گرامر زمان گذشته در زبان فرانسه (ساده، استمراری، نقلی، بعید)

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/10 79 زمان مطالعه: 6 دقیقه
زمان گذشته در زبان فرانسه

آموزش زمان گذشته در زبان فرانسه کمی پیچیده است. این زمان گاه درباره فعلی است که به طور کامل انجام شده و گاه نیز به افعالی اشاره دارد که در گذشته به طور مداوم و به صورت عادت انجام می‌شدند و به رویداد خاصی اشاره نداشتند. برای درک بهتر این تفاوت‌ها، نیاز است ابتدا تفاوت‌های بین این زمان‌ها را به خوبی بفهمید.

سپس، می‌توانیم استفاده از زمان گذشته در زبان فرانسه را با زمان‌های «حال کامل» یا «گذشته نقلی» و «گذشته استمراری» مقایسه کنیم، و همچنین به بررسی زمان‌های «گذشته ساده»، «گذشته بعید»، «گذشته استمراری»، «ماضی نقلی» و «گذشته نزدیک» بپردازیم. زبان فرانسه گاه با قواعد پیچیده و ظرافت‌ها چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد.

ساختار زمان گذشته در زبان فرانسه

 

اما نگران نباشید، در این مقاله از آموزشگاه زبان ملل، به بررسی و مرور مهم‌ترین انواع این زمان‌ها می‌پردازیم و با ارائه مثال‌های متعدد، یادگیری آنها را برای شما آسان‌تر خواهیم کرد.

انواع فعل زمان گذشته در زبان فرانسه

در آموزش زبان فرانسه میاموزید که فعل گذشته به چند شکل عنوان می‌شود که در اینجا به بررسی تمامی آنها همراه با ذکر مثال خواهیم پرداخت و ساختار فعل زمان گذشته، در زبان فرانسه را برای هر یک توضیح خواهیم داد تا به خوبی با این زبان آشنا شوید.

 • گذشته ساده (Passé simple)
 • گذشته استمراری (Imparfait)
 • ماضی نقلی (Passé composé)
 • گذشته نزدیک (Passé récent)
 • گذشته بعید (Plus-que-parfaite)

زمان گذشته ساده در فرانسه

زمان گذشته در زبان فرانسه یکی از زمان‌های پرکاربرد است که برای بیان اتفاقاتی استفاده می‌‌شود که در گذشته به طور کامل تمام شده‌اند. معادل این زمان در زبان انگلیسی Past Simple است. یکی از پرکاربردترین و متداول‌ترین زمان‌ها در گرامر زبان فرانسه، زمان گذشته ساده (Le passé simple) است.

زمان گذشته ساده در زبان فرانسه

یکی از نکات مهم در مورد این زمان، کاربرد آن در گفتار رسمی است. بنابراین در نوشتار و گفتار رسمی قابل استفاده است و متن را محترمانه نشان می‌دهد.  اگرچه شاید در مکالمات روزمره خود از این زمان استفاده نکنید، اما یادگیری آن می‌تواند به شما کمک کند تا متون رسمی و ادبی بهتری بنویسید.

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان فرانسه تهران

با تمرین و یادگیری تکنیک‌های مناسب می‌توانید این زمان را تشخیص داده و به خوبی فرا بگیرید. از زمان گذشته در نوشتارهای تاریخی و ادبیاتی زبان فرانسه استفاده می‌شود. یادگیری زمان گذشته ساده در زبان فرانسه موجب بهبود مهارت‌های نوشتاری شده و امکان ایجاد متون رسمی و محترمانه را فراهم می‌کند. در این مقاله به آموزش زمان گذشته ساده در زبان فرانسه می‌پردازیم.

ساختار فعل گذشته ساده در زبان فرانسه

برای ساختن فعل در زمان گذشته ساده، مراحل زیر را دنبال کنید:

مطالعه بیشتر: زمان ها در زبان فرانسه

 1. ریشه فعل را پیدا کنید: ریشه فعل را با حذف پسوند مصدر (-er, -ir, -re) از فعل در حالت مصدر (infinitif) بدست می‌آوریم.
 2. به ریشه فعل، پسوندهای زمان گذشته ساده را اضافه کنید:
  ضمایر فعال -er افعال -ir افعال -re
  -is -ai -is Je
  -is -is -as Tu
  -it -it -a Il/Elle/On
  -îmes -îmes -âmes Nous
  -îtes -îtes -âtes Vous
  -irent -irent -èrent Ils/Elles

نکات:

 • در افعال -er، اگر ریشه به -e ختم شود، در اول شخص مفرد (-ai) و سوم شخص جمع (-èrent) حرف e به a تبدیل می‌شود. (مثال: parler -> je parlai, ils parlèrent)
 • در افعال -ir، اگر ریشه به -y ختم شود، در تمام اشخاص، y به i تبدیل می‌شود. (مثال: finir -> je finis, tu finis, il/elle/on finit, etc.)
 • برخی از افعال در زمان گذشته ساده، صرف بی‌قاعده دارند. این افعال را باید به طور جداگانه یاد گرفت. (مثال: aller -> j'allai, tu allas, il/elle/on alla, etc.)

آموزش زمان گذشته در فرانسه

کاربردها:

بیان اقداماتی که در گذشته به طور کامل تمام شده‌اند:
L'année dernière, je visitai la France. (سال گذشته به فرانسه رفتم.)
Hier, il plut toute la journée. (دیروز تمام روز باران می‌بارید.)
بیان اقداماتی که در گذشته یکدیگر را دنبال می‌کردند:
Je mangeai un sandwich, puis je bus un café. (یک ساندویچ خوردم و بعد قهوه نوشیدم.)
بیان اقداماتی که در گذشته، اقدام دیگری را در حال انجام متوقف کرده‌اند:
Pendant que je lisais, il m'appela. (در حالی که کتاب می‌خواندم، او به من زنگ زد.)

گذشته استمراری در زبان فرانسه L’imparfait

در میان زمان‌های گذشته در زبان فرانسه، Imparfait معمولاً با عنوان "گذشته استمراری" شناخته می‌شود و به ترجمه آن می‌پردازد. Imparfait با توجه به واژه و ریشه آن به معنی "تمام نشده" یا "ناقص" به شمار می‌رود. کاربرد این زمان برای اشاره به اقداماتی است که در گذشته در حال انجام بودند اما به طور کامل به پایان نرسیدند. 

ساختار گذشته استمراری در زبان فرانسه

برخلاف سایر قواعد صرف فعل در زبان فرانسه، ساختار Imparfait بسیار ساده است و تنها یک استثنا برای فعل être دارد. برای ساخت این زمان، کافی است فعل را در حالت اول شخص جمع (nous) صرف کنیم، پسوند ons را حذف کرده و ریشه فعل را بدست آوریم. سپس، terminaisons مورد نظر را به آن اضافه می‌کنیم.

مطالعه بیشتر: زمان حال در فرانسه

مثال:

Parler (صحبت کردن): je parlais, tu parlais, il/elle/on parlait, nous parlions, vous parliez, ils/elles parlaient

نکات:

همانطور که گفته شد، فعل être تنها استثنای این قاعده است. صرف این فعل در Imparfait به صورت زیر است:

 • j'étais من بودم
 • tu étais تو بودی
 • il/elle/on était او/آن/ما بودیم
 • nous étions ما بودیم
 • vous étiez شما بودیند
 • ils/elles étaient آنها بودند

در برخی افعال، مانند couper (بریدن)، حرف e ریشه فعل در Imparfait به ai تغییر می‌کند:

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان فرانسه غرب تهران

 • je coupais من بریدم
 • tu coupais تو بریدی
 • il/elle/on coupait او/آن/ما می‌بریدیم
 • nous coupions ما می‌بریدیم
 • vous coupiez شما می‌بریدید
 • ils/elles coupaient آنها می‌بریدند

 

کاربردها:زمان گذشته کامل در زبان فرانسه

اقدامات در حال انجام در گذشته:
Je lisais un livre quand tu es arrivé (وقتی رسیدی، من کتاب می‌خواندم.)
Quand j'attendais l'autobus, il commença à pleuvoir (هنگامی که منتظر اتوبوس بودم، باران شروع به باریدن کرد.)
 Quand j'étais enfant, je passais tous les étés chez ma grand-mère à la campagne(در کودکی، هر تابستان به دیدن مادربزرگم در روستا می‌رفتم.)
Ils se promenaient sur la plage quand ils aperçurent le coucher du soleil (آنها در حال قدم زدن در ساحل بودند که غروب خورشید را دیدند.)

مطالعه بیشتر: ساختار جمله در زبان فرانسه

ماضی نقلی در زبان فرانسه ( Le passé compose)

ماضی نقلی در زبان فرانسه برای بیان یک عمل انجام شده‌ی مشخص در یک زمان مشخص در گذشته‌ی نزدیک یا دور استفاده می‌شود. همچنین برای بیان توالی حوادث و تکرار یک عمل می‌توان از ماضی نقلی استفاده کرد. 

ساختار ماضی نقلی در زبان فرانسه

زمان گذشته در زبان فرانسه ساختار مشخصی دارد که به شکل زیر است:

ساختار:

 • فعل کمکی avoir یا être را در زمان حال ساده صرف کنید.
 • اسم مفعول (participe passé) فعل را به آن اضافه کنید.

مثال:

J'ai mangé une pomme hier. (دیروز یک سیب خوردم.)
Nous sommes allés au cinéma la semaine dernière. (هفته ی پیش به سینما رفتیم.)
Elle a toujours aimé lire des livres. (او همیشه دوست داشت کتاب بخواند.)

نکات:

 • برای صرف فعل‌های گروه اول، به مصدر فعل -é اضافه کنید و سپس اسم مفعول را بسازید.
 • برای صرف فعل‌های گروه دوم، به مصدر فعل -i اضافه کنید و سپس اسم مفعول را بسازید.
 • برای صرف فعل‌های گروه سوم، باید اسم مفعول را به صورت جداگانه یاد بگیرید.
 • فعل être برای افعال بازتابی و حرکتی استفاده می‌شود.
 • فعل avoir برای افعال متعدی و غیر بازتابی استفاده می‌شود.

گذشته نزدیک در زبان فرانسه (Le passé récent)

گذشته نزدیک در زبان فرانسه، شامل ماضی نزدیک هم می‌شود که برای بیان عملی که اخیرا انجام شده استفاده می‌شود. این عمل باید به زمان حال نزدیک باشد. می‌توان از آن برای تأکید بر تازگی عمل استفاده کرد.

مطالعه بیشتر: صرف افعال در زبان فرانسه

ساختار فعل گذشته نزدیک در زبان فرانسه

ساختار فعل گذشته نزدیک در زبان فرانسه به شکل زیر است:

 1. فعل venir را در زمان حال ساده یا حال استمراری صرف کنید.
 2. از حرف ربط de به دنبال آن استفاده کنید.
 3. مصدر فعل را به انتهای جمله اضافه کنید.

مثال:

Je viens de manger. (همین الان غذا خوردم.)
Il était en train de dormir quand je suis arrive. (وقتی رسیدم، او در حال خواب بود.)
Nous avons déjà déjeuné (ما قبلاً ناهار خورده‌ایم.)
Tu viens de finir tes devoirs?  (تکلیفت را انجام دادی؟)
Il vient de prendre sa douche. (او دوش گرفته است.)
Nous venons de faire les courses. (ما خرید کرده‌ایم.)
Vous venez de rentrer du travail?  (از سر کار برگشته‌اید؟)
Ils viennent de partir en vacances. (آنها به تعطیلات رفته‌اند.)

نکات:

 • فعل venir در این زمان صرف خاصی ندارد و فقط از فرم‌های حال ساده و حال استمراری آن استفاده می‌شود.
 • مصدر فعل باید بدون هیچ علامت فاعلی یا مفعولی باشد.
 • استفاده از قیدهای زمانی مانند tout à l'heure (هنوز دقایقی پیش)، il y a quelques minutes (چند دقیقه پیش) و récemment (اخیراً) به تأکید بر تازگی عمل کمک می‌کند.

گذشته بعیید در زبان فرانسه (Le plus-que-parfait)

زمان گذشته در زبان فرانسه شامل گذشته بعیید است که برای نشان دادن تقدم زمانی نسبت به عملی دیگر در گذشته استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، ماضی بعید برای بیان عملی که قبل از عمل دیگری در گذشته انجام شده است به کار می‌رود.

مطالعه بیشتر: صفت تفضیلی در فرانسه

ساختار گذشته بعیید در زبان فرانسه

ساختار گذشته بعیید یا ماضی بعیید در زبان فرانسه به شکل زیر است:

 1. فعل کمکی avoir یا être را در زمان ماضی استمراری صرف کنید.
 2. اسم مفعول (participe passé) فعل را به آن اضافه کنید.

مثال:

Nous avions perdu notre chemin quand il a commencé à neiger. (وقتی شروع به باریدن برف کرد، راه خود را گم کرده بودیم.)
Vous aviez déjà mangé quand j'ai préparé le diner?  (وقتی شام را آماده می‌کردم، شما قبلاً غذا خورده بودید؟)
Ils s'étaient déjà endormis quand je suis rentré à la maison. (وقتی به خانه برگشتم، آنها قبلاً خوابیده بودند.)
J'avais déjà mangé quand tu es arrive. (وقتی رسیدی، من قبلاً غذا خورده بودم.)
Elle était partie avant que je ne rentre chez moi. (قبل از اینکه من به خانه برگردم، او رفته بود.)
Nous avions fini nos devoirs quand le professeur nous a donné un test. (تکلیفمان را انجام داده بودیم که معلم به ما امتحان داد.)

نکات:

 • زمان ماضی استمراری با صرف فعل کمکی avoir یا être به همراه اسم مفعول حال (participe présent) ساخته می‌شود.
 • اسم مفعول گذشته (participe passé) باید با فاعل جمله از نظر شخص و شمار مطابقت داشته باشد.
 • استفاده از قیدهای زمانی مانند déjà (قبلاً)، avant que (قبل از اینکه) و quand (وقتی) به وضوح زمان وقوع اعمال کمک می‌کند.
پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران