مقالات

آموزش 0 تا 100 الفبای زبان مجاری

یادگیری الفبای زبان مجاری، اولین گام در فرایند آموزش این زبان می باشد. از این رو باید اهمیت بسیار زیادی برای این مرحله از یادگیری قائل شد و از ابتدا نحوه صحیح تلفظ و به کارگیری این حروف را باید به درستی فرا گرفت....

انواع تشکر به آلمانی

آشنایی با انواع تشکر به آلمانی در فرایند یادگیری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای بیان تشکر به آلمانی می توان از رایج ترین واژه danke استفاده نمود....

تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران