افعال مدال در آلمانی (Modalverb) چیست؟

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/26 121 زمان مطالعه: 5 دقیقه
افعال مدال در آلمانی

زبان آلمانی با داشتن ساختار گرامری مختلف و بسیار پیچیده، به عنوان یکی از زبان‌های محبوب جهان شناخته می‌شود. یادگیری افعال مدال در زبان آلمانی نیز از جمله موضوعاتی است که برای زبان‌ آموزان این زبان بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

 

 

افعال مدال در زبان آلمانی به عنوان یکی از مفاهیم پایه‌ای گرامر آلمانی شناخته می‌شوند که برای صحبت کردن به صورت صحیح و قابل فهم، باید آنها را به خوبی یاد بگیرید. بنابراین ما به عنوان آموزشگاه زبان آلمانی ملل، در این مقاله به این موضوع پرداختیم.

افعال مدال modal در زبان آلمانی

افعال مدال چیست و چه کاربردی دارند؟

افعال مدال یکی از بخش‌های مهم در آموزش زبان آلمانی است که به زبان انگلیسی به عنوان "modal verbs" شناخته می‌شود. این افعال یکی از افعال پر کاربرد آلمانی هستند و کاربردهای گسترده‌ای دارند. افعال مدال عبارتند از:

können توانستن، می‌تواند
müssen مجبور بودن، باید
dürfen اجازه دادن، مجاز بودن
sollen باید، پیشنهاد دادن
wollen خواستن
mögen دوست داشتن

اگرچه تعداد این افعال محدود است، اما تأثیر بسیار زیاد و گسترده‌ای در ساختار جملات زبان آلمانی دارند. کاربردهای این افعال بسیار وسیع هستند.

✅ مطالعه بیشتر: افعال کمکی در زبان آلمانی

این افعال می‌توانند به عنوان فعل اصلی جمله، به عنوان فعل کمکی یا حتی به صورت جملات سوالی و منفی مورد استفاده قرار گیرند. به عبارت دیگر، آن ها می‌توانند برای بیان توانایی، اجبار، اجازه، توصیه، اراده، علاقه و موضوعات مختلف استفاده شوند. برای مثال:

افعال مدال در گرامر زبان آلمانی

 1. Ich kann Schwimmen. (می‌توانم شنا کنم.)
 2. Du musst zur Schule gehen. (باید به مدرسه بروی.)
 3. Darf ich das Fenster öffnen؟ (آیا اجازه باز کردن پنجره را دارم؟)
 4. Sie sollen mehr lesen. (شما باید بیشتر بخوانید.)
 5. Ich will ins Kino gehen. (من می‌خواهم به سینما بروم.)
 6. Möchtest du einen Kaffee trinken؟ (آیا می‌خواهی یک فنجان قهوه بنوشی؟)

✅ مطالعه بیشتر: زمان ها در زبان آلمانی

لیست افعال مدال در المانی

یکی از موضوعات جالب در زبان آلمانی، وجود افعال مدال یا Modal Verbs است. این افعال کمکی هستند و به شما کمک می‌کنند تا میزان اطمینان، امکان، تصور یا اجبار مفعول را بیان کنید. افعال مدال در زبان آلمانی عبارتند از:

 • können (توانستن / می‌توانم)

این فعل برای بیان توانایی یا امکان چیزی به کار می‌رود. به عنوان مثال: 
Ich kann Deutsch sprechen.
(من می‌توانم آلمانی صحبت کنم.)

 • müssen (مجبور بودن / باید)

این فعل برای بیان اجبار یا الزام چیزی به کار می‌رود. به عنوان مثال: 
Ich muss zur Arbeit gehen.
(من باید برای کار بروم.)

 • dürfen (اجازه داشتن / مجاز)

این فعل برای بیان اجازه یا ممنوعیت چیزی به کار می‌رود. به عنوان مثال: 
Du darfst hier nicht parken.
(تو اجازه پارک کردن در اینجا را نداری.)

✅ مطالعه بیشتر: افعال با قاعده در زبان آلمانی

آموزش افعال مدال در آلمانی

 • sollen (باید / الزام داشتن)

این فعل برای بیان توصیه یا الزام به کار می‌رود. به عنوان مثال: 
Sie soll mehr Wasser trinken.
(او باید بیشتر آب بنوشد.)

 • wollen (خواستن / می‌خواهم)

این فعل برای بیان خواسته یا میل چیزی به کار می‌رود. به عنوان مثال: 
Wir wollen ins Kino gehen.
(ما می‌خواهیم به سینما برویم.)

 • mögen (خوشایند یا ناخوشایند بودن / دوست داشتن)

این فعل برای بیان خوشایندی یا ناخوشایندی یا دوست داشتن چیزی به کار می‌رود. به عنوان مثال: 
Magst du Schokolade?
(آیا شکلات را دوست داری؟)

✅ مطالعه بیشتر: تفاوت گذشته ساده و گذشته کامل در زبان آلمانی

این افعال مدال برای ساختن زمان‌های مختلف و نیز جملات منفی و سؤالی به کار می‌روند. آنها می‌توانند به خوبی احساسات، افکار و احتمالات را در جملات بیان کنند.

صرف افعال مدال در المانی 

جدول‌های زیر شامل صرف افعال مدال به زبان آلمانی در زمان حال، گذشته ساده و گذشته کامل است:

زمان حال

möchten mögen wollen sollen dürfen können müssen افعال مدال
möchte mag will soll darf kann muss ich
möchtest magst willst sollst darfst kannst musst du
möchte mag will soll darf kann muss er/sie/es/man
möchten mögen wollen sollen dürfen  können müssen wir
möchtet mögt wollt sollt dürft könnt müsst ihr
möchten mögen wollen sollen dürfen können müssen sie/Sie

 

زمان گذشته ساده

möchten mögen wollen sollen dürfen können müssen افعال مدال
wollte mochte wollte sollte durfte konnte musste ich
wolltest mochtest wolltest solltest durftest konntest musstest du
wollte mochte wollte sollte durfte konnte musste er/sie/es/man
wollten mochten wollten sollten durften konnten mussten wir
wolltet  mochtet wolltet solltet durftet konntet musstet ihr
wollten mochten wollten sollten durften konnten mussten sie/Sie

افعال مدال در زبان آلمانی

گذشته کامل

möchten mögen wollen sollen dürfen können müssen افعال مدال
gewollt gemocht gewollt gesollt gedurft gekonnt gemuss  

مثال‌هایی از افعال مدال در زبان آلمانی

برای اینکه بهتر با کاربرد افعال مدال آلمانی در جملات آشنا شوید در ادامه چندین مثال از افعال مدال برای شما آورده‌ایم:

✅ مطالعه بیشتر: انواع تشکر به آلمانی

Ich muss heute Abend arbeiten. من امشب باید کار کنم.
Kannst du mir bitte helfen؟ می‌توانی لطفاً به من کمک کنی؟
Darf ich das Fenster öffnen؟ آیا می‌توانم پنجره را باز کنم؟
Er soll pünktlich sein. او باید به موقع باشد.
Wir wollen morgen ins Kino gehen. ما می‌خواهیم فردا به سینما برویم.
Magst du Schokolade? آیا تو شکلات را دوست داری؟
Ich kann tanzen. می‌توانم برقصم.
Du musst lernen. تو باید درس بخوانی.
Er darf ins Kino gehen. او مجاز است به سینما برود.
Wir sollen früh aufstehen. ما باید زود بلند شویم.
Ihr dürft im Park spielen. شما می‌توانید در پارک بازی کنید.
Sie wollen nach Hause gehen. آن‌ها می‌خواهند به خونه بروند.
Ich darf morgen ins Kino gehen. من اجازه دارم فردا به سینما بروم.
Du musst pünktlich sein. تو باید به موقع باشی.
Er kann gut Deutsch sprechen. او می‌تواند آلمانی را خوب صحبت کند.
Wir dürfen nicht laut sein. ما نباید صدا کنیم.
Ihr möchtet etwas zu essen? شما می‌خواهید چیزی بخورید؟
Sie muss heute Abend arbeiten. او باید امشب کار کند.
Ich kann dir helfen. من می‌توانم بهت کمک کنم.
Sie sollen den Müll rausbringen. شما باید زباله‌ها را بیرون بیاورید.
Du darfst den Hund nicht streicheln. تو نباید سگ را نوازش کنی.
Er muss seine Hausaufgaben machen. او باید تکالیف خانه‌اش را انجام دهد.

سخن پایانی

در نهایت، یادگیری افعال مدال در زبان آلمانی می‌تواند به شما کمک کند تا در صحبت کردن با دیگران به صورت صحیح و قابل فهم عمل کنید. همچنین، با یادگیری این افعال، می‌توانید ارتباطات خود را با زبان آلمانی ‌زبانان بهبود بخشید و به راحتی با آنها ارتباط برقرار کنید. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم تلاش کنید تا افعال مدال در زبان آلمانی را به خوبی یاد بگیرید و از آنها در صحبت کردن استفاده کنید.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران