زمان ها در زبان فرانسه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/16 631
زمان ها در زبان فرانسه

یکی از کلیدی ترین و مهم ترین نکات در آموزش زبان فرانسه بهره گیری از دانش مورد نیاز در مورد زمان است، زمان ها در زبان فرانسه به اشکال مختلف بیان می شوند.

آموزش زمان های مختلف در زبان فرانسوی

 زبان فرانسه دارای چندین زمان مختلف است که هر کدام برای بیان زمان ها و اعمال مختلف مورد استفاده قرار می گیرند:

1. حال (Présent)

a.    برای بیان اعمالی که در حال انجام هستند یا وقایع عمومی و فعلی استفاده می شود.
b.    مثال: Je mange une pomme. (من یک سیب می خورم).

2.  گذشته ساده (Passé Composé)

a.    برای بیان اعمالی که در گذشته اتفاق افتاده اند و به اتمام رسیده اند استفاده می شود.
b.    مثال: J'ai mangé une pomme. (من یک سیب خوردم).

3. گذشته نادرست (Imparfait)

c.    برای بیان اعمال و وضعیت هایی که در گذشته مداوم بوده اند استفاده می شود.
a.    مثال: Je mangeais une pomme. (من یک سیب می خوردم).

4. گذشته کامل (Plus-que-parfait)

b.    برای بیان اعمالی که قبل از یک زمان گذشته دیگر اتفاق افتاده اند استفاده می شود.
c.    مثال: J'avais mangé une pomme avant de partir. (من یک سیب خورده بودم قبل از اینکه بروم).

5. آینده ساده (Futur Simple)

a.    برای بیان اعمالی که در آینده اتفاق خواهند افتاد استفاده می شود.
b.    مثال: Je mangerai une pomme. (من یک سیب خواهم خورد).

مطالعه بیشتر: ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه

6. آینده نزدیک (Futur Proche)

a.    برای بیان اعمالی که به زودی در آینده اتفاق خواهند افتاد استفاده می شود.
b.    مثال: Je vais manger une pomme. (من قصد دارم یک سیب بخورم).

7. ماضی استمراری (Passé Récent)

a.    برای بیان اعمالی که اخیراً در گذشته انجام شده اند استفاده می شود.
b.    مثال: Je viens de manger une pomme. (من تازه یک سیب خوردم).

8. ماضی نقلی (Passé Simple)

a.    برای بیان اعمال و وقایع گذشته ای که تمام شده و اتفاقات تاریخی به کار می رود (این زمان در زبان محاوره ای کمتر استفاده می شود).
b.    مثال: Je mangeai une pomme. (من یک سیب خوردم - ماضی نقلی).

9. زمان های انعکاسی (Les Temps Réfléchis)

a.    برای بیان اعمالی که فاعل به طور مستقیم در آن ها دخیل استفاده می شود.
b.    مثال: Je me lave les mains. (من دست هایم را می شویم).

10. زمان های انعکاسی مستمر (Les Temps Réfléchis Continus)

a.    برای بیان اعمالی که فاعل به صورت مستمر و تکراری در آن ها دخیل استفاده می شود.
b.    مثال: Je me promène tous les jours. (من هر روز پیاده روی می کنم).

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه آنلاین


زمان های مختلف در زبان فرانسه
 

زمان حال در فرانسه

مطابق هر زبان دیگری، زمان حال در فرانسه (Présent) یکی از اصولی ترین زمان ها در زبان فرانسه است که برای بیان وقایع و فعالیت هایی که در حال اتفاق افتادن هستند یا وقتی که چیز درستی یا حقیقتی داریم بیان می کنیم، استفاده می شود. در این زمان، فعل ها با توجه به شخص فاعل تغییر می کنند. اکثر افعال نیز قاعده ای هستند و دستور استفاده آن ها به شکل زیر است:

1. فعل های معمولی (Verbes Réguliers)

- برخی افعال به صورت معمول و بدون تغییر در انتهای آن ها با تمام ضمایر مرتبط همراه می شوند، مثال: parler (صحبت کردن): je parle, tu parles, il/elle parle, nous parlons, vous parlez, ils/elles parlent.

مطالعه بیشتر: روزهای هفته به فرانسوی

- برخی افعال معمولی با افزودن حرف "e" به صورت مصدر فعل، با ضمایر مرتبط همراه می شوند، مثال: aimer (دوست داشتن): j'aime, tu aimes, il/elle aime, nous aimons, vous aimez, ils/elles aiment.

2. فعل های نامنظم (Verbes Irréguliers)

- برخی افعال نامنظم دارای تغییرات و قوانین خاصی هستند که باید به خاطر سپرد، مثال: être (بودن): je suis, tu es, il/elle est, nous sommes, vous êtes, ils/elles sont، avoir (داشتن): j'ai, tu as, il/elle a, nous avons, vous avez, ils/elles ont.
برخی افعال در زمان حال اساسی خود تغییر شکل می دهند، مثال: appeler (صدا زدن): j'appelle, tu appelles, il/elle appelle, nous appelons, vous appelez, ils/elles appellent. برخی افعال همچنین نیاز به تغییر در همیشه ها دارند، مثال: aller (رفتن): je vais, tu vas, il/elle va, nous allons, vous allez, ils/elles vont. توصیه می شود که با تمرین مداوم و مطالعه افعال و دستور زمان حال در فرانسه، تسلط بیشتری بر این زمان کسب کنید. استفاده از منابع آموزشی معتبر و راهنماها نیز می تواند بهبود درک و استفاده از زمان حال را تسهیل کند.

مقاله پیشنهادی: صرف افعال در زبان فرانسه همراه با "نکات کلیدی"

حال استمراری در فرانسه

در بخش مهمی از دستور زبان و آموزش زبان فرانسه، حال استمراری یا زمان حال استمراری در فرانسه (Présent continu) معادل با حال استمراری یا حال ساده در زبان انگلیسی است. این زمان برای بیان فعالیت هایی که در حال انجام هستند یا برنامه ریزی شده اند، استفاده می شود. در فرانسه، حال استمراری با استفاده از حال فعل "être" (بودن) و فعل "en train de" (در حال) تشکیل می شود.

قالب حال استمراری به شکل زیر است:
فعل "être" + فعل "en train de" + مصدر فعل
در این مورد مثال‌هایی را در آموزشگاه زبان ملل خواهیم آموخت.

  • Je suis en train de lire un livre. (من در حال خواندن یک کتاب هستم.)
  • Tu es en train de cuisiner le dîner. (تو در حال آماده سازی شام هستی.)
  • Il/Elle est en train de regarder un film. (او در حال تماشای یک فیلم است.)

 

زمان حال استمراری در زبان فرانسه


انواع زمان گذشته در زبان فرانسه

در زبان فرانسه، چندین نوع زمان گذشته وجود دارد که هر کدام برای بیان انواع مختلف اعمال گذشته استفاده می شوند. برخی از انواع زمان گذشته در زبان فرانسه شامل موارد زیر می شود که در ادامه و آموزشگاه زبان ملل، در این مورد توضیحات تکمیلی را در اختیار شما قرار خواهیم داد:

1. زمان گذشته ساده (Passé Composé)

این زمان برای بیان اعمالی که در گذشته انجام شده اند و به اتمام رسیده اند استفاده می شود. زمان گذشته ی ساده با ترکیب فعل کمکی "avoir" یا "être" و شکل گذشته ی افعال تشکیل می شود. مثال: J'ai mangé (من خوردم)، Il est parti (او رفته است).

2. زمان گذشته نادرست (Imparfait)

به طور کلی و مطابق دستوری که همه آموزش ها ذکر کرده اند، این زمان برای بیان اعمال و وضعیت هایی که در گذشته اتفاق می افتادند و مداوم بوده اند استفاده می شود. زمان گذشته ی نادرست با افعال مرتبط با حروف اضافه و زمان های معینی نیز به کار می رود. مثال: Je jouais (من بازی می کردم)، Il faisait chaud (هوا گرم بود).

مقاله پیشنهادی: جایگاه قید در زبان فرانسه

3. زمان گذشته کامل (Plus-que-parfait)

این زمان برای بیان اعمالی که قبل از یک زمان گذشته دیگر اتفاق می افتاده اند استفاده می شود. زمان گذشته ی کامل با ترکیب فعل کمکی "avoir" یا "être" به گذشته ی نادرست و شکل گذشته ی افعال تشکیل می شود. مثال: J'avais mangé (من خورده بودم)، Il était parti (او رفته بود).

4. زمان گذشته انعکاسی (Passé Réfléchi)

در ادامه معرفی زمان ها در زبان فرانسه، این زمان برای بیان اعمالی که فاعل به طور مستقیم در آن ها دخیل استفاده می شود. زمان گذشته ی انعکاسی با ترکیب فعل کمکی "être" و شکل گذشته ی انعکاسی فعل تشکیل می شود. مثال: Je me suis levé(e) (من بلند شدم).
توجه داشته باشید که هر یک از این زمان ها برای بیان موقعیت ها و وقایع مختلف در گذشته استفاده می شوند و تمرین مداوم با آن ها به تسلط بهتر در این زمان ها کمک می کند. 

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان فرانسه

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران