازی انگلیسی

اگر دوست دارید بدانید که در جمله، کدام کلمه فعل است می توانید با یک پرسش ساده به جواب برسید. با عبارت "what happened" به معنای « چه شده است» مشخص می شود که فعل کدام است. 

مطالعه بیشتر: بهترین زبان برای یادگیری

مفعول یا "object" را بشناسیم.

در جمله واژه ای وجود دارد که فعل در واقع بر آن اعمال می شود. این واژه همان مفعول است. برای این که در جمله سازی انگلیسی بتوانید مفعول را تشخیص دهید می توانید با این پرسش به جواب برسید. سوال "what did the subject" شما را به مفعول می رساند. 

عبارت حرف اضافه ای یا "propositional phrase" چیست؟

عبارت حرف اضافه ای در جمله، عبارتی است که با حروف اضافه شروع می شود. این حروف اضافه را برای شما می آوریم و شما می توانید به راحتی آن ها را در جمله تشخیص دهید. 

 • For
 • at
 • in
 • during
 • of
 • after
 • until
 • behind 

آشنایی با ساختار جمله های ساده

برای این که یک جمله ساده را در زبان انگلیسی بسازیم، همان اجزا را باید مورد استفاده قرار دهیم. ساختار جمله سازی انگلیسی طبق فرمول خاصی صورت می گیرد که در ادامه عنوان می کنیم. 

Subject + verb + object + propositional phrase.
فاعل + فعل + مفعول + عبارت حرف اضافه ای

با توجه به این فرمول ها و برای این که ساختار جمله ها در زبان انگلیسی را به خوبی درک کنید یک مثال را با توضیح کامل برای شما عزیزان می آوریم. 

I take my son to school. 
من پسرم را به مدرسه می برم. 

اکنون با چند پرسش ساده تمام اجزای جمله را مشخص می کنیم. 

 • چه کسی پسرش را به مدرسه می برد؟ با جواب دادن به این سوال فاعل جمله مشخص می شود. من فاعل این جمله می باشد. 
 • من چه کاری انجام می دهم؟ جواب این سوال همان فعل را نشان می دهد. بردن پسر به مدرسه‌ کاری است که من انجام می دهم.
 • من چه کسی را به مدرسه می برم؟ پسرم را به مدرسه می برم پس این واژه مفعول جمله می باشد چون عمل بردن بر روی او انجام شده است‌. 
 • من پسرم را به کجا می برم؟ این پاسخ عبارت حرف اضافه ای را مشخص می سازد. 

با این جمله ساده به خوبی اجزای جمله را توانستند تشخیص دهید. این ترکیب ساده ترین حالت برای جمله سازی انگلیسی می باشد‌. اما این نکته را هرگز فراموش نکنید که فاعل و فعل دو جزء اصلی تمام جمله ها می باشند. در غیر این صورت آن عبارت اصلا جمله به شمار نمی رود. 

انواع جملات در انگلیسی

همان گونه که قبلا نیز اشاره شد در زبان انگلیسی جملات به صورت ساده، مرکب و پیچیده هستند. در این بخش از مقاله در مورد این سه نوع جمله توضیحات کاملی را ارائه خواهیم داد.

مقاله پیشنهادی: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

جملات ساده Simple sentence در زبان انگلیسی

جمله ساده یک عبارت کاملا مستقل است و معنای کاملی را ارائه می دهد. در واقع این جمله نیازی به جمله یا عبارت دیگری ندارد. جملات ساده از فاعل و فعل تشکیل می شوند. در ادامه جملات ساده ای را برای یادگیری بهتر شما می آوریم. 

 • She cleaned her room. 
 • My mother went to the kitchen. 
 • Your father is my teacher. 
 • They played soccer yesterday.
 • He takes his brother to the park. 

این جملات در عین سادگی معنای کاملی را عنوان می کنند و نیازی به عبارت یا جمله دیگری برای تکمیل معنا ندارند. 

جملات مرکب compound senences را بشناسیم. 

در جمله های مرکب حداقل دو عبارت وجود دارد که معنای جمله را کامل می کنند. برای اتصال این دو عبارت به هم دیگر از حروف ربط، کاما یا نقطه ویرگول استفاده می نمایند. با مطالعه این مثال ها می توانید درک بهتری داشته باشید. 

 • My brother completed his literature review, and he created his reference list. 

آشنایی با جملات پیچیده یا "complex sentences"

این جملات در ساده ترین حالت ممکن از یک کلاز " clause" وابسته و یک کلاز مستقل تشکیل می شوند. وجود کاما می تواند نشان دهد که جمله با یک‌ کلاز مستقل شروع شده است یا این که در ابتدای جمله یک کلاز وابسته وجود دارد. در صورتی که جمله با یک‌ کلاز وابسته شروع شود، یک کاما بعد از آن می آید. به این مثال دقت کنید. 

روش جمله سازی انگلیسی

Although she cleaned her room, she still needed to clean the windows. 
در صورتی که جمله با یک کلاز مستقل آغاز شود نیازی به استفاده از کاما نمی باشد. 
My friend studied APA rules for many hours as they were so interesting. 

جملات مرکب - پیچیده یا Compound - Complex Sentences

در برخی مواقع جملات می توانند به صورت ترکیبی استفاده شوند‌. در قانون جمله سازی انگلیسی در ساختار جمله های مرکب - پیچیده باید حداقل دو کلاز مستقل و یک کلاز وابسته وجود داشته باشد. 

When I heared the news, I called him and I advised him to take his medicine on time.

آشنایی با اجزای کلام در جمله سازی انگلیسی

نکته ای که در جمله سازی انگلیسی باید حتما در نظر داشته باشید این است که بای. بتوانید هر جمله را به اجزای کوچک تر آن تقسیم نمایید. در واقع این قسمت های کوچک تر در جمله ها همان اجزای کلام یا "parts of speech" هستند. این اجزا نقش هر کلمه را در جمله به خوبی نشان می دهند. این اجزای کلام‌ در زبان انگلیسی هشت دسته دارند که در ادامه با آن ها آشنا می شویم. 

مطالعه بیشتر: امتحان فاینال زبان چیست؟

اسم چیست؟

اسم ها کلماتی هستند که برای نامیدن اشخاص، مکان ها، حیوانات و اشیا به کار می بریم. در ادامه مثال هایی برای شما عزیزان عنوان می کنیم. 

 • Cat, table, John, car, corn, apple, dog, elephant, Sara, ....

ضمیر را بشناسیم. 

ضمیر را در جمله سازی انگلیسی به جای اسم به کار می برند. در واقع باید گفت که ضمیرها جانشین اسم خواهند شد. در زیر با این ضمایر آشنا می شوید. 

 • I, he, she, it, we, you, they 

فعل در جمله سازی انگلیسی چه نقشی دارد؟

فعل ها انجام گرفتن عملی را در جمله نشان می دهند که در واقع در زمان مشخصی به شخص خاصی نسبت داده شده است. مثال هایی از این افعال را مشاهده می نمایید. 

 • Write, go, say, talk, seimy, do, see, wash, walk.

صفت چیست؟

وظیفه صفت ها در جمله بیان ویژگی و توصیف اسم ها می باشد. با مشاهده مثال ها می توانید منظور از صفت را بهتر متوجه شوید. 

 • Beautiful, cold, shiny, tall, short, cute

قید در جمله سازی انگلیسی چه نقشی دارد؟

در جمله سازی انگلیسی می توانید برای توصیف فعل و دز واقع چگونگی انجام گرفتن آن از قید استفاده نمایید. برای این که قید ها را بهتر بشناسید چند نمونه را برای شما عزیزان مثال می زنیم. 

 • Carefully, brightly, politely, rapidly

آشنایی با حرف اضافه

حروف اضافه در هر جمله ارتباط با اسم را مشخص می کنند. از این جمله حروف اضافه می توان این موارد را نام برد.

 • From, until, to, in, ...

حروف ربط

این حروف در جمله سازی انگلیسی می توانند رابط میان کلمات باشند. به عنوان مثال می توان "and" یا "but" را نام برد. 

آموزش جمله سازی انگلیسی

حرف ندا

این حروف کاربرد جالبی دارند. در واقع این کلمه ها به تنهایی معنای مستقل دارند و حالت های شخص را نشان می دهند. به عنوان مثال واژه " wow" یا "oh" می توانند بسیار زیبا حالت شخص را برای شنونده مشخص کنند. نکته مهم این است که بعد از حروف ندا باید از علامت تعجب «!» استفاده شود.

جملات پرکاربرد در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی عبارات مختلفی وجود دارند که در زندگی روزمره کاربرد بیشتری دارند. در این بخش به معرفی این عبارات و مترادف‌های آن میپردازیم. با ما همراه باشید.

نحوه دادن خبر بد به افراد

Please don’t take this badly but... It is my unfortunate duty to tell you that …
I’m afraid I’ve got some bad news … I regret to inform you that …
I’m afraid to inform you of … There is no easy way to say this but …
I’m sorry to have to tell you this but … I’ve got some bad news I’m afraid …
I’m afraid I’ve got something sad to tell you … I feel realy bad having to tell you this but …

عکس العمل هنگام شنیدن خبر بد به انگلیسی

How to dreadful! I’m really sorry to hear that. How unfortunate! That’s really tough on you!
That’s awful. Sorry, that’s rough/awful/disappointing.
That must have been awful. Anytime You need to talk, Just call me.
My goodness! What a shock! It’s hard to believe. It’s hard to take but I understand your opinion.
Please accept my deepest sympathy If There’s anything I can do, Just let me know.

روش های گفتن "نه" به انگلیسی

Unfortunately, it’s not a good time. I’d love to – but can’t.
I wish I could make it work. No thanks, I won’t be able to make it.
I’m sorry, I’m busy. I’m already booked.
That’s not going to work for me. Sounds fun, but I’m not available.
I want to, but I’m unable to. I just don’t have that to give right now.

نحوه جمله سازی انگلیسی

روش های تحسین کردن و تشویق کردن

The stuff of champions Polished performance
Well, look at you go That is first class work
That is better than ever Keep up the good work
Felicitation You did it that time
You are really improving You make it look easy

سخن پایانی

این مقاله بسیار پرکاربرد و مهم است و برای افرادی که تازه یادگیری زبان انگلیسی را شروع نموده اند بسیار کاربردی می باشد. جمله سازی انگلیسی باید به صورت کاملا اصولی آموزش داده شود. با مطالعه این مطالب قطعا می توانید جملات را به صورت صحیح بسازید.

آموزشگاه زبان ملل همیشه بهترین تکنیک ها را برای آموزش زبان انگلیسی و سایر زبان ها مورد استفاده قرار می دهد. این افتخار ما است که بهترین اساتید را کنار هم گرد آورده ایم و زبان آموزان می توانند از تجربیات آن ها کمال استفاده را ببرند.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران