منفی کردن جملات در زبان فرانسه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/04/17 144 زمان مطالعه: 5 دقیقه
منفی کردن جملات در زبان فرانسه

منفی کردن جملات در زبان فرانسه، یکی از ارکان اصلی این زبان است که در مکالمات روزمره به طور گسترده از آن استفاده می‌شود. یادگیری ساختارهای منفی برای هر زبان‌آموزی، کلیدی برای درک و بیان دقیق منظور در زبان مقصد است. منفی کردن جملات فرانسوی، یک موضوع بسیار اساسی و ضروری برای تمام زبان‌آموزان فرانسوی است، زیرا این تکنیک در تمام مکالمات روزمره به کار می‌رود.

با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد، در این مقاله تمامی روش‌های منفی کردن جمله در زبان فرانسوی را با مثال‌ها و ترجمه‌ آنها شرح می‌دهیم و همچنین به بررسی مباحث پیشرفته‌تر در مورد جملات منفی در فرم‌های مختلف می‌پردازیم. در زبان فرانسه، نفی کردن جملات با چالش‌هایی همراه است که در این متن آنها را بررسی می‌کنیم. 

ساختار منفی کردن جملات در زبان فرانسوی

منفی کردن جملات در زمان حال در زبان فرانسه اغلب با استفاده از قاعده “ne...pas" انجام می‌شود. این قاعده را می‌توانید به‌عنوان یک ساختار ساده تصور کنید که در آن “ne" و “pas" دو نیمه جدا هستند و فعل شما به عنوان محتوای میانی قرار می‌گیرد. 
توجه کنید که بسیاری از افعال فرانسوی با حرف صدادار آغاز می‌شوند. برای این افعال، می‌توانید به‌جای "ne" از n"" استفاده کنید. به‌عنوان مثال، جمله Je ne aime pas (من دوست ندارم) به نظر ناخوشایند می‌آید، اما با استفاده از n’aime pas بهتر خواهد بود.
این قاعده برای فعل “avoir" (به معنی داشتن) نیز صدق می‌کند. به‌عنوان مثال، جمله”Je ne ai pas" (به معنی من ندارم) صدای ناخوشایندی دارد، اما با استفاده از  “Je n’ai pas" این جمله خوانایی بهتری پیدا می‌کند.

خدمات پیشنهادی ملل: آموزش زبان فرانسه آنلاین

قانون ساختار “ne + pas"

برای منفی کردن جملات در زمان حال، از ساختار "+ne فعل +  pas“ استفاده می‌شود.
مثال:
- Je parle français. (من فرانسوی صحبت می‌کنم.)
- Je ne parle pas français. (من فرانسوی صحبت نمی‌کنم.)


نحوه منفی کردن جملات در زبان فرانسه
 

نکات

 • ne قبل از فعل قرار می‌گیرد.
 • pas بعد از فعل قرار می‌گیرد.
جمله مثبت جمله منفی معنی
Tu manges une pomme Tu ne manges pas une pomme تو یک سیب نمی‌خوری.
Il chante une chanson Il ne chante pas une chanson او یک آهنگ نمی‌خواند.
Elle regarde un film Elle ne regarde pas un film او یک فیلم تماشا نمی‌کند.
Nous dansons Nous ne dansons pas ما نمی‌رقصیم.
Vous jouez au football Vous ne jouez pas au football شما فوتبال بازی نمی‌کنید.
Ils font leurs devoirs Ils ne font pas leurs devoirs آنها تکالیف خود را انجام نمی‌دهند.

ساختار نفی خاص در زبان فرانسه

در ادامه این مقاله از آموزش زبان فرانسه، کلمات دیگری همچون jamais هرگز، rien هیچ چیز و personne هیچ کس جایگزین کلمه "pas" در ساختارهای نفی می‌شوند.

1. ساختار ne+ (فعل)+jamais

کاربرد: برای بیان نفی قاطع و تاکید بر اینکه یک عمل "هرگز" انجام نمی‌شود. مثال:

جمله مثبت جمله منفی معنی
.J'adore voyager (من عاشق سفر کردن هستم) .Je ne voyage jamais en hiver من هرگز در زمستان سفر نمی کنم.
.Tu vas souvent au cinéma (تو زیاد به سینما می‌روی) Tu ne vas jamais au théâtre شما هرگز به تئاتر نمی روید.
.Elle lit des romans policiers (او رمان‌های پلیسی می‌خواند) Elle ne lit jamais de poésie او هرگز شعر نمی خواند.
Nous faisons du sport régulièrement (ما به طور مرتب ورزش می‌کنیم) Nous ne faisons jamais de la natation ما هرگز شنا نمی کنیم.
Vous parlez plusieurs langues (شما به چند زبان صحبت می‌کنید) Vous ne parlez jamais l'espagnol شما هرگز اسپانیایی صحبت نمی کنید.
Ils ont des enfants (آنها فرزند دارند) Ils n'ont jamais eu d'animaux domestiques آنها هرگز حیوان خانگی نداشتند

2. ساختار ne + rien

کاربرد: منفی کردن جملات در زبان فرانسه با این ساختار برای بیان نفی مطلق و تاکید بر اینکه "هیچ چیز" وجود ندارد یا اتفاق نمی‌افتد، قابل استفاده است. مثال:

جمله مثبت جمله منفی معنی
.J'ai reçu un cadeau (من یک هدیه دریافت کردم) Je n'ai rien reçu من هیچ هدیه‌ای دریافت نکردم.
?Tu as trouvé quelque chose (تو چیزی پیدا کردی؟) Je n'ai rien trouvé تو هیچ چیز پیدا نکردی؟
.Elle a des économies (او پس‌انداز دارد) Elle n'a rien économisé او هیچ پولی پس‌انداز نکرده است.
.Nous avons des projets pour le weekend (ما برای آخر هفته برنامه‌هایی داریم) Nous n'avons rien prévu pour le weekend ما هیچ برنامه‌ای برای آخر هفته نداریم.
?Vous avez des questions (سوالی دارید؟) Je n'ai rien à vous demander من هیچ سوالی برای پرسیدن از شما ندارم.
.Ils ont des problèmes (آنها مشکلاتی دارند) Ils n'ont aucun problème آنها هیچ مشکلی در حال حاضر ندارند.

3. ساختار "ne + personne"

کاربرد: برای بیان نفی مطلق و تاکید بر اینکه "هیچ کس" وجود ندارد یا کاری را انجام نمی‌دهد.

جمله مثبت جمله منفی معنی
.J'ai rencontré des gens (من با آدم‌هایی آشنا شدم) Je n'ai rencontré personne من با هیچ کس آشنا نشدم.
.Tu parles souvent à tes voisins (تو اغلب با همسایه‌هایت صحبت می‌کنی) Tu ne parles jamais à personne تو هرگز با کسی صحبت نمی‌کنی.
.Elle a des amis (او دوستانی دارد) Elle ne connaît personne ici او هیچ کس را اینجا نمی‌شناسد.
.Nous avons reçu des invités (ما مهمان دعوت کرده بودیم) Nous n'avons invité personne ما هیچ کس را دعوت نکرده بودیم.
?Vous avez de la famille dans cette ville (شما در این شهر خانواده دارید؟) Je n'ai de la famille ni ici ni ailleurs من نه در اینجا و نه در جای دیگری خانواده ندارم.
.Ils ont beaucoup voyagé (آنها زیاد سفر کرده‌اند) Ils ne sont jamais allés en Europe آنها هرگز به اروپا نرفته‌اند.

4. ساختار "Ne + verb + pas encore"

در میان ساختارهای مختلف زبان فرانسه برای منفی کردن جملات، این ساختار برای بیان ناتمام بودن یک عمل یا رویداد به کار می‌رود.
کاربرد:

 • برای اشاره به کاری که تاکنون انجام نشده است.
 • برای تاکید بر اینکه یک عمل یا رویداد هنوز به پایان نرسیده است.
 • برای بیان اینکه منتظر انجام کاری در آینده هستیم.

مثال:

 1. Je n'ai pas encore compris cette leçon ==> من هنوز این درس را درک نکرده‌ام.
 2. Elle n'a pas encore reçu son colis ==> او هنوز بسته خود را دریافت نکرده است.
 3. Nous n'avons pas encore mangé ==> ما هنوز غذا نخورده‌ایم.
 4. ?Vous n'avez pas encore fini vos courses ==> شما هنوز خریدهایتان را تمام نکرده‌اید؟
 5. ?Ils n'ont pas encore pris l'avion ==> آنها هنوز با هواپیما سفر نکرده‌اند.
 6. ?Tu n'as pas encore fait tes devoirs ==> تو هنوز تکالیفت را انجام نداده‌ای؟


چطور جملات فر انسوی را منفی کنیم
 

ساختارهای منفی رایج در زبان فرانسه

علاوه بر ساختارهای منفی که در بالا بیان کردیم منفی کردن جملات در زبان فرانسه، ساختارهای دیگری هم دارد که در ادامه به پنج ساختار رایج دیگر به همراه مثال و کاربرد آنها می‌پردازیم.

✔️ ساختار اول: Ne + verb + nulle part

کاربرد: برای بیان اینکه کاری یا رویدادی در هیچ مکانی اتفاق نمی‌افتد." nulle part" به معنای "هیچ جا" است و همیشه بعد از فعل منفی می‌آید.
.Elle ne va nulle part ==> او هیچ جا نمی‌رود.
.Le bus ne va nulle part ==> اتوبوس هیچ جا نمی‌رود.
.Je n'ai vu personne nulle part ==> هیچ کس را در هیچ جایی ندیدم.
.Ils n'ont trouvé de solution nulle part ==> آنها در هیچ کجا راه‌حلی پیدا نکردند.
.On ne parle de cette histoire nulle part ==> هیچ کس در مورد این داستان در هیچ کجا صحبت نمی‌کند.
.Je n'ai pu trouver ce livre nulle part ==> این کتاب را در هیچ کجا نتوانستم پیدا کنم.

مقاله پیشنهادی: ساختار جمله در زبان فرانسه

✔️ ساختار دوم: Ne + verb + que

کاربرد: برای تاکید بر اینکه فقط یک عمل یا رویداد خاص انجام می‌شود یا اتفاق می‌افتد. "que" به معنای "فقط" است و قبل از اسم یا ضمیر مفعولی می‌آید.
.Il ne boit que de l'eau ==> او فقط آب می‌نوشد.
.Je ne travaille que le matin ==> من فقط صبح کار می‌کنم.
.Je n'écoute que la musique classique ==> من فقط موسیقی کلاسیک گوش می‌دهم.
.Elle ne mange que des fruits et légumes ==> او فقط میوه و سبزیجات می‌خورد.
.Il ne lit que des romans policiers ==> او فقط رمان‌های جنایی می‌خواند.
.Nous ne regardons que des films français ==> ما فقط فیلم‌های فرانسوی تماشا می‌کنیم.

✔️ ساختار سوم: Ne + verb + qu'à + infinitive

کاربرد: برای بیان اینکه فقط یک کار خاص باید انجام شود. "qu'à" به معنای "فقط باید" است و قبل از فعل مصدری می‌آید.
.Tu n'as qu'à le faire ==> فقط انجامش بده.
.Il ne lui reste qu'à payer ==> فقط باید پولش را بپردازد.
.Elle n'a qu'à suivre les instructions ==> فقط باید دستورالعمل‌ها را دنبال کند.
.Nous n'avons qu'à attendre ==> ما فقط باید صبر کنیم.
.Vous n'avez qu'à choisir une date ==> فقط باید یک تاریخ را انتخاب کنید.
.Ils n'ont qu'à demander ==> آنها فقط باید بپرسند.

مقاله پیشنهادی: صرف افعال در زبان فرانسه همراه با "نکات کلیدی"

✔️ ساختار چهارم: Ne + verb + aucun(e)

کاربرد: برای بیان اینکه هیچ چیزی از یک نوع خاص وجود ندارد. "aucun(e)" به معنای "هیچ" است و صفت شمارشی است که با اسم مفرد مطابقت می‌کند.
.Je n'ai aucune idée ==> من هیچ ایده‌ای ندارم.
.Il n'a aucun ami à Paris ==> او هیچ دوستی در پاریس ندارد.
.Elle n'a aucune patience ==> او هیچ صبر و حوصله‌ای ندارد.
.Nous n'avons trouvé aucune information ==> ما هیچ اطلاعاتی پیدا نکردیم.
.Vous n'avez aucune chance de gagner ==> شما هیچ شانسی برای برنده شدن ندارید.
.Ils n'ont aucune raison de s'inquiéter ==> آنها هیچ دلیلی برای نگرانی ندارند.

✔️ ساختار پنجم: Ni…ni

کاربرد: برای بیان اینکه دو چیز یا بیشتر مورد نفی قرار می‌گیرند. "ni" به معنای "نه" است و قبل از هر یک از چیزهای مورد نفی می‌آید.
.Je n'aime ni le café ni le thé ==> من نه قهوه دوست دارم و نه چای.
.Il ne fait ni chaud ni froid ==> نه گرم است و نه سرد.
.Elle ne parle ni français ni anglais ==> او نه فرانسوی بلد است و نه انگلیسی.
.Nous n'avons ni argent ni temps ==> ما نه پول داریم و نه وقت.
.Vous n'avez ni raison ni tort ==> شما نه حق دارید و نه اشتباه.
.Ils n'ont ni amis ni famille ==> آنها نه دوست دارند و نه خانواده.

مقاله پیشنهادی: لیست بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان فرانسوی + لینک دانلود

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران