همه مطالب

سونا به انگلیسی

برای کلمه سونا به انگلیسی واژه sauna به کار برده میشود. اما برای عبارت حمام بخار در زبان انگلیسی میتوان از عبارت steam bath استفاده نمود....

تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران