ضمایر تاکیدی در زبان فرانسه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/27 442
ضمایر تاکیدی در زبان فرانسه

ضمایر تاکیدی یا "Pronoms Toniques" در زبان فرانسه ابزاری مهم برای تاکید بر یک عنصر یا شیء خاص در جمله هستند. این ضمایر به منظور بیان و تاکید بیشتر بر شخص یا گروهی در جمله به کار می روند و نقش مهمی در افزودن توانایی و زیبایی به اظهار نظرها و افعال در زبان فرانسه دارند.
ضمایر تاکیدی به صورتی که اسم خود ضمیر را تاکید می کنند، در جمله قرار می گیرند و در یادگیری و آموزش زبان فرانسه نقش مهمی دارند. مثلاً به جای جمله "Je suis intelligent" (من باهوش هستم)، می توانیم از ضمیر تاکیدی استفاده کنیم و بگوییم "Moi, je suis intelligent" (من، من باهوش هستم) تا توجه بیشتری به شخص من در جمله داشته باشیم.
ضمایر تاکیدی به ترتیب شخص های مفرد و جمع، از جملات ساده تا جملات پیچیده، در زبان فرانسه به کار می روند و باعث تاکید بر شخص یا گروه مورد نظر می شوند. این ضمایر نه تنها توانایی تاکید بر اشخاص را فراهم می کنند، بلکه به جملات زبانی رنگ و زیبایی اضافه می کنند.

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه آنلاین

ضمایر تاکیدی فرانسوی

در زبان فرانسه، ضمایر تاکیدی به شکل های مختلفی در جملات قرار می گیرند و نقش تاکیدی دارند. ضمایر تاکیدی معمولاً برای تاکید بر شخص یا گروهی در جمله استفاده می شوند و به جای استفاده از ضمیر فاعلی در جمله، ضمیر تاکیدی معرفی می شوند. این ضمایر معمولاً در ابتدای جمله قرار می گیرند:
 

ضمایر تاکیدی در زبان انگلیسی ضمایر تاکیدی در زبان فرانسه ضمایر تاکیدی در زبان انگلیسی ضمایر تاکیدی در زبان فرانسه
we -> us nous -> nous I -> me je -> moi
you -> you vous -> vous you -> you tu-> toi
they -> them ils -> eux he -> him il -> lui
they -> them elles -> elles she -> elle elle -> elle

مطالعه بیشتر: افعال انعکاسی در زبان فرانسه

  • ضمیر تاکیدی "moi" به معنای "من" و "je" تاکیدی است.

مثال:
Moi, je veux du chocolat. (من، من شکلات می خواهم.)

  • ضمیر تاکیدی "toi" به معنای "تو" و "tu" تاکیدی است.

مثال:

Toi, tu es très intelligent. (تو، تو خیلی باهوشی.)

  • ضمیر تاکیدی "lui" به معنای "او" و "il" تاکیدی است.

مثال:
Lui, il est médecin. (او، او دکتر است.)

  • ضمیر تاکیدی "elle" به معنای "او" و "elle" تاکیدی است.

مثال:
Elle, elle est artiste. (او، او هنرمند است.)

  • ضمیر تاکیدی "nous" به معنای "ما" و "nous" تاکیدی است.

مثال:
Nous, nous voulons voyager. (ما، ما می خواهیم سفر کنیم.)

  • ضمیر تاکیدی "vous" به معنای "شما" و "vous" تاکیدی است.

مثال:
Vous, vous êtes les bienvenus. (شما، شما خوش آمدید گفته می شوید.)

  • ضمیر تاکیدی "eux" به معنای "آنها" و "ils" تاکیدی است.

مثال:
Eux, ils aiment la musique. (آنها، آنها عاشق موسیقی هستند.)

مطالعه بیشتر: زمان حال در فرانسه

ضمایر تاکیدی در زبان فرانسه

نقش meme در جملات تاکیدی

کلمه "même" در زبان فرانسه به عنوان یک ضمیر تاکیدی (Pronom Tonique) نیز مورد استفاده قرار می گیرد تا تأکید بیشتری روی یک عنصر یا موضوع در جمله کند. واژه "même" به معنای "حتی" یا "به همان شکل" ترجمه می شود و برای تاکید بر همان شیء یا ویژگی ای که قبلاً در جمله ذکر شده است، استفاده می شود. در ادامه این آموزش چند نمونه استفاده از کلمه "même" به عنوان ضمیر تاکیدی را مشاهده می کنید:

مطالعه بیشتر: ضمایر پرسشی در زبان فرانسه

- تأکید بر همان عنصر: می توانید از "même" برای تأکید بر همان شخص یا چیزی که قبلاً در جمله آمده است، استفاده کنید.

Il parle bien, et moi, je parle bien même. (او خوب صحبت می کند، و من هم خوب صحبت می کنم حتی.)

- تأکید بر تطابق و مشابهت: "même" می تواند برای تأکید بر تطابق دو عنصر یا موضوع در جمله استفاده شود.

Ils portent même la même robe. (آنها حتی همان لباس یکسانی را می پوشند.)

- تأکید بر نقل و قول: در بعضی موارد، "même" می تواند برای تأکید بر دقت در نقل و قول از کلمات یا عبارات دیگری استفاده شود.

Il a dit même : "Je t'aime". (او گفت حتی : "من دوستت دارم".)

توجه داشته باشید که استفاده از "même" به عنوان ضمیر تاکیدی باید با دقت انجام شود و در مواردی که واقعاً تأکید لازم است، مورد استفاده قرار گیرد. این کلمه به تنهایی یا در ترکیب با سایر ضمایر تاکیدی می تواند به جمله جذابیت و تأثیر بیشتری بدهد.
فرمول استفاده:
1. شخص مفرد:
je -> moi
tu -> toi
il/elle/on -> lui/elle/on
2. شخص جمع:
nous -> nous
vous -> vous
ils/elles -> eux/elles
این ضمایر تاکیدی می توانند به تنهایی در جمله قرار بگیرند یا به ترکیب با سایر اجزای جمله بیافتند. به عنوان مثال:
- Moi, je vais au cinéma. (من، من به سینما می روم.)
- Elle et lui, ils sont amis. (او و او، آنها دوست هستند.)
- Nous aimons voyager. (ما، ما دوست داریم سفر کنیم.)
- Toi, tu es gentil. (تو، تو خوش قلبی.)


مثال برای کاربرد ضمایر تاکیدی فرانسوی
 

موارد استفاده از ضمایر تاکیدی در فرانسه

استفاده از ضمایر تاکیدی در زبان فرانسه در شرایط خاصی مناسب است و عمدتاً برای تاکید بر یک شخص یا گروه خاص در جمله به کار می رود. استفاده از ضمایر تاکیدی به جملات زبانی زیبا و دقیقی می افزاید، اما باید توجه داشته باشید که این ضمایر بیشتر در مکالمات رسمی یا نوشتار ادبی استفاده می شوند و در مکالمات روزمره ممکن است کمتر دیده شوند.

✔ تاکید بر هویت یا وجود شخص

زمانی که می خواهید به شدت تأکید کنید که چه کسی یا چه کسانی در جمله حضور دارند، از ضمایر تاکیدی استفاده کنید. مثلاً:
- Moi, j'aime le chocolat. (من، من عاشق شکلات هستم.)

✔ تاکید بر مقایسه

وقتی که دو یا چند شیء را مقایسه می کنید و می خواهید تأکید کنید کدام یک برتری دارد، می توانید از ضمایر تاکیدی استفاده کنید. مثلاً:
- Lui, il est plus intelligent que toi. (او، او باهوش تر از توست.)

✔ تاکید بر تفاوت ها

در مواردی که می خواهید به تفاوت ها یا تضادهایی در جمله اشاره کنید، از ضمایر تاکیدی استفاده کنید. مثلاً:
- Elle, elle aime la musique classique, mais lui, il préfère le rock. (او، او موسیقی کلاسیک را دوست دارد، اما او، او موسیقی راک را ترجیح می دهد.)

✔ برای اعتراض یا مقابله

وقتی که می خواهید اعتراض یا مقابله خود را به شدت بیان کنید، می توانید از ضمایر تاکیدی استفاده کنید. مثلاً:
- Moi, je refuse cette décision. (من، من این تصمیم را رد می کنم.)

✔ تاکید بر نقش و وظایف مختلف در جمله

زمانی که می خواهید تأکید کنید که هر فرد یا گروه در جمله چه نقشی ایفا می کنند، ضمایر تاکیدی مناسب هستند. مثلاً:
- Nous, nous allons cuisiner, et eux, ils vont nettoyer. (ما، ما داریم آشپزی می کنیم، و آنها، آنها دارند تمیزکاری می کنند.)


در چه مواردی باید از ضمایر تاکیدی فرانسوی استفاده کنیم
 

موارد عدم استفاده از ضمایر تاکیدی در فرانسه

ضمایر تاکیدی در فرانسه به طور عمومی در موارد خاصی استفاده می شوند و برای تأکید بر شخص یا موارد خاص در جمله به کار می روند. اما در برخی موارد، استفاده از ضمایر تاکیدی به دلیل ابهام زا و یا عدم نیاز به تأکید، کمتر یا حتی نادر است. در واقع در مواردی که تأکید ضروری نیست یا شیوه بیان جمله واضح است، ممکن است از ضمایر تاکیدی صرف نظر شود.
1. ضمایر فاعلی و مفعولی: وقتی که فاعل (مفعول) جمله به وضوح مشخص است و ابهامی وجود ندارد، استفاده از ضمیر تاکیدی نیاز نیست. مثلاً:
- Il mange une pomme. (او سیب می خورد.)
- Elle lit un livre. (او یک کتاب می خواند.)
2. جملات ساده: در جملات ساده و بدون تأکید بر یک عنصر خاص، استفاده از ضمایر تاکیدی ممکن است غیرضروری باشد. مثلاً:
- J'aime nager. (من شنا کردن را دوست دارم.)
- Il travaille dur. (او سخت کار می کند.)
3. در مواقعی که تأکید معمولی کافی است: در مواردی که تأکید معمولی بر شخص یا موضوع کافی است و تاکید اضافی نیاز ندارد، استفاده از ضمایر تاکیدی ممکن است غیرضروری باشد. مثلاً:
- Elle est médecin. (او دکتر است.)
4. در مکالمات روزمره: در مکالمات روزمره و غیررسمی، استفاده از ضمایر تاکیدی کمتر معمول است و ممکن است از تأکید های دیگری مانند نحوه بیان صدا و اعتنا به کلمات استفاده شود.

مقاله پیشنهادی: ضمایر در زبان فرانسه | انواع ضمایر فرانسوی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران