ضمایر در زبان فرانسه | انواع ضمایر فرانسوی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/27 495
ضمایر در زبان فرانسه

موضوع ضمایر زبان فرانسوی از نکات بسیار مهم و پرکاربرد در این زبان‌ می باشد که یادگیری آن ها باید حتما در برنامه آموزشی قرار بگیرد. در زبان پیچیده فرانسه ضمایر مختلف و زیادی به کار می روند اما بدون تردید می توانید به راحتی آن ها را فرا بگیرید. با مطالعه این مطالب که توسط کارشناسان آموزشگاه زبان ملل به نگارش در آمده است، قادر خواهید بود نگرش خوبی از این موضوع پیدا کنید.

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه آنلاین

✔ ضمایر ملکی در فرانسه

ضمایر زبان فرانسه نیز همانند زبان انگلیسی جابگزین اسم خواهند و دقیقا همان نقش را بازی می کنند. ضمیر ملکی در زبان فرانسه بسیار متفاوت از زبان انگلیسی است. همه می دانیم که در زبان انگلیسی برای بیان مالکیت از " s' " استفاده خواهد شد. به عنوان مثال: 
- Maria' s dress 
اما در زبان فرانسوی نمی توانید این گونه مالکیت را نشان دهید. بلکه باید به صورت مستقیم این مالکیت را عنوان نمایید. در واقع به نوعی با ترجمه می توان مالکیت را نشان داد: 
- The dress of Maria
به عنوان مثال باید در زبان فرانسه به این صورت مالکیت را عنوان نمود. مثال های زیر گویای حالت مالکیت می باشند. 
- Les rues de Paris
خیابان های پاریس 
- La plume de ma tante. 
خودکار عمه ام

مطالعه بیشتر: ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه

در توضیح این حالت مالکیت در زبان فرانسه باید گفت که ابتدا باید چیزی که مورد مالکیت است را در جمله آورده و سپس چیزی که مالکیت را دارد آورد. 

✔ ضمایر مفعولی در فرانسه

از دیگر ضمایر زبان فرانسوی، ضمایر مفعولی هستند‌. ضمایر مفعولی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار می روند. ضمایر مفعولی مستقیم در جمله جانشین مفعول مستقیم خواهند شد. مفعول مستقیم در واقع بلافاصله بعد از فعل می آید و هیچ حرف اضافه ای ندارد. ضمایر مفعولی در واقع جایگزین این مفعول ها خواهند شد. در ادامه ضمایر مفعولی مستقیم را مشاهده خواهید کرد. 

Me : مرا  Te : تو را
Le, la : او را ( در حالت مذکر و مونث )  Nous : ما را
Vous : شما را Les: آن ها را ‌(برای مونث و مذکر)


نکته ای که در مورد این ضمایر باید گفت این است که هم برای شخص و هم برای اشیا به کار می روند! اما مهم تر این که ضمیر سوم شخص در حالت مفرد و جمع برای اشخاص و اشیا به کار می رود اما ضمایر دیگر تنها برای اشخاص کاربرد دارند. 
ضمایر مفعولی غیرمستقیم در جمله ها جایگزین مفعول غیرمستقیم خواهند شد. مفعول غیرمستقیم مفعولی است که با یک حرف اضافه پس از فعل می آید. ضمیر مفعولی غیرمستقیم اجازه نمی دهد مفعول در جمله تکرار شود. ضمایر غیرمستقیم شامل این موارد می باشند: 

  • Me : به من 
  • Te : به تو 
  • Lui : به او ( برای مذکر و مونث ) 
  • Nous : به ما
  • Vous : به شما 
  • Leur: به آن ها ( برای مذکر و مونث ) 

این ضمایر زبان فرانسوی نمی توانند جایگزین اشیا شوند و تنها در مورد اشخاص به کار می روند. 

مقاله پیشنهادی: یادگیری زبان فرانسه در خانه

✔ ضمایر فاعلی در فرانسه

ضمایر فاعلی نیز از دیگر ضمایر زبان فرانسه به شمار می روند، که به جای اسم ها می آیند. در واقع این ضمیرها اجازه نمی دهند که اسم ها هنگام خواندن و در شرایط نوشتاری تکرار شوند. همه می دانید که در هر جمله، فاعل شخصی است که کننده کار می باشد، در این صورت می توان ضمیر فاعلی را به جای این اسم‌ ها قرار داد. در ادامه این ضمایر را مشاهده خواهید نمود. 

Je : من Tu: تو 
II / elle / on : او  Nous: ما 
Vous : شما Eel / ehl: آن ها 

✔ ضمایر تاکیدی در فرانسه

از سایر ضمایر زبان فرانسه می توان ضمیر تاکیدی را نام برد. وظیفه این ضمیرها این است که بدون تکرار نام فاعل، روی آن تاکید کنند. در ادامه می توانید این ضمایر را مشاهده نمایید. 

Moi Toi
Lui Elle
Nous Vous
Eux Elles

برای استفاده از این نوع ضمایر باید گفت که گاهی اتفاق می افتد که در بیان جمله از فاعل استفاده نمی کنیم. در چنین شرایطی می توان از ضمایر تاکیدی در زبان فرانسه استفاده نمود. 
- Qui a mangé ce repas 
کی ( چه کسی) این غذاها را خورده است. 
در شرایطی دیگر برای تاکید از این ضمیر استفاده می نمایند. در چنین حالتی اغلب صمایررا بعد از " c' est " به کار می برند. 
در حالت دیگر زمانی که از حروف اضافه " ni " و " et " در جمله استفاده می شود، این ضمایر به کار می روند. 


Emphatic pronouns in French
 

✔ ضمایر اشاره در فرانسه

آموزش ضمایر اشاره در زبان فرانسه بسیار پایه ای بوده و قدری مشکل تر از سایر ضمایر زبان فرانسوی می باشد. این ضمایر برای تاکید و اشاره به شخص یا چیزی مورد استفاده قرار می گیرد. ضمایر اشاره "celle" و "celui" را در صورتی به کار می بریم که قصد داشته باشیم یک چیز یا گروه مشخص را بیان نماییم. 
- Je parle de celui du milieu. 
من دارم در مورد آن یکی که وسط قرار دارد صحبت می کنم. 
دو ساختار ترکیبی در مورد ضمایر اشاره در زبان فرانسه وجود دارد:

  • Celle - là
  • Celui - là
  • Celle - ci
  • Celui - ci

در این ساختارها " ci " نشان می دهد که شی یا شخص نزدیک است. اما " là " نشان دهنده این است که شی یا شخص دور می باشد. 

✔ ضمایر مبهم در فرانسه

نوع دیگر ضمایر زبان فرانسه ضمایر مبهم می باشند. در این بخش قرار است به این نوع ضمیر بپردازیم. برای اشاره کردن به چیزی یا شخصی که نامعلوم است و در صورتی که قصد نداریم هویت آن را مشخص کنیم، از ضمیر مبهم استفاده می نماییم. یکی از این ضمیر ها "on" می باشد. به عنوان مثال می گوییم: کسی دارد زنگ می زند. در این حالت مشخص نیست که چه کسی زنگ می زند. در چنین مواردی در زبان فرانسه از ضمیر مبهم استفاده می نمایند. 
- On frape la porte. 
چه کسی در را می زند. 
از دیگر ضمیرهای مبهم می توان "Quelqu' un" را نام برد. این ضمیر به کسی بر می گردد که برای ما ناشناخته می باشد. واژه دیگر که برای اشیا به کار می رود " Quelque chose " می باشد. 

مقاله پیشنهادی: ساختار جمله در زبان فرانسه

✔ ضمایر پرسشی در زبان فرانسه

برای این که در مورد انسان، اشیا، مفاهیم و سایر موارد سوال پرسیده شود، از ضمایر پرسشی استفاده خواهد شد‌. 
- Qui as - tu rencontré? 
چه کسی را ملاقات کردی؟ 
نکته ای که در مورد ضمیر های پرسشی باید گفت این است که در پاسخ به این سوال ها نمی توان جواب خیر یا بله داد
ضمیر پرسشی " Qui " صرفا برای شخص مورد استفاده قرار می گیرد و به معنای «چه کسی» می باشد. 
ضمیر پرسشی دیگر "Que" است. از این ضمیر پرسشی برای اشیا، مفاهیم و در برخی موارد برای اشخاص استفاده خواهد شد. معنای این واژه « چه یا چه چیزی » می باشد. 
نوع دیگر ضمایر پرسشی در زبان فرانسه، ضمیر " Quoi " است. این ضمیر را اصلا برای انسان به کار نمی برند. تنها استفاده از این ضمیر برای اشیا یا مفاهیم می باشد. 

✔ ضمایر موصولی در فرانسه

ضمایر موصولی از ضمایر زبان فرانسوی می باشد که وظیفه آن متصل کردن دو جمله می باشد. این ضمیر با این کار قادر است مانع از تکرار اسم یا ضمیر شود‌. معادل این ضمیر در زبان فارسی « که » است. این ضمایر از نظر جنسیت در سه حالت مذکر، مونث و خنثی هستند. از نظر تعداد در دو صورت مفرد و جمع قرار دارند. 
- صمیر موصولی " Qui " قادر است در جایگاه فاعل قرار بگیرد. همچنان این واژه می تواند به جای مفعول غیر مستقیم به کار برود. 
- ضمیر موصولی " Que " در عبارت های مسندی قرار می گیرند و جایگاه آن ها دقیقا جای فاعل است. همچنین این ضمیر قادر است به جای مفعول مستقیم نیز قرار می گیرد. 
- ضمیر موصولی " Quoi " به جمله قبل از خود اشاره خواهد کرد و مفهوم آن را مشخص می سازد و پس از یک حرف اضافه می آید. 


ضمایر موصولی در زبان فرانسه
 

✔ ضمیر y در فرانسه

یکی از ضمایر زبان فرانسوی، ضمیر " y " می باشد. این ضمیر در مکالمه ها کاربرد زیادی دارد. این ضمیر برای پاسخ دادن مورد استفاده قرار می گیرد و می توان با به کار بردن آن یک جواب کوتاه داد. 
Vas - tu à la piscine le jeudi?
Non j'y vais le samedi. 
پنج شنبه به شنا می روی؟ 
نه من شنبه به آن جا می روم. 
ضمیر " y " در زبان فرانسه می تواند جایگزین یک اسم یا گروه اسمی شود‌. در زبان فرانسه این ضمیر را با این حروف استفاده می نمایند. 
à, au, à la, a l', aux
همچنین این ضمیر را می توان برای اسم مکان هایی که قرار است به آن جا برویم استفاده کرد. این ضمیر را برای اسم های جانداران استفاده نمی کنند. در کل در ساختار جمله این ضمیر را همیشه قبل از فعلی استفاده می نمایند که قرار است به آن اشاره داشته باشند.

مقاله پیشنهادی: زمان ها در زبان فرانسه


 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (5 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران